Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nyheter -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: Kvaliteten på rutene en GPS mottaker beregner avhenger av kvaliteten på kartproduktet som er installert


Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, m.m.
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> NyheterMelding format
 
Otto
Posta 17/5/2015 02:22 (#9813)
Emne: Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, m.m.Senior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Samlet videoserie: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS m.m.

2: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, #2A3: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, #2B4: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samt samtale sorenskriver Stein Husby, Kongsberg tingrett, #2C2 - 4, sitat: Jeg kontakter Kongsberg tingrett ved dommerfullmektig, Benita Tjørn på telefon, for å høre hvordan jeg kan forhindre at hjemmet mitt blir solgt og eiendelene mine kastet, FØR sakene vedrørende tvangsutkastelse og tvangssalgs er endelig ferdig behandlet i rettssystemet. Slik det går frem av samtalen, er det ikke mye jeg kan gjøre, så lenge jeg ikke har på tusenvis av kroner å bruke på gebyrer. Det er opplagt at retten spekulerer i å utnytte mennesker uten økonomiske midler, ved å sørge for at sakene må ankes i rettssystemet. Dette beviser at det ikke finnes noen likhet for loven i Norge. Kirsten Leikny Femundsenden. Stikkord: megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS, namsmann Ellen Hals Hellerud, NAV Heimdal, forvaltning, fylkesdirektør, ansvarlig, NAV Sør-Trøndelag, klageinstans, ingen tar ansvar, tvilsom bankvirksomhet, Ørland sparebank, bedrag, rettsvesen, ankesak avvist, høyesterett, uetterrettelighet, ulovligheter, beregnet utbetaling på for lavt grunnlag, Jarles beregning, hemmelige og åpne lyd- og videoopptak, lovverk, reell praksis

Sagaen om det offentliges behandling av Kirsten Leikny Femundsenden, overgrep via og av staten , Støttegruppe for Kirsten Leikny Femundsenden

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/5/2015 16:27 (#9820 - som svar på #9813)
Emne: RE: Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, m.Senior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no
Direkte adresse til videoer: 1-11 = Youtube, Fb = Facebook, Eb = Embedded * Bruk aktive lenker nedenfor, ikke alle videoer er i youtube og spillelisten

1 Fb Eb: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS, #1 +, spilleliste youtube
2 Fb Eb : Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, #2A Kommentar: 2-4 i en video
3 Fb Eb : Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, #2B
4 Fb Eb : Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samt samtale sorenskriver Stein Husby, Kongsberg tingrett, #2C
5 Fb Eb: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, m/ Jon Alvsaker, Stein Husby, namsmann Ellen Hals Hellerud, #3
6 Fb Eb: Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, henv. NAV Heimdal, Forvaltning, fylkesdir. m.m., ansv., #4A
7 Fb Eb Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, henv. NAV Sør-Trøndelag, Klageinstans, ingen tar ansvar, #4B
8 Fb Eb : Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, tvilsom bankvirksomhet, Ørland sparebank, bedrag, rettsvesen, #5A
9 Fb Eb: Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, ankesak avvist, Høyesterett, uetterrettelighet, ulovligheter, #5B
10 Fb Eb: Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, NAV beregnet utbet. på for lavt grunnlag, Jarles beregning, #5C
11 Fb Eb: Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, hemmelige og åpne lyd- og videoopptak, lovverk, reell praksis, #6

]

