Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  GPS-relatert, tur beskrivelser, foto, film, PC -> Generelt -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: En GPS mottaker gir automatisk veiledning ved navigering


Q82
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   GPS-relatert, tur beskrivelser, foto, film, PC -> GenereltMelding format
 
Otto
Posta 5/4/2018 12:17 (#10466)
Emne: Q82Senior Top Team

Poster: 7541
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Ikke kjøp noe som helst fra kriminelle massemedia. Don't buy anything at all from the criminal mainstream media

Temaet menneskehandel er tabu på grunn av medvirkning. The topic of human trafficking is taboo because of involvement

Politietat, rettsvesen, advokat, barnevern & relatert er mafia. Police, judiciary, lawyer, child welfare & related are mafia

De som deltar i kriminelle handlinger står personlig ansvarlig. Those involved in criminal acts are personally reponsible

Frimurer organisasjoner anser utenforstående som sine byttedyr. Freemasonry organzations consider outsiders as their prey

Menneskehandlere, Guantanamo Bay, avhør, kartlegging. Human traffickers, Guantanamo Bay, interrogation, survey

Poltietaten er mest synlig portvakt for korporativ mafia. The police is most visible gatekeeper for corporate mafia

Norge herjes av nazister, parasitter, resultat forfall. Norway is ravaged by nazis, parasites, result decay

Smartmeter er kun ett av rød liste signalene. Smart meter is only one of the red list signals

GMO, 5G, smartmeter, chemtrails, vaksiner + er for folkemord. GMO, 5G, smartmeter, chemtrails, vaccines + are for genocide

Smartmeter våpen for sakte drap, hvorfor akseptere?, et paradoks. Smartmeter weapon for slow kill, why accept?, a paradox

Del, kommuniser, nå, ditt og alles liv avhenger av det. Share, communicate, now, your and everyone's lives depends on it

Send menneskehandlerne til Guantanamo. Send the human traffickers to Guantanamo

Politikere som promoterer farmasiprodukter, vaksiner, RØD ALARM. Politicians who promote pharmaceuticals, vaccines, RED ALERT

Eyes wide shut, svakt lys kameraer, globalt. Eyes wide shut, low light cameras, globally

Abel Danger er tabu, under omertà, i Norge og globalt. Abel Danger is taboo, under omertà, in Norway and globally

Statlig Barnevern, ikke for barn men menneskehandel. State Child Welfare, not for children but human trafficking

En korporativ stats virksomhet er å tappe et lands ressurser. A corporate state's business is to drain a country's resources

Teknologi for sporing av mennesker, naturressurser, for salg. Technology for tracking people, natural resources, for sale

Journalister, redaktører, etterretningsagenter, fienden innenfor. Journalists, editors, intelligence agents, the enemy within

Barnevern, ansatte mangler nødvendig kompetanse, og kriminelt. Child welfare, employees lack necessary skills, and criminal

Folkehelseinstituttet ~> Folkeforgiftningsinstituttet. Centers for Disease Control ~> Centers for Disease Creation

Sensuren og statlig sponset kriminalitet er en katastrofe. The censorship and government sponsored crime is a disaster

2006, plan for globalt folkemord eksisterer, 2018, uendret. 2006, global genocide plan exists, 2018, unchanged

'Like' informasjon er til liten hjelp, kun 'Del' hjelper mye. 'Like' information is of little help, only 'Share' helps a lot

If a job is worth doing, you have to do it yourself. Hvis en jobb er verd å gjøre, må du gjøre den selv. David Hawkins' mother/mor

Mulig ny WHO fiendtlig psy-op, Sykdom X, X'et av EMS. Possible new WHO hostile psy-op, Disease X, X'ed by EMR

Nevrologisk skade? Vaksine? Søk informasjon på internettet. Neurological damage? Vaccine? Search information on the internet

Ikke stol på at fluor ikke er tilsatt springvannet, sjekk. Don't trust that fluoride isn't added to the tap water, check

Kvinnelig og mannlig frimureri fremstår som fiender av folket. Female and male freemasonry appear as enemies of the people

Sannheten egner seg ikke for salg på børsen. The truth is not suitable for sale on the stock exchange

Frimureri, pedofil organisasjoner, sadistiske kriminelle. Freemasonry, pedophile organizations, sadistic criminals

Råd til studenter, frimurerbanditters Pstereo, ikke delta. Advice to students, freemasonbandits' Pstereo, do not participate

Internasjonal mafia og nasjonal forvaltning er ett syndikat. International mafia and national administration is one syndicate

