Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum -> Tips

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Random quotes
BrukernavnQuoteEditSlett
AdministratorGPS mottakere anvendes for å navigere i naturen, på veier og gater, på sjøen og i lufta
AdministratorEn GPS mottaker som skal anvendes utendørs må være vanntett og robust
AdministratorGPS mottakere med fargeskjerm og visning av kart letter navigasjonen betraktelig
AdministratorPOI er Points Of Interest, dvs veipunkter for restauranter, offentlige kontorer, fotobokser etc
AdministratorEn GPS mottaker med nærhetsalarm varsler med lydsignal når man nærmer seg et veipunkt
AdministratorEn unngåelse er et område eller en veistrekning som forsøkes unngått i ruteberegninger
AdministratorDet er flere typer kartprodukter, for topo, vei og sjø navigering
AdministratorEn fotoboksvarsler er en GPS mottaker med nærhetsalarm for fotoboksveipunkter
AdministratorEn GPS mottaker gir automatisk veiledning ved navigering
AdministratorBluetooth GPS mottakere kan anvendes sammen med bluetooth PDAer etc
AdministratorMange mobiltelefonmodeller blir utstyrt med intern GPS mottaker i årene som kommer
AdministratorDet finnes allbruk GPS mottakere og spesielle for topo, vei, sjø og luftfart navigasjon
AdministratorNoen GPS mottakere gir informasjon med lyd og stemme, f.eks. ved valg av vei i neste veikryss
AdministratorDu kan f.eks. lagre de gode fiskeplassene som veipunkter med og uten nærhetsalarm
AdministratorNoen GPS mottakere kan programmeres til å varsle hvis du kjører fortere enn fartsgrensa
AdministratorGALILEO er EUs satellitt navigasjonsystem
AdministratorGLONASS er Russlands satellitt navigasjonsystem
AdministratorGPS er USAs satellitt navigasjonsystem
AdministratorSatellitt navigasjonsystemene GALILEO, GPS og GLONASS blir interoperative
AdministratorEGNOS, WAAS, MSAS og GAGAN er DGPS systemer basert på bakkebaserte stasjoner og geostasjonære satellitter
AdministratorDGPS er differensiell GPS som inneholder korreksjonsdata for mer nøyaktig posisjonsberegning
AdministratorMed DGPS teknikker er det mulig å beregne posisjoner med bedre enn 1 cm nøyaktighet
AdministratorPå nettstedet Navigate3D og forumet kan du lære deg å bruke GPS mottakere til navigasjon
AdministratorDet er mulig å søke på forumet med bruk av stikkord
AdministratorDu kan poste spørsmål på forumet og i løpet av minutter til noen dager lese svar fra andre forumdeltakere
AdministratorGPS satellittene overfører korrekt klokkeslett til GPS mottakerne
AdministratorGPS satellittene har synkroniserte atomur
AdministratorDet trengs signaler fra minimum 4 GPS satellitter for å beregne nøyaktig posisjon
AdministratorEGNOS satellittene ligger i geostasjonære baner relativt lavt i horisonten
AdministratorDe fleste GPS mottakere kan vise deg klokkeslett for sol og måne nedgang og oppgang der du befinner deg
AdministratorMed en GPS mottaker kan du finne fram i dårlig sikt
AdministratorNoen GPS mottakere måler og viser høyden over havet
AdministratorGeocaching er en internasjonal tursport som fremmer fysisk og psykisk helse på lik linje med andre positive turaktiviteter
AdministratorDet internasjonale geocaching nettstedet er geocaching.com
AdministratorDet største norske geocaching nettstedet er starte.no
AdministratorGeocaching går i hovedsak ut på å finne "tupperware" ved hjelp av multimilliard GPS satellitt navigasjonsystemer
AdministratorEn Travel Bug er en brikke som vandrer fra geocache turboks til turboks, verden rundt, med loggføring av reisen på geocaching.com
AdministratorEn geocache er ofte plassert på et sted som av ulike årsaker er verd et besøk
AdministratorEn helårscache er en geocache som er tilgjengelig året rundt
AdministratorEtter en tur kan du overføre sporloggen fra GPSen til PC og studere den der
AdministratorGPS mottakere anvendes til topo, vei, sjø og luftfart navigasjon, på sykkel og håndledd, i bil, båt og fly etc
AdministratorEn GPS mottaker med veikartprodukt kalkulerer optimal rute til målet og viser veien sving-for-sving
AdministratorGPS mottakeren viser retninga og avstanden til målet
AdministratorGPS mottakeren må ha tilgang til satellitt signaler for å beregne posisjon
AdministratorNoen GPS mottakere beregner optimal rute med mange veipunkter, som er praktisk for f.eks. befraktere
AdministratorNoen GPS mottakere har trackback funksjon som gjør det mulig å navigere et spor i revers
AdministratorSporloggen viser blant annet høydeprofil, fart og tilbakelagt strekning
OttoNoen GPS mottakere for veinavigasjon mottar sanntid trafikkdata for å styre unna køer og sperringer
OttoGPS mottaker blir med tiden allemannseie, bl.a. i PDA, mobiltelefon, bil etc
OttoEnkelte GPS mottakere kan sende sin posisjon til andre GPS mottakere, f.eks. GPS mottakere i mobiltelefoner
OttoVed bruk av GPS mottaker i dårlig sikt er det mulig å følge en sti eller rute med stor nøyaktighet
OttoGPS mottakeren beregner forventet ankomsttid til målet ved hjelp av avstand til målet og beregnet gjennomsnittsfart
OttoGPS mottakeren viser kontinuerlig høyde over havet som er praktisk når du bestiger et fjell
OttoEn befrakter kan optimalisere bruken av sin fraktflåte ved å installere GPS mottakere i kjøretøyene som sender sin posisjon til befrakterens datasystem
OttoKvaliteten på rutene en GPS mottaker beregner avhenger av kvaliteten på kartproduktet som er installert
OttoEn GPS mottaker er en sikkerhets- og navigasjonsassistent, uten garanti for kontinuerlig oppetid
OttoIf you don't read the newspaper, you're un-informed. If you do read the newspaper, you're mis-informed. – Mark Twain
OttoLead, follow, or get out of the way. Led, følg, eller gå av veien - Thomas Paine
OttoFind something truly fascinating about where you are. And you'll find a new, effective pathway to wherever you wish to go. -- Ralph Marston
Otto"Dissent is the highest form of patriotism." - Benjamin Franklin 1706 - 1790
Otto“Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.” Gandhi 1869 - 1948
Otto"By their fruits ye shall know them.” (Matt. 7:20) Jesus, 7 - 2 BC - 26 - 36 AD
Otto"Doctors put drugs of which they know little, into bodies of which they know less, for diseases of which they know nothing." Voltaire (penname; real name: Francois Marie Arouet), 1694 - 1778
OttoMan is born free, but everywhere he is in chains. Jean Jacques Rousseau, French political philosopher (1712 - 1778) The Social Contract
