Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nyheter -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: "Et nyttårsforsett er noe som går inn det ene året og ut det andre" - Ukjent


Mariaordenen bare en syklubb?, en lukket orden for kvinner, grunnlagt den 27. 9. 1916 i Kristiania
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> NyheterMelding format
 
Otto
Posta 16/1/2013 15:46 (#8900)
Emne: Mariaordenen bare en syklubb?, en lukket orden for kvinner, grunnlagt den 27. 9. 1916 i KristianiaSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Mariaordenen bare en syklubb? Del I
av Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn den 16. januar 2013 kl. 14:59, sitat:

+{

Mariaordenen er en lukket orden for kvinner. Ordenen ble grunnlagt den 27. september 1916 i Kristiania av Dagny Kristensen, som ledet den frem til 28. mars 1955. Ordenen har hentet sitt navn fra en av flere Mariaer som omtales både i Bibelen og andre steder. Ritualene er hemmelige, og har pr dato (2009) vært uforandret siden grunnleggelsen.

Mariaordenens øverste styre består av en ordenspresident, sekretær og kasserer og æresmedlemmer. Dens provinsialstyre ligger i Sverige, og består av Provinsialpresident, sekretær og kasserer.

Det finnes i dag (2011) 40 norske, 15 svenske, 6 danske, 2 tyske og 1 islandsk og 2 finsk Marialoge. Antall medlemmer var ca. 7500 den 1. januar 2011.

Idémessig står ordenen nær frimureriet, og mange medlemmer har også menn som er frimurere. I motsetning til andre lukkede ordener, holder den ikke bare medlemsregisteret hemmelig, men også sine lover. Den grenser således opp mot å kunne karakteriseres som et hemmelig selskap.

Ordenen er tuftet på kristen etikk, og gjennom rituelle innvielser i dens gradssystem blir ordenens lære gradvis åpenbart. Ordenens formål er å fremme selverkjennelse og arbeide for personlighetens utvikling. For å bli medlem må man tro på Gud, nyte almen borgerlig aktelse, være fylt 25 år og anbefales av to medlemmer. Medlemmene har ikke lov å tilhøre en annen lukket orden.

Ordenens logo er orakelet til den greske guden Apollon i Delfi. I sirkelen omkring tempelet står det skrevet på gresk «Kjenn deg selv!», og viser til at menneskets utvikling skjer gjennom selverkjennelse.

Ordenen har 7 grader:
1 º Passiv Grad
2 º Aktiv Grad
3 º Overgraden (Mariagraden)
4 º Ordensgraden
5 º Lysets første Grad
6 º Lysets andre Grad
7 º Lysets tredje Grad

I 3 º får medlemmene tildelt ordensringen. De tre siste gradene har en klarere kristen profil enn de fire første. Gradene og ritualene ligner frimureriets; en viktig forskjell er at mannsdominerte symboler er skiftet ut med kvinnelige symboler, og at ritualene er mye mer estetiske, med blomster, lyrikk og vakre symboler. Ordenen har et eget sangkor.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mariaordenen

Dette høres unektelig litt New age og Hippi ut. Frimureriet gjemmer seg bak symboler. Hvem er så denne Apollon, Ordenens logo, orakelguden, til en syklubb?

Apollon

Apollon, en av grekernes viktigste guder, den mest strålende skikkelse i den greske mytologi. Hans mor er Leto, og hans tvillingsøster er Artemis. På Delos, den lille øya i det greske arkipel hvor han ble født, lå også den helligdom som nest etter Delfi var det viktigste sentrum for Apollon-kultusen.

Da hans nyfødte bror Hermes stjal hans okser, forlikte Zevs dem slik at Apollon fikk lyren av Hermes og denne igjen den gylne «Hermesstav» av Apollon. Siden er Apollon den høye beskytter av sang og musikk; selv slår han lyren (egentlig en oppfinnelse av Hermes) når han fører musenes kor. Han beseiret Marsyas, som spilte fløyte, i kappspill. Hans yndlinger er Linos, personifikasjon av den klagende «Linossang», og den skjønne Hyakinthos (begravet i Sparta).

Mange jordiske kvinner var gjenstand for hans kjærlighet; men de brakte ham liten lykke. Nymfen Dafne ble på sin flukt fra ham forvandlet til et laurbærtre (dette var viet Apollon); Kassandra (fra Troja) som ikke gjengjeldte Apollons kjærlighet, ble straffet med at ingen skulle tro hennes orakler, og nymfen Koronis som ved Apollon ble mor til legeguden Asklepios, foretrakk en annen.

