Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nyheter -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: “Rise like Lions after slumber In unvanquishable number, Shake your chains to earth like dew Which in sleep had fallen on you - Ye are many - they are few.” - Percy Bysshe Shelley


Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte
Hopp til side : < 1 2 3 4 5 6 7 ... >
Viser side 2 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> NyheterMelding format
 
Otto
Posta 9/11/2012 00:59 (#8702 - som svar på #8694)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Dette er side 2, velg annen side ovenfor til venstre 'Hopp til side'

To referat fra samme møte, sitat: En student, som i fjor sommer hadde praksis ved barnevernet i Orkdal, fikk beskjed om å forandre et journalnotat. ST har fått tilgang til både det opprinnelige dokumentet og det som ble skrevet over en måned senere. Fylkesmannen ble varslet om det som skjedde, og dette er en del av grunnlaget for tilsynssaken mot barnevernet i Orkdal. Akuttvedtak. I tirsdagens utgave av ST hadde vi et intervju med «Kristine», som har vært ansatt ved barnevernet i Orkdal. Det var i forbindelse med en sak «Kristine» jobbet med, at en student ble bedt om å forandre et journalnotat. Det nye notatet var utformet slik at det kan oppfattes som om det var til barnevernets fordel. – Det var fattet et akuttvedtak i en sak. Da jeg gikk inn i saken, så jeg at akuttvedtaket måtte oppheves. Jeg ønsket i stedet at det ble undersøkt om det var mulig å legge til rette for at barnet kunne være i heimen, blant annet med bistand fra besteforeldre, forteller «Kristine». «Slik kan det ikke stå». «Kristine» fikk gjennomslag for dette. Men da hun gikk gjennom dokumentene i saken, fant hun et journalnotat som bekreftet fars versjon av hvordan barnevernet hadde gått fram. Blant annet ved ikke å gi ham noen som helst påvirkning i prosessen. – Jeg kontaktet barnevernleder Ellen Wahlmann og sa at «dette dokumentet samsvarer jo med det far forklarer». Da svarte Wahlmann: «Slik kan det ikke stå.» Kort tid etter fikk en student, som hadde praksis ved avdelingen, en kopi av det opprinnelige notatet og en håndskrevet endring som hun fikk beskjed om å skrive inn i notatet. Forandret innledningen. Det er innledningen i journalnotat som skiller de referatene fra hverandre. Det første notatet starter slik: «Formålet med samtale var å informere om at barneverntjenesten fatter vedtak etter barnevernlovens paragraf 4–6, andre ledd.» Denne paragrafen betyr at man foretar akuttplassering uten samtykke, og dette er den mest alvorlige inngripen barnevernet kan foreta. Det andre innledes på denne måten: «Formålet med samtalen var å få en klarhet i om far skulle reise til .... dagen etter. Barneverntjenesten informerte far om undersøkelsen og bekymringen som fremkommer i meldingen, og at barneverntjenesten på bakgrunn av dette vil undersøke saken.» Begge journalnotatene er datert 28. juni, til tross for at det siste er skrevet i august. Uten dokumentnummer. Det nye journalnotatet avsluttes med en intern merknad om at dokumentet ikke skal ha dokumentnummer. – Det at et journalnotat får et dokumentnummer, betyr at det er mulig å få innsyn i det for eventuelle parter. Men når et dokument ikke får nummer, er det ikke sporbart for folk som ikke arbeider i enheten. Det er i realiteten ikkeeksisterende, sier «Kristine» som slår fast at et journalnotat som omtaler et møte mellom flere parter, skal ha dokumentnummer. Varslet Fylkesmannen. Studenten som ble bedt om å lage en ny versjon av notatet, reagerte på dette, og omtalte saken i sin etikkoppgave som ble laget i forbindelse med praksisperioden hos barnevernet i Orkdal. I likhet med «Kristine» reagerte Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) så sterkt på dette at de klaget saken inn til Fylkesmannen. Veileder varslet. Det var veileder ved HIST, Inger Jacobsen, som tok initiativ til å varsle Fylkesmannen om denne saken. – Vi hadde en student i praksisstudium i Orkdal. En del av praksisstudiet er å skrive om et etisk dilemma. Studenten omtalte det hun oppfattet som en ukultur i tjenesten, og dette med endringen av dokumentet var en del av det. Vi mente dette var så alvorlig at vi varslet Fylkesmannen, forteller Jacobsen. – Hvor ofte avdekkes forhold som er så alvorlige som i dette tilfellet? – Det er ytterst sjelden at studentene opplever slike ting, sier Jacobsen

Referat vedlagt, sitat: Dette referatet ble skrevet først på august i fjor, men er datert 28. juni. Det har en annen start enn det opprinnelige referatet. Det andre journalnotatet avsluttes med en intern beskjed om at dokumentet ikke skal ha dokumentnummer

US~Observer - Fighting False Criminal Charges , Kommentar av May-Harriet Seppola under artikkel «Til barnets beste» – staten som omsorgsperson , 1,3 milliarder til barnevernsbarn ~ Fortsatt overgrep i barnevernet ~ Erstatning til 100 barnehjemsofre , Stay behind – Norges skjulte statlige monster-mafia , google { stay behind } , youtube { stay behind } , Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner , Martial Arts Council for the Protection of Children against government child abuse

Artikkelen med en Oversikt over norske frimurere anno år 2008 under tv2nyhetene.no er slettet men Kopi av artikkelen finnes her i archive.org
(to_referat_fra_samme_moete_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.gif)(stay_behind_2_barnevern_kilde_stay_behind_norges_skjulte_statlige_monster_mafia_hans_gaarder_nyhetsspeilet_no.gif)(government_child_abuse_by_design_macpc_org_au_spf_bc_800.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg to_referat_fra_samme_moete_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.gif (161KB - 817 nedlastinger)
Vedlegg stay_behind_2_barnevern_kilde_stay_behind_norges_skjulte_statlige_monster_mafia_hans_gaarder_nyhetsspeilet_no.gif (106KB - 783 nedlastinger)
Vedlegg government_child_abuse_by_design_macpc_org_au_spf_bc_800.gif (116KB - 793 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/11/2012 01:29 (#8703 - som svar på #8702)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Metliaas ble varslet i januar
, sitat: Barnevernsansatte «Kristine» tok kontakt med rådmannen om barnevernet i Orkdal, men fikk aldri noe svar. En ansatt i barnevernet i Orkdal kontaktet rådmannen i slutten av januar, men fikk aldri svar. Lørdag hadde ST et intervju med en barnevernsansatt, «Grete», som fortalte om det hun mente var en ukultur ved barnevernet i Orkdal. Nedlatende. «Det handler om holdningen til brukerne. Det slarves utrolig mye. De baksnakkes rett og slett. Jeg opplevde at det ofte var en fiendtlig, aggressiv, nedlatende og fordømmende holdning,» fortalte «Grete». Hun trakk fram eksempler på hvordan foreldre ble omtalt. «Han skal vi ta til nemnda for omsorgsovertakelse. Han er en helvetes forbanna skitsekk. Det har jeg hørt all min dag,» var ett av eksemplene. Varslet Fylkesmannen. «Kristine» er en annen som har vært ansatt ved barnevernet i Orkdal. Hun opplevde kulturen, eller ukulturen, på samme måte. – Jeg kjenner meg igjen i det «Grete» forteller. Både «Grete» og «Kristine» tok dette opp med sin sjef, og «Kristine» gikk enda lenger. Hun kontaktet enhetslederen, sendte epost til rådmann Grethe Metliås (er omtalt i intervjuet med Grethe Metliaas) og varslet Fylkesmannen. Fylkesmannen bekrefter. De forholdene som «Kristine» varslet om, var blant det som førte til at Fylkesmannen valgte å opprette en tilsynssak mot barnevernet, samt kalle inn rådmannen og enhetslederen til møte. Jostein Magne Krutvik hos Fylkesmannen bekrefter overfor ST at de kjenner igjen det bildet som ble tegnet i lørdagens avis. – Ja, det var noe av det vi la til grunn for tilsynssaken og møtet, sier Krutvik. Fikk ikke svar. – I eposten som jeg sendt til rådmann Grethe Metliaas, skrev jeg at jeg jobbet ved barneverntjenesten, og at jeg var kjent med forhold som jeg mente det var viktig at rådmannen fikk kunnskap om. – Hva fikk du til svar? – Jeg fikk aldri noe svar

Angiversamfunnet – big sister – er her , Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene , Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre, Ved Åge Simonsen, 2. utgave mars 2003 (1. utgave januar 1996) kilde Barnas Rett .no , Jeg ble syk under barnevernets omsorg , Posttraumatisk stresslidelse sitat "Fosterhjem. I "Casey Family Northwest Alumni"-studien, fant man at frekvensen av PTSD hos voksne som var i fosterhjem ett år i alderen 14-18 var høyere enn hos krigsveteraner som var eksponert for kamper. Opptil 25 prosent av de i studien oppfylte de diagnostiske kriteriene for PTSD sammenliknet med 12-13 prosent av veteraner fra Irak-krigen, 15 prosent av krigsveteraner fra Vietnam, og 4 prosent i den generelle befolkningen. Tilfriskningsraten for de som hadde vært i fosterhjem var 28,2 % i motsetning til 47 % i den generelle befolkningen."(metliaas_ble_varslet_i_januar_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg metliaas_ble_varslet_i_januar_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg (119KB - 811 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/11/2012 03:46 (#8718 - som svar på #8703)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Orkdal kommune: Ansatte i barneverntjenesten: Andresen, Hans Jørgen; Aursøy, Stine; Berdal, Kari; Gjønnes, Wenche; Haugan, Vera; Meier, Cecilie; Mule, Elisabeth; Nygård, Iren; Opheim, Gun; Ree, Lene Røe; Remman, Inger Lise; Risli, Åshild; Røttereng, Karin L.; Skårild, Nine; Staulen, Nina Mari; Sundli, Ingrid Indergård; Svorkås, Janne; Szabo, Linn Therese; Søli, Inger S.

Vedlagt kopi per 10. november 2012

Hva er galt med barnevernet? Del 2 av 10. Av Ole Texmo. Det biologiske prinsipp - barnevernets største hatobjekt , Falske dommere og ugyldige rettsavgjørelser i «rettsstaten» Norge , Barnevernbarnas helse , Barnevernet; bedriver de bevisst manipulering? , 1,4 omsorgsovertakelser pr. time…(orkdal_kommune_ansatte_i_barneverntjenesten.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg orkdal_kommune_ansatte_i_barneverntjenesten.gif (87KB - 799 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/11/2012 16:33 (#8720 - som svar på #8718)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

STs serie om barnevernet i Orkdal * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: Det har vært rettet kraftig kritikk mot barnevernet i Orkdal. ST har den siste tida gjennom flere avisoppslag avslørt kritikkverdige forhold ved barnevernet i Orkdal. Disse er nå samlet på nettet. Fylkesmannen opprettet tidligere i år tilsynssaker mot barnevernet på grunn av mange og alvorlige klager. Rådmannen og enhetslederen ble i mai kalt inn på teppet til Fylkesmannen. Verken den politiske ledelsen eller rådmannens nærmeste medarbeidere var orientert om dette. Ifølge Fylkesmannen handler problemene ved barnevernet i Orkdal om mer enn manglende bevilgninger. Måten brukere blir møtt på, for dårlig kompetanse og saksbehandlingsfeil er blant problemene som tas opp. Ifølge Fylkesmannen er det det begått lovbrudd i flere av tilsynssakene. Barnevernet i Orkdal omfatter også kommunene Skaun, Meldal og Agdenes. Alvorlig kritikk mot barnevernet, – Fiendtlige saksbehandlere, Rapport støtter kritikken (Skrivefeil: Rapport støtterkritikken), - Ingen dramatisk sak, – Vi tar dette på alvor, - Tar det svært alvorlig, Unntok brev fra offentlighet, Gir «varsleren» et ansikt, Metliaas ble varslet i januar, – Har bedt om forklaring, – Jeg er rystet nå, – Vi ser alvorlig på situasjonen, Ønsker redegjørelse om barnevernet, Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget, Ber rådmannen være mer ydmyk, - Fikk se en mer ydmyk rådmann, - Brukerne ble baksnakket, Ba om hjelp - fikk sjokkbeskjed, To nye tilsynssaker, Involvert i omstridt sak, To referat fra samme møte, Mener notatet ga et feil bilde, Fylkesmannen om barnevernet, Barnevern i bedring, Ordfører ville kaste underskriftslister i søpla