Orkdal, Orkland, velegnet studie av kriminelt syndikat. Orkdal, Orkland, suitable study of criminal syndicate

Trondheim & omegn, velegnet studie av kriminelt syndikat. Trondheim & surrounding area, suitable study of criminal syndicate

Frimurerne selger seg og alt og til lavest bud. The freemasons sell themselves and everything and to the lowest bidder

Vaksiner reduserer immunitet, øker organ verdi, oppdrett. Vaccines reduce immunity, increase organ value, farming

Kontroversiell? Konferanse invitt? Forsiktig, kompromittering. Controversial? Conference invite? Careful, compromisation

Dødelighet blant barnevern barn, organhandel, sjekk. Mortality among child welfare children, organ trafficking, check

Se opp for felling av trær for 5G, uten forklaring. Watch out for felling of trees for 5G, without explanation

Kriminelt syndikat, kompromitterte ansettes i nøkkelposisjoner. Criminal syndicate, compromised employed in key positions

Kriminelt samarbeid, utlendinger, politi +, nordmenn, stasi. Criminal cooperation, foreigners, police +, norwegians, stasi

Effektivt mot kriminelle, som massemedia, ingen penger. Effective against criminals, as MSM, no money

Midt-Norge er et sted å flytte fra og ikke til. Central Norway is a place to move from and not to

Nevrologisk skade, handicap, fått vaksine? MMR, Gardasil? Neurological injury, disability, received a vaccine? MMR, Gardasil?

Ta makten tilbake, kommuniser fakta, fortreng massemedia. Take the power back, communicate facts, displace the MSM

Boikott 5G og smartmeter, ikke anskaff slikt utstyr. Boycott 5G and smart meter, do not procure such equipment

Ikke bo nær 5G eller smartmeter enheter, utforsk. Do not live near 5G or smartmeter devices, explore

Automatisk strømmåler, villedende betegnelse, det er et smartmeter. Automatic power meter, deceitful term, it's a smart meter

Ignorer massemedia, bruk uavhengige kilder, etterforsk, bekreft. Ignore MSM, use independent sources, investigate, confirm

Organhandel, krig, ekstrem profitt, via fødselsattesten. Organ trafficking, war, extreme profit, via the birth certificate

Se opp for usynlige svakt lys kameraer i private situasjoner. Watch out for invisible low light cameras in private situations

Kjøtt fra Kina må kontrolleres. Hvilke land er sikre? Meat from China must be controlled. Which countries are safe?

5G and smartmeter stråling senker verdien på boligen. 5G and smart meter radiation lower the value of the home

Kvinnelig og mannlig frimureri tar ikke ansvar, hvorfor? Female and male freemasonry does not take responsibility, why?

Kjemoterapi kreftbehandling som organ donasjon forberedelse. Chemotherapy cancer treatment as organ donation preparation

Kjemoterapi kreftbehandling som organhøsting forberedelse. Chemotherapy cancer treatment as organ harvesting preparation

Kunstig intelligens har ingen samvittighet. Artificial intelligence has no conscience

Nevrologiske plager? 5G og smartmeter teknologi installert? Neurological disorders? 5G and smart meter technology installed?

FNs bærekraftige utvikling er basert på folkemord. The UN's sustainable development is based on genocide

Etterretningstjenester med medsammensvorne, bl.a. massemedia, sprer løgner for å få tredjeparter til å angripe uskyldige

Direkte tilkoblet fiberkabel er optimal løsning, men anvendes som backbone for 5G, WiGig og smartmeter mikrobølgeovn, kriminelt

Menneskehandel er terrorisme. Human trafficking is terrorism

Kjøp av avis, blad, abonnement eller lisens fra massemedia fører til kjøpspris * minimum 10 i følgeskader

5G, WiGig eller smart meter, automatisk strømmåler, installert?, hvis ja, forlat stedet

5G, WiGig and smart meter including delivery logistics are military attacks

5G, WiGig og smart meter, forledende kallt automatisk strømmåler, inklusive leveranse logistikk er militære angrep

Massemedia sper på med ørlite tilsynelatende samfunnsnyttig informasjon når de nærmer seg nødvendig konkurs

Smartmeter, 5G, WiGig, GMO, radioaktivitet, wi-fi, chemtrails, RoundUp, mm > Kreft, kjemoterapi, organhøsting, profitt drevet

Smartmeter, 5G, WiGig, GMO, radioactivity, wi-fi, chemtrails, etc. > Cancer, chemotherapy, organ harvesting, profit driven