Otto"Our first step to wisdom is to question everything - our last is to come to terms with everything." Georg Lichtenberg, 1742 - 1799
Otto“Educate and inform the whole mass of the people... They are the only sure reliance for the preservation of our liberty.” - Thomas Jefferson
Otto'The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out for himself, without regard to prevailing superstitions and taboos. Almost inevitably he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane and intolerable.' H. L. Mencken, 1880 - 1956, one of America's most influential writers
Otto“Government is actually the worst failure of civilized man. There has never been a really good one, and even those that are most tolerable are arbitrary, cruel, grasping and unintelligent.” Henry Louis Mencken
Otto“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.” Henry Louis Mencken
Otto"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free." Johann Wolfgang von Goethe quotes (German Playwright, Poet, Novelist and Dramatist. 1749-1832)
Otto"There is nothing more frightful than ignorance in action." Johann Wolfgang von Goethe quotes (German Playwright, Poet, Novelist and Dramatist. 1749-1832)
Otto"Hain't we got all the fools in town on our side? And hain't that a big enough majority in any town?" Mark Twain
Otto"Man kan eie for meget! En mann som eier et ur vet hva klokken er. En mann som eier to er aldri helt sikker" — Lee Segall
Otto"Det viktigste en mann kan gjøre for sine barn, er å elske deres mor." — Theodore Hesburgh
Otto"Det viktigste en kone kan gjøre for sine barn, er å elske deres far." — Otto Pilot
Otto"The doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease." - Thomas Edison
Otto"All that is necessary for evil to prevail is for good people to do nothing." Edmund Burke
Otto“If you change the way you look at things, the things you look at change.” - Wayne Dyer
OttoVi finder TRØST blandt dem der er ENIGE med os, - og VÆKST blandt dem der IKKE er ..♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥ ... - Ukjent
Otto"It's not tyranny we desire; it's a just, limited, Federal government." - Alexander Hamilton
Otto"Luck is what happens when preparation meets opportunity." - Seneca, Roman philosopher, mid-1st century AD
Otto"Lykke er hva som skjer når forberedelser møter muligheter." - Seneca, Romersk filosof, mid-1. århundre AD
Otto"Man bør, minst en gang om dagen, høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde, og, om mulig, si noen fornuftige ord." - Johann Wolfgang von Goethe
Otto"One ought, every day at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and if it were possible, to speak a few reasonable words." - Johann Wolfgang von Goethe
Otto"Man build the house, woman build the home." - Slavic women
Otto"Constant and continual alertness is the price of freedom. Constant willingness to fight back is the price of freedom. There is no other price, actually.” - L. Ron Hubbard
Otto"There is nothing more powerful than an idea whose time has come." - Victor Hugo
Otto"There is no cruder tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." - Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755) French Jurist and Political Philosopher
Otto"Don't waste yourself in rejection, nor bark against the bad, but chant the beauty of the good." - Ralph Waldo Emerson
Otto“The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up.” - Mark Twain
Otto“I love you, and because I love you, I would sooner have you hate me for telling you the truth than adore me for telling you lies.” - Pietro Aretino
Otto“You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.” - Rabindranath Tagore
Otto“Rise like Lions after slumber In unvanquishable number, Shake your chains to earth like dew Which in sleep had fallen on you - Ye are many - they are few.” - Percy Bysshe Shelley
Otto"Be nice to people on your way up because you'll need them on your way down." - W. Migner
Otto"Uneasy lies the head that wears a crown" - Shakespeare quotes
Otto"You can make the difference, The butterfly effect" - Otto Pilot
Otto"Du kan utgjøre forskjellen, Sommerfugl-effekten" - Otto Pilot
Otto"Ingen mennesker klarer å lage en levende celle, og i vår kropp fungerer 50 til 75 trillioner perfekt sammen." - Otto Pilot
Otto"Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for." - Bob Marley
Otto"An eye for an eye will make the world go blind" - Mohandas Karamchand, Mahatma, Gandhi, मोहनदास करमचन्द गांधी
Otto"When being on a soccer field, it's both tempting and practical to play soccer." - Otto Pilot
Otto"Når man er på en fotballbane, er det både fristende og praktisk å spille fotball." - Otto Pilot
OttoHello, I'm Tom Hanks. The US Government has lost its credibility so it's borrowing some of mine
Otto"Regjeringa har mistet sin troverdighet, så den låner litt av min." - Otto Pilot
Otto"The government has lost its credibility so it's stealing some of mine." - Otto Pilot
Otto"Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education." - Bertrand Russell
Otto"Paranoia is knowing all the facts." - Woody Allen
Otto"Ignorance is bliss." - A phrase from the poem Ode on a Distant Prospect of Eton College (1742) by Thomas Gray
Otto"No human is able to build a living cell, and in our bodies 50 to 75 trillions are working perfectly together." - Otto Pilot
Otto“Just because you're paranoid doesn't mean they aren't after you.” - Kurt Cobain
Otto"If it works, don't fix it." - Gna
Otto"Hvis det fungerer, ikke reparer det." - Gna
OttoTake away the rights of one, you have taken away the rights of all - Bill, Milton William, Cooper
Otto"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great." - Mark Twain
Otto"Hold deg bort fra folk som forsøker å bagatellisere dine ambisjoner. Små folk gjør alltid det, men de virkelig store får deg til å føle at du, også, kan bli stor." - Mark Twain
Otto”A newspaper is a device for making the ignorant more ignorant and the crazy crazier.” - H. L. Mencken
Otto”For a person to believe a plane made of aluminum filled with kerosine, can strike a concrete, steel building, that stands 1368 feet tall and drop it as dust. They should have their head examined. To believe it happened twice is a joke. A cartoon. Then 5:00 47 story building 7 drops like a rock. Aliens? Please give me a break.” – Clifford Driver
Otto"Vær en god motivator. Ved å motivere andre, gir du håp. Med håp, spres optimisme. Med optimisme spres kreativitet. Med håp, optimisme og kreativitet kommer livsglede." - Marius Reikerås