Hovedartikkel kan bli oppdatert med mer enn sitert

Døden i barnevernet!, av Rune Fardal , ADSKILLELSE OG TAP, av May Harriet Seppola , Barnevernets overgrep – kan du gi råd? , Lollos rop på hjälp! , Barnevernet brøt loven fem ganger(sts_serie_om_barnevernet_i_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg sts_serie_om_barnevernet_i_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg (84KB - 798 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 15:12 (#8722 - som svar på #8720)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Rapport støtter kritikken (Skrivefeil: Rapport støtterkritikken), sitat: Steinar Gaustad la fram rapporten som advokat Marcus Amdahl har laget. En ekstern rapport bekrefter Fylkesmannens kritikk av barnevernet i Orkdal.  I går ble den første av flere rapporter om barnevernet lagt fram for formannskapet. Gaustad var rådmann. Rapporten ble i går lagt fram av plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad. Rådmann Grethe Metliaas er på ferie, og hennes nestkommanderende, assisterende rådmann Svein Henry Berdal, har familie som arbeider i barneverntjenesten. Berdal, som ikke er inhabil formelt sett, har likevel funnet det klokt å overlate saken til Gaustad. Ekstern advokat. Det er advokat Marcus Amdahl som har utarbeidet rapporten, en advokat som ikke har noen egeninteresser når det gjelder Orkdal kommune. Amdahl har gjennomgått de seks tilsynssakene Fylkesmannen har åpnet mot barnevernet i Orkdal, og i sine konklusjoner underbygger han det Fylkesmannen har pekt på i tilsynssakene. Tre av disse er avsluttet, mens de resterende tre fremdeles er under behandling. I de fleste av dem er loven brutt. Tilsynssakene. Rapporten omhandler saker fra tre kommuner; Orkdal, Meldal og Skaun. Advokat Amdahl støtter Fylkesmannens kritikk helt eller delvis i alle de seks følgende sakene: 1. Klage fra en far, som ikke bor fast sammen med sine to barn, etter at barnevernet henla en bekymringsmelding. Ifølge loven hadde barna krav på å bli hørt, noe de aldri ble. Saken er avsluttet som tilsynssak etter at Orkdal kommune har rettet opp og forbedret sine rutiner. 2. En mot ønsket mer samvær med sitt barn, som var under kommunens omsorg. Kommunen overholdt ikke sin plikt til å fremme saken for fylkesnemnda, noe mor hadde krav på. Saksbehandler hadde ikke kunnskap om at mor hadde en slik rettighet. Saken er avsluttet etter at kommunen har erkjent at saksbehandlingen har vært i strid med loven. 3. En mor har klaget barnevernet inn til Fylkesmannen på grunn av flere forhold, blant annet samvær fram til rettslig avklaring, valg av saksbehandler samt plassering av et barn i beredskapshjem. Saken er ikke avsluttet. 4. Klage på oppfølging av et barn som er under kommunens omsorg. barnevernet har fått kritikk av Fylkesmannen for oppfølging av fosterforeldrene og for måten de håndterte oppsigelsen av fosterhjemsplassen på. Barnevernet har erkjent uheldige sider ved saksbehandlingen, og det er gjennomført rutineendringer. Saken er avsluttet. 5. Klage fra en mor om barnevernets oppfølging av barnet som er plassert i fosterhjem. Barneverntjenesten har tatt selvkritikk på for dårlig oppfølging, og det er iverksatt tiltak for å bedre oppfølgingen. Fylkesmannen har ikke avsluttet saken. 6. Den tidligere omtalte referatsaken, der det ble skrevet to ulike referater med ulikt innhold til ulik tid fra samme møte. En student, som ikke kjente saken, ble satt til å skrive det andre referatet, en drøy måned etter at det første var skrevet. Barneverntjenesten erkjenner at saksbehandlingen har vært uheldig, og har innskjerpet rutinene. Saken er ikke avsluttet hos Fylkesmannen. Konfliktnivå. Marcus Amdahl avslutter sin rapport med at hans gjennomgang tyder på at barn eller foreldre ikke «har lidt vesentlig rettstap». Men han skriver samtidig at «de kritikkverdige forholdene har ført til et unødvendig høyt konfliktnivå og større personlige belastninger for de involverte enn nødvendig, samt svekket samarbeidsklimaet i sakene»

Prøvde å skjule bruk av rykte , En bestefars opplevelse av barnevernsjef Else Karin Bukkøy , Barnevernets overgrep på min sønn , Om Donia hade varit en hund hade man väckt åtal

Google { Haugesunds avis barnevern site:h-avis.no , barnevernet site:h-avis.no , barneverntjeneste site:h-avis.no , barneverntjenesten site:h-avis.no , barnevernsinstitusjon site:h-avis.no , Bergens tidende barnevern site:bt.no , barnevernet site:bt.no , barneverntjeneste site:bt.no , barneverntjenesten site:bt.no , barnevernsinstitusjon site:bt.no , Kragerø blad Vestmar barnevern site:kv.no , barnevernet site:kv.no , barneverntjeneste site:kv.no , barneverntjenesten site:kv.no , barnevernsinstitusjon site:kv.no }(rapport_stoetter_kritikken_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg rapport_stoetter_kritikken_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg (47KB - 776 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 15:25 (#8723 - som svar på #8722)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

- Ingen dramatisk sak, sitat: Rådmann Grethe Metliaas sørget ikke for å få vite hva varsleren, som kontaktet henne i januar, ville fortelle om barnevernet. Involverte ikke kommunens politiske ledelse.  - Dette var ikke av en sånn natur at det var naturlig å gjøre noe spesielt i etterkant. Slik begrunner rådmann Grethe Metliaas hvorfor hun ikke har involvert kommunens politiske ledelse i Fylkesmannens tilsynssak og møte. Les også: Alvorlig. 4. mai var Metliaas og enhetsleder Ellen Wahlmann innkalt til Fylkesmannen. Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Jostein Magne Krutvik, var en av dem som deltok på møtet. Krutvik uttalte i forrige uke til ST henvendelsene angående barnevernet i Orkdal har vært av et uvanlig stort omfang og alvorlighetsgrad. - Det er ikke vanlig at det samler seg opp på en slik måte. Og når vi i tillegg til å opprette tilsynssaker, innkaller rådmannen og enhetslederen til møte hos Fylkesmannen, så er det et signal om at vi ser alvorlig på dette, sa Krutvik til ST sist torsdag. Les også: – Vi tar dette på alvor. «Uformell samtale». Rådmann Grethe Meltiaas er litt delt når det gjelder alvorlighetsgraden. - Jeg opplevde det ikke som veldig dramatisk for mitt vedkommende. Fylkesmannen ønsket en uformell samtale. Det meste ble avklart i møtet, mens vi skulle melde tilbake om resten. Dette var ikke av en sånn natur at det var naturlig å gjøre noe spesielt i etterkant. Men jeg oppfatter jo at det er alvorlig når man blir kalt inn til Fylkesmannen. «Mener det har vært nevnt». - Det har snart gått et halvt år etter møtet med Fylkesmannen. Hvordan kan du forsvare at politisk ledelse ikke er blitt informert om dette? - Jeg ser det er oppslag om dette. Jeg mener det har vært nevnt, men jeg har forståelse at det har gått i glemmeboka for dem, sier Metliaas som ikke husker helt om hun «nevnte det» før eller etter møtet med Fylkesmannen. - Jeg skal ikke være bastant når det gjelder tidspunkt på når det ble informert. «Ikke naturlig». - Noe av det som ble tatt opp av Fylkesmannen, var den måten barnevernsansatte omtalte sine klienter på. Hvordan reagerte du på det? - Det var en del av temaet, ja. - Men du så ikke så alvorlig på det at du ville ta det opp med den politiske ledelsen? - Nei, vi så ikke på dette som noe det var naturlig å informere om. Men det betyr jo ikke at det ikke blir tatt alvorlig. Det jobbes med forbedring kontinuerlig. Folk skal oppleve at de møtes respektfullt. Men det er en krevende tjeneste for alle parter som er involvert. - Hva har du som rådmann foretatt deg etter at du ble kjent med dette? - Vi avtalte oppfølging etter møtet, og det er hele tiden tett kontakt med enhetsleder og rådmann. Tok ikke kontakt. - For snart ni måneder siden, i januar, fikk du en epost fra en barnevernsansatt som varslet om at det var kritikkverdige forhold ved barnevernet i Orkdal. Hvorfor tok du ikke kontakt med vedkommende? Les også: Metliaas ble varslet i januar. - Det ble svart på eposten, men vedkommende var på tur ut av barnevernstjenesten og har antakelig ikke fått svaret mitt. - Er det journalført, slik det ifølge offentlighetsloven skal være? - Det er så langt tilbake at jeg ikke husker. Det er ikke alle eposter som registreres. - Men dette er et eksempel på en henvendelse som skal journalføres? - Ja, men det var veldig hektisk i denne fasen. Så det tar jeg ikke igjen. Klassisk varslingssak. Det er ikke lenge siden rådmannen snakket til formannskapet om arbeidsgiverreglementet. Der ble det blant annet understreket at Orkdal kommune skal ta vare på varslere, det vil si ansatte som kontakter ledelsen om kritikkverdige forhold. - Her var det en klassisk varslingssak. Hvorfor sørget du ikke for å sikre deg den informasjonen som denne personen satt inne med. - Ja, man kan i ettertid si at jeg burde gjort det. «Ikke betegnende». - Kjenner du igjen det bildet som foreldre, advokater, ansatte og Fylkesmannen har tegnet i ST de siste dagene, eller bestrider du det? - Nei, jeg mener man må ta på alvor de klagene som kommer. Det må vi alltid gjøre. Men jeg tror ikke dette er betegnende for tjenesten. Det er ikke mitt inntrykk. Vi skal ta henvendelsene på alvor, men folk skal fortsatt ha tillit til barnevernet i Orkdal. De aller fleste blir møtt på en god måte. - Har du, som kommunens øverste leder, gjort jobben din i denne saken? - Ja, jeg opplever det. Jeg har tillit til at mine enhetsledere følger opp, og jeg opplevde ikke dette så dramatisk. Les også: Ber seg fritatt for lederansvar for barnevernet, Les også: Rapport støtterkritikken, Les også: Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget, Les også: - Fikk se en mer ydmyk rådmann