Sagnet fortalte at Apollon selv måtte sone en forbrytelse og trengte religiøs renselse, enten han nå hadde drept dragen Python før han kunne innta Delfi, eller kyklopene som hadde smidd Zevs' lyn, det som Zevs hadde drept sønnen Asklepios med. Den gang måtte Apollon tjene et «stort år» hos en dødelig mann (se Admetos).

Apollon kunne lege (som sønnen Asklepios), men også volde sykdom; i Iliaden sender han pestens piler ut over grekerleiren. Sammen med søsteren Artemis dreper han Niobes barneflokk. Ellers beskytter han nettopp ungdom og ettervekst, også blant dyr og i naturen. Laurbærtreet og ulven er hellige for ham.

Apollon-kultusen

Det er uvisst om Apollon opprinnelig er en gresk gud. Hans tilnavn Lykios forklares både som 'elvegud','lysgud' og 'lykiernes gud' (fra Lykia i Lilleasia). Senere ble Apollon en utpreget solgud. Den pythiske heter han etter Pytho, det gamle navnet på Delfi, Foibos som solgud.

Mest kjent er Apollon som orakelgud; særlig ble Delfi berømt i den greske verden og langt videre. Opprinnelig var stedet kanskje et kildeorakel, hvor man drakk av den hellige kilde Kastalia og ble inspirert; muligens har man også benyttet orakelstaver. Men i historisk tid er det prestinnen Pythia som fra den hellige trefot gir dem som spør de svar som er inspirert av guden. Det var særlig gjennom Delfi Apollons presteskap fikk en dominerende innflytelse på den greske religion. Han fremmet herosdyrkelsen og ble rådspurt, særlig når nye kolonier skulle grunnlegges, når religiøse fester skulle feires (spesielt hvor det gjaldt renselse fra synd mot gudene) eller kalenderen reguleres.

Til Roma kom Apollon alt under den siste kongetid (antagelig sammen med de sibyllinske spådommer fra Cumae i Campania). Sitt første tempel fikk han år 432 f.Kr. (lovet under en fest). Keiser Augustus, som tilskrev Apollon seieren ved Actium, bygde et praktfullt tempel for ham på Palatinhøyden i Roma.
http://snl.no/Apollon
Apollon (gresk Ἀπόλλων – Apóllōn eller Ἀπέλλων – Apellōn) er i gresk og romersk mytologi en av de mest betydningsfulle av de olympiske guder og med flest sider knyttet til sin guddom. Som idealet av kouros (en skjeggløs yngling) har Apollon blitt anerkjent som en gud av lyset og solen, sannhet og profeti, bueskyting, medisin og helbredelse, musikk, poesi og kunstartene, og mer.

Apollon er sønn av Zevs og Leto, og har tvillingsøsteren Artemis, den jomfruelige månegudinnen for jakt, helbredelse, kyskhet og barnefødsler og beskytter av ville dyr og villmarken. Apollon er kjent i den greskpåvirkede etruskiske mytologien som Apulu. Apollon ble dyrket både i antikkens Hellas og i Romerriket, i tillegg til i den moderne hellenistiske nypaganisme (nyhedendommen).

Som beskytter av Delfi (Pythianske Apollon) var Apollon er en spådomsgud — den profetiske guddom av Delfis orakel. Medisin og helbredelse ble knyttet til Apollon, enten gjennom guden selv eller indirekte ved hans sønn Asklepios. Apollon ble også sett som en som kunne påføre dårlig helse og dødelig pest foruten å være den som hadde muligheten til å helbrede. Blant gudens religiøse endringer var at han ble assosiert med herredømmet over de greske kolonistatene som spredte seg langs kysten av Middelhavet, foruten å bli beskytter av gjetere og dyreflokker. Som leder av musene (Apollon Musagetes) og leder for deres kor fungerte Apollon som beskytter av musikk og poesi. Hermes oppfant lyren for ham, og instrumentet ble en vanlig attributt for Apollon. Hymner som ble sunget til Apollons pris ble kalt for paeaner.