Otto“Condemnation without investigation is the highest form of ignorance” - Albert Einstein
Otto"If the people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny." - Thomas Jefferson - 1743 - 1826
Otto«We have the money, the power, the medical understanding, the scientific know-how, the love and the community to produce a kind of human paradise. But we are led by the least among us – the least intelligent, the least noble, the least visionary. We are led by the least among us and we do not fight back against the dehumanizing values that are handed down as control icons.» - Terence McKenna
Otto"My mind is made up, don't confuse me with the facts." - Unknown
Otto"Leaders don't create followers, they create more leaders." ~ Tom Peters
Otto"Satanism always operates through fronts." - Fritz Springmeier
Otto"A lie cannot stand in nature, a lie always has to be maintained, the truth doesn't need any maintenance, you don't take the truth in for a spring clean or a tune up." - Michael Tsarion
Otto"Daemon est Deus inversus - Devil is God inverted" - William Butler Yeats (13 June 1865 – 28 January 1939)
Otto"Metaphysics is going to have to be the 'religion' of tomorrow, if it isn't, you're fucked, totally and absolutely." - Dr Phil Valentine
Otto"If you think voting changed anything, don't you think they would have made it illegal a long time ago?" - Sean David Morton's irish grandma
Otto"Many of the problems in the world are caused by lack of knowledge of and respect for mathematics and ethics. A main part of a language construct is mathematics, and without ethics it becomes synthetic without necessary spirit" - Otto Pilot
Otto"If a job is worth doing, do it yourself" - Dee
Otto"If a job is worth doing, you have to do it yourself" - David Hawkins' mother
Otto"If a job's worth doing, it's worth doing twice" - Jack Dobbs
Otto"If a job is worth doing, it's worth doing well" - Proverb quote
Otto"If It’s Worth Doing, It’s Worth Doing Right" - Derek Wisnieski
Otto"If It's Worth Doing, Is It Worth Overdoing?" - Robert Smith
Otto"If It’s Worth Doing, It’s Worth Doing Promptly" - Zen wa isoge
Otto"Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv." - Jens Bjørneboe
Otto"For sannhet bringer sorg og nød, mens daglig løgn gir daglig brød" - Jens Bjørneboe
Otto"Loyalty to the country: Always! Loyalty to the government: When it deserves it!" - Mark Twain
Otto"To veier delte seg i skogen, og jeg tok den som hadde vært minst trafikkert, og det har utgjort hele forskjellen." – Robert Frost (26. mars 1874 – 29 januar 1963) Amerikansk dikter
Otto"Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference." - Robert Frost (March 26, 1874 – January 29, 1963) American poet
Otto"Gud gi at stadig fler, vi alle, får innblikk i og forståelse for sannheten." - Falcon
Otto“A government is like fire, a handy servant, but a dangerous master.” ~ George Washington, american commander in chief of the colonial armies in the American Revolution (1775-83) and subsequently 1st US President (1789-97), 1732-1799
Otto"Et liv tapt i svineinfluensaen er et liv for mye tapt" - Administrerende direktør Karita Bekkemellem i legemiddelindustriforeningen * Spørsmål til Karita Bekkemellem, Steinar Madsen, rockefeller foundation's og statens folkehelseinstitutt og andre ansvarlige: "Hva med hundre barneliv, hvor mange vet vi ikke ennå, som har tapt å være våken og oppegående trolig resten av sitt liv pga permanent narkolepsi pga svinesprøyta og alle andre som har fått temporære og permanente bivirkninger samt alle involverte som må hjelpe disse og lider av samme skjebne, med så mange fler, er dét et for stort tap?" - Otto Lund
Otto"THE ONLY WHOLLY SAFE VACCINE IS THE VACCINE THAT IS NEVER USED." - Dr J. Shannon of the National Institute of Health, USA, June 23 1955
Otto"God give that more and more people, we all, get insight into and understanding of the truth." - Falcon
OttoNår det gjelder sikkerhet i forbindelse med navigering, erstatter ikke en GPS mottaker papirkart og kompass
Otto"All paid jobs absorb and degrade the mind." - Aristotle
Otto"Law is mind without reason." - Aristotle
Otto"Pleasure in the job puts perfection in the work." - Aristotle
Otto"Poverty is the parent of revolution and crime." - Aristotle
Otto"The financial elites behind the financing of Adolf Hitler's and Joseph Stalin's wars and genocides were pleased with the death penalties at the Nuremberg trials. The best witnesses of their crimes were killed by the people so that they could hide their atrocities and continue their silent and conventional wars, and the history shows that they have done so. One absolute conclusion is that the death penalty is not useful to fight crimes, on the contrary it promotes crimes, and it breaks God's Law, the 6th commandment: You shall not murder." - Falcon
Otto"Før visste jeg ikke, men nå er jeg usikker" - Trygve Trengereid
Otto"Before I didn't know, but now I'm uncertain" - Trygve Trengereid
Otto"Your reputation is in the hands of others. That's what a reputation is. You can't control that. The only thing you can control is your character." - Dr. Wayne W. Dyer
Otto"It's all about the blood." - Falcon
Otto"Dare to reach out your hand into the darkness, to pull another hand into the light." - Norman B. Rice
Otto“It is not because the truth is too difficult to see that we make mistakes... we make mistakes because the easiest and most comfortable course for us is to seek insight where it accords with our emotions - especially selfish ones.” - Alexander Solzhenitsyn (Russian novelist, Nobel Prize for Literature (1970), b.1918) ~ "Did Alexander Solzhenitsyn know about planned metaphysics mind control?" - Falcon
Otto"Did Alexander Solzhenitsyn know about planned metaphysics mind control?" - Falcon
Otto"A foolish faith in authority is the worst enemy of truth." - Albert Einstein, letter to a friend, 1901
Otto"I know of no safe depository of the ultimate powers of the society but the people themselves, and if we think them not enlightened enough to exercise control with a wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education." - Thomas Jefferson, letter to William C. Jarvis, September 28, 1820
Otto"I shall allow no man to belittle my soul by making me hate him." - Booker T. Washington
Otto"Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws." - Plato (427-347 B.C.)