Høstens tema: Les fakta om barnevernet i Orkdal , Overgrep mot barn som får hjelp fra barnevernet ~ Overgrep mot barn som får hjelp fra barnevernet pdf-fil vedlagt , GRANSKING AV BARNEVERNETS GROVE OVERGREP! , Barnevernets løgner , Barnevernet forstår ikke vår kultur(ingen_dramatisk_sak_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Overgrep_mot_barn_som_faar_hjelp_fra_barnevernet.pdf (232KB - 797 nedlastinger)
Vedlegg ingen_dramatisk_sak_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (53KB - 1115 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 15:49 (#8724 - som svar på #8723)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Gir «varsleren» et ansikt
, sitat: Mandag hadde Hestflått et møte med Orkdal kommune. Her blir hun ønsket velkommen av Lars Vattengård. "Kristine" velger å stå fram. – Jeg står fram slik at fokuset kan flyttes fra «Kristine» til det denne saken egentlig handler om, sier Hilde Hestflått. – For det dette koker ned til, er at alle barn og familier som har behov for hjelp skal bli møtt med respekt, innlevelse og god faglig kompetanse. Det er det denne saken handler om, sier kvinnen som for halvannet år siden begynte i et vikariat i barnevernet i Orkdal. Datteren skulle begynne på Orkdal vidaregåande skole, og det passet godt med en jobb i samme kommune for nordmørskvinnen. Sju måneder senere sa hun opp jobben sin. Les også: Alvorlig kritikk mot barnevernet. Var skeptisk. Da det første oppslaget om barnevernet i Orkdal kom i ST torsdag 11. oktober, var Hestflått svært skeptisk til at saken kom fram igjen. – Jeg var skeptisk til at det ble en mediesak, fordi det kan ramme barn og familier som er mottar tjenester av barnevernet i Orkdal. Men på den andre siden er det viktig at det blir gjort noe med disse forholdene, sier Hestflått. Klassisk varslingssak. To dager senere sto en tidligere kollega ved barnevernet i Orkdal fram under psevdonym og fortalte om det hun mente var en ukultur og en manglende respekt for familiene som trenger barnevernets hjelp. I forrige uke valgte derfor Hilde Hestflått, da som «Kristine», å fortelle at dette var erfaringer hun også hadde, og at hun hadde gått tjenestevei helt opp til rådmannen for å varsle om forholdene. Med andre ord en klassisk varslingssak. Hun fikk aldri noe svar fra rådmannen. I stedet gikk Grethe Metliaas til angrep på Hestflått under det ekstraordinære formannskapsmøtet sist tirsdag, og sa at hun hadde koblet inn advokat mot «varsleren». Respekt og empati. Hilde Hestflått begynte som vikar ved barnevernet i Orkdal i mai 2011. – Som saksbehandler er det viktig å møte foreldre og barn med respekt, ydmykhet og empati. Hestflått merket seg tidlig at ikke alt var som det skulle. – Men som ny, med behov for en jobb, er det mye man biter i seg. Det dukket imidlertid opp en sak en måneds tid etter at hun begynte i jobben – en sak hun ikke kunne tie om. ST har tidligere omtalt denne saken, der det ble skrevet to ulike referater med ulikt innhold fra samme møte. Les også: To referat fra samme møte. «Ikke egnet». Dette er en av sakene som har fått Fylkesmannen til å åpne tilsynssak mot Orkdal kommune. Det var denne saken som fikk Hilde Hestflått til å varsle. Først til sin leder, deretter til enhetslederen, og til sist rådmannen og Fylkesmannen. Da hun senere søkte på en av flere faste stillinger ved avdelingen, fikk hun beskjed om at hun «ikke var egnet til jobben». Tøff tid. – Da du fortalte om «referatsaken» i ST forrige tirsdag, var det en takk for sist til barnevernet i Orkdal fordi du ikke fikk fast jobb der? – Nei. Jeg har ikke hatt noe som helst å tjene på dette. Det har tvert imot vært en belastning. Dessuten har jeg en trygg og god jobb i dag i Trondheim kommune. Det var én grunn til at jeg til slutt bestemte meg for å la ST snakke med meg, og det var hensynet til barn og foreldre som har rett til hjelp etter det lovverket som barnevernet forholder seg til. Jeg opplevde at det var ting som ikke stemte. Derfor gikk jeg hele veien, helt opp til rådmannen og Fylkesmannen. Etter det, så jeg meg ferdig med saken. Inntil den dukket opp på nytt i ST. Da forsto jeg at det fortsatt var mye ugjort ved barnevernet i Orkdal, sier Hestflått. Har fått støtte. Hun legger ikke skjul på at den siste uka har vært tøff. Det hun har fryktet aller mest, er at saken skal gå utover datteren, som hun er alene med. Hun tok derfor en skikkelig prat med jenta si tidlig i forrige uke. Hestflått har fått full støtte av Trondheim kommune, hvor hun i dag har fast jobb som barnevernkonsulent i barne- og familietjenesten. – Jeg er opptatt av å ha et ryddig forhold til min arbeidsgiver, og snakket derfor med min enhetsleder i Trondheim kommune fra dag én da saken kom opp i media. Jeg har hele veien fått veldig god støtte. Kommunens kommunikasjonsrådgiver har de siste dagene hjulpet meg og gitt meg råd i forhold til omgangen med media. Sammen kom vi fram til at det riktige var å stå fram med navn og bilde. Det er nok hemmelighold i barnevernet. Dessuten ønsker jeg å stå for det jeg har gjort og sagt, og da holder det ikke å gjemme seg bak et psevdonym. Møtte kommunen. I de siste årene har media flere ganger omtalt hvordan varslere er blitt behandlet. Dette var derfor et av temaene da Orkdal kommune behandlet sin arbeidsgiverstrategi for få uker sider. Varslere skulle bli godt ivaretatt i Orkdal. Mange trodde derfor ikke det de hørte da rådmann Grethe Metliaas kunngjorde at hun hadde satt advokat på kvinnen som ifølge ordføreren hadde «gjort alt helt riktig». Mandag denne uka ble Hilde Hestflått invitert av assisterende leder ved helse og familie i Orkdal, Lars Vattengård, og personalsjef Guri Hovdenak til den samtalen rådmannen aldri tok. – Jeg følte at de lyttet, og at de tok på alvor det jeg hadde å fortelle. Ledelsesproblem. I likhet med KrF-politiker Ivar Konrad Gangås (gårsdagens ST), advarer Hestflått mot at noen «på golvet» ofres og gjøres til syndebukker. – Når ting får utvikle seg slik det har gjort ved barnevernet i Orkdal, er det et ledelsesspørsmål. Det er dyktige saksbehandlere, men man får ikke utøvd den fagligheten man har dersom klimaet er utrygt. Jeg ble etter hvert så utrygg at jeg ikke greide å si noen verdens ting, og sa til slutt opp jobben min. – Hva må gjøres for å gjenreise tilliten til barnevernet i Orkdal? – Jeg tror det må tas grep når det gjelder ledelse, og det må skapes en kultur der det er rom for meningsbrytning og der man føler det er helt greit å stille kritiske spørsmål. Som offentlige forvaltere er det så viktige ting vi holder på med, og vi har så stor makt. Denne makten må ikke misbrukes. Les også: To nye tilsynssaker

VÅR HISTORIE OM BARNEVERNETS OVERGREP PÅ VÅR FAMILIE ~ Vår historie om barnevernets overgrep mot vår familie , Bryr seg ikke om barnevernets overgrep!! , Naivt om overgrep i barnevernet ~ 52 barnevernsbarn utsatt for grove overgrep , Offentlig barnemishandling i barnevernet og norsk barnepolitikk? - Barnevernbloggen SFK, knut .com , Dommerforsikring markering ~ Rettssikkerhetsforbundet, resf .no ~ Foto , Barnevernet trenerer saken(gir_varsleren_et_ansikt_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)(rettssikkerhetsforbundet_resf_no_dommerforsikringer.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg gir_varsleren_et_ansikt_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (122KB - 947 nedlastinger)
Vedlegg rettssikkerhetsforbundet_resf_no_dommerforsikringer.gif (38KB - 793 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 16:21 (#8725 - som svar på #8724)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

- Fikk se en mer ydmyk rådmann, sitat: Rådmann Grethe Metliaas orienterte kommunestyret om status i barnevernsaken i går. - Jeg er veldig godt fornøyd med rådmannens orientering i dag. Dette var en helt annen ydmykhet og vilje til å se alvoret i saken enn vi har sett før, uttalte Arne Grønset, Venstres gruppeleder, etter at rådmann Grethe Metliaas hadde holdt sin orientering for kommunestyret i går. Les også: Alvorlig kritikk mot barnevernet. Ekstern bistand. - Slik jeg ser det, er kjernen i saken hvor alvorlig man har oppfattet kritikken. Rådmannen har ikke hatt grunn til annet enn å ha tillit til lederne i barnevernet og linjeledere, og jeg har derfor støttet meg til dem i denne saken. Men det er en fare at man ikke blir våken nok for kritikk av egen organisasjon. Derfor føler jeg et sterkt behov ekstern bistand, sa Metliaas. Denne type bistand er allerede hentet inn i forbindelse med advokat Marcus Amdahls gjennom gang av Fylkesmannens tilsynssaker. I tillegg skal det brukes en ekstern veileder i tiden som kommer. - Alvorlig. Det var, som Grønset påpekte, en annen tone fra rådmannen denne gangen. I går var det verken bagatellisering eller angrep på varslere. Metliaas understreket alvoret i saken, og hun etterlyste en gjennomgang av rutinene når det gjelder behandling av varslere. - Påstandene om ukultur er kanskje det som er mest alvorlig, men også det som det er mest krevende å ha en objektiv oppfatning om. Vi vil derfor ha inn en ekstern veileder som kan gå inn i arbeidsmiljøet og ha samtaler med hver enkelt. Les også: Gir «varsleren» et ansikt. Offentlighet. Ifølge Metliaas skal det foreligge en fullstendig rapport senest i første kvartal 2013, men så tidlig som mulig. Blant det man vil avvente før denne rapporten lages, er sluttrapporten fra Fylkesmannen. Rådmannen berørte også kritikken som har kommet mot at så å si all kommunikasjon som omfatter barnevernet, har vært unntatt offentlighet. - Vi ser også at det er behov for å gå gjennom tjenesten når det gjelder offentlighet. Dette skal være i tråd med forvaltningslov og offentlighetsliv. Læring. Metliaas var ellers opptatt av at denne saken kan bli noe Orkdal kommune lærer av. - Jeg er opptatt at vi bruker denne situasjonen til læring og forbedring, til å innskjerpe taushetsplikt, etikk, rutiner når det gjelder varsling og gjennomgang av forholdet til media. Og vi må bli flinkere til å fange opp kritiske forhold før det blir en mediesak

Ber rådmannen være mer ydmyk, sitat: Etter onsdagens formannskapsmøte har rådmannen fått klar beskjed fra politikerne om å opptre mer ydmykt. Det har ST fått bekreftet fra flere sentralt plasserte kilder. Rådmannen ble også instruert om at det ikke skal brukes advokat mot en tidligere ansatt, som har varslet om kritikkverdige forhold. «Taushetsbelagt». I går skrev ST om rådmann Grethe Metliaas' angrep på denne personen. Det var i det ekstraordinære og utvidete formannskapsmøtet at rådmannen gikk til angrep på lokalavisa og en tidligere ansatt ved barnevernet i Orkdal for blant annet å ha gått ut med taushetsbelagte opplysninger. Det er ingenting i det ST har omtalt de siste dagene som er taushetsbelagt. Rådmann Metliaas sa til formannskapet at det var oppsiktsvekkende at en tidligere ansatt har gått ut i media om interne forhold, og hun hadde derfor satt kommunens advokat på saken. Tjenestevei. Den personen Metliaas gikk til verbalt angrep på, er den samme som for snart et år siden gikk tjenestevei for å varsle om forholdene. Metliaas ble selv varslet via epost, men hun sørget aldri for å komme i kontakt med varsleren for å få vite hvilke opplysninger vedkommende satt inne med. I stedet har rådmannen valgt å koble inn advokat mot kvinnen. I ST i går tar ordfører Gunnar H. Lysholm avstand fra rådmannen i denne saken. Lysholm sier at denne personen har gjort alt riktig, og at kommunen skal ta vare på varslere. Den siste delen av formannskapsmøtet ble lukket, slik at politikerne, rådmannen og enhetsleder kunne komme inn på enkeltsaker. Arne Grønset, som er gruppeleder for Venstre, forteller ST at han i denne delen av møtet tok opp rådmannens framferd mot varsleren. - Jeg sa at jeg synes det er helt feil å bruke advokat mot denne varsleren. Hun har jo opptrådt etter boka. Det var rådmannen som ikke responderte, slik at varsleren måtte gå videre til Fylkesmannen med saken. - Skal være raus. Grønset viste til at det bare er et par uker siden kommunen vedtok sin arbeidsgiverstrategi. - Da ble det sagt at vi skal være raus med varslere. - Har du tillit til rådmannen? - Jeg har tillit til at rådmannen rydder opp på beste måte, og at det skjer på en mer ydmyk måte enn det som har vært til nå

Barnevernets overgrep , Barnevernet visste om overgrep , 42 omsorgspersoner dømt for overgrep , Falske dommere i Norge , Tar over omsorgen for flere barn , Mistro og manglende tillit(fikk_se_en_mer_ydmyk_raadmann_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg fikk_se_en_mer_ydmyk_raadmann_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (108KB - 814 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 16:40 (#8726 - som svar på #8725)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Ønsker redegjørelse om barnevernet
, sitat: SKAUN: Ordfører Jon P. Husby orienterte kommunestyret kort om statusen i forhold til barnevernet i Orkdal, der ST har avdekt kritikkferdige forhold. Han har hatt kontakt med orkdalsordføreren og avventer en rapport fra rådmannen i Orkdal neste uke. – Dette er vanskelig. Det er en del veldig sensitive saker samtidig som vi ser en betydelig økning av ressurser til barnevernet. Det er viktig at vi ser hva det brukes til, og at de som skal motta tjenestene gjør det på en korrekt møte, sa Husby. Han sa også at de ønsker at noen fra barneverntjenesten kommer og redegjør for situasjonen. Orkdal overtok ansvaret for barnevernet i Skaun fra 1. januar 2011

