Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  GPS-relatert, tur beskrivelser, foto, film, PC -> Generelt -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: "I just won over this life, now is time to look forward to another." - Tejas Patel


Q82
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   GPS-relatert, tur beskrivelser, foto, film, PC -> GenereltMelding format
 
Otto
Posta 5/4/2018 12:17 (#10466)
Emne: Q82Senior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Ikke kjøp noe som helst fra kriminelle massemedia. Don't buy anything at all from the criminal mainstream media

Temaet menneskehandel er tabu på grunn av medvirkning. The topic of human trafficking is taboo because of involvement

Politietat, rettsvesen, advokat, barnevern & relatert er mafia. Police, judiciary, lawyer, child welfare & related are mafia

De som deltar i kriminelle handlinger står personlig ansvarlig. Those involved in criminal acts are personally reponsible

Frimurer organisasjoner anser utenforstående som sine byttedyr. Freemasonry organzations consider outsiders as their prey

Menneskehandlere, Guantanamo Bay, avhør, kartlegging. Human traffickers, Guantanamo Bay, interrogation, survey

Poltietaten er mest synlig portvakt for korporativ mafia. The police is most visible gatekeeper for corporate mafia

Norge herjes av nazister, parasitter, resultat forfall. Norway is ravaged by nazis, parasites, result decay

Smartmeter er kun ett av rød liste signalene. Smart meter is only one of the red list signals

GMO, 5G, smartmeter, chemtrails, vaksiner + er for folkemord. GMO, 5G, smartmeter, chemtrails, vaccines + are for genocide

Smartmeter våpen for sakte drap, hvorfor akseptere?, et paradoks. Smartmeter weapon for slow kill, why accept?, a paradox

Del, kommuniser, nå, ditt og alles liv avhenger av det. Share, communicate, now, your and everyone's lives depends on it

Send menneskehandlerne til Guantanamo. Send the human traffickers to Guantanamo

Politikere som promoterer farmasiprodukter, vaksiner, RØD ALARM. Politicians who promote pharmaceuticals, vaccines, RED ALERT

Eyes wide shut, svakt lys kameraer, globalt. Eyes wide shut, low light cameras, globally

Abel Danger er tabu, under omertà, i Norge og globalt. Abel Danger is taboo, under omertà, in Norway and globally

Statlig Barnevern, ikke for barn men menneskehandel. State Child Welfare, not for children but human trafficking

En korporativ stats virksomhet er å tappe et lands ressurser. A corporate state's business is to drain a country's resources

Teknologi for sporing av mennesker, naturressurser, for salg. Technology for tracking people, natural resources, for sale

Journalister, redaktører, etterretningsagenter, fienden innenfor. Journalists, editors, intelligence agents, the enemy within

Barnevern, ansatte mangler nødvendig kompetanse, og kriminelt. Child welfare, employees lack necessary skills, and criminal

Folkehelseinstituttet ~> Folkeforgiftningsinstituttet. Centers for Disease Control ~> Centers for Disease Creation

Sensuren og statlig sponset kriminalitet er en katastrofe. The censorship and government sponsored crime is a disaster

2006, plan for globalt folkemord eksisterer, 2018, uendret. 2006, global genocide plan exists, 2018, unchanged

'Like' informasjon er til liten hjelp, kun 'Del' hjelper mye. 'Like' information is of little help, only 'Share' helps a lot

If a job is worth doing, you have to do it yourself. Hvis en jobb er verd å gjøre, må du gjøre den selv. David Hawkins' mother/mor

Mulig ny WHO fiendtlig psy-op, Sykdom X, X'et av EMS. Possible new WHO hostile psy-op, Disease X, X'ed by EMR

Nevrologisk skade? Vaksine? Søk informasjon på internettet. Neurological damage? Vaccine? Search information on the internet

Ikke stol på at fluor ikke er tilsatt springvannet, sjekk. Don't trust that fluoride isn't added to the tap water, check

Kvinnelig og mannlig frimureri fremstår som fiender av folket. Female and male freemasonry appear as enemies of the people

Sannheten egner seg ikke for salg på børsen. The truth is not suitable for sale on the stock exchange

Frimureri, pedofil organisasjoner, sadistiske kriminelle. Freemasonry, pedophile organizations, sadistic criminals

Råd til studenter, frimurerbanditters Pstereo, ikke delta. Advice to students, freemasonbandits' Pstereo, do not participate

Internasjonal mafia og nasjonal forvaltning er ett syndikat. International mafia and national administration is one syndicate