I hellenistiske tider, særlig i løpet av 200-tallet f.Kr. som Apollon Helios, ble Apollon identifisert blant grekerne med Helios, solguden, og hans søster Artemis ble tilsvarende lik Selene, månegudinnen.[1] I latinske tekster har forskeren Joseph Fontenrose imidlertid erklært seg ute av stand til å finne noen sammensmelting med Sol[2] blant de augustinske poeter i det første århundre. Selv ikke i besvergelsene til Æneas og Latinus i Æneiden XII (161-215).[3] Apollo og Helios/Sol forble atskilte vesener i de litterære og mytologiske tekstene fram til200-tallet e.Kr.

Apollon-navnets etymologi er usikker. Flere tilfeller av populær etymologi forkommer blant antikkens forfattere. Platon i Cratylus forbinder navnet med ἀπόλυσις, «forløselse», «frelse», med ἀπόλουσις, «renselse», «rettferdiggjøring», og med ἁπλοῦν, «enkel», «troskyld»,[4] særlig i referanse til den thessalianske formen av navnet, Ἄπλουν, og endelig med Ἀει-βάλλων, «evig-skytende».

Hesykhios av Alexandria forbinder navnet Apollon med doriske απελλα som betyr «forsamling», slik at Apollon kunne være guden for det politiske liv, og gir også forklaringen σηκος, «fold, kve, innhegning», hvilket kan bety at Apollon er guden for dyreflokker og gjetere. Det er også mulig[5] at apellai er avledet fra en eldre form av Apollon som kan bli likestilt med Appaliunas, en gud fra Anatolia hvis navn muligens kan bety «løvefar» eller «lysfar». Grekerne assosierte senere Apollons navn med det greske verbet απολλυμι (apollymi) i betydningen «å ødelegge».[6]

I tillegg har det blitt foreslått[7][8] at Apollon kommer fra den hurrittiske og hettittiske guddommen Aplu som var omfattende dyrket i «pestårene». Det er foreslått at Aplu kommer fraakkadisk Aplu Enlil som betyr «Sønn av Enlil», en tittel som ble gitt til guden Nergal, en underjordsgud i mesopotamisk mytologi, som var knyttet til Shamash, en mesopotamisk solgud.

Apollonkultens opprinnelse

Det synes som både den greske og den etruskiske Apollon kom til egeisk kultur i løpet av jernalderen, det vil si tiden mellom rundt 1100 f.Kr. til 800 f.Kr., fra Anatolia. Homer plasserer ham på Trojas side mot akajerne[9] under trojakrigen, og han har nær tilhørighet med den luviske guddom Appaliunas som i sin tur synes å ha reist vestover fra ytterligere lengre øst.

Hurrittene og hettittene dyrket guden Aplu i sen bronsealder (fra 1700 f.Kr. – 1200 f.Kr.)[10]; Aplu var på samme måte som Apollon en gud for pest og sykdom, og minner om museguden Apollon Smintheus. Her er en apotropisk situasjon hvor en gud som opprinnelig brakte med seg pest ble fremmet for å overkomme og fjerne den, og over tid gjennom sammensmelting med den mykenske helbredelsesguden Paieon.[11] Paean var i Iliaden den greske helbreder av de skadete gudene Ares og Hades, og gudens navn utviklet seg senere til å bli et eget begrep for en bestemt form for poesi og korsang. I andre skrifter ble ordet etterhvert et epitet av Apollon i hans egenskap som gud for helbredelse, men det er nå kjent fra Linear B at Paean opprinnelig ble oppfattet som en egen gud.

Hos Homer brukes både guden Paieon og sangformen Paean til både apotropeiske takksigelser og triumf; i senere poesi ble Paean fremmet individuelt som en gud for helbredelse. Det er tilsvarende vanskelig å skille Paean eller Paeon i form av «helbreder» fra Paean i betydningen «sang».
Slike sanger ble opprinnelig adressert til Apollon, og senere til andre guder, som Dionysos, Helios, Asklepios. En gang rundt 300-tallet f.Kr. ble paean kun en religiøs besvergelse, som enten skulle tjene til å anrope eller å be om beskyttelse mot sykdom og uhell, eller som takksigelser etter at en slik beskyttelse hadde blitt fremmet. Det var på denne måten at Apollon ble anerkjent som guden for musikk. Apollons rolle som den drepte Python førte til hans tilknytning til krig og seier; således ble den romerske sedvane for at en paean ble sunget av hæren på marsj og før de gikk i slag, når en flåte forlot havnen og dessuten etter at et seier hadde blitt vunnet.
Apollons forbindelser til orakler ble i en lignende sammenheng etablert i og med ønsket om å kjenne utfallet av sykdom.