Otto"Delt glede er dobbel glede, og delt sorg er halv sorg" - Gna
Otto"Shared joy is double joy, and shared sorrow is half sorrow" - Gna
Otto"En celle i kroppen er mer kompleks enn New York by. Mennesker bygde byen, men er ikke i stand til å bygge en levende celle" - Falcons' CAFE
Otto"One cell in the body is more complex than New York City. Humans built the city, but are not able to build one living cell" - Falcons' CAFE
Otto"Et frø blir ikke til en plante som formerer seg før det tilføres vann og næring" - Falcons' CAFE
Otto"A seed doesn't become a plant that multiply before it's supplied with water and nutrition" - Falcons' CAFE
Otto"There are people so poor that the only thing they have is money" - Unknown
Otto"Det finnes mennesker som er så fattige at det eneste de har er penger" - Ukjent
Otto"A society whose citizens refuse to see and investigate the facts, who refuse to believe that their government and their media will routinely lie to them and fabricate a reality contrary to verifiable facts, is a society that chooses and deserves the Police State Dictatorship it's going to get." - Ian Williams Goddard
Otto"There is a principle which is a bar against all information, which is proof against all arguments and which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance; that principle is contempt prior to investigation." - Herbert Spencer
Otto"A lie can or will end confidence" - Falcons' CAFE
Otto"If you want to be trusted, tell the truth" - Unknown
Otto"Et frø blir ikke til en rose før det tilføres vann og næring" - Falcons' CAFE
Otto"A seed doesn't become a rose before it's supplied with water and nutrition" - Falcons' CAFE
Otto"I freed a thousand slaves. I could have freed a thousand more if only they knew they were slaves." - Harriet Tubman
Otto"You may try to change what is changeable, but leave out all the rest" - Otto Pilot
Otto"As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them." - John Fitzgerald, Jack, Kennedy
Otto"I just won over this life, now is time to look forward to another." - Tejas Patel
Otto"Contrary to what many people are being led to believe, a lot of emphasis placed on genes determining human behavior is nothing but theory and doctrine," writes Konstantin Eriksen, "We are free to make decisions that impact our lives and those of others. … Our beliefs can change our biology. We have the power to heal ourselves, increase our feelings of self-worth and improve our emotional state." - source mercola.com
Otto"History shows us that the people who end up changing the world -- the great political, social, scientific, technological, artistic, even sports revolutionaries -- are always nuts, until they are right, and then they are geniuses." - John Eliot
Otto"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action." - Ludwig von Mises
Otto"At first, by controlling the banking system we were able to control corporation capital. Through this, we acquired total monopoly of the movie industry, the radio networks and the newly developing television media. The printing industry, newspapers, periodicals and technical journals had already fallen into our hands. The richest plum was later to come when we took over the publication of all school materials. Through these vehicles we could mold public opinion to suit our own purposes. The people are only stupid pigs that grunt and squeal the chants we give them, whether they be truth or lies." - From The Harold Wallace Rosenthal Interview 1976 http://tinyurl.com/2zqff
Otto"The great rule of conduct for us in regard to foreign nations is in extending our commercial relations, to have with them as little political connection as possible" - Excerpt from George Washington's Farewell Address 1796 http://tinyurl.com/56clcr
Otto"If thou wouldst rule well, thou must rule for God, and to do that, thou must be ruled by him. Those who will not be governed by God will be ruled by tyrants." – William Penn http://tinyurl.com/yz49lau
Otto“Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.” - Isaac Asimov
Otto"A very great vision is needed and the man who has it must follow it as the eagle seeks the deepest blue of the sky.” - Crazy Horse, Sioux Chief
Otto"The New Age? It's just the old age stuck in a microwave oven for fifteen seconds." - James Randi
Otto"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." - Martin Luther King Jr., Letter from Birmingham Jail, April 16 1963, US black civil rights leader & clergyman (1929 - 1968)
Otto“Not only must Justice be done, it must also be seen to be done.” – Lord Gordon Hewart CJ, R v. Sussex Justices, Ex parte McCarthy (1924)
Otto“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly; who errs and comes short again and again; because there is not effort without error and shortcomings; but who does actually strive to do the deed; who knows the great enthusiasm, the great devotion, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement and who at the worst, if he fails, at least he fails while daring greatly. So that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.” - Theodore Roosevelt (American 26th US President (1901-09), 1858-1919)
Otto“Actors are one family over the entire world.” - Eleanor Roosevelt (American United Nations Diplomat, Humanitarian and First Lady (1933-45), wife of Franklin D. Roosevelt, 32nd US president. 1884-1962)
Otto“It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.” - Robert Francis Kennedy, South Africa 1966, US Democratic politician, U.S. attorney general and adviser, 1925-1968
Otto“In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of.” - Confucius (China's most famous teacher, philosopher, and political theorist, 551-479 BC)
Otto"One owes respect to the living. To the dead, one owes only the truth." - Voltaire (1694-1778)
Otto"Et nyttårsforsett er noe som går inn det ene året og ut det andre" - Ukjent
Otto"Politics is the entertainment branch of the Military-Industrial Complex" - Frank Zappa
Otto«Vi arver ikke Jorden av våre forfedre. Vi låner den av våre barn» - Indiansk ordtak
Otto"Liberty is always freedom from the government." - Ludwig von Mises
Otto"According to the Bible we have to forgive, but we won't forget, forgiveness cleans our soul, and imprisonment of the perpetrators cleans the rest." - Falcons' CAFE. The Bible, Bibelen http://tinyurl.com/9wneef8
Otto"Jeg vet om noe som er vakrere. Blant alle de flotteste beger og krus, som kan tørste all kunnskapens rus, finner jeg en liten trekopp. Den er krukete, og bærer preg av tidens tann. I den finner jeg rent kildevann. Og når jeg drikker dette vannet, så kjenner jeg en vakker følelse av at det enkleste er ofte det beste." - Menneske nyhetsspeilet.no
Otto"Don't believe anything you read, do your own research, even investigate the facts" - Falcons' CAFE * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102
Otto“To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.” – Voltaire, François-Marie Arouet (21 November 1694 – 30 May 1778)
Otto"When the government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny." - Thomas Jefferson, 3rd president of US (1743 - 1826)
Otto"A free people ought not only to be armed and disciplined, but they should have sufficient arms and ammunition to maintain a status of independence from any who might attempt to abuse them, which would include their own government." - George Washington (22 February 1732 – 14 December 1799)