Et barnevern med panserskjorta på , Forslag ved overgrep fra barnevernet , Overgrep og bruk av tvang i barnevernet , Dommerforsikringsmøte 12.05.2012 - Marius Reikerås , Offentliggjorde navn i barnevernssak , Verre enn krigen vi flyktet fra(oensker_redegjoerelse_om_barnevernet_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg oensker_redegjoerelse_om_barnevernet_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (66KB - 799 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 16:55 (#8727 - som svar på #8726)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget, sitat: Vigdis Troøyen Foseide la vekt på at man kommer langt med åpenhet og respekt. Kontrollutvalget behandlet barnevernsaken i går. Kontrollutvalget i Orkdal vil følge nøye med på utviklingen i barnevernet. I går ble barnehagesaken behandlet av kontrollutvalget i Orkdal. Både utvalgets leder, Tormod Solem Slupphaug og dets medlemmer kom med flere kritiske spørsmål til rådmannen, som var representert ved Steinar Gaustad. Utvalget fikk imidlertid en redegjørelse de sa seg fornøyd med, men de ønsker å følge med i hva som skjer framover. Det ble derfor vedtatt at kontrollutvalget skal ha en ny tilbakemelding når Fylkesmannens sluttrapport foreligger. Denne er forventet ferdig i løpet av fjerde kvartal i 2012. Kommunikasjon. Kontrollutvalgets leder hadde flere spørsmål til rådmannens representanter, Steinar Gaustad og Ellen Wahlmann. Slupphaug ba blant annet om redegjørelse for kommunikasjonsrutinene mellom administrasjonen og den politiske ledelsen, både i denne saken og generelt. Han stilte også spørsmål ved hvorfor kontrollutvalget ikke var blitt informert om saken, og han stilte spørsmål om brukerundersøkelsen. – Hårreisende. Men også de øvrige medlemmene i utvalget hadde både synspunkter og spørsmål å komme med. Karen Unni Knudsen minnet om at barnevernets «kunder» er blant de svakeste og mest sårbare. – Da er det veldig dårlig reklame for Orkdal kommune at vi får medieoppslag om løgn og dokumentfalsk. Om dette stemmer, er det svært alvorlig. Det er ganske hårreisende om brukere blir utsatt for slikt. Steinar Gaustad svarte med å si at han beklaget sterkt dersom dette er sant, men at det var umulig for ham å gå mer inn i saken fordi han ikke kjente realitetene i den. Ros. Utvalget fikk oppklart mye av det de lurte på, både fra Steinar Gaustad og enhetsleder Ellen Wahlmann, og administrasjonen fikk ros for å ha grepet fatt i situasjonen. Kontrollutvalgsmedlem Vigdis Troøyen Foseide viste til egne erfaringer fra jobben i psykiatrien, og fortalte om at det finnes både barn og foreldre som har måttet få hjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep fra barnevernets side. Respekt. – For det skjer, slo hun fast. Foseide minnet samtidig om at det avgjørende er at barn og familier blir møtt med respekt. – I den grad foreldre blir møtt med respekt og loven følges, kan man godt ha motstridende interesser uten at det trenger å ende i konflikt. Man kan forebygge mye med åpenhet og respekt, sa Foseide

Barnevernets fosterforelder begikk år med overgrep , BARNEVERNETS OVERGREP! , Overgrep fra barnevernet , Barnevernet skaper angst(kritiske_spoersmaal_fra_kontrollutvalget_1_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg)(kritiske_spoersmaal_fra_kontrollutvalget_2_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg kritiske_spoersmaal_fra_kontrollutvalget_1_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg (85KB - 842 nedlastinger)
Vedlegg kritiske_spoersmaal_fra_kontrollutvalget_2_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg (63KB - 916 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/11/2012 17:24 (#8728 - som svar på #8727)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

– Har bedt om forklaring * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }, sitat: Gunnar H. Lysholm og Oddbjørn Bang er blant dem som har bedt rådmann Grethe Metliaas la være å bruke advokat mot varsleren. De har også bedt henne om å endre mediestrategien. Likevel ga hun et svært mangelfullt svar på STs spørsmål som ble sendt via mail i går. Formannskapet med klare råd til rådmannen. Tirsdag kveld fikk rådmann Grethe Metliaas et entydig råd fra formannskapet om ikke å bruke advokat mot en varsler. Dagen etter sier Metliaas til Adresseavisen at hun fremdeles vurderer å engasjere advokat. Det var i den lukkete delen av formannskapsmøtet at Metliaas fikk et svært klart signal om å unnlate å bruke advokat mot varsleren. Hun fikk samtidig beskjed om å opptre mer ydmykt. Les også: - Ingen dramatisk sak. Må skrinlegges. Ordfører Gunnar H. Lysholm har de siste dagene vært klar på at han slett ikke deler rådmannens syn når det gjelder bruk av advokat. Han er også blant dem som har vært tydelig overfor rådmannen om at dette må skrinlegges. ST har vært i kontakt med politikere fra flere partier, som alle gir uttrykk for forbauselse over at rådmannen ikke ser ut til å ha tatt «advokatrådet» til etterretning. Les også: – Vi ser alvorlig på situasjonen, Les også: Ønsker redegjørelse om barnevernet, Les også: Barnevern i bedring. Undrende. En av dem som reagerte da han leste Adresseavisen i går, var ordfører Lysholm. – Med bakgrunn i formannskapets klare råd til rådmannen, hvordan reagerer du på Metliaas’ uttalelse i Adresseavisen? – Det stiller jeg meg undrende til. Jeg har sendt en epost til Grethe Metliaas og bedt om en forklaring på dette, sier ordføreren. Les også: Unntok brev fra offentlighet. Ba om redegjørelse. En annen ting rådmannen er blitt bedt om, er å komme med en henvendelse til pressen der hun redegjør for den oppståtte situasjonen med barnevernet i Orkdal. Like før klokka halv fem onsdag ettermiddag kom pressemeldingen. Men mens pressemeldinger ellers er signert, og da gjerne med et telefonnummer man kan ringe for ytterligere opplysninger, var denne usignert. Avsender var kommunens kommunikasjonssjef, Anne Grethe Hovde. På kommunens hjemmeside er det Hovde som har signert pressemeldingen. Sendte epost. ST ønsket i går å stille rådmannen noen spørsmål om pressemeldingen. I forbindelse med en samtale ST hadde med Gunnar Lysholm i går, ble vi anbefalt å kontakte Metliaas via epost, i og med at hun var opptatt i møter og lite tilgjengelig på telefon. ST sendte da en epost med følgende spørsmål: 1. Hvorfor er pressemeldingen usignert? Slik den framstår, er Hovde det nærmeste man kommer en signering. 2. Står du for innholdet i pressemeldingen? 3. Den politiske ledelsen har bedt deg om å gå bort fra advokatinvolvering når det gjelder «Kristine». Hvorfor sier du da i Adresseavisen i dag at du likevel vurderer å engasjere advokat i saken? 4. Hvordan definerer du en varsler? Er ikke en varsler rett og slett en ansatt som tar opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen med sine overordnete? Og var det ikke nettopp det «Kristine» gjorde? 5. I STs saker siden forrige torsdag har vi brukt flere kilder. To av dem har fått fiktive navn; «Grete» og «Kristine». Hvorfor er det bare «Kristine» du har kritisert? 6. Er du fortsatt av den oppfatning at du vil vurdere å bruke advokat mot «Kristine»? Rådmannens «svar». I går ettermiddag mottok ST en epost fra Grethe Metliaas. I denne svarer hun på to av de seks spørsmålene. Når det gjelder de øvrige fire, avventer hun ytterligere kommentar». «Når det gjelder pressemelding står den for min del. Vi engasjerer nå ekstern juridisk bistand for å få en uavhengig gjennomgang av de alvorlige anklagene som er framsatt. Vi har bedt om at Fylkesmannen bidrar i en slik gjennomgang. En rapport etter gjennomgangen vil bli lagt fram for formannskapet så snart som mulig. Jeg avventer derfor å komme med ytterligere kommentarer til vi har fått framlagt denne. Jeg har selvfølgelig ingen annen definisjon av varsling enn den som står i arbeidsmiljøloven.» Ny mediestrategi? ST vet at rådmann Grethe Metliaas denne uka har fått beskjed om å endre mediestrategien sin. Pressemeldingen med redegjørelsen om status i barnevernsaken skulle være en del av denne nye strategien. Men når ST tar kontakt og stiller spørsmål i sakens anledning, velger hun å la være å svare på de mest sentrale spørsmålene. Les også: – Jeg er rystet nå, Les også: Ber rådmannen være mer ydmyk, Les også: Rapport støtterkritikken, Les også: Ber seg fritatt for lederansvar for barnevernet, Les også: Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget, Les også: - Fikk se en mer ydmyk rådmann, Les også: Involvert i omstridt sak