Orkdal, Orkland, velegnet studie av kriminelt syndikat. Orkdal, Orkland, suitable study of criminal syndicate

Trondheim & omegn, velegnet studie av kriminelt syndikat. Trondheim & surrounding area, suitable study of criminal syndicate

Frimurerne selger seg og alt og til lavest bud. The freemasons sell themselves and everything and to the lowest bidder

Vaksiner reduserer immunitet, øker organ verdi, oppdrett. Vaccines reduce immunity, increase organ value, farming

Kontroversiell? Konferanse invitt? Forsiktig, kompromittering. Controversial? Conference invite? Careful, compromisation

Dødelighet blant barnevern barn, organhandel, sjekk. Mortality among child welfare children, organ trafficking, check

Se opp for felling av trær for 5G, uten forklaring. Watch out for felling of trees for 5G, without explanation

Kriminelt syndikat, kompromitterte ansettes i nøkkelposisjoner. Criminal syndicate, compromised employed in key positions

Kriminelt samarbeid, utlendinger, politi +, nordmenn, stasi. Criminal cooperation, foreigners, police +, norwegians, stasi

Effektivt mot kriminelle, som massemedia, ingen penger. Effective against criminals, as MSM, no money

Midt-Norge er et sted å flytte fra og ikke til. Central Norway is a place to move from and not to

Nevrologisk skade, handicap, fått vaksine? MMR, Gardasil? Neurological injury, disability, received a vaccine? MMR, Gardasil?

Ta makten tilbake, kommuniser fakta, fortreng massemedia. Take the power back, communicate facts, displace the MSM

Boikott 5G og smartmeter, ikke anskaff slikt utstyr. Boycott 5G and smart meter, do not procure such equipment

Ikke bo nær 5G eller smartmeter enheter, utforsk. Do not live near 5G or smartmeter devices, explore

Automatisk strømmåler, villedende betegnelse, det er et smartmeter. Automatic power meter, deceitful term, it's a smart meter

Ignorer massemedia, bruk uavhengige kilder, etterforsk, bekreft. Ignore MSM, use independent sources, investigate, confirm

Organhandel, krig, ekstrem profitt, via fødselsattesten. Organ trafficking, war, extreme profit, via the birth certificate

Se opp for usynlige svakt lys kameraer i private situasjoner. Watch out for invisible low light cameras in private situations

Kjøtt fra Kina må kontrolleres. Hvilke land er sikre? Meat from China must be controlled. Which countries are safe?

5G and smartmeter stråling senker verdien på boligen. 5G and smart meter radiation lower the value of the home

Kvinnelig og mannlig frimureri tar ikke ansvar, hvorfor? Female and male freemasonry does not take responsibility, why?

Kjemoterapi kreftbehandling som organ donasjon forberedelse. Chemotherapy cancer treatment as organ donation preparation

Kjemoterapi kreftbehandling som organhøsting forberedelse. Chemotherapy cancer treatment as organ harvesting preparation

Kunstig intelligens har ingen samvittighet. Artificial intelligence has no conscience

Nevrologiske plager? 5G og smartmeter teknologi installert? Neurological disorders? 5G and smart meter technology installed?

FNs bærekraftige utvikling er basert på folkemord. The UN's sustainable development is based on genocide

Etterretningstjenester med medsammensvorne, bl.a. massemedia, sprer løgner for å få tredjeparter til å angripe uskyldige

Direkte tilkoblet fiberkabel er optimal løsning, men anvendes som backbone for 5G, WiGig og smartmeter mikrobølgeovn, kriminelt

Menneskehandel er terrorisme. Human trafficking is terrorism

Kjøp av avis, blad, abonnement eller lisens fra massemedia fører til kjøpspris * minimum 10 i følgeskader

5G, WiGig eller smart meter, automatisk strømmåler, installert?, hvis ja, forlat stedet

5G, WiGig and smart meter including delivery logistics are military attacks

5G, WiGig og smart meter, forledende kallt automatisk strømmåler, inklusive leveranse logistikk er militære angrep

Massemedia sper på med ørlite tilsynelatende samfunnsnyttig informasjon når de nærmer seg nødvendig konkurs

Smartmeter, 5G, WiGig, GMO, radioaktivitet, wi-fi, chemtrails, RoundUp, mm > Kreft, kjemoterapi, organhøsting, profitt drevet

Smartmeter, 5G, WiGig, GMO, radioactivity, wi-fi, chemtrails, etc. > Cancer, chemotherapy, organ harvesting, profit driven