Otto"There is no question but that perfect sanitation has almost obliterated this disease, and sooner or later will dispose of it entirely. Of course, when that time comes, in all probability the credit will be given to vaccination." -John Tilden MD (1851-1940)
Otto“The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.” ― Malcolm X (May 19, 1925 – February 21, 1965), born Malcolm Little and also known as El-Hajj Malik El-Shabazz
Otto“To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family tradition, national patriotism, and religious dogmas.” — George Brock Chisholm, in a Speech given at the Conference on Education, Asilomar, California, September 11, 1954
Otto“All men having power ought to be distrusted to a certain degree.” - James Madison (American 4th US President, 1809-17, and one of the founding fathers of his country, 1751-1836)
Otto"They have messed up world time with DST, and I suppose that was the idea. In computer terminologi we define bureaucracy as overhead, in today's society we know it as corruption" - Falcon
Otto"What if they gave a war and nobody came." - Peace
Otto"The Government should create, issue, and circulate all the currency and credits needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be master and become the servant of humanity." - Abraham Lincoln (February 12, 1809 – April 15, 1865, the 16th President of the United States, serving from March 1861 until his assassination in April 1865)
Otto“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.” - Bishop Desmond Tutu (African Spiritual leader and Novelist, b. 1931)
Otto"Når man kjenner fiske-mea til sin bestefar, oldefar og tipp-oldefar, er man alltid på rett kurs." - Kjersti Hannah Mindeberg
Otto"Let all men know how empty and worthless is the power of kings. For there is none worthy of the name but God, whom heaven, earth and sea obey" - Cnut (Canute, Knut, Knute, Knud) the Great, Born circa AD 994 - died 12th November 1035, King 1016 - 1035
Otto"To a great mind nothing is little" - Sherlock Holmes, source Abel Danger http://abeldanger.net
Otto“Let food be thy medicine and medicine be thy food” ― Hippocrates, 460 BC to 377 BC
Otto«Et lite monster kan bli et stort monster om det får næring nok og skjønner at det kan leve relativt trygt og ubekymret i utførelsen av sine klandestine aktiviteter.» - Oddmund Hammerstad, tidl. statssekretær i Forsvarsdept. om STAY BEHIND. Google { stay behind hans gaarder https://www.google.no/search?q=stay+behind+hans+gaarder }
Otto«Fiskeren Kåre Torvholm skrev i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at han var blitt truet på livet, i likhet med flere, som følge av at han hadde avslørt visse sider av finansieringen til STAY BEHIND.» - Per-Aslak Ertresvåg i ”Sov mitt lille Norge”. Google { stay behind hans gaarder https://www.google.no/search?q=stay+behind+hans+gaarder }
Otto“Some people feel the rain. Others just get wet.” ― Bob Marley
Otto“We the people are the rightful masters of both Congress and the courts, not to overthrow the Constitution but to overthrow the men who pervert the Constitution.” ― Abraham Lincoln
Otto"Whistleblowers who avoid to tell the most important truth are per definition not whistleblowers but disinformers" - Falcon
Otto"Hollywood, the military industrial complex, education and mass media are 100% integrated, fact and fiction united * Hollywood, det militære industrielle kompleks, utdannelse og massemedia er 100% integrert, fakta og fiksjon forent" - Falcons' CAFE
Otto“What they're actually carrying out is a global depopulation agenda, so the toxins in the chemtrails are killing off the weak, particularly the elderly or people who've suffered from diseases and do not have a strong immune system, and also the very young, and the greatest target of all today is our children” - Lauren Moret, in facebook http://tinyurl.com/p6qsu2v photo http://postimg.org/image/9gzghk82x/
Otto“The greatest weapon in the hand of the oppressor is the mind of the oppressed.” - Steve Biko
Otto"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes." - Marcel Proust, french novelist, critic and essayist, 1871 - 1922
Otto"GAVI - Genocide And Vaccination Incorporated" - Falcons' CAFE
Otto“In our dream we have limitless resources, and the people yield themselves with perfect docility to our molding hand. The present educational conventions fade from our minds; and, unhampered by tradition, we work our own good will upon a grateful and responsive rural folk. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning or of science. We are not to raise up among them authors, orators, poets, or men of letters. We shall not search for embryo great artists, painters, musicians. Nor will we cherish even the humbler ambition to raise up from among them lawyers, doctors, preachers, statesmen, of whom we now have ample supply." - Rev. Frederick T. Gates, Business Advisor to John D. Rockefeller Sr., 1913
Otto"Cancer was practically unknown until cowpox vaccination began to be introduced. I have seen 200 cases of cancer, and I never saw a case of cancer in an unvaccinated person." - 1909 New York Press, January 26, 1909, publishes a report by W. B. Clark
Otto"When you buy a product from the mainstream media, the military media complex, you support a nazi-marx mafia, your and yours enemy" - Falcons' CAFE
Otto"Når du kjøper et produkt fra massemedia, det militære media kompleks, støtter du en nazi-marx mafia, din og dines fiende" - Falcons' CAFE
Otto“Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will. Find out just what any people will quietly submit to and you have found out the exact measure of injustice and wrong which will be imposed upon them, and these will continue till they are resisted with either words or blows, or both. The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress.” - Frederick Douglass, american abolitionist, lecturer, author and slave, 1817-1895
Otto"Du drep ikkje det onde med øks" - Olav Duun
Otto"People want the truth, peace, cooperation and have a decent life. We have to (re)define patriotism, the word is often used but mostly without a defined context" - Falcons' CAFE
Otto"We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it." - US President John Fitzgerald Kennedy, May 29, 1917 – November 22, 1963 http://tinyurl.com/mbgyrlx
Otto"Å feire 1. mai er som om Brann spiller bortekamp mot Rosenborg og taper 9-1 men feirer sitt mål som en seier" - Falcons' CAFE
Otto"Regjeringa er barnevernets underholdningsavdeling" - Falcons' CAFE
Otto"The government is the entertainment branch of the child protective services" - Falcons' CAFE
Otto"Dess viktigere informasjon man finner og presenterer, dess mindre oppmerksomhet får det i befolkninga, kjente tegn i tiden" - Falcons' CAFE, Matthew 7:13-14 http://tinyurl.com/l8s9fmr
Otto"When a whistleblower gets front page coverage in the corrupt mainstream media, it's not a whistleblower, it's a decoy, a psyop" - Falcons' CAFE
Otto"Når en fløyteblåser får førsteside dekning i korrupte massemedia, er det ikke en fløyteblåser, det er en lokkefugl, avledningsmanøver, en psyop" - Falcons' CAFE
Otto“To smile when confronted with the most severe oppression, is an act of Resistance rooted in unparalleled beauty.” ~ Jonathan Azaziah
Otto"For å ødelegge en kjede må du bryte minst en lenke i kjeden. For å ødelegge den nye verdensorden må du bryte så mange lenker som mulig i dette globale diktatorisk kontrollerte nettverket. En av lenkene er smartmeter. Nekt installasjonen av smartmordmeter" - Falcons' CAFE