– Jeg er rystet nå, sitat: – Hvordan kan hun ha mage til å reise på ferie når det stormer slik? Det er nesten som X-Files; man tror det ikke før man får se det. Fremskrittspartiets gruppeleder i Orkdal, Torstein Larsen, bruker sterke ord om rådmannens ferieavvikling. Kritikk i formannskapet. Dette kommer i tillegg til flere andre forhold som rådmannen er blitt kritisert for etter at denne saken ble avdekket i ST 11. oktober. I det ekstraordinære formannskapsmøtet forrige tirsdag ble rådmannen bedt om å være mer ydmyk, hun fikk kritikk for ikke å se alvoret i saken, hun ble kritisert for at hun hadde koblet inn advokat mot en varsler, og hun ble bedt om å opptre annerledes overfor media. Flere politikere og ansatte i Orkdal sier til ST at de ikke ser at rådmannen har tatt de klare oppfordringene fra formannskapet ad notam. ST har tatt kontakt med alle gruppelederne i Orkdal for å høre om de mener Grethe Metliaas er rett person til å lede den oppryddingsprosessen barnevernet står overfor. «Mot stupet». Torstein Larsen er en av dem som har vært kritisk til rådmannens håndtering av barnevernsaken. Da ST i går fortalte ham at ordføreren har reist på ferie, ble han svært overrasket. – Rådmann Grethe Metliaas ble enstemmig tilsatt av kommunestyret, og jeg har flere ganger gitt rådmannen ros for arbeidet hun har gjort for kommunen. Jeg har sagt: Hold fram som du stevner. Men om hun holder fram som hun stevner i denne saken, vil tilliten til henne være på vei mot stupet. – Viser ikke ydmykhet. Larsen viser til de mange medieoppslagene som har vært siden 11. oktober, og mener det er rådmannens ansvar å ta grep som gjør at alt kommer på bordet. – Hun må få fram sannheten, fortelle hva som er gjort og hva som skal gjøres. Hun må være ydmyk og ta på seg ansvar for feil. En slik ydmykhet har hun så langt ikke vist. Om hun ikke griper fatt i dette, mister hun fort tilliten, og da er man ute å kjøre. – Jeg er rystet. Torstein Larsen fatter ikke at rådmannen har kunnet ta ferie mens saken er på sitt heteste. – Hvordan kan hun ha mage til det? Hvordan kan hun ha feriemodus når det stormer slik? Det er forkastelig, og det viser at hun ikke tar dette alvorlig nok. – Har du tillit at hun er den rette til å lede oppryddingsarbeidet? – Det er flere som stiller det spørsmålet. Jeg kan verken si ja eller nei, men jeg er i tvil. Og spesielt når man slipper saken og drar på ferie. Jeg reagerte også på at hun kom så sent på banen. Selv om hun hadde ferie da oppslagene kom, burde hun ha sluppet det hun hadde i hendene og kommet seg til Orkdal. Hun burde i alle fall kontaktet avisa. Men hun var stille som mus. Jeg er rystet nå, sier Larsen. Lederansvar. Ivar Konrad Gangås er Kristelig folkepartis gruppeleder i Orkdal, og han var blant dem som var klarest i sin kritikk av rådmannen under det ekstraordinære formannskapsmøtet i forrige uke. Gangås har i mange år vært leder i barnevernets klientutvalg, og kjenner derfor godt til de utfordrende oppgavene barnevernet står overfor. – Det er svært viktig at saksbehandlere på «golvet» ikke gjøres til syndebukker i denne saken. Dette er et lederansvar, og det er rådmannen som må ta ansvaret. Og det er ikke akseptabelt at det gikk et halvt år før dette kom fram til oss politikerne. «Er i tvil». Han reagerer sterkt på at hun har reist på ferie akkurat nå. – Det er veldig betenkelig at rådmannen ikke er tilgjengelig i denne sårbare situasjonen. Det er av og til at den som sitter med ansvaret må endre sine planer. Det handler om å ta ansvar i en vanskelig situasjon. Nå er vi inne i en veldig viktig fase. At hun da velger å reise bort, liker jeg dårlig. – Har du tillit til at rådmannen er rett person til å lede oppryddingsarbeidet? – På bakgrunn av at hun drar på ferie, må man kunne stille spørsmål ved om hun har kontroll på situasjonen. – Betyr det at du er i tvil? – Ja, jeg er det. Ukjent med ferie. Anja Tjelflaat er leder for Småbylista i Orkdal. Hun har fremdeles tillit til at rådmannen tar hånd om oppryddingsarbeidet. – Nå er det et nytt formannskapsmøte på onsdag, og rådmannen har fått noen oppgaver som skal løses. Og jeg har tillit rådmannen leverer i henhold til det vi har bedt om. – Hvordan reagerer du på at hun har reist på ferie? – Det hadde jeg ikke kjennskap til, og jeg forholder meg til formannskapet. Vil ikke kommentere. Ordfører Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista) har til flere medier uttalt seg kritisk om rådmannens håndtering av flere aspekter ved barnevernsaken. – Er rådmannen den rette til å lede det forestående oppryddingsarbeidet, Lysholm? – Det har gått fem dager, så jeg synes det er for tidlig å uttale meg om det. – Hva synes du om at hun har reise på ferie? – Det vil jeg heller ikke kommentere. Vil avvente. Joar Syrstadeng (Høyre) sier til ST at han inntil videre har tillit til at rådmannen rydder opp i barnevernsaken. –Jeg vil avvente onsdagens formannskapsmøte før jeg uttaler meg ytterligere om saken. Har tillit. Varaordfører Oddbjørn Bang (Sp) sier han fremdeles har tillit til at rådmannen ordner opp. – Vi har sagt at rådmannen skal lede dette arbeidet, og jeg ser ingen grunn til at vi skal endre på det. – Hva reagerer du på at hun reiser bort på ferie? – Det har jeg ingen kommentar til. Jeg regner med at arbeidet blir ivaretatt av andre i rådmannens stab. Ivaretas av andre. Arne Grønset (Venstre) presiserer at politikerne ikke har noen andre å forholde seg til enn rådmannen. – Når formannskapet drøfter dette, forholder vi oss kun til rådmannen. Når det gjelder denne saken, har vi bedt om å få tilbakemelding ganske fort. Det blir en orientering i formannskapet onsdag, og det er bra, sier Grønset. Når det gjelder rådmannens ferie denne uka, har Grønset følgende kommentar: – Det var ikke det mest heldige tidspunktet. Men jeg har forstått det slik at saken blir ivaretatt av andre i rådmannens stab. Arbeiderpartiets gruppeleder i Orkdal, Berit Solem, svarer følgende på STs spørsmål om Grethe Metliaas har tillit som den som skal lede oppryddingsprosessen i barnevernet i Orkdal: – Ordføreren har i dag informert om at det vil bli lagt fram en statusrapport i formannskapsmøte på onsdag i forhold til hva som er gjort og vil bli gjort for å komme til bunns i saken. Jeg forventer at den viser at rådmannen ser alvorlighetsgraden i saken og at kommunen forholder seg til sine egne retningslinjer når det gjelder håndtering av varslere. Når jeg har fått denne informasjon, vil jeg kunne besvare spørsmålet om tillit, sier Solem. «Svært urovekkende». Hun peker på at mye har vært svært urovekkende i denne saken. – Jeg stiller spørsmål ved dialogen mellom administrativ og politisk ledelse. Det er bekymringsfylt når dette er noe som bare nevnes i forbifarten. Jeg setter derfor spørsmålstegn ved kommunens rutiner og holdning. Det samme gjelder rådmannens bagatellisering av innkallingen til Fylkesmannen og rådmannens varsel om bruk av advokat i forhold til en varsler. – Hvordan reagerer du på rådmannen reiser på ferie i en slik situasjon? – Jeg synes det er uheldig, og jeg forventer at rådmannen har tatt nødvendige grep slik at saken ikke blir satt i bero av den grunn. Det har ikke lyktes ST å komme i kontakt med SVs gruppeleder, Siv Åse Syrstad. Les også: Behandles i kontrollkomiteen

JUSTISMORD OG BARNEVERNETS OVERGREP – STORBERGET – LYSBAKKEN og STOLTENBERGS ANSVAR!!!!! , BARNEVERNET SKAL PÅ DAGSORDEN I VALGET 2013! , Barnevernet begår offentlig overgrep(har_bedt_om_forklaring_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg har_bedt_om_forklaring_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (61KB - 790 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/11/2012 16:12 (#8730 - som svar på #8728)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Ordfører ville kaste underskriftslister i søpla (Ordføreren mener han handlet riktig) * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: Ordfører Gunnar H. Lysholm bekrefter at han ba om at listene ble istykkerrevet og kastet på Nille. På de to andre butikkene nøyde han seg med å be om at listene gikk i søpla. Orkdalsordfører Gunnar H. Lysholm ba mandag om at underskriftslister for et bedre barnevern ble revet i stykker. Han bekrefter det som skjedde på Oti-sentret og Bunnpris, og betegner det som helt meningsløst at slike lister skal ligge ute slik at hvem som helst kan skrive under. – Jeg er overbevist om at det ikke er i Trond Lykkes policy å ha meninger om barnevernet i Orkdal, sier Lysholm som begrunnelse for hvorfor han ba Bunnpris fjerne listene. Lysholm var også innom hos Nille og Ica, hvor underskriftslistene også var lagt ut. – Er det greit at du som ordfører fratar borgere i Orkdal deres demokratiske rett til å samle støtte for sitt syn gjennom en underskriftsaksjon?– Det er ikke det som er poenget. De kan stå hvor som helst og samle inn underskrifter, men de bør ikke ligge ute på kjedebutikker i Orkdal. Les også: STs serie om barnevernet i Orkdal. – Grep ikke inn. – Er det ordførerens oppgave å bestemme hva som bør ligge ute og hva som ikke bør ligge ute på butikkene i Orkdal? – Nei, og jeg har ikke grepet inn. Jeg sa at jeg ville kontakte senterledelsen om de ikke ble fjernet. – Er det din oppgave som ordfører i Orkdal å ha overoppsyn med praksisen på private kjøpesenter? – Jeg synes at det er det i denne saken. Som ordfører er jeg også personalansvarlig for ansatte i Orkdal kommune. At ansatte angripes ved underskriftslister som ligger ute i kommunens kjedeforretninger, synes jeg at jeg har rett til å gjøre noe med. At man lager en hetsbetont kampanje mot et barnevern som har det vanskelig for tiden, synes jeg er et betydelig overtramp. Les også: Dette er teksten i underskriftskampanjen. Les mer om saken i STs papiravis onsdag 14. november

Overgrep i barnevern, psykiatri og norsk rettsvesen , Straffesak mot dem som hjelper ofrene for overgrep , Barnevernets overgrep på min sønn(ordfoerer_ville_kaste_underskriftslister_i_soepla_ordfoereren_mener_han_handlet_riktig_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg ordfoerer_ville_kaste_underskriftslister_i_soepla_ordfoereren_mener_han_handlet_riktig_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (96KB - 844 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/11/2012 17:30 (#8731 - som svar på #8730)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Dette er teksten i underskriftskampanjen * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: «Underskriftskampanje ang. mistillit til barnevernstjenesten i Orkdal kommune/samarbeidskommunene Meldal, Skaun og Agdenes. Denne underskriftskampanjen er for å forsøke å oppnå endring i BVT. Avisa Sør-Trøndelag og Adresseavisen har i den senere tid avdekket en rekke alvorlige overtramp ved BVT: dokumentforfalskning, lovbrudd, fiendtlig og nedlatende behandling av brukere og generell svært dårlig saksbehandling. Det råder rett og slett en ukultur hos barnevernet, en ukultur som har vært dominerende i en årrekke. Vi frykter denne saken vil dysses ned, og mener det nå er på høy tid å si fra: dette finner vi oss ikke i lengre! Vi krever derfor en radikal endring! Vi ønsker ikke et barnevern som driver maktovergrep i sitt yrke, men en etat som er der for BARNET og dets familie! Skal kommunalt ansatte være trygg i sitt yrke, uavhengig av utøvelse? En ansatt i privat sektor hadde blitt oppsagt umiddelbart om jobben ble utført på en slik uprofesjonell og skadelig måte! Vi har nå sett at flere av saksbehandlerne og ledelse er uegnet til å ivareta sin jobb på en god måte! Med denne underskriftskampanjen, håper vi derfor kan være med på å bidra til endring av forholdene ved BVT!»

Barnevernansatte diskuterte barnevernssak på Facebook. Føler seg krenket av barnevernet , Varaordfører skal ha foreslått å kastrere gutt med genfeil , BARNEVERNETS TERROR OG GROVE OVERGREP!(avisa_soer_troendelag_soendre_trondhjems_amtstidende.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg avisa_soer_troendelag_soendre_trondhjems_amtstidende.gif (7KB - 814 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/11/2012 20:35 (#8732 - som svar på #8731)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Alvorlig for barnevernet * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: Leder lørdag 17. november 2012 .. Det er dessverre ikke bare kommunene som mangler kompetanse når det gjelder barnevern. "Ansvaret ligger på ministeren. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) krever at kommunene satser mer på barnevernet. Hun mener det er viljen det står på, og at lokalpolitikerne ikke følger opp overfor denne sårbare gruppen fordi den ikke er like synlig som andre. Adresseavisen har den siste tiden omtalt flere saker som viser at barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep i eget hjem ikke får den hjelp de skal ha. I Nord-Trøndelag brytes tidsfristen for undersøkelse i én av tre saker. Dette er alarmerende og krever reaksjoner. Men det viktigste er selvsagt å få barnevernet til å fungere. Vi vet ikke hva som er årsakene til at det svikter i Nord-Trøndelag og andre steder. Barneministeren har nok rett i at barnevernet i kommunene ikke er robust nok. Men om dette skyldes mangel på penger, mangel på faglige ressurser eller mangel på styring og prioritering, vet vi mindre om. Både Riksrevisjonen og en utredning fra Rambøll peker på at dagens barnevernsmodell er preget av kunnskapsløshet. Faglig svikt er ikke bare et problem ute i kommunene, det går helt opp til departementet. Thorkildsen bruker Alvdal-saken som eksempel på hvor galt det kan gå i små kommuner, når det er for få fagstillinger, mye gjennomtrekk og habilitetsproblemer. Hun vil svare på dette med å lovfeste kommunenes plikt til å tilby forsvarlige tjenester. Vi tror hun begynner i feil ende. De siste årene har mye av den nasjonale satsingen bestått i å bygge opp Bufetat (barne-, ungdoms- og familieetaten). Dette har selvsagt gått utover rekrutteringen av kvalifiserte til førstelinjetjenesten. Det er naturlig at stillingene som er best betalt og fremstår som mer prestisjefylte trekker til seg de dyktige. Men situasjonen burde vært snudd på hodet. Det å jobbe med og for barn ute i kommunene er alltid det viktigste. Over nyttår skal barneministeren levere en stortingsmelding om barnevernet. Inga Marte Thorkildsen er barneminister nummer fem på syv år. De har alle lovet å virkelig satse på barnevernet, men situasjonen er fremdeles uholdbar. Vi forventer noe mer av Thorkildsen enn at hun skylder på kommunene og kaller det «satsing» når det bygges opp nytt byråkrati. Mer å lese: Inga Marte Thorkildsen blandet seg inn i incestsak. Mer å lese: Kommunen nekter Alvdal-offer erstatning

