Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nyheter -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: "It’s hard to free fools from the chains they revere" - Voltaire


Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor
Hopp til side : 1 2 3 4 5 6
Viser side 3 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> NyheterMelding format
 
Otto
Posta 20/1/2013 23:50 (#8915 - som svar på #8899)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Folkehelseinstituttet lyver, sitat:

+{

Falcon sier:
20. 01. 2013, kl. 23:20

Septikerne og deres likesinnede understøtter grov kriminalitet. Bl.a. mange frimurere, politikere, sentrale personer innen helse- og rettsvesenet, redaktører og andre i de fleste norske såkalte nyhetsmedier, vet at dette er tilfelle, ellers hadde det ikke vært 99+% potte tett og oppfulgt opplegg slik som er observert over fler dekader fram til dags dato. Alle nevnte har således ingen muligheter til å unngå straffeforfølgelse på grunnlag av absolutt alvorlige og reelle bevis og indisier, «Ingen liker å bli lurt av skepsis.no, ingenlikerablilurt.no & Co ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/comment-page-8/#comment-94168

«Google { benghazi ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-siste-drape-nar-oljen-tar-slutt/comment-page-2/#comment-94196

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/1/2013 23:58 (#8925 - som svar på #8915)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Folkehelseinstituttet lyver, sitat:

+{

Falcon sier:
23. 01. 2013, kl. 23:37

Legg merke til at Bill «Ilyich» Gates sier at befolkningas helse og reproduktive egenskapers og organers funksjonalitet skal styrkes med bl.a. vaksiner slik at det er håp om å redusere befolkningantallet med 10 til 15 %. Som forklart tidligere vender han logikken på hodet, lyver, og derfor høyst sannsynlig også¨har snudd tallene på hodet, som således kan være 85 (100-»15″) til 90 % (100-»10″) reduksjon i global populasjon, som stemmer bra med målsettinga beskrevet på, google { georgia guidestones https://www.google.no/search?q=georgia+guidestones }, en reduksjon av global populasjon homo sapiens til ca 500,000,000, youtube { georgia guidestones https://www.youtube.com/results?search_query=georgia+guidestones }. Nevnte to satanister og deres likesinnede har to sosiologiske egenskaper som er verifisert, lyver uten å blunke og prioriterer å planlegge og utføre mest mulig fandenskap, ergo er de aldri til stole på, og man skal alltid regne med at de vil utføre en folkefiendtlig handling

«We are all Jesuits ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-66/#comment-94288

}+

Norway’s Hiddens History - "Aryan" Children Subjected to LSD Experiments, Sexual Abuse & Mass Rape ~ Norway to pay for lost years of war children ~ MKULTRA, Mind Control Program and the Ties to LSD Experiments ~ Children of Shame – Norway’s Dark Secret ~ Norway's "lebensborn" ~ Living hell of Norway's 'Nazi' children ~ The chosen ones: The war children born to Nazi fathers in a sinister eugenics scheme speak out ~ The German Norwegian war children of World War II

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/2/2013 01:36 (#8973 - som svar på #8925)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel «Til barnets beste» – staten som omsorgsperson, sitat:

+{

MAJA sier:
11. 02. 2013, kl. 00:11

Jeg har akkurat sittet og hørt på ett interju med barneombud Anne Lindmoe på P4 , der hun fortsetter sin hatkampanje mot biologiske foreldre og kriminaliserer de ved å snakke om at de fletse seksuelle overgrep skjer i hjemmene , og det er etter henens mening også alle andre overgrep . Sœrlig angriper hun fattigdommen i barnefamilier , som lett kunne ha blitt gjort noe ved.
Jeg var tilstede på ett møte i Barnevernpanelet for 2 år siden og da satt faktisk lederen for panelt Helen Bjørnøy som også er generalsekretœr for PLAN NORGE og uttalte at FATTIGDOM ER OMSORGSSVIKT.
Men tilbake til barneombudet , jeg skrev ett brev til henne siste gang hun var i radio og oppfordrer til angivere , hun var skuffet over at det kun er 18% av ansatte i barnehagene som melder fra om oimsorgssvikt eller bekymring . I Bodø gikk det ut bekymringsmelding til barnevernet vedr. 50 % av alle barn i barnehagen , jeg hørte ett interju med lederen og hun syntes ikke BARNA SMILTE NOK.
Her er brevet til barneombudet:
Jeg hørte ett interju med Dem tidligere idag vedrørende bekymringsmeldinger fra barnehagene i Norge og at etter Deres mening burde prosenten av bekymringsmeldingene som utgår derfra kun er 18 % og burde vœre adskillig høyere.

Jeg ønsker å stille ett spørsmål angående dette : Hvorfor er biologiske foreldre kriminaliserte på denne måten når den store gruppen av barn som har fått erstatning for seksuelle overgrep fram til 1980 er overgripere innen fosterhjm, barnehjem og «institusjoner»: http://m.nrk.no/artikkel.jsp?art_id=1.7079907

noe som kun er toppen av isfjellet .

Barnevernet har skapt en stat av angivere:

Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.

Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.

«Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare nasjonal.

Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i et helt «århundre»: http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

Er Norge mønsterlandet for Den Nye Verdensorden så er Marx og Lenins drøm om verdensomfattende sosialisme, som definert i den Andre Internasjonalen, ikke så langt unna sin oppfyllelse, men den virker å ha noen tyranniske sider denne nye orden i verden som alle snakker om.

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.

I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Saksbehandlingen foregår på følgende måte -

Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.

I stor grad benyttes telefon.

Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.

Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.

Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.

Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.

I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.

Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot.

Marius Reikeraas uttaler :

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.

De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

Menneskerettigheter er derfor først og fremst offentlige myndigheters ansvar, og de må ha kunnskap om menneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre mot individer. Ikke minst gjelder det i saker om «omsorgsovertakelse»: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/

Når det gjelder bruk av sakkyndige psykolger brukes i hovedsak de som velger å innta samme standpunkt som barnevernet .

Som regel velger barnevernstjenesten selv på en suveren måte hvilke sakkyndige man ønsker å bruke. Dette kan skape store rettsikkerhetsmessige problem. Erfaringene viser at barnevernet stort sett benytter sakkyndige som