Konkurser i massemedia vil gi enorme varige altomfattende positive ringvirkninger

Såkalt barnevern er en særdeles effektiv og innbringende stasi avdeling

Alle lands innbyggere prepareres for organhøsting. All countries' citizens are being prepared for organ harvesting

Virus is a psyop, vaccines are a weapon. Virus er en psyop, vaksiner er et våpen

Carcinogens > Chemotherapy > Organ harvesting. Kreftfremkallende stoffer > Kemoterapi > Organhøsting

Vern av barn er mest sentral del av vårt forsvar, regjeringa og forsvaret gjør det ikke, så det er folkets oppgave, alene

Okkupasjonen av Norge opphørte ikke 8. mai 1945. The occupation of Norway did not cease on May 8, 1945

Såkalt Barnevern og FHI er nazi institusjoner. So-called CPS and CDC are nazi institutions

Kidnapping av barn er krigføring som krever bruk av dødsstraff

Kjøpe bolig, forlang eventuelle 5G enheter og smartmeter, automatisk strømmåler, fjernet før bud er aktuelt

Etablissementet i Orkland, Trondheim, Sør-Trøndelag, Sauda, hele Norge, er selvvalgt fiende nr 1

Sett i lys av curacit saken og Arnfinn Nesset, Orkdal, hvorfor ansettes det kriminelle i politietaten fremdeles?, Orkland

Å være innvandrer fra Nord-Trøndelag til Sør-Trøndelag kan være en eneste bratt motbakke, to fylker, som kriminelle forgjeves har forsøkt å slå sammen til ett

Det kriminelle syndikatet må betale tilbake det de anvender av skattepenger, avgifter, lisenser, abonnement og ransbytte

SMART, Secret Militarized Armaments and Residential Technology, 5G is a weapon system