Sexhelvete i barnevernets godkjente fosterhjem , Barneverne​ts overgrep på familier og systemsvik​t hos hjelpeinst​anser i Norge , Barnevernets overgrep koster Norge dyrt ~ Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak , Fylkesmannen truer barnevernet i Søndre Land med bøter(alvorlig_for_barnevernet_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg alvorlig_for_barnevernet_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.jpg (37KB - 819 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/11/2012 04:16 (#8742 - som svar på #8732)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Barnevernet blir eiere av barna! * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: ”Nå skal barna sees som selvstendige individer”, het det i en overskrift i en artikkel laget av Aftenposten for Ipad. Det heter videre at, sitat: ”De er ikke foreldrenes eiendom. Det skal prege det nye barnevernet. Målet er å sikre flere barn et bedre liv”. Sitat slutt. At barnevernet nå skal få enda mer makt er det ingen tvil om. Igjen er det snakk om etaten som allerede misbruker sin makt og begår ofte lovbrudd. ”Nå skal barna sees som selvstendige individer”, het det i en overskrift i en artikkel forleden dag og publisert av Aftenpostens Ipad-utgave. Det heter videre at, sitat: ”De er ikke foreldrenes eiendom. Det skal prege det nye barnevernet. Målet er å sikre flere barn et bedre liv”. Sitat slutt. Min soleklare mening er at barnevernet helt siden 2. verdenskrig, faktisk har opptrådt som og innbilt seg, at det er etaten som er eier av alle barn, selv fostrene i en mors mage. Barnevernet beveger seg her – og igjen, helt klart inn i nok en juridisk gråsone ved å komme med et slikt lite gjennomtenkt utsagn. Da må jo dette bety at det er fritt fram for enhver å ta andres barn uten samtykke fra foreldrene. Fakta er at barnevernet fortsetter å kjøre helt uholdbare saker mot familier for å få fratatt dem barna. Fakta er også at etaten som stadig hevder at den skal redde barn, likevel ikke ser på dem som selvstendige individer i etterkant. Barnas interesser og soleklare rettigheter iht EMK og FN, er noe etaten aldri har tatt eller noen gang vil ta hensyn til. Denne nye falske smøre-kampanjen som nå iverksettes i tillegg til Buf etats dukke-kampanjer, er sterkt provoserende. Kampanjer som disse slukes igjen rått av landets største medier, men ikke av sfm.no. Vi får innsyn i flere barnevernsaker enn de fleste medier bare kan forestille seg. Det nye barnevernet hevdes det? Ja takk skal de ha, etaten som så langt har klart å ødelegge mer enn 75 % av barna som den har hatt i sin såkalte varetekt. Det nye barnevernet, hva er det for noe? Er det en videre utvikling av en etat som fortsatt ikke er underlagt særlig kontroll med hva den foretar seg? Mener barnevernet at etaten har mer rett på barna enn foreldrene? Maken til frekkhet og arroganse skal en lete lenge etter. Jeg blir mildt sagt forbannet over de stadige anklagene som denne totalt ubrukelige etaten, fortsetter å rette mot mange foreldre. Hva pokker får dem til å tro at de selv er så mye bedre skikket til å oppdra andres barn, og særlig når mange av etatens egne ansatte, ikke engang klarer å holde styr på sitt eget familieliv eller avkomme. Dette vet vi en god del om. At barnevernet fortsatt lever i sin egen godt beskyttede og lukkete verden, bør det ikke herske tvil om. Ikke kan de se, ikke vil de se, ei heller vil de lære av alle grusomme feil med skjebnesvangre resultat gjennom flere decennier. Vi hører aldri barnevernet beklage tapene av menneskeliv som de selv er direkte skyld i. Ingen blir heller strafferettslig forfulgt og avsatt fra sine stillinger når slike saker avdekkes. Systemet fortsetter å beskytte etaten fra a til å. Mennesker skal fortsatt bare måtte finne seg i at det sitter en gjeng lystløgnere (mytomaner) med stor skrivekløe bak et skrivebord, og hvor de fra dette fortsatt produserer løgnaktige anklager på flere A4 ark: Og som siden benyttes som ”bevis”. Ingen sjekker etterretteligheten til ”bevisene” som barnevernet fortsatt bruker i fylkesnemndene (amatørdomstolene). Ikke før saken havner i landets sivile domstoler. Først da er sjansen større for at så blir gjort i ettertid. De som har blitt rammet av barnevernets lystløgnere vet hva dette handler om. Det sier seg selv at ingen mennesker skal måtte godta eller finne seg i noe slikt. Å lese rene løgner og falske anklager om seg selv, og som man vet ligger milevis fra sannheten, er en stor psykisk belastning for enhver som faller som offer for en slik avskyelig offentlig virksomhet. Det er bare barnevernet selv som ikke deler samme oppfatning. Ikke før noen av dem selv blir rammet av det samme syndromet. Å jobbe med andres barn eller barnebarn, krever at man også har realkompetanse på de fleste områder som gjelder barn og unge. Det er særdeles viktig å få med seg at barn og unge, også reagerer forskjellig i stressende og traumatiske situasjoner. Eksempelvis ved omsorgsovertakelser som ofte skjer med bruk av fysisk makt. Barna havner siden rett i hendene på mennesker som ikke engang aner hva ordet empati betyr. Barn får uten tvil dype sår for resten av sine liv. Opplevelsen av å bli brått revet bort fra sine foreldre eller fra omsorgspersoner innen egen familie, ens venner, skole og ens nærmeste sosiale omgangskrets, for så å bli plassert på et totalt ukjent sted hos helt ukjente mennesker, er en fryktelig overgang og belastning for alle barn og unge. Slike hendelser setter sine dype spor. Disse er ofte også starten på et autoritets-hat, og som kan utvikle seg over tid i en sterk negativ retning. Dette er fakta man ikke må prøve på å underslå for noen! En tilleggs-kommentar. Jeg skriver dette ut fra både egen livserfaring og yrkeserfaring. I år er det hele 55 år siden det samme skjedde med meg. I år er det hele 50 år siden overgrepene og mishandlingen stoppet. Nøyaktig 40 år senere kom også hele sannheten på bordet. Jeg får med egne øyne og for første gang, både se og lese hva barnevernet hadde nedtegnet av stygge løgner og anklager. Flere offentlige instanser herav min egen barneskole, kom siden med bekreftelser som kunne bevise det stikk motsatte. I år sitter minnene der fortsatt, samtidig som man stadig får høre at man må legge saken bak seg og helt enkelt glemme den. Jeg spør helt på slutten om hva som er forskjellen på at også det offentlige Norge, til stadighet påpeker at man aldri må glemme nazistenes massedrap og forfølgelsen av jøder. Men når norske offentlige myndigheter selv er skadevolderen og begår makt- og myndighetsmisbruk mot noen, ja da får alltid pipen en helt annen lyd. Snakker vi igjen om en ren norsk og vide kjent dobbelmoral? Jeg blir kvalm bare ved tanken

Referert artikkel i Aftenposten Hva mener hun selv? vedlagt som bilde og pdf-fil

Barnevernets hemmelighet – nye grove overgrep , Støttekontakter fra barnevernet dømt for overgrep , Ingen virkelig debatt om barnevernet i norske media - men i utlandet(barnevernet_blir_eiere_av_barna_organisert_kriminalitet.jpg)(naa_skal_barn_sees_som_selvstendige_individer_organisert_kriminalitet_barnevern_aftenposten.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg barnevernet_blir_eiere_av_barna_organisert_kriminalitet.jpg (48KB - 839 nedlastinger)
Vedlegg naa_skal_barn_sees_som_selvstendige_individer_organisert_kriminalitet_barnevern_aftenposten.gif (473KB - 860 nedlastinger)
Vedlegg naa_skal_barn_sees_som_selvstendige_individer_organisert_kriminalitet_barnevern_aftenposten.pdf (659KB - 793 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/11/2012 18:08 (#8743 - som svar på #8742)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Barnevernet vil havarere * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: Frykter havari: KrF-topp Øyvind Håbrekke er tydelig på at man må diskutere tersklene for hvem som får hjelp i barnevernet. - De ungene som trenger det mest, må få mest. Hvis det ikke tas grunnleggende grep i barnevernet, vil systemet havarere, mener KrFs stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke. En rekke lovforslag til endringer i barnevernloven er nå ute på høring, og iløpet av neste vår kommer regjeringen med en ny stortingsmelding om barnevernet. Øyvind Håbrekke sitter i familiekomiteen for KrF. Han frykter at regjeringens gjennomgang av barenvernet skal gjøres uten at de grunnleggende spørsmålene stilles, og uten at politikerne tar sterke nok grep. Etter å ha jobbet med sektoren i fler år, er Håbrekkes konklusjon brutal: - Når man bestemmer seg for å overta omsorgen, må man kunne se barnet inn i øynene og si: Du skal få det bedre. Idag kan vi ikke det. Mange skrekkhistorier. ..

Artikkel vedlagt

Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn pdf-fil vedlagt , Søk "seksuelle overgrep" i Banrevernbloggen knut .com , Nemndsleder innrømmer pedofile overgrep , Barnevernet i Alvdal granskes etter grove overgrep(barnevernet_vil_havarere_organisert_kriminalitet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Mistanke_om_ansattes_seksuelle_overgrep_mot_barn.pdf (294KB - 918 nedlastinger)
Vedlegg barnevernet_vil_havarere_organisert_kriminalitet.gif (1264KB - 755 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/11/2012 18:52 (#8744 - som svar på #8743)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Gjenforent etter ni måneder * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal }

Sitat: Barnevernet tok datteren. Alenemor: - Det var utrolig tunge måneder, sier alenemoren i 40-årene. Hun har litt vanskelig for å stple på barnevern og nemd etter den trege saksbehandlingen. Datteren ble brått tatt av barnevernet. Nesten ni måender senere vedtok Fylkesnemda at alenemoren skulle ha omsorgen allikevel - et halvt år etter at saken burde vært behandlet.  Da hadde datteren til kvinnen i 40-årene vært plassert i beredskapshjem fem mil fra moren, venner og skolen i ni måneder - fra barnevernet hentet henne i desember 2011 og til Fylkesnemda i slutten av august mente mors omsorg var best for jenta. I henhold til tidsrammene i barnevernloven bør et slikt vedtak i Fylkesnemda være fattet innen 12 uker fra barnevernets midlertidige vedtak gjøres, noe som tilsvarer tidlig mars i denne saken. Riksrevisjonen har gjentatte ganger påpekt hvordan det lovbestemte måltallet på forbehandling innen fire uker brytes i Fylkesnemdene. Barnevernet har seks uker på å sende over sakene, deretter bør det avholdes forhandling innen fire uker, og vedtak skal foreligge to uker etter dette. I 2011 var den kun ni prosent av sakene som ble forhandlet innen fire uker. I fremmed miljø. ..