Etter hvert ble Apollon altså en gud for musikken og lyren; men også helbredelse tilhørte hans domene: han var far til Asklepios, medisinens gud. Musene var en del av hans følge slik at musikk, historie, poesi og dans tilhørte ham.
Som en gud for kolonialisering ga Apollon orakelmessig råd om kolonier, særlig under kolonitidens høydepunkt da mange grekere reiste ut, rundt 750–550 f.Kr. I henhold til gresk tradisjon hjalp de kretiske eller arkadianske kolonistene til å grunnlegge byen Troja. Imidlertid kan denne fortellingen reflektere en kulturell innflytelse som hadde den motsatte retning. Hettittisk kileskrift nevner en gud i Lilleasia kalt for Appaliunas eller Apalunas i forbindelse med byen Wilusa, bevitnet i hettittiske inskripsjoner, og som nå er generelt anerkjent som å være identisk med det greske Ilion (= Troja) av de fleste forskere. I denne fortolkningen hadde Apollons tittel som Lykegenes blitt lest som ganske enkelt «Født i Lykia», som faktisk løsriver gudens antatte forbindelse med ulver (noe som kan være en folkelig etymologi).

I litterære sammenhenger representerte Apollon harmoni, orden og fornuft — karakteristikker som var motsatte av de til vinens gud, Dionysos, som representerte ekstase og kaos. Kontrasten mellom rollene til disse gudene er reflektert i adjektivene «apolloniansk» og «dionysiansk». Imidlertid tenkte grekerne på disse kvalitetene som utfyllende for hverandre: de to gudene er brødre og når Apollon om vinteren dro til Hyperboræ ville han etterlate det delfiske orakel til Dionysos. Denne kontrasten synes å bli framstilt på de to sidene avBorghesevasen (i dag i Louvre).
Apollon er ofte assosiert med den gyldne middelveg, som er det greske idealet for moderasjon og en dyd som står i opposisjon til grådighet og fråtseri.

Kultsteder, orakler og festivaler

Apollons kult var allerede godt etablert på den tiden da skriftlige kilder oppsto, ca 650 f.Kr.

De fleste av de olympiske guddommene hadde ett kultsted; mens Apollon hadde to kultsteder med stor innflytelse: Delos og Delfi. I sitt kultiske uttrykk var den delianske Apollon (av Delos) og den pythianske Apollon (av Pythia i Delfi) så ulike at de like gjerne kunne ha vært to separate helligdommer.[12] Apollon hadde et berømt orakel i Delfi, og andre kjente i Klaros og Branchidæ (Didyma), begge i Jonia. Hans orakelhelligdommer i Abai i Fokis – hvor han var kjent ved det toponymiske tilnavnet Abaeus (Ἀπόλλων Ἀβαῖος, Apollon Abaios) – var viktig nok til å bli konsultert av Krøsus.[13]

Stedsnavn knyttet til Apollon i den greske verden er Apollodorus eller Apollonios; og bynavnet Apollonia finnes også flere steder.

De viktigste festivalene til Apollons ære var Boedromia, Karneia, Carpiæ, Dafneforia, Delia, Hyacinthia, Metageitnia, Pyanopsia, Thargelia og Den pythianske festival.
http://no.wikipedia.org/wiki/Apollon

Dilos

Dilos (gresk: Δήλος) er en øy i Hellas som ligger isolert i sentrum av en omtrentlig sirkulær ring av øyer kalt Kykladene, nær Mykonos. Øya hadde en posisjon som en helligdom i et årtusen før den olympiske greske mytologien gjorde den til Apollons ogArtemis' fødested. Fra denne hellige havnen, ser en to koniske høyder i horisonten som identifiserte hellige landskaper for en guddinne andre steder. En beholdt sitt arkaiske navn, fjellet Kynthos, er kronet med helligdommen til Dionysos.