Otto"To destroy a chain you have to break at least one link in the chain. To destroy the new world order you have to break as many links as possible in this global dictatorial controlled grid. One of the links are smartmeters. Refuse the installation of smartmurdermeters" - Falcons' CAFE
Otto"He who knows not, and knows not that he knows not, is a fool, shun him; He who knows not, and knows that he knows not, is a child, teach him. He who knows, and knows not that he knows, is asleep, wake him. He who knows, and knows that he knows, is wise, follow him." - Persian proverb
Otto"He who knows nothing is closer to the truth than he whose mind is filled with falsehoods and errors" - Thomas Jefferson
Otto"Remember, civilians are not involved in the war crimes. All civilians in all countries are targeted by the military industrial mafia complex, also all the soldiers in this horus matrix. Mass media are a 100% deceitful propaganda tool as they have been last 100+ years" - Falcons' CAFE
Otto"Husk, sivile er ikke involvert i krigsforbrytelsene. Alle sivile i alle land er mål for det militære industrielle mafia kompleks, også alle soldatene i denne horus matrisen. Massemedia er et 100% bedragersk propaganda verktøy som de har vært siste 100+ år" - Falcons' CAFE
Otto"It’s hard to free fools from the chains they revere" - Voltaire
Otto“Birds born in a cage think flying is an illness” ― Alejandro Jodorowsky
Otto“A nation of sheep will beget a government of wolves.” - Edward R. Murrow
Otto"It's better to live fighting for justice than dying slowly of oppression during years and decades" - Falcons' CAFE
Otto“… Do not let virtue and vice work together on the threshing floor of your heart, but let virtue alone work there.” - St Makarios of Egypt, The Philokalia, source: Case about the bird flu, investigating new world order big pharma eugenics http://birdflu666.wordpress.com/
Otto"Det jeg sier til dere idag er ikke sikkert er sant imorgen" - Jens Lunde
Otto"I tremble for my country when I reflect that God is just; that his justice cannot sleep forever." - Thomas Jefferson http://tinyurl.com/n3fgz8j
Otto"Toppolitikere har en viktig jobb, ikke for folket men for det militære industrielle kompleks, som skuespillere som skal fronte illusjonen folkestyre, et av de mest vellykkede og lukurative kriminelle politiske prosjekt" - Falcons' CAFE
Otto"The people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do." - Joseph Stalin
Otto"The easiest way to gain control of a population is to carry out acts of terror. The public will clamor for such laws if their personal security is threatened" - Josef Stalin
Otto"The duty of a true patriot is to protect everybody globally from crime and criminals" - Falcons' CAFE http://falconscafe.com
Otto“The dogs may bark, but the caravan moves on” - Joseph Needham
OttoQui tacet consentire videtur - He who is silent is taken to agree
Otto“If you tell the truth, you don't have to remember anything.” ― Mark Twain
Otto"Eneste forskjellen på massemedia og prostituerte er at sistnevnte selger et ærlig produkt" - Falcons' CAFE
Otto"The only difference between the mainstream media and prostitutes is that the latter are selling an honest product" - Falcons' CAFE
Otto“Each of us is a theatre for another person.” - Seneca (5 B.C.- 65 A.D.)
Otto“I never set out to be weird. It was always other people who called me weird.” ― Frank Zappa
Otto“The real hopeless victims of mental illness are to be found among those who appear to be most normal. "Many of them are normal because they are so well adjusted to our mode of existence, because their human voice has been silenced so early in their lives, that they do not even struggle or suffer or develop symptoms as the neurotic does." They are normal not in what may be called the absolute sense of the word; they are normal only in relation to a profoundly abnormal society. Their perfect adjustment to that abnormal society is a measure of their mental sickness. These millions of abnormally normal people, living without fuss in a society to which, if they were fully human beings, they ought not to be adjusted.” ― Aldous Huxley, Brave New World Revisited
Otto"My father taught me many things here - he taught me in this room. He taught me: keep your friends close, but your enemies closer." - Michael Corleone
Otto“If you make 10,000 regulations you destroy all respect for the law.” - Winston Leonard Spencer Churchill (30 November 1874 – 24 January 1965)
Otto"The difference between communism and nazism is the speed of which you get there" - William Mount
Otto"Knows and Knows Not. He who knows not and knows not that he knows not is a fool; avoid him. He who knows not and knows that he knows not is a student; teach him. He who knows and knows not that he knows is asleep; wake him. He who knows and knows that he knows is a wise man; follow him." - Attributions: Persian apothegm, Sanskrit Saying
Otto“Signs and Symbols Rule the world, not rules and law” – Confucius (551 – 479 BC)
Otto“.. it only takes one voice, at the right pitch, to start an avalanche.” ― Dianna Hardy, Return Of The Wolf
Otto"La uenigheter ligge inntil videre, inklusive trivialiteter, og samarbeid om det dere er enige om" - Falcons' CAFE
Otto"All government is a crime" - Pierre-Joseph Proudhon ( January 15 1809 - January 19 1865) http://tinyurl.com/hw9wzjs
Otto"Chaos, there's zero chaos, we are running .. this is a fine tuned machine" - Donald Trump http://tinyurl.com/llw7g34
Otto“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority.” - John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1st Baron Acton, KCVO DL (10 January 1834 – 19 June 1902)
Otto"It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled." ~ Mark Twain: Samuel Langhorne Clemens (November 30, 1835 – April 21, 1910)
Otto"Jeg er ikke anti-vaksine, jeg er ikke pro-vaksine, jeg er pro-immunitet, og såkalte vaksiner er kvalifisert ikke og aldri en opsjon" - Falcons' CAFE
Otto "I'm not anti-vaccine, I'm not pro-vaccine, I'm pro-immunity, and so-called vaccines are qualified not and never an option" - Falcons' CAFE
Otto"Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt." - John Dalberg-Acton (10. januar 1834 – 19. juni 1902)
Otto"What's past is prologue" - William Shakespeare (26 April 1564 (baptised) – 23 April 1616)
Otto“We can ignore reality, but we cannot ignore the consequences of ignoring reality.” ― Ayn Rand
Otto"We're living in a really crazy time right now, and the craziest thing about it is most people don't even notice, at all" - Richie from Boston http://tinyurl.com/y8gev3jc
Otto"In a world where everyone has access to the internet, the establishment media has learned how to bury the truth under a pack of lies" - Lee Stranahan CitizenJournalismSchool.com
Otto“Oh what a tangled web we weave when first we practice to deceive” ― Walter Scott, Marmion
Otto"150 people die every year from being hit by falling coconuts. Not to worry, drug makers are developing a vaccine." - Jim Carrey
Otto"Money everywhere, money on the floor, money in pockets, money in the washing machine" - Stevie Nicks
Otto“Hell is empty and all the devils are here.” ― William Shakespeare, The Tempest
Otto"In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." - Martin Luther King, Jr.