Artikkel vedlagt(gjenforent_etter_ni_maaneder_organisert_kriminalitet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg gjenforent_etter_ni_maaneder_organisert_kriminalitet.gif (1422KB - 828 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/11/2012 20:21 (#8757 - som svar på #8744)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Katrine fikk tilbake omsorgen * Google { barnevern orkdal , barnevernet orkdal , barneverntjeneste orkdal , barnevern site:byavisa.no , barnevernet site:byavisa.no }

Sitat: Vant frem. Katrine Aukan (foran) og advokat Janne Fjelnseth er lettet og fornøyd over at Tingretten valgte å oppheve omsorgsovertakelsen. Nå får Aukan tilbak sin datter, etter at kommunen ikke anker avgjørelsen. BARNEVERN: – Jeg fatter det fortsatt ikke! Endelig får jeg datteren min tilbake. Jeg er overlykkelig, men også sint. Katrine Aukan ble fratatt omsorgen for datteren rett etter fødselen sommeren 2011. Årsaken til gledesutbruddet er Tingrettens ferske dom – der Fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse blir opphevet. Barnet overføres gradvis tilbake til Katrine Aukan. – Forrige tirsdag fikk vi i tillegg beskjed om at barnevernet ikke anker domsslutningen! Da er marerittet endelig over, sier Aukan. Byavisa har tidligere omtalt saken. "Etter at jenta mi ble født, tok jeg grep og forandret meg. Men det er viktig å huske at jeg selv tok kontakt med barnevernet før fødsel for å få hjelp. Ikke grunnlag. At kommunen ikke velger å anke dommen, tolker advokat Janne Fjelnseth som et tegn på at Tingrettens avgjørelse er særdeles velbegrunnet. – Tingretten finner ikke at vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. Ei heller at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli utsatt for omsorgssvikt i fremtiden. Flertallet mener at det er til barnets beste å tilbakeføres til sin mor. Det er kortversjonen, sier Fjelnseth. Evne til forandring. Tingretten fremhever en klar forbedring i Katrines livssituasjon som et viktig moment for å oppheve omsorgsovertakelsen. Både hva psykisk og fysisk helse gjelder, samt forankring via fast bosted, arbeidsplass og et solid nettverk rundt seg. Både helsefaglig og sosialt. – Etter at jenta mi ble født, tok jeg grep og forandret meg. Men det er viktig å huske at jeg selv tok kontakt med barnevernet før fødsel for å få hjelp. Det endte med at jeg mistet omsorgen, sier Aukan. "Mange av påstandene om meg og min familie har vært usanne. Umenneskelig press. Hun kaller presset hun har vært utsatt for, i påvente av dom i Tingretten, som umenneskelig. – I halvannet året jeg har kjempet for å få datteren min tilbake. Mange av påstandene om meg og min familie har vært usanne. Deriblant at jeg selv var utsatt for massiv omsorgssvikt i egen barndom. Hvem som helst kan knekke under et slikt press, mener Aukan og får støtte av advokat Fjelnseth. – Min erfaring er at flere klienter ikke makter å anke vedtak i nemnda inn til Tingretten. Det koster for mye krefter, selv med en presumptivt god sak. Kontakt advokat. På bakgrunn av at Katrine selv tok kontakt med barnevernet for å få hjelp før fødsel, og at det resulterte i omsorgsovertakelse, retter hun en advarsel. – Man skal være ytterst forsiktig med å søke assistanse fra barnevernet. Og får du en bekymringsmelding rettet mot deg, må du ta kontakt med advokat sporenstreks. Selv med en god saksbehandler, bør du ha en advokat å søke råd hos, mener Katrine. Hun håper at andre foreldre i liknende situasjon, ser håpet. – Holder du ut, kan du vinne frem til slutt, avslutter Katrine Aukan. "I halvannet året jeg har kjempet for å få datteren min tilbake. Mange av påstandene om meg og min familie har vært usanne. Kritikk mot Fylkesnemnda. I Tingrettens dom rettes det kritikk mot sakkyndig rapport, relatert til sak i Fylkesnemnda, som endte med omsorgsovertakelse. Fagdommer i Tingretten mener svært mye er blitt tolket av nemnda i Aukans disfavør. «Både sakkyndiges rapport fra 2011 og Fylkesnemndas vurdering er generelt preget av tendensiøs og bastante fortolkninger», mener Tingretten og eksemplifiserer: • At nemnda mener Katrine har få eller ingen refleksjoner rundt egen oppvekst, samsvarer ikke med journalen fra Trondheimsklinikken. • At nemnda tolket «Katrines evne til å glemme seg selv ved å være til tjeneste for andre» som kategorisk negativt. Ivaretar datterens behov. Et viktig punkt i domsslutningen fra Tingretten, er at en omsorgsovertakelse skal være midlertidig. Og at det må være klare og konkrete holdepunkter for å opprettholde en omsorgsovertakelse. Noen slike holdepunkt har ikke Tingretten funnet frem til: «Det er fagdommers syn at Aukan, med bistand fra BFT og mødrehjem mv, fullt ut vil være i stand til å ivareta sin datters behov og reaksjoner. (…) det er ikke sannsynliggjort at datteren vil få alvorlige reaksjoner ved en tilbakeføring.» " Sakkyndiges rapport fra 2011 og Fylkesnemndas vurdering er preget av tendensiøs og bastante fortolkninger. Tingretten definerer Katrines datter som normalt fungerende, i kontrast til psykologspesialist i fylkesnemnda som mente barnet er «alvorlig skadet»: «Retten er usikker på om det er grunnlag for en slik konklusjon, og hadde i alle fall forutsatt at barnet hadde blitt grundig undersøkt før man kom til en så alvorlig konklusjon», slår Tingretten fast. Tingretten finner også nemndas kommentar om at Aukan «ikke synes å ha tatt inn over seg hvilken belastning en flytting vil innebære og hvilke utfordringer Aukan selv utesettes for, som ganske absurd.»(katrine_fikk_tilbake_omsorgen_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg katrine_fikk_tilbake_omsorgen_organisert_kriminalitet.jpg (145KB - 794 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/12/2012 20:02 (#8785 - som svar på #8757)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Anmelder barnevern og politi * Google { barnevern uforstand anmeldt klæbu }

Sitat: De har rømt fra barnevernt flere ganger. Hun fikk flytte hjem, han er på fremdeles i dekning. I hans sak er barnevern og politi anmeldt for grove feil. Barnevernet i Klæbu kommune er anmeldt for grov uforstand i tjenesten i en barnevernssak. Politiet er anmeldt for overgrep mot en 16-åring og familien hans. Gutten har vært på rømmen fra barnevernet i flere måneder. Anmelderen er en venn av familien. Hun mener barnevernet har gjort store feil og splittet opp en familie uten gode nok grunner. Mest av alt mener hun at barnevernet ikke har tatt seg av omsorgen for gutten etter at de tok ham fra familien. – Brutal behandling. Hun legger vekt på at dette skjedde på det hun mener er en brutal måte og at oppfølginga har vært like skremmende dårlig. Senest torsdag 29. november da gutten hadde søkt tilflukt hos far og politiet kom for å ta ham med seg. Gutten hoppet ut av vinduet og er fremdeles på flukt, men på et sikkert sted, ifølge anmelder. Dette er en av tre episoder som er nevnt i anmeldelsen. Den første var i 2010. 16-åringen beskriver den som meget dramatisk. – Jeg og pappa skulle kjøre til butikken. Da kom politiet og barnevernet og stoppet oss. Jeg nektet jeg å gå ut. Vi låste døra, så knuste de ruta og dro meg ut, sier han til NRK.no. Han ble fraktet til en institusjon som han har rømt fra flere ganger, og blitt hentet med politi og makt. – Jeg er på rømmen til jeg får flytte hjem. Ingen tillit til barnevernet ..

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/12/2012 02:15 (#8797 - som svar på #8785)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Inger Djmel, Barnevernets maktmisbruk, Alvheims 10 bud for alle som kommer i kontakt med barnevernet:, sitat:

+{

1. Hold kjeft, alt du sier vil bli brukt mot deg.
2. Ta umiddelbart kontakt med advokat.
3. Skaff en psykolog selv om du er frisk, du kommer til å trenge det.
4. Ta ikke imot noen hjelp fra barnevernet, det kommer til å tolkes som at du ikke klarer deg selv.
5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem; det er ikke en hjelpeinstitusjon men en overvåkingssentral.
6. Forlang skriftlig begrunnelse for alle vedtak som fattes om deg.
7. Overklag alle beslutninger.
8. Ta ikke imot tilbud om plassering i avlastningshjem eller beredskapshjem. Du får ikke barnet tilbake.
9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak, så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåking.
10. Hvis du trenger hjelp, så bruk slekt og venner - eller klar deg uten.

..

}+

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci +

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/12/2012 02:36 (#8798 - som svar på #8797)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Hårreisende, sitat: Ordfører Gunnar Lysholm visste ingenting om tilsynssaken mot barnevernet i Orkdal før ST informerte ham. Det er opprettet en alvorlig tilsynssak mot barnevernet i Orkdal, og rådmannen er blitt kalt inn til Fylkesmannen for å forklare seg. Det ser imidlertid ut til at rådmannen har holdt kortene tett til brystet, både overfor egen administrasjon og den politiske ledelsen i kommunen. - Hvordan reagerer du på at du ikke er orientert om dette? - Det vil jeg ta opp med rådmannen, men jeg kan si at det er kritikkverdig. Vil følge opp. Lysholm legger ikke skjul på at han reagerer sterkt på det som framkommer i dagens artikkel i Sør-Trøndelag. - Hvis dette stemmer, er det noe av det mest hårreisende jeg har sett som ordfører når det gjelder noe kommunen har ansvar for. Jeg må undersøke denne saken nærmere før jeg uttaler meg ytterligere. Men jeg kan slå fast at dette er en sak jeg kommer til å følge opp, sier ordføreren. - Gode resultater. Rådmann Grethe Metliaas er bortreist på ferie. ST tok derfor kontakt med assisterende rådmann Svein Henry Berdal. Han kjente ikke til denne saken før han ble kontaktet av ST. - Ville det ikke vært naturlig at rådmannen hadde informert om saken? - Det vil jeg ikke svare på, sier Berdal som er overrasket over det som kommer fram i STs artikkel. - Inntrykket mitt har vært at barnevernet har hatt gode resultater i brukerundersøkelser. Vi tar selvsagt tak i det som ikke fungerer, og vi driver et kontinuerlig forbedringsarbeid. Det gjelder alt vi holder på med. - For å kunne forbedre seg, er det ikke da en forutsetning at man har en viss grad av åpenhet, i dette tilfelle ved at rådmannen hadde informert den politiske ledelsen. Ellers vet man vel ikke hva som bør forbedres? - Det ønsker jeg ikke å kommentere(haarreisende_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg haarreisende_orkdal_barneverntjenester_organisert_kriminalitet.jpg (96KB - 822 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/12/2012 23:13 (#8816 - som svar på #8798)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Orkdal kommune interkommunal barneverntjeneste tilbyr og tilbys gratis kurs fra kirkens sos, «God å snakke med»-kurs (Dato registrert: 13.09.2010) Kursarrangør: Kirkens SOS i Telemark  

Sitat: Målet med kurset er at enda flere skal bli enda bedre samtalepartnere. Kirkens SOS har utarbeidet noen metoder som kan gi trygge og gode samtalepartnere i de ulike relasjonene den enkelte står i – på jobb, i fritid og blant familie og venner. ..

Dette og eventuelle lignende kurs har beviselig ikke bidratt til et barnevern som er så mye som i nærheten av å være seriøst, tvert imot har det vært og er fremdeles folkefiendtlig og farlig. Forøvrig, hvor har den norske kirke vært siste årene ifm overgrep fra statlige administrasjoner og institusjoner inklusive deltakelse i folkemord i bl.a. Libya? De har etter det jeg vet ikke gitt lyd fra seg ifm disse alvorlige forbrytelsene. Er den norske kirke infiltrert og styrt av bl.a. jesuitter? Viktigste nyheter, most important news

Digressivt, sos organisasjonen er ikke kjent for å være lovlydig og opptre etisk og moralsk forsvarlig, google { sos site:abeldanger.net }

Sakkyndighet går på rettssikkerheten løs, Einar C Salvesen, psykologspesialist, Columbus Consulting pdf-fil vedlagt , THE MATRIX, MELANIN, THE BLACK DOT AND MIND CONTROL, DR PHIL VALENTINE , Autism and vaccines, related. Autisme og vaksiner, relatert , Traumer i tidlig barndom(gratis_kurs_god_aa_snakke_med_kirkens_sos_telemark_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg gratis_kurs_god_aa_snakke_med_kirkens_sos_telemark_orkdal_barneverntjeneste_organisert_kriminalitet.gif (6KB - 782 nedlastinger)
Vedlegg sakkyndighet_gaar_paa_rettssikkerheten_loes_einar_c_salvesen_psykologspesialist_columbus_consulting.pdf (899KB - 739 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/12/2012 14:12 (#8832 - som svar på #8816)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