Øya var befolket siden det tredje årtusenet f.Kr. og var mellom 900 f.Kr. og 100 et betydelig kultsentrum. Øya var et naturlig møtepunkt for det athenske sjøforbundet som ble opprettet i 478 f.Kr. Et separat kvarter var reservert for utlendinger og helligdommene til utenlandske guddommer. I det 3. århundre f.Kr. konkurrerte hellenistiske monarker om å ære Dilos med monumenter. Dilos ble gitt av romerne til den athenske bystaten i 166 f.Kr., men i moderne tid har den blitt ubebodd. Den er for tiden kun brukt av arkeologer og turister.
http://no.wikipedia.org/wiki/Dilos

Artemis

Artemis (gresk: Ἄρτεμις) er i gresk mytologi datteren til Zevs og Leto og tvillingsøsteren til Apollon. Artemis er den jomfrueligemånegudinnen for jakt, helbredelse, kyskhet og barnefødsler og beskytter av ville dyr og villmarken. Hun er blitt tilbedt som fruktbarhetsgudinne mange steder opp igjennom historien, og ifølge noen myter assisterte hun moren under fødselen av tvillingbroren.

I romersk mytologi ble Artemis senere kalt Diana og i etruskisk mytologi fikk hun formen Artume.
http://no.wikipedia.org/wiki/Artemis

Diana (bokstavelig «himmelsk» eller «guddommelig») var i romersk mytologi jaktens gudinne, assosiert med ville dyr og skogen, og dessuten også månen. I litteraturen var hun tilsvarende med den greske gudinnen Artemis, skjønt i kulten var hun italisk, ikke gresk, i sin opprinnelse. Diana ble dyrket i oldtidens romerske religion og er i dag æret i italiensk nyhedendom og i stregheria (en form for italienskwicca). Diana var kjent som en jomfrugudinne og var beskytter av jomfruer og kvinner generelt. Hun var en av de tre jomfruelig gudinner, Diana, Minerva og Vesta, som sverget å ikke gifte seg.

Et av hennes viktigste trekk var kyskhet. Eiklunder var særlig hellig for henne. I henhold til mytologien ble Diana født sammen med hennes tvillingbror Apollo på øya Dilos i Egeerhavet som datter av Jupiter og Latona. Diana utgjorde en triade med to andre romerske guddommer: Egeria, en vannymfe, hennes tjenerinne og assisterende jordmor; Virbius, en skoggud.
http://no.wikipedia.org/wiki/Diana_(gudinne)

Artume eller Aritimi er i Etruskisk mytologi en nattgudinne, månegudinne og dødsgudinne, i tillegg til gudinne for natur, skoger og fruktbarhet. Hun ble assosiert med den greskegudinnen Artemis.
http://no.wikipedia.org/wiki/Artume

Man kan undres hvilken losje som har Artemis som sitt symbol å som hjalp sin mor, også en losje, under fødselen av tvillingbroren.

Mariaordenen bare en syklubb? Del II kommer snart.

Apollon her avbildet med en slange og en lyre, vedlagt bilde
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Apollo_ny_carlsberg_glyptotek.jpg

}+

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte , Frimurerne, barnevernets grûndere, av "Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn" , Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order , John Todd speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd - The illuminati and witchcraft - His talk (1978) , The New Age - (The enemy of Christ exposed) - For witnesses [Viewer discretion is advised] , Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? , Sceptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx's communist manifesto , Mulig alarmerende tjeneste, Betania Malvik psykodrama modell, Aud Steinsbekk, Nora With, Turid Kavli , Logens historie - Søsterloge nr. 89 Rebekka - Kolding - distrikt8 ~ Odd Fellow Ordenen * Fredericia * Horsens * Kolding * Vejen * Vejle, distrikt8 ~ Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner , Viktigste nyheter, most important news

Norway’s Hiddens History - "Aryan" Children Subjected to LSD Experiments, Sexual Abuse & Mass Rape ~ Norway to pay for lost years of war children ~ MKULTRA, Mind Control Program and the Ties to LSD Experiments ~ Children of Shame – Norway’s Dark Secret ~ Norway's "lebensborn" ~ Living hell of Norway's 'Nazi' children ~ The chosen ones: The war children born to Nazi fathers in a sinister eugenics scheme speak out ~ The German Norwegian war children of World War II

Google { mariaordenen , maria-ordenen , maria ordenen , order of maria , Skjult dagsorden Mediene og de hemmelige tjenestene Bjørn Nilsen Finn Sjue }(Apollo_ny_carlsberg_glyptotek.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Apollo_ny_carlsberg_glyptotek.jpg (32KB - 1081 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/12/2013 14:52 (#9436 - som svar på #8900)
Emne: RE: Mariaordenen bare en syklubb?, en lukket orden for kvinner, grunnlagt den 27. 9. 1916 i KristiaSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Human-etisk Forbunds og Foreningen Skepsis interesse for okkulte sexovergrep mot barn, sitat:

+{

Paedophile rings protected by police and politicians in Australia | The Toxic Environment of Child Protection http://www.lukesarmy.com/content/paedophile-rings-protected-police-and-politicians-australia * Kommentar: Side slettet men ligger her: Paedophile rings protected by police and politicians in Australia http://web.archive.org/web/20140810154106/http://www.lukesarmy.com/content/paedophile-rings-protected-police-and-politicians-australia fra http://web.archive.org/web/*/http://www.lukesarmy.com/content/paedophile-rings-protected-police-and-politicians-australia *

Quote: The children from the Mornington Peninsula child-care-Centre reported being taken to a «pink» room with a spa and other significant decor. It was in a house where the children were sexually abused, tortured and filmed (amongst other locations). Three children independently identified the house that they had been taken to, to the investigators. Sure enough, the room had been painted a dusty-pink color, and it had a spa and the other decor items described by the children. Commissioner Bob Atkinson Covering Up for Paedophiles http://www.lukesarmy.com/content/commissioner-bob-atkinson-covering-pedophiles If you have not read this blog… you need to. TNRA: «Rainbow families» dark side: systematic child rape & Anti-Discrimination board thought police http://www.youtube.com/watch?v=_uY5nRkU46k There are pedophile rings which include government officials, politicians, TV executives, TV presenters and the police. This is how it works worldwide. ..

Fritz Springmeier https://www.facebook.com/fritz.springmeier.9/posts/571326526270588 quote:
+{

WHEN SILENCE IS A SIN. A post on injustice—while we lack the ability to prevent it, we still can protest it. In REV 6:10 there was a cry to God for justice. We want the World to make sense, we want it to be just; it just isn’t. (cf. ECCL. 8:11 for example). The Psalmist protests about the World’s injustice, “How long will ye judge unjustly & accept the persons of the wicked?”

Today the wicked are accepted & made into heroes. Pedophiles are given the highest govt. offices. I like what Confucius said, “To be wealthy & honored in an unjust society is a disgrace.” So Wall St.’s money barons’ crimes go unpunished. The crimes of prosecutors repeatedly go unpunished…they illegally cover up exculpatory evidence so that innocent persons go to prison for decades or their entire life. Mine openly lied in court to the jury & the court reporter’s transcript doesn’t show it. So I am no stranger to injustice, but repeatedly know it first-hand. One Fed. prison, which I was in, put inmates on a punishment battalion if they tried to use the courts to help their cases. (Wouldn’t want an innocent man to get free!) This same prison illegally held my appeal to the Supr. Ct. after I dropped it in their legal mail box until it was past the submission deadline. Judges across the board in the U.S. are blackmailed by the Illuminati. And the elections for judges are being tainted…State Supr. Ct. candidates are getting large sums of money (at times millions) in their campaign accounts, as well as other gifts. Judges in some places are not taking their oaths on the Constitution but still serving. After the obvious “low politics” of the Bush v. Gore (2000) & the Citizens United v. Fed. Election Commission (argued in ’09, ’10, & ’12), quite a few observers became cynical of the Supr. Ct. So it is not exactly a surprise that the Supr. Ct. allowed Obama’s abominable health care, even though within minutes of it becoming signed into law, 4 major challenges to its Constitutionality had been filed.

MIGHT IS NOT RIGHT—RIGHT IS RIGHT! And woe to those calling evil “good” & good “evil”. True patriots hate injustice; pseudo-patriots say, “My country right or wrong.” The mass media labeled me “anti-govt”, the correct label is “anti-corruption”. The mass media called PA’s Sen. Santorum a “homophobic bigot” for saying the following truth: “If the Supr. Ct. says that you have the right to consensual [gay] sex w/in your home, then you have the right to…incest…You have the right to anything. All those things are antithetical to a healthy, stable, trad. family.” yeah! They are intentionally destroying family life. The Bill of Rights states, “Congress shall make no law respecting an est. of religion” (in other words, no national church). Instead the Supr. Ct. has abolished our right to the free exercise of your religion in public. (Wouldn’t want to offend anyone unless he or she is a Christian.) Rel. freedom is bye bye…so much for our inalienable rights. I like what Reagan said, “The Constitution was never meant to prevent people from praying; its declared purpose was to protect their freedom to pray.” Ye-a-h!