Konkurser i massemedia vil gi enorme varige altomfattende positive ringvirkninger

Såkalt barnevern er en særdeles effektiv og innbringende stasi avdeling

Alle lands innbyggere prepareres for organhøsting. All countries' citizens are being prepared for organ harvesting

Virus is a psyop, vaccines are a weapon. Virus er en psyop, vaksiner er et våpen

Carcinogens > Chemotherapy > Organ harvesting. Kreftfremkallende stoffer > Kemoterapi > Organhøsting

Vern av barn er mest sentral del av vårt forsvar, regjeringa og forsvaret gjør det ikke, så det er folkets oppgave, alene

Okkupasjonen av Norge opphørte ikke 8. mai 1945. The occupation of Norway did not cease on May 8, 1945

Såkalt Barnevern og FHI er nazi institusjoner. So-called CPS and CDC are nazi institutions

Kidnapping av barn er krigføring som krever bruk av dødsstraff

Kjøpe bolig, forlang eventuelle 5G enheter og smartmeter, automatisk strømmåler, fjernet før bud er aktuelt

Etablissementet i Orkland, Trondheim, Sør-Trøndelag, Sauda, hele Norge, er selvvalgt fiende nr 1

Sett i lys av curacit saken og Arnfinn Nesset, Orkdal, hvorfor ansettes det kriminelle i politietaten fremdeles?, Orkland

Å være innvandrer fra Nord-Trøndelag til Sør-Trøndelag kan være en eneste bratt motbakke, to fylker, som kriminelle forgjeves har forsøkt å slå sammen til ett

Det kriminelle syndikatet må betale tilbake det de anvender av skattepenger, avgifter, lisenser, abonnement og ransbytte

SMART, Secret Militarized Armaments and Residential Technology, 5G is a weapon system