Bruk av aktive våpen for folkemord er brudd på Nürnberglovene

Use of active weapons for genocide is a Nuremberg Code violation

Etablissementet i Sør-Trøndelag, og Norge, er ikke og aldri til å stole på

Frimueriet råtner fra innsiden. The freemasonry is rotting from the inside

EMF-frie boområder får økt markedsverdi, mål stråling før kjøp avgjøres(Q82_cm01.jpg)(Q82_cm02.jpg)(Q82_cm03.jpg)(Q82_cm04.jpg)(Q82_cm05.jpg)(Q82_cm06.jpg)(Q82_cm07.jpg)(Q82_cm08.jpg)(Q82_cm09.jpg)(Q82_cm10.jpg)(Q82_cm11.jpg)(Q82_cm12.jpg)(Q82_cm13.jpg)(Q82_cm14.jpg)(Q82_cm15.jpg)(Q82_cm16.jpg)(Q82_cm17.jpg)(Q82_cm18.jpg)(Q82_cm19.jpg)(Q82_cm20.jpg)(Q82_cm21.jpg)(Q82_cm22.jpg)(Q82_cm23.jpg)(Q82_cm24.jpg)(Q82_cm25.jpg)(Q82_cm26.jpg)(Q82_cm27.jpg)(Q82_cm28.jpg)(Q82_cm29.jpg)(Q82_cm30.jpg)(Q82_cm31.jpg)(Q82_cm32.jpg)(Q82_cm33.jpg)(Q82_cm34.jpg)(Q82_cm35.jpg)(Q82_cm36.jpg)(Q82_cm37.jpg)(Q82_cm38.jpg)(Q82_cm39.jpg)(Q82_cm40.jpg)(Q82_cm41.jpg)(Q82_cm42.jpg)(Q82_cm43.jpg)(Q82_cm44.jpg)(Q82_cm45.jpg)(Q82_cm46.jpg)(Q82_cm47.jpg)(Q82_cm48.jpg)(Q82_cm49.jpg)(Q82_cm50.jpg)(Q82_cm51.jpg)(Q82_cm52.jpg)(Q82_cm53.jpg)(Q82_cm54.jpg)(Q82_cm55.jpg)(Q82_cm56.jpg)(Q82_cm57.jpg)(Q82_cm58.jpg)(Q82_cm59.jpg)(Q82_cm60.jpg)(Q82_cm61.jpg)(Q82_cm62.jpg)(Q82_cm63.jpg)(Q82_cm64.jpg)(Q82_cm65.jpg)(Q82_cm66.jpg)(Q82_cm67.jpg)(Q82_cm68.jpg)(Q82_cm69.jpg)(Q82_cm70.jpg)(Q82_cm71.jpg)(Q82_cm72.jpg)(Q82_cm73.jpg)(Q82_cm74.jpg)(Q82_cm75.jpg)(Q82_cm76.jpg)(Q82_cm77.jpg)(Q82_cm78.jpg)(Q82_cm79.jpg)(Q82_cm80.jpg)(Q82_cm81.jpg)(Q82_cm82.jpg)(Q82_cm83.jpg)(Q82_cm84.jpg)(Q82_cm85.jpg)(Q82_cm86.jpg)(Q82_cm87.jpg)(Q82_cm88.jpg)(Q83_cm88.jpg)(Q83_cm89.jpg)(Q83_cm90.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Q82_cm01.jpg (128KB - 249 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm02.jpg (140KB - 238 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm03.jpg (116KB - 260 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm04.jpg (160KB - 238 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm05.jpg (122KB - 242 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm06.jpg (125KB - 242 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm07.jpg (130KB - 248 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm08.jpg (113KB - 227 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm09.jpg (110KB - 241 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm10.jpg (97KB - 250 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm11.jpg (128KB - 235 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm12.jpg (168KB - 247 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm13.jpg (145KB - 233 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm14.jpg (145KB - 253 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm15.jpg (115KB - 247 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm16.jpg (116KB - 247 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm17.jpg (137KB - 250 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm18.jpg (141KB - 249 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm19.jpg (141KB - 230 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm20.jpg (98KB - 229 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm21.jpg (142KB - 228 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm22.jpg (24KB - 238 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm23.jpg (139KB - 230 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm24.jpg (133KB - 248 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm25.jpg (135KB - 246 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm26.jpg (118KB - 262 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm27.jpg (130KB - 258 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm28.jpg (175KB - 227 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm29.jpg (150KB - 251 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm30.jpg (119KB - 243 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm31.jpg (115KB - 243 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm32.jpg (102KB - 229 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm33.jpg (120KB - 238 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm34.jpg (110KB - 243 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm35.jpg (104KB - 235 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm36.jpg (111KB - 239 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm37.jpg (106KB - 224 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm38.jpg (97KB - 248 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm39.jpg (121KB - 251 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm40.jpg (164KB - 237 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm41.jpg (149KB - 334 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm42.jpg (118KB - 216 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm43.jpg (120KB - 225 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm44.jpg (102KB - 219 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm45.jpg (112KB - 215 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm46.jpg (255KB - 209 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm47.jpg (143KB - 230 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm48.jpg (136KB - 196 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm49.jpg (132KB - 138 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm50.jpg (146KB - 139 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm51.jpg (154KB - 131 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm52.jpg (134KB - 131 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm53.jpg (167KB - 136 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm54.jpg (131KB - 135 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm55.jpg (97KB - 134 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm56.jpg (152KB - 140 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm57.jpg (148KB - 126 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm58.jpg (148KB - 143 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm59.jpg (125KB - 145 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm60.jpg (115KB - 130 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm61.jpg (131KB - 133 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm62.jpg (144KB - 144 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm63.jpg (149KB - 132 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm64.jpg (109KB - 129 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm65.jpg (152KB - 142 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm66.jpg (125KB - 128 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm67.jpg (145KB - 129 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm68.jpg (157KB - 128 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm69.jpg (129KB - 137 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm70.jpg (143KB - 135 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm71.jpg (136KB - 133 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm72.jpg (115KB - 146 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm73.jpg (127KB - 136 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm74.jpg (150KB - 139 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm75.jpg (130KB - 142 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm76.jpg (147KB - 128 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm77.jpg (160KB - 134 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm78.jpg (134KB - 125 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm79.jpg (124KB - 130 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm80.jpg (113KB - 132 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm81.jpg (111KB - 129 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm82.jpg (131KB - 133 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm83.jpg (139KB - 125 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm84.jpg (174KB - 134 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm85.jpg (141KB - 126 nedlastinger)
Vedlegg Studiehefte 1. grad v1.1.pdf (379KB - 127 nedlastinger)
Vedlegg Studiehefte 2. grad v1.0.pdf (394KB - 127 nedlastinger)
Vedlegg Studiehefte 3. grad v1.1.pdf (1110KB - 132 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm86.jpg (128KB - 127 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm87.jpg (127KB - 125 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm88.jpg (128KB - 127 nedlastinger)
Vedlegg Q83_cm88.jpg (94KB - 127 nedlastinger)
Vedlegg Q83_cm89.jpg (118KB - 117 nedlastinger)
Vedlegg Q83_cm90.jpg (145KB - 116 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software