Otto"If it's too dangerous to eat, inject it, problem solved" - Big Pharma
Otto"Give up all hope of a better past ♥" - Jennifer Jones
Otto"Gi opp alt håp om en bedre fortid ♥" - Jennifer Jones
Otto“Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to befoul the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of the statesmanship of today.” ― Theodore Roosevelt Jr. (October 27, 1858 – January 6, 1919)
Otto"Communism is a criminal enterprise that uses perversity as a strategy for chaos and chaos as a tool for takeover." - Google { the art of perversion http://bit.ly/2CKnBMy }
Otto"In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act." - George Orwell
Otto"Hope always deceives us when it becomes a substitute for action." - Marty Rubin
Otto"We'll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false" - (Did) CIA director William Casey (say this?)
Otto"Vi vet at vårt desinformasjon program er ferdig når alt det amerikanske folk tror er falskt" - (Sa) CIA direktør William Casey (dette?)
Otto"The great thing about Obama is his stupidity" - Thomas Paine in the Ass of the Globalist
Otto“A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear.” ― Marcus Tullius Cicero (Born: January 3, 106 B.C.E. Arpinum, Latinum, Died: December 7, 43 B.C.E. Formiae, Latinum)
Otto"This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government." - Donald J Trump, U.S. President
Otto"For my father, impossible is just the starting point." - Donald Trump Jr.
Otto"Women, there's a reason why God put boobs on you, they're supposed to be milkmakers for your babies, they're not supposed to be something you take pictures of and stick on facebook." - Joe Imbriano, The Fullerton Informer
Otto"In vain we build the city if we do not first build the man." - Edwin Markham
Otto“Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society.” ― Aristotle
Otto"Focused and coordinated long-term and short-term massive and paralyzing attacks" - Falcons' CAFE
Otto"Legg Polaris Media på is" - Falcons' CAFE
Otto"Nord-Trøndere og andre, ikke og aldri ha noe å gjøre med det kriminelle bermeregimet i Sør-Trøndelag, det har kostet mange dyrt" - Falcons' CAFE
Otto“When injustice becomes law, resistance becomes duty.” ― Thomas Jefferson
Otto"Menneskehandel, human trafficking, enveisbillett til Guantanamo Hotel, one-way ticket to Guantanamo Hotel" - Falcons' CAFE
Otto"You will live to see man-made horrors beyond your comprehension" - Tesla https://is.gd/SDU2IR
Otto"Against stupidity the very gods themselves contend in vain." - Friedrich Schiller
Otto“A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good, just because it's accepted by a majority.” - Booker T. Washington
Otto"SMART, Secret Militarized Armaments in Residential Technology, LED, 5G and combined are weapon systems, EMF warfare" - Falcons' CAFE
Otto"In their eye human resources ARE disposable" - JamesKin Admin Abel Danger 2019
Otto"Resultatene av kampen mot kreft er så langt skuffende fordi det foregår en verdensomfattende krig med kreft som våpen" - Falcons' CAFE
Otto"The results of the fight against cancer are so far disappointing because there is a worldwide war with cancer as weapon" - Falcons' CAFE
Otto"Ingen kjenner dagen før sola går ned." - Nordisk ordtak
Otto“Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world.” - Dr. Martin Pall https://is.gd/OkOlWV
Otto"Nazi partiet anvender kjendiser i forsøk på å dekke over sin agenda og utilstrekkelighet" - Falcons' CAFE
Otto"Størst i Norge på krig" - Norsk krigskringkasting
Otto"Everybody that gets the badge of a conspiracy theorist, believe us, you're obviously on the right track" - Mark Anthony Steele
Otto"Only believe half of what you see and none of what you hear, you always want to go do your own research" - Kirk Pendergrass' grandpa & Kirk's Law Corner https://is.gd/MNOlh3
Otto"The power system continues only as long as individuals try to get something for nothing. The day when a majority of individuals declares or acts as if it wants nothing from the government, declares that it will look after its own welfare and interests, then on that day the power elites are doomed." - Antony C. Sutton
Otto"Ikke forstyrr meg med fakta når jeg vet at jeg har rett!" https://is.gd/KONiOW
Otto"In order to attain new heights, one must fly above convention" - Dr Toni Bark (August 1, 1959 - March 3, 2020)
Otto“What you are is God's gift to you, what you become is your gift to God.” ― Hans Urs von Balthasar, Prayer
Otto"Think of the press as a great keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels
OttoA joke about tigers. “Why do you blow the horn?” “To keep the tigers away.” “But there are no tigers here.” “There you see!” - Source: Corona: An Epidemic of Mass Panic https://is.gd/uOrd3j
Otto"Power makes stupid" - Nietzsche https://is.gd/E0P8Tg
Otto"Godt likt i Norge?, sannsynligvis på en blindvei, se opp for overraskende angrep fra prisutdelingsmafiaen, som legger Krona på verket i norsk krigskringkasting" - Falcons' CAFE
Otto"The nine most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help." - President Ronald Reagan, August 12, 1986 https://is.gd/anxonk
Otto"5G is a direct energy weapon, DEW, in air, period" - Mark Anthony Steele
Otto"5G er et direkte energi våpen, DEV, i luft, punktum" - Mark Anthony Steele
Otto"Wireless radiation is life's desiccant" - Lena Pu ~ lenasfabulousfrequencies.com
Otto“Let all the laws be clear, uniform and precise for interpreting laws is almost always to corrupt them.” — Voltaire
Otto"Hvilken grad må man ha i frimureriet hvis man skal være sikret en av toppgevinstene i Norsk tipping?" - Falcons' CAFE
Otto“A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude.” ― Aldous Huxley, Brave New World https://is.gd/oYC3U7
Otto“If you shut up truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.” ― Émile Zola
Otto"The universities are Hollywood institutions and of course a little bit of Madison Avenue news vending mixed in" - Joe Imbriano ~ thefullertoninformer.com
Otto“The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.” ― J. Edgar Hoover