BREV TIL BUFETAT - REGION SØR, sitat: Som bakgrunn for dette brev , henviser jeg til en artikkel i Fœdrelandsvennen der en representant for Bufetats inntaks – og fosterhjemsrekruttering i Kristiansand , som uttaler at "biologiske foreldre får for lite oppfølging og at det antall spebarn i tiltak er fordoblet siden 1995 og at fosterforeldre søker om spebarn lenge før de er født. Med andre ord, her ligger bestillingengene av barn klare mens de fremdeles er i mors liv. I våre saker har vi flere tilfeller fra Kristiansandområdet med sjokkerende opplevelser av foreldre og barn , og jeg har virkelig problemer med å øyne at dette har noe som helst med barnets beste å gjøre. En av sakene fra Kristiansand, gjelder en familie som ble behandlet på en grusom måte, det politiet opptrådte provoserende ved at det var mellom 16-20 politifolk med ladd håndvåpen som pekte på barnas far mens den eldste gutten var vitne til dette i en alder av 12 år. Familien levde ett godt liv og prioriterte barna. Historien kan leses her. Når det gjelder vern av det ufødte barn , så undrer jeg meg virkelig om disse sakene som gjelder barn fjernet fra mor på fødeavdelingene , som det har blitt mange av , hvilke lovregler blir det brukt i slike tilfelle. 1.2.1 Nasjonal rett. Et ufødt barn, eller foster er ikke et barn i barnevernlovens forstand. 3 Barnevernloven hjemler derfor ikke bruk av tvangstiltak for å verne et ufødt barn, og gir dermed ikke ufødte barn noe direkte vern mot skadelige sider ved mors livsførsel. Bare dersom mor samtykker kan barneverntjenesten iverksette tiltak i form av hjelpetiltak. Eventuelt vern av ufødte barn må derfor følge av annen lovgivning. Gjeldende rett hjemler kun i ett tilfelle tvangstiltak mot mor for å verne barn mot skade som følge av hennes livsførsel under svangerskapet. I sosialtjenesteloven (sotjl.) § 6-2 a gis det adgang til at gravide rusmiddelmisbrukere kan tas inn i institusjon eller holdes tilbake uten eget samtykke. Hvordan kan disse sakene ha vœrt oppe i fylkesnemda mens barnet fremdeles var i mors liv. Vi som jobber mot dette systemet hver eneste dag , vet at denne kampen mot det biologiske prinsipp begynte for mange år siden. Det er ikke lenger mulig å unngå å se likheten mellom vårt norske barnevern og det nazistiske SS, Sovjetunionens KGB, og Inkvisisjonen. En parallell til slik “ressurs-utnytting” ble åpent lansert av Hordaland fylkeskommune i Bergen i sommer: Fylket var vertskap for “Den 9. Internasjonale Fosterheimskonferanse”. Konferansen hadde tittelen “Å byggje bruer”, og programmet stilte tilsynelatende rørende spørsmål som: “Korleis kan foreldre vere ein ressurs i fosterheimsomsorga – både for barna, fosterforeldra og dei profesjonelle hjelparane?” og “[spørsmålet om] omsorgsarbeidarar sin bruk – eller mangel på bruk – av media for å bringe barnas røyst ut i samfunnet”. I klartekst: Barna skal ikke få komme hjem til sine foreldre, men de voksne ofrene skal tjene sine og sine barns plageånder. Den reelle grunn til barnevernets bortføring av barn ligger ikke i forhold hos foreldrene eller barna, den ligger i behovet for jobber og makt hos barnevernets sosionomer og psykologer. Det utgjør et pengesluk uten like, en ødsling med hundretalls millioner på totalt unyttig, ja direkte ødeleggende, virksomhet. Denne barnevernets aktivitet betales av samfunnet, oss alle. Men i tillegg må ofrene ofte ruinere seg med utgifter til slikt som advokathjelp og uavhengige sakkyndig-vurderinger i sin ganske ensomme kamp mot terror-barnevernet. Fordi barnevernet holder barna som gisler i barnehjem og fosterhjem, kan foreldrene ikke effektivt verge seg og barna mot ressursutnyttingen. Sakkyndige psykologer som blir innkalt til utredning når en barnevernssak kommer til fylklesnemda har ingen respekt for det biologiske prinsipp. Det negative syn på den biologiske kjernefamilien er ikke nytt. Norske fagfolk som har innflytelse i konkrete barnevernsaker og på utdannelsen av blivende saksbehandlere i psykonomenes demokratur forfekter slike syn som psykolog Vigdis Bunkholt gjør når hun uttaler at det biologiske prinsipp forhindrer barnevernet i å bryte båndene raskere. Hun hevder (VG 29.07.06) at betingelsen for å flytte barn fra biologiske foreldre er strammet til, men kan ikke belegge sin oppfatning utover synspunktet om at foreldres interesser settes foran barnas. Hørt den før? Bunkholt er forfatter av faglitteratur og en mye brukt rådgiver i barnevernet, i enkeltsaker og i utdannelsen av barnevernpedagoger. Hun får støtte fra Barneombudets Knut Haanes som mener vi må ta et oppgjør med måten vi tenker om familiebånd . Foreldre har ingen form for beskyttelse når barnevernet mottar en anonym bekymringsmelding som barnevernet i mange tilfelle skriver selv , og hvordan skal de beskytte seg mot en slik urett. I fylkesnemda er det hovedsaklig sakkyndige psykologer knyttet til barnevernet som skal utrede foreldre og barn og til sammenligning er det rebne blåkopi av barnevernets rapporter og dommen i fylkesnemda. 3.1 Er utrederne (sakkyndige) oppnevnt av barnevernet? Som regel velger barnevernstjenesten selv på en suveren måte hvilke sakkyndige man ønsker å bruke. Dette kan skape store rettsikkerhetsmessige problem. Erfaringene viser at barnevernet stort sett benytter sakkyndige som barnevernet er fornøyd med, og de er fornøyd med de sakkyndige som har en tilnærmet lik oppfatning av en sak som de selv. Sakkyndige som har avvikende oppfatninger, får ofte ikke ny henvendelse fra barnevernet. Det er uheldig at mange sakkyndige kan bli økonomisk avhengig av barnevernet. Det er derfor viktig å få svar på hvorfor akkurat disse psykologene er oppnevnt. Barnevernet kriminaliserer biologiske foreldre og setter fokus på at det er dårlige foreldre uten reell omsorg som barna blir fjernet fra. Det er nå betalt ut 1,3 milliarder i erstatning til barn som er skadet for livet i under barnevernets omsorg. Når skal barnevernet ta ansvar for alle tapte liv under denne såkalte omsorgen. I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001…. Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette. Å påføre barn en slik forferdelig tapsopplevelse og sorg som fjerning fra ett hjem og plassering i helt fremmede fosterhjem, innebærer så store traumer for ethvert barn at det bør ikke utføres uten i helt ekstreme tilfelle og da bør storfamilien til barna stille opp. Det verste er at når fosterforeldre, institusjoner og barnevern ser at disse bortrøvede barn sørger over sin tapte familie gjør de vondt verre og sørger for å diagnostisere disse barna med ADHD, forsyne dem med Ritalin og sørge for en uopprettelig skade


Swedish police destroying a childs life! +, in youtube

]

Sitat: #1: http://corruptio.blog.com Many children have been murdered by the criminal Swedish government and their SS police. http://www.nkmr.org/ >> #2: Inträffade 14 februari 2013 i Landskrona. Socialmyndighetens socionomer + ordförande för familjenämnden hittar på att mannen i familjen viftat med kniv framför barnen. Visade sig vara falsk och påhittat, lades ned av utredare. flera veckor senare (14-02-2013) kommer socionom Susanne Ellison med poliser för att hämta treåringen igen med gamla felaktiga uppgifter som underlag... IGEN! Ellisson är kompis med Marie Piema som är socionom & sosskärring från Staffanstorp/Malmö vilken med sin afrikanske man startat barnhandels-bolaget Socionomtjanst AB. http://landskronapress.blogspot.se/2013/02/oppen-barnhandel-i-landskrona-kommun.html

Navigate3D kommentar video #2: landskronapress.blogspot.com, Svensk Maffia, landskronapress.blogspot.se, Svensk Maffia. Susanne Valberé Ellison, socionom, påstått å være barnhandlare, barnehandler. Politiet ser på og hjelper privat selskap når de kidnapper barn. Ägare till Socionomtjänst AB, eier av "Sosionomtjenesten AS", Maria og Charles Piema. Ordförande vid Individ & familjenämnden Carin Blomberg (S) fixade falska papper för att lura polisen. Torkild Strandberg, chef Landskrona kommun, ansvarig polischef är Anneli Manelli

Alvorlige grunner til omsorgsovertagelse?, av Marianne Haslev Skånland, "Vem har rätten till ett barn?", Aftonbladets debattseksjon , Facebookfascisme , Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd? , Man må være en stein om man ikke lar seg berøre(stopp_statens_korrupte_barnehandel.gif)(child_stealing_and_brutality_by_the_state.gif)(egenvernet_soeker_flere_barnehandelskonsulenter.gif)(barnevernets_terror_har_sendt_mange_mennesker_hit.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg stopp_statens_korrupte_barnehandel.gif (66KB - 725 nedlastinger)
Vedlegg child_stealing_and_brutality_by_the_state.gif (51KB - 711 nedlastinger)
Vedlegg egenvernet_soeker_flere_barnehandelskonsulenter.gif (61KB - 1000 nedlastinger)
Vedlegg barnevernets_terror_har_sendt_mange_mennesker_hit.gif (31KB - 718 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/1/2013 13:31 (#8884 - som svar på #8832)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Ga hele journalen til barnevernet +, i youtube

]

Barnevernet er ikke alltid løsningen , De snakker aldri sant , Menneskerettigheter i Norge – på bånn , Kan ta med barna til krigssone. Vil reise til krigssone av frykt for barnevernet , Ny barnevernsrapport kan føre til at flere fratas barna ~ google { magne raundalen }

Youtube { barnevern , barnevernet }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/2/2013 04:08 (#8975 - som svar på #8884)
Emne: RE: Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansSenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

PÅ JAKT ETTER FOSTERHJEM, sitat: For ca. 14 dager siden fikk jeg øye på 2 mennesker som stod og lette etter flere fosterforeldre på ett av de store butikksentre i Moss. Jeg hadde lyst til å ta ett bilde av dem, noe jeg ikke fikk lov til, men gikk likevel bort for å stille dem noen spørsmål. Ett av dem var; "Har dere statistikk og oversikt over barn og foreldre som tar sitt eget liv etter at barnevernet har brutt seg inn i deres liv?" De smilte og svarte at det hadde de ikke og at det sannsynligvis ikke forelå noe slikt. Jeg spurte videre hvordan de kunne leve med seg selv når det i en årrekke har kommet frem at fosterbarn klarer seg så mye dårligere enn andre som vokser opp sammen med sin familie? I en periode på 13 år fra 1990 - 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå. Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall. I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning. 150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, 8 ganger flere enn for andre barn og unge. Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre. I perioden 1990- 2002 var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad. Antall tall på nye klienter økte fra 5.900 – 8.100 i hvert av de 12 år. I 2002 hadde 5 % av disse grunnstønad for uførhet, og 7,5 % mottok hjelpestønad. Av sykdommer disse barn i vernetiltak led av, var kreft, sykdom i nervesystem, sanseorganer og psykiske lidelser mest markante. Men dette rammet ikke bare barnet, men også deres legitime foreldre. 3680 barn mistet sine mødre ved dødsfall, noe som tilsvarer hele 3,7 %. 6890 mistet sine sine fedre ved dødsfall, og det innebærer at 7% ble farløse. 615 av barna mistet begge sine foreldre. 953 fedre og 438 mødre valgte å ta sitt eget liv i fortvilelse over tapet av sine barn. Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående. 1. 3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år. 2. Høyere dødelighet. 3. Flere begår selvmord. 4. De savner nære relasjoner også som voksne. 5. 3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det. Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR - sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelsesregime fra 1990 - 2002. Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å leve.

I fakkeltog for asylbarna , 6/12/12 Jeanice Barcelo: Dangers & Hidden Agenda of Hospital Births - OneRadioNetwork.com , Can-a-baby - Family Fetus Food - Alexander Backman Anthony J Hilder + , Til støtte for barnenvernsofrene ~ Dommerskandalen ~ Rettssikkerhetsforbundet ~ DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE???(paa_jakt_etter_fosterhjem_may_harriet_seppola_norgespartiet.gif)(til_stoette_for_barnevernsofrene_dommerskandalen.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg paa_jakt_etter_fosterhjem_may_harriet_seppola_norgespartiet.gif (294KB - 668 nedlastinger)
Vedlegg til_stoette_for_barnevernsofrene_dommerskandalen.gif (74KB - 625 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : < 1 2 3 4 5 6 7 ... >
Viser side 2 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software