1, sitat: Innledning. Denne samtalen er mellom meg og megleren, som har påtatt seg å tvangsselge hjemmet mitt. Bakgrunnen er at jeg ble 100 % arbeidsufør etter en yrkesskade som sykepleier i 2006. Nav har bedratt meg for store pengesummer, gjennom for lavt beregningsgrunnlag for stønader og feil prosentsats, i disse snart 9 årene siden skaden. Nå, januar 2015, har Nav fortsatt ikke rettet opp de alt for lave stønadsutbetalingene de erkjente å skylde meg i mai 2014. Dette er årsaken til at min økonomi har havarert etter at jeg ble arbeidsufør og mine eiendommer tvangsselges. Jeg kan selvfølgelig ikke være med på støtte opp om økonomisk offentlig svindel. Det er jo derfor innlysende at jeg ikke kan selge mine eiendommer. Hvordan skulle det bli om befolkningen skulle gå med på dekke over slik svindel, ved frivillig å selge unna eiendommer/eiendeler. Mitt standpunkt mot offentlig svindel av meg og befolkningen for øvrig, har resultert i at jeg er blitt utsatt for løgner og vold av polititjenestemenn, lagt i jern og kastet på glattcelle og anholdt i 19 timer. Alt dette og mere til for at eiendomsmegleren som snakker i dette lydopptaket, skulle få ha visning i hjemmet mitt, - uten at jeg skulle kunne være tilstede. Tidligere namsmann i Kongsberg, Jakob Walberg Sandness, organiserte aksjonen. Da jeg skulle slippes fri, ville ikke politiet levere noe skriftlig dokumentasjon eller avhøre meg, - ga kun beskjed om at jeg ikke hadde gjort noe straffbart……???? Likevel hadde politiet anholdt meg i glattcelle. Eiendomsmegleren hevder å ha fått et bud, et skambud, som Ørland sparebank skal ha akseptert. Jeg har bedt om å få opplysninger om hvem som har gitt budet, hvilket jeg har krav på, men megler Jon Alvsaker har ennå ikke kommet med noe navn. Kan det være en bløff ?? Avslutning. Selv om jeg har anket saken, har til og med ankefrist 15.2.2015, så har dommerfullmektig Benita Tjørn ved Kongsberg tingrett, i dag godkjent at eiendomsmegler Jon Alvsaker, bare kan fortsette prosessen med å kaste inventaret og selge huset, - selv om saken altså ikke er ferdig behandlet i rettssystemene. Benita Tjørn bruker til og med mot meg at jeg ikke har penger til å betale alle rettsgebyrene. Det finnes åpenbart ingen rettssikkerhet i norske domstoler. Befolkningen er totalt rettsløse, dette er meget alvorlig. Jeg er fortvilet og mener meg uriktig behandlet, - jeg er også klar over at jeg ikke er alene om akkurat det. Med min sak, blir det tydelig synliggjort at staten/Nav, fritt kan svindle brukerne, med velsignelse fra norsk rettsvesen og hjelp fra politiet. Politiet bryter sågar egen lov, da de hjelper sine «venner» med å tjene penger. Her er det mye å ta tak i for den som orker. HVA KAN GJØRES MOT DENNE URETTEN? Kirsten Leikny Femundsenden. Ekstra: Oddgeir Alme, Magne Ivar Bråthen tlf 45285510, Rolf Ivar Pedersen tlf 91367363, Knut Yngvar Høier tlf 32733240, Anders Aasen, Advokat Ole-Håkon Ellingsen, Viggo Hansen, avisa Sør-Trøndelag, journalist Øyvind Brostrøm, sjefsredaktør Anders Aa. Morken, politiadvokat, påtaleansvarlig, Harald Sjoner, lensmann, politibetjent, etterforsker, namsmann, Tor Kristian Haugan, Adresseavisen gruppen AS, adressa, Sør-Trøndelag politidistrikt, Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Heimdal politistasjon, sentrum, førstekonsulent Anne Frida Bakkerud, namsfullmektig Martin Nysveen Hovde, Stange lensmannskontor, Eiendomsmegler Krogsveen AS Gro Rakstad MNEF, Hedmark, rettsoppnevnt medhjelper, lensmann Nils Ringnes tlf 62574290, Tangen, ordfører Anita Ihle Steen Ringsaker kommune, arbeiderpartiet, Drammen, Rennebu, Sjusjøen, Surnadal og Rindal lensmannskontor lensmann Per Gjeldnes, saksøktes prosessfullmektig referanse 65129, T2014-052776, namsfullmektig Martin Nysveen Hovde tlf 62574270/62574275, lensmann Nils Ringnes tlf 91116607/65574270, T2014-006132, kriminalsjef, Stig Aarlien, Brumunddal, Terje Krogstad, Klp forsikring, Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, Kjersti Hegerberg, besøksforbud, Finn Skårsmoen, Eiendomsservice Hamar AS tlf 48655555, driftsjef Dag Sørum tlf 41402010, Kontor/Regnskap Kari Anne Sørum tlf 48073040, Tormod Bakke politimester Hamar, John Ivar Evjen, torpedo, kemner Per Kollstrøm, saksbehandler Oddrun Nygård Berg, kemnerkontoret Brumunddal, Hedmarken tingrett, NAV-direktør Sigrun Vågeng

2 - 4, sitat: Jeg kontakter Kongsberg tingrett ved dommerfullmektig, Benita Tjørn på telefon, for å høre hvordan jeg kan forhindre at hjemmet mitt blir solgt og eiendelene mine kastet, FØR sakene vedrørende tvangsutkastelse og tvangssalgs er endelig ferdig behandlet i rettssystemet. Slik det går frem av samtalen, er det ikke mye jeg kan gjøre, så lenge jeg ikke har på tusenvis av kroner å bruke på gebyrer. Det er opplagt at retten spekulerer i å utnytte mennesker uten økonomiske midler, ved å sørge for at sakene må ankes i rettssystemet. Dette beviser at det ikke finnes noen likhet for loven i Norge. Kirsten Leikny Femundsenden

5, sitat: Vi ønsket å finne ut om det er lovlig å kaste tingene til Kirsten. Vi skjønner ikke at det kan ikke være mulig at Kirsten skal få en slik behandling av Domstolene som følge av rot og feilbehandling i NAV. NB! Kirstens sak mot NAV er fremdeles under behandling, og saken er ennå ikke avgjort i Trygderetten. Likevel er hun dømt i Domstolene og har mistet flere av sine eiendommer. Merk: Janniche Gullhjerte Davidsen og Robin Davidsen har fått fullmakt fra Kirsten Leikny Femundsenden til å granske og belyse alle sider av saken hennes.