Bruk av aktive våpen for folkemord er brudd på Nürnberglovene

Use of active weapons for genocide is a Nuremberg Code violation

Etablissementet i Sør-Trøndelag, og Norge, er ikke og aldri til å stole på

Frimueriet råtner fra innsiden. The freemasonry is rotting from the inside

EMF-frie boområder får økt markedsverdi, mål stråling før kjøp avgjøres(Q82_cm01.jpg)(Q82_cm02.jpg)(Q82_cm03.jpg)(Q82_cm04.jpg)(Q82_cm05.jpg)(Q82_cm06.jpg)(Q82_cm07.jpg)(Q82_cm08.jpg)(Q82_cm09.jpg)(Q82_cm10.jpg)(Q82_cm11.jpg)(Q82_cm12.jpg)(Q82_cm13.jpg)(Q82_cm14.jpg)(Q82_cm15.jpg)(Q82_cm16.jpg)(Q82_cm17.jpg)(Q82_cm18.jpg)(Q82_cm19.jpg)(Q82_cm20.jpg)(Q82_cm21.jpg)(Q82_cm22.jpg)(Q82_cm23.jpg)(Q82_cm24.jpg)(Q82_cm25.jpg)(Q82_cm26.jpg)(Q82_cm27.jpg)(Q82_cm28.jpg)(Q82_cm29.jpg)(Q82_cm30.jpg)(Q82_cm31.jpg)(Q82_cm32.jpg)(Q82_cm33.jpg)(Q82_cm34.jpg)(Q82_cm35.jpg)(Q82_cm36.jpg)(Q82_cm37.jpg)(Q82_cm38.jpg)(Q82_cm39.jpg)(Q82_cm40.jpg)(Q82_cm41.jpg)(Q82_cm42.jpg)(Q82_cm43.jpg)(Q82_cm44.jpg)(Q82_cm45.jpg)(Q82_cm46.jpg)(Q82_cm47.jpg)(Q82_cm48.jpg)(Q82_cm49.jpg)(Q82_cm50.jpg)(Q82_cm51.jpg)(Q82_cm52.jpg)(Q82_cm53.jpg)(Q82_cm54.jpg)(Q82_cm55.jpg)(Q82_cm56.jpg)(Q82_cm57.jpg)(Q82_cm58.jpg)(Q82_cm59.jpg)(Q82_cm60.jpg)(Q82_cm61.jpg)(Q82_cm62.jpg)(Q82_cm63.jpg)(Q82_cm64.jpg)(Q82_cm65.jpg)(Q82_cm66.jpg)(Q82_cm67.jpg)(Q82_cm68.jpg)(Q82_cm69.jpg)(Q82_cm70.jpg)(Q82_cm71.jpg)(Q82_cm72.jpg)(Q82_cm73.jpg)(Q82_cm74.jpg)(Q82_cm75.jpg)(Q82_cm76.jpg)(Q82_cm77.jpg)(Q82_cm78.jpg)(Q82_cm79.jpg)(Q82_cm80.jpg)(Q82_cm81.jpg)(Q82_cm82.jpg)(Q82_cm83.jpg)(Q82_cm84.jpg)(Q82_cm85.jpg)(Q82_cm86.jpg)(Q82_cm87.jpg)(Q82_cm88.jpg)(Q83_cm88.jpg)(Q83_cm89.jpg)(Q83_cm90.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Q82_cm01.jpg (128KB - 507 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm02.jpg (140KB - 488 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm03.jpg (116KB - 522 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm04.jpg (160KB - 478 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm05.jpg (122KB - 495 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm06.jpg (125KB - 477 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm07.jpg (130KB - 499 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm08.jpg (113KB - 468 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm09.jpg (110KB - 468 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm10.jpg (97KB - 499 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm11.jpg (128KB - 492 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm12.jpg (168KB - 496 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm13.jpg (145KB - 479 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm14.jpg (145KB - 519 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm15.jpg (115KB - 503 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm16.jpg (116KB - 502 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm17.jpg (137KB - 476 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm18.jpg (141KB - 486 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm19.jpg (141KB - 463 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm20.jpg (98KB - 471 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm21.jpg (142KB - 464 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm22.jpg (24KB - 469 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm23.jpg (139KB - 470 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm24.jpg (133KB - 486 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm25.jpg (135KB - 490 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm26.jpg (118KB - 511 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm27.jpg (130KB - 484 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm28.jpg (175KB - 467 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm29.jpg (150KB - 490 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm30.jpg (119KB - 482 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm31.jpg (115KB - 486 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm32.jpg (102KB - 462 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm33.jpg (120KB - 481 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm34.jpg (110KB - 490 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm35.jpg (104KB - 483 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm36.jpg (111KB - 482 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm37.jpg (106KB - 454 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm38.jpg (97KB - 495 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm39.jpg (121KB - 494 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm40.jpg (164KB - 487 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm41.jpg (149KB - 569 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm42.jpg (118KB - 448 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm43.jpg (120KB - 460 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm44.jpg (102KB - 454 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm45.jpg (112KB - 453 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm46.jpg (255KB - 449 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm47.jpg (143KB - 461 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm48.jpg (136KB - 408 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm49.jpg (132KB - 327 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm50.jpg (146KB - 321 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm51.jpg (154KB - 313 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm52.jpg (134KB - 323 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm53.jpg (167KB - 321 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm54.jpg (131KB - 329 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm55.jpg (97KB - 325 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm56.jpg (152KB - 320 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm57.jpg (148KB - 300 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm58.jpg (148KB - 325 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm59.jpg (125KB - 338 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm60.jpg (115KB - 299 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm61.jpg (131KB - 313 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm62.jpg (144KB - 322 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm63.jpg (149KB - 318 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm64.jpg (109KB - 310 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm65.jpg (152KB - 334 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm66.jpg (125KB - 305 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm67.jpg (145KB - 305 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm68.jpg (157KB - 301 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm69.jpg (129KB - 326 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm70.jpg (143KB - 327 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm71.jpg (136KB - 315 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm72.jpg (115KB - 330 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm73.jpg (127KB - 317 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm74.jpg (150KB - 324 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm75.jpg (130KB - 324 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm76.jpg (147KB - 306 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm77.jpg (160KB - 316 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm78.jpg (134KB - 309 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm79.jpg (124KB - 313 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm80.jpg (113KB - 310 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm81.jpg (111KB - 306 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm82.jpg (131KB - 309 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm83.jpg (139KB - 309 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm84.jpg (174KB - 315 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm85.jpg (141KB - 312 nedlastinger)
Vedlegg Studiehefte 1. grad v1.1.pdf (379KB - 334 nedlastinger)
Vedlegg Studiehefte 2. grad v1.0.pdf (394KB - 311 nedlastinger)
Vedlegg Studiehefte 3. grad v1.1.pdf (1110KB - 448 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm86.jpg (128KB - 309 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm87.jpg (127KB - 299 nedlastinger)
Vedlegg Q82_cm88.jpg (128KB - 307 nedlastinger)
Vedlegg Q83_cm88.jpg (94KB - 310 nedlastinger)
Vedlegg Q83_cm89.jpg (118KB - 299 nedlastinger)
Vedlegg Q83_cm90.jpg (145KB - 293 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software