The 2nd Amendment was ratified w/ the rest of the Bill of Rights as law in 1791. It was part of what made America America. But the fed. capital, Wash. D.C., in the ‘70’s effectively banned guns. If you had one “grandfathered” in, you could keep it disassembled & non-functioning. Likewise your handgun could not be moved from one room to another in your own home w/out a permit,…and those special permits were not available. Supposedly while you were being gang-raped, beat-up, robbed & killed you could rely on 911 to protect you. Meanwhile govt. officials were well protected by armies of gun-totting guards, yet the same guards who carried weapons to protect govt. officials were denied the right to protect their families. One such Fed. guard saw the hypocrisy, & was part of the Supr. Ct. case to overthrow D.C.’s gun ban. What spoke loud & clear, was that D.C.’s violent crime rate skyrocketed after they took the guns away from the common person. Hey, reminds me of a popular bumper sticker. “When guns are outlawed…” What gets my attention is that the Supr. Ct. takes an oath to protect/uphold the Const., not dismantle it according to their own views, it is not a flexible living document to change… but the supreme law of the USA to uphold…only 5 judges can control the lives of 300 million. People are doing the same w/ both the Word of God & the Constitution, coming up w/ their own flawed opinions of what they want it to say, instead of using it as a foundation. With fluid foundations, our liberty is history.

Positive responses? Here is a sampling: A movie was made about judicial corruption in Mexico—a Mex. judge banned the movie in 2011. For years the Aid & Abet periodical tried to warn law enforcement about the new world order & its agenda of tyranny/genocide. Brain fingerprinting has been legally admissible in U.S. courts for years. How it works is this: when a person is shown an image, a familiar image will trigger electrical brain responses between 300 & 800 millisecs (a p300 wave) after the stimulus. The brain responds & stores new info/images in a different way than familiar info. An innocent person can use brain fingerprinting to prove he wasn’t at a place or never saw a person, etc. DNA has also exonerated many death row inmates before they were executed. Most of Europe has gotten rid of the death penalty…and as sloppy as our “justice” system functions, you can be guaranteed we are executing innocent people. Won’t these executioners be surprised when they learn at judgment that they are the murderers, not the person they executed! There is a final accounting, a final justice, even though the Word of God acknowledges that God is patient & longsuffering. (1 PTR 3:20 & others) But God is not mocked…

FINAL THOUGHTS. The World gave Christ a bogus unjust trial, yet God used something bad for good, & took that injustice & used it for His justice to pay the price we all owe before the Supreme Judge. It should humble us to realize that w/out our penalty being paid, we are no better before the Supr. Judge than any criminal. One last thing, I am providing a link to info on a book a mother wrote about how a Satanic coven tortured & sacrificed her Christian 19 yr. old daughter Sunshine, & how law enforcement & the courts were too tainted to give justice….her dau. was asked to renounce her faith in Christ; she refused & went to see her Creator. http://www.youtube.com/watch?v=b-rtM6ZFny0

}+
Playlist,
MY SUNSHINE DAUGHTER OF SACRIFICE, murdered for Christ + http://www.youtube.com/watch?v=b-rtM6ZFny0&list=PLqQQFOVUZBLiNWq15SgxZqMi4A9tYuVsB

Quote: Visit our website for more: http://www.jesus.707.cz «This true story not only lets you see the unfailing devotion of a 19 year old girl who even through hours of torture, gave her life for our heavenly Father, it is also a look into the world in which we live. Specifically, it gives insight into how occult influence has made inroads even into our government, law enforcement and judicial systems. The message is, if we are putting our trust in anything or anyone other than God, we will be in for a rude awakening. Quote written by Sunshine in her bible: «If we meet and you forget me, you’ve lost nothing. But if you meet Jesus and forget Him, you’ve lost everything.» Thousands said they have become closer to God and Christ through reading this book. I hope, beloved, that through this book you’ll meet Jesus. Author, Teresa» FEEL FREE TO MAKE COPIES AND PASS THEM ON TO PEOPLE!