6, sitat: Jeg viser til samtale med Mjøen fredag 6.2.15, der han ønsket å snakke med meg om utbetaling av stønader. Fylkesdirektøren i et fylke har ingen fullmakter til å betale ut stønader, da dette er en oppgave som er tatt ut av NAV kontorene og overført til en egen styringslinje. Jeg har hatt mailkontakt med lederen for forvaltning i NAV, Ellen Christiansen. Hun skriver følgende: Saken ligger i Trygderetten. Klageinstans oversendte den til behandling der i oktober. Dersom man vil snakke med noen i NAV om saken før den er ferdig i Trygderetten, tror jeg det mest riktig er at hun tar kontakt med Klageinstans – som er den øverste faglige instansen i NAV som har vurdert saken – og at hun da får nummeret til Kontaktsenter for KA som er 2107 1730. De vil kunne sette ham videre til riktig saksbehandler/enhet i Klageinstans. Ellen Christiansen eller undertegnede kan derfor ikke gjøre mer i denne saken på dette tidspunkt. Med vennlig hilsen Bente Wold Wigum Fylkesdirektør NAV Sør-Trøndelag Mobil: 90682152 // E-post: bente.wold.wigum@nav.no. Relatert informasjon: Kongsberg Eiendomsmegling v/Jon Alvsaker, Offentlig servicekontor Heimdal NAV, NAV Forvaltning v/Jan Kåre Brandsdal, NAV Sør-Trøndelag v/fylkesdirektør Bente Wold Wigum, NAV Oppdal og Rennebu v/leder Arnt Hove, Hans Bøe, NAV Sør-Trøndelag v/Guri Nikolaisen, NAV Forvaltning v/direktør Ellen Christine Christiansen, Kirsten Leikny Femundsenden, Jarle Mjøen

7, sitat: Vi tar opp jakten på noen som kan ta en sjefsavgjørelse i saken min. Fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag Bente Wold Wigum, forteller at hun ikke har noen myndighet i enkeltsaker og henviser oss til Direktør i NAV Forvaltning Norge, Ellen Christine Christiansen. Vi ringer omkring for å nå tak i henne, uten resultat. Ingen vet hvem denne Direktøren er? Det kommer imidlertid en mail fra Fylkesdirektøren noen dager etterpå. Hun har fått snakket med Direktøren for NAV Forvaltning og oppgir NAV Klageinnstans som stedet der vi får hjelp. Her møter vi en hyggelig Jon Røsaker som ber oss om å rykke frem til START. Ingen har myndighet i NAV karusellen. Relatert informasjon: I.f.m. saken, Namsfullmektig Politiførstebetjent Rune Flage, Søndre Buskerud politidistrikt, Kongsberg politistasjon

8, sitat: Hvem kan egentlig kreve mine eiendommer tvangssolgt og pantet innfridd? Slik blir den vanlige norske borger bedratt av norske banker med støtte fra det norsk rettsvesen. I mitt tilfelle har ikke norske dommere tatt seg bryet med å sjekke om innkrever VIRKELIG HAR KRAV på pantet de forlanger innfridd. LÅN ØSB bekreftet at INGEN kan SVARE på hvem som hadde pengene jeg lånte, FØR de kom til meg. ØSB bekrefter også at banken IKKE har tilgjengelig penger til utlån, verken på konto, i hvelv, eller på annen måte. Pengene eksisterer ikke FØR signering av lånetaker på dokumentet. Jeg etterspør transaksjonshistorikk/regnskap for de pengene jeg fikk låne? ØSB opplyser at det ikke eksisterte noen spesifikk registrering. (Det eneste banken har, som kredittansvarlig lover å sende meg, er bankens regnskap. Ingen dokumenter er mottatt på disse to månedene.) STENGTE KONTOER Siden ØSB stengte kontoene mine, slik at jeg ikke har tilgang til de, ba jeg om å få kontoutskrift, for å få en oversikt over nøyaktig hva jeg har innbetalt på lånet i ØSB. Dette har jeg også bedt om tidligere, men fortsatt ikke mottatt! Så der er vel noe ØSB ikke vil ut med... Kirsten Leikny Femundsenden. Relatert: Norspar Norge AS, kredittsjef privatmarked/bedriftsmarked/landbruksmarked Torbjørn Brandtsegg, kreditansvarlig, advokat Guri Ulset, seniorrådgiver personmarked Jan Kvithyll, IT inkassotjenester, Gagnåsvatnet, Gangåsvatnet, Hvittingfoss, Elden, advokatfirma, penger basert på, produsert på grunnlag av, underskrift lånekontrakt, en JR produksjon, foto & redigering Janniche og Robin Davidsen, hjemme i godstolen Kirsten Femundsenden & Jarle Mjøen