Otto"Universities in this country become prostitutes for overseas interests and overseas money" - Dr Kevin P Corbett, MSc, PhD * Source https://is.gd/INxdr4
Otto"Bursdag er en årlig merkedag hvor de uansvarlige slavene feirer slaveriet" - Falcons' CAFE
Otto"The secret of freedom lies in educating people, whereas the secret of tyranny is in keeping them ignorant." - Maximilien de Robespierre
Otto"Just realize that 99% of what the medical profession pharmaceutical house is saying is a lie, do just the opposite, exactly the opposite, and you will be right" - Dr. Aajonus Vonderplanitz
Otto“Those who need leaders are not qualified to choose them.” ― Michael Malice, The New Right: A Journey to the Fringe of American Politics
Otto"Land of the fee, home of the slave" - Source: experimentalvaccines.org https://is.gd/wNzWfQ
Otto“Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. [Quoting Reverend Phillips Brooks, during Remarks at Presidential Prayer Breakfast, February 7 1963]” ― John Fitzgerald Kennedy (May 29, 1917 – November 22, 1963)
Otto“Without debate, without criticism no administration and no country can succeed and no republic can survive.” ― John Fitzgerald Kennedy (May 29, 1917 – November 22, 1963)
Otto"Jewish power is the power to silence criticism of Jewish power." - Gilad Atzmon
Otto"The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became the truth" – George Orwell
Otto"The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of." ~ Edward Bernays
Otto"So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men." - Voltaire
Otto“I have always been of the opinion that unpopularity earned by doing what is right is not unpopularity at all, but glory.” ― Marcus Tullius Cicero
Otto"Fool is the man who fixes the problem that pays his wages" - Unknown
Otto“The truth is like a lion; you don’t have to defend it. Let it loose; it will defend itself.” ― Augustine of Hippo
Otto"Only mentally retarded individuals are accepted as members of Freemasonry ~ Kun mentalt tilbakestående individer er akseptert som medlemmer i frimureri" ~ Falcons' CAFE
Otto"Honest norwegians are oppressed by the clinically mentally retarded freemasonry infected regime in Norway ~ Ærlige nordmenn undertrykkes av det klinisk psykisk utviklingshemmede frimurerinfiserte regimet i Norge" - Falcons' CAFE on BitChute https://is.gd/RrbAkV
Otto"At the beginning of a change, the patriot is a scarce man, brave, hated and scorned. When his cause succeeds, however, the timid join him, for then it costs nothing to be a Patriot." ~ Mark Twain
Otto"White coats or not, so-called vaccines are military weapons, without exeptions" - Falcons' CAFE https://bit.ly/3E8sjnp
Otto"Sharing is saving lives" - Falcons' CAFE https://bit.ly/3E8sjnp
Otto"Deling er å redde liv" - Falcons' CAFE https://bit.ly/3E8sjnp
Otto"Communists and socialists, they have no alternative, they can't discuss an argument in any rational way" - David Hawkins ~ Source: https://is.gd/0rq3IR
Otto“The best way to control the opposition is to lead it ourselves.” — Vladimir Lenin
Otto"As soon as you realize you've been lied to, you become a conspiracy theorist, that's just how that works" - Giovanni Augustino “Johnny” Cirucci https://tinyurl.com/ywvspznr
Otto"If the Germ theory of disease were true, there’d be no one living to believe it.“ - B.J. Palmer, the creator of Chiropractic
Otto"If you don't know what the whole thing is all about, it's all about money" - Polish saying, Artur Pawlowski https://tinyurl.com/mr279v5y
Otto"We have sucked up into our institutions the stupidest, the most ignorant and arrogant people on the planet" - Mark Steele https://tinyurl.com/32x6cthp
Otto"A single person who stops lying can bring down a tyranny." - Alexander Solzhenitsyn
Otto"The most committed joke in human history" ~ Owen Benjamin | URL: https://tinyurl.com/y66bkhfk
Otto"I'm so sick of western lies, where everything has become a lie in our part of the world" - Sean Hross | The nobility world wars https://tinyurl.com/27a8p3nf
Otto"Why does Pharma MSM in Norway charge only NOK 1 for the 1st month? Because it's not worth buying? Yes, of course" - Falcons' CAFE
Otto"Hvorfor tar Pharma Massemedia i Norge kun 1 kr for 1. måned? Fordi det ikke er verdt å kjøpe? Ja, selvfølgelig" - Falcons' CAFE
Otto"Education is a weapon whose effects depend on who holds it in his hands and at whom it is aimed." - Joseph Stalin https://tinyurl.com/huc9sj26
Otto"That's how electric car killing people even before it hits he road" - GRAVITAS+PLUS WION https://tinyurl.com/3dsjtfjz
Otto"It does not take a majority to prevail... but rather an irate, tireless minority, keen on setting brushfires of freedom in the minds of men." - Samuel Adams
Otto"If I could control the medium of the American motion picture, I would need nothing else to convert the entire world to communism." - Josef Stalin
Otto"We are a slave to the technology that is going to lead to our extermination" - Karen Kingston ~ https://tinyurl.com/27k8x99w
Otto"The way to get rid of AIDS is to stop funding it" - Charles Thomas ~ Kary Mullis https://tinyurl.com/mrxkce9a
Otto"Pfizer in Court stated that 'Please dismiss the case Judge, we did not defraud the Government, we delivered the fraud that the Government ordered'" - Sasha Latypova https://tinyurl.com/46kw5t4z
Otto"The major poison of today is radiation poisoning" - Dr. Robert O. Young ~ https://tinyurl.com/5e9ek74y
Otto"All vaccines, not just mRNA are bioweapons? Childhood vaccines poisoning world population!" - Stew Peters https://tinyurl.com/mv854jwj
Otto"Why do we even need towers if satellites are real?" - Stew Peters https://tinyurl.com/mrxfszny
Otto"He started believing things I knew weren't true. At first I thought it was Alzheimer .. Then I realized he was watching the BBC" - https://tinyurl.com/59muk7f6
Otto"Han begynte å tro på ting som jeg visste ikke var sant. Først trodde jeg det var Alzheimer .. Så oppdaget jeg at han så på NRK" - https://tinyurl.com/59muk7f6


Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software