Book, google { sunshine daughter of sacrifice teresa https://www.google.no/search?q=sunshine+daughter+of+sacrifice+teresa }

Google { child sacrifice site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=child+sacrifice+site%3Aabeldanger.net , human sacrifice site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=human+sacrifice+site%3Aabeldanger.net , pedophilia site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=pedophilia+site:abeldanger.net , pedophile site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=pedophile+site:abeldanger.net }

Related, mass murder and destruction with a haarptyphoon on the Philippines, google { paul walker + drone + Philippines + vaccine + sterilize + weather weapon https://www.google.no/search?q=+paul+walker+%2B+drone+%2B+Philippines+%2B+vaccine+%2B+sterilize+%2B+weather+weapon }, source, MI2 F3 @ 6&7 4 CSI Skinners Hall – Chapter 19, Dildo With DRONE DIARRHEA Exposed By Hillary’s TAINT, HAARP Damage In Cebu City To Sterilize 500,000 LBFMs? British Offenses Of 1871 And 1945 Motivate DoD http://www.abeldanger.net/2013/12/mi2-f3-6-4-csi-skinners-hall-chapter-19.html

}+

Navigate3D kommentar: «MY SUNSHINE DAUGHTER OF SACRIFICE, murdered for Christ» og boka bør etter min mening sjekkes om er oppdiktet, og jeg glemmer ikke det tøvete stuntet Alex Jones og Fritz Springmeier hadde som bar preg av skuespill, youtube { alex jones fritz springmeier }. Så her som ellers gjelder det å skille fakta fra fiksjon, men det er vi vant til etter å ha gått på skole i 9 til 15+ år, samt blitt forsynt med svada på TV og i aviser mm siden vi ble født, problemet er at de fleste nok tok 99+% av feilinformasjonen for god fisk, og at i mange tilfeller var informasjonen 99+% feil(froeseth_gaard_bymarka_trondheim_dmmh_knights_templar_cross.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg froeseth_gaard_bymarka_trondheim_dmmh_knights_templar_cross.gif (195KB - 1087 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/1/2014 16:17 (#9494 - som svar på #9436)
Emne: RE: Mariaordenen bare en syklubb?, en lukket orden for kvinner, grunnlagt den 27. 9. 1916 i KristiaSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Den nordiske modellen for verden?, sitat:

+{

Falcon sier:
05. 01. 2014, kl. 16:07

Ref. nevnte håndbok med filmer, S(ara og Al)ex, subliminelt, ingen tvil, og navnene indikerer at kilden ikke er norsk, bl.a. pervertering av sex er en av hovedverktøyene de anvender

Her har de nok en psy-op hvor formålet er primitiv stigmatisering av en forelder eller begge, her far som fremstilles som en blanding av udyr og apekatt, mer primitivt og stygt kan det ikke bli, Sinna mann http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk%3Aklipp%2F828575

Vaksiner og andre giftprodukter og giftstoffer, som fluor, aspartam, msg m.v., distribueres og selges for å påføre skader, bl.a. hjerneskader som fører til alskens sykdommer, som videre fører til alle mulige problemer, fysiologiske, psykologiske, sosiale og økonomiske m.v..

Således passer såkalte vaksiner og andre giftstoffer perfekt inn i den nye verdensordens agenda hvor største prioritet er splittelse og eliminering av familien som samfunnets naturlige grunnvoll.

Bl.a. farmasiens agenda, del av agenda 21, for sykeliggjøring er samkjørt med bl.a. såkalt barnevern, alt finansiert og organisert av klodens rikeste entiteter samt at de alltid med suksess har fått oss alle til å finansiere vår egen misære, prioritert gjennom offentlige budsjetter, dvs over våre skattesedler, hvor hver enkelt observerer kun en særdeles liten del av pengestrømmen i form av bl.a. egenandeler.

Frimureriet og lignende organisasjoner er effektive for organisering og gjennomføring av kriminelle prosjekter. Alt med nevneverdig makt i samfunnet er idag infiltrert og kontrollert av nevnte.

Intervju med og foredrag av Linda Karlström Malmö april 2011, om vaksiner + https://www.youtube.com/watch?v=jb5SDFgiQp0&list=PLqQQFOVUZBLgmLYvYnUaKdrSGKZG3Wyml

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1844&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

}+(bufetats_haandbok_og_to_filmer_til_bruk_i_skolen_sara_og_alex_offentlig_barnevernfelle_the_trap.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg bufetats_haandbok_og_to_filmer_til_bruk_i_skolen_sara_og_alex_offentlig_barnevernfelle_the_trap.gif (167KB - 1193 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/2/2014 13:15 (#9547 - som svar på #9494)
Emne: RE: Mariaordenen bare en syklubb?, en lukket orden for kvinner, grunnlagt den 27. 9. 1916 i KristiaSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

John Farnham - Age Of Reason +, in youtube

]

Quote: Music video by John Farnham performing Age Of Reason. (C) 1988 BMG Australia Limited

Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : 1
Viser side 1 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software