9, sitat: Dommerfullmektig, Benita Tjørn, Kongsberg tingrett og Høyesterett,ved utskriftsstadfester og kanskje dommere, har nå produsert flere lovbrudd vedrørende tvangssalget av Grøtterudveien 25. «Rennebu lensmannskontor» har nemlig vært på hytta hos meg og stiftet dokumentene på døren. Det skjedde presis, på det tidspunktet jeg hadde en «helseavtale» på Orkanger. – Skikkelig uheldig, at de ikke traff meg på plass. Underlig, siden jeg ikke har vært utenfor eiendommen på ukesvis. Det hadde jo vært interessant og vært hjemme da jeg fikk besøk av et helt lennsmannskontor….. Skulle jo gjerne fått svar på hvorfor de tillater at jeg blir trakassert og svindlet, samt hvorfor NORGES GRUNNLOV og EMK ikke gjelder for meg? ALARMEN går, nok en gang. Både Kongsberg tingrett og Høyesterett, bryter igjen norsk grunnlov og EMK. Slik det er å lese, forholder Kongsberg tingrett seg KUN til lovverk (tvisteloven), som overstyres av grunnloven og EMK. ALARMEN gjelder naturligvis spesielt, siden Høyesterett også tillater slike lovbrudd. Siden dette er dokumentert, svart på hvitt, beviser det tragedien, at: RETTSSIKKERHETEN ER FRAVÆRENDE I NORGE. Slik det fremgår av dokumentene, har IKKE dommerne i Høyesterett signert sin beslutning om at «anken nektes fremmet». Den er kun signert av en som bekrefter riktig utskrift???? Ser også at Høyesterett åpenbart MENER, at det KUN ER JEG som får tvangssolgt mine eiendommer i Norge. De skriver jo at saken ikke har allmenn interesse. Dette selv om det i 2013 ble det gjennomført 7144 tvangssalg, ca 1000 flere enn i 2012. Antall begjæringer i 2013, oppgis å være hele 18.432 Dette er det høyeste antallet begjæringer noensinne, ifølge tall fra Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Hvor lenge skal vi finne oss i disse feildømmingene og lovbruddene i norske domstoler? Kirsten Leikny Femundsenden. Relatert: Møte Quality Hotel Tiller, Kongsberg Tingrett, Høyesterett Oslo, Høyesteretts ankeutvalg, anke avvist, nektes fremmet, sak nr 14-068489ASK-BORG/04 mot Ørland sparebank, Borgarting lagmannsrett, kjennelse forkynt oppslag dør hytte, stevnevitne Rennebu lensmannskontor, politi, høyesterettsdommer, Ingse Stabel, Liv Gjølstad, Hilde Indreberg, Christopher Haugli Sørensen, dommerfullmektig Benita Tjørn, fullmakt begjæring om oppfriskning, Norges Grunnlov, Grunnloven paragraf 98, Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, ankegebyr, rettsgebyr, manglende utbetaling, Frostating lagmannsrett 14-134439ASK-FROS, Tvisteloven, Arve Rosvold Alver, Lars Kirksæther, 13-155832TVA-KONG, 12-138194TVA-KONG

10, sitat: Dette er en presentasjonsfilm som viser hva som er den riktige utregningen basert på det riktige beregningsgrunnlaget ved en godkjent yrkesskade. NAV har beregnet feil og konsekvensen av dette er formidable. Jarle viser tallene på lidt tap for Kirsten. Relatert: Jarle Mjøen, en JR produksjon, Robin Davidsen, Janniche Gullhjerte Davidsen

Youtube: Otto Lund

Støttegruppe for Kirsten Leikny Femundsenden , Ny skandale i norsk rettsvesen – ”kjøp” av rettsavgjørelser avslørt ved en glipp fra Rettsnorge , Artikkelen med en Oversikt over norske frimurere anno år 2008 under tv2nyhetene.no er slettet men Kopi av artikkelen finnes her i archive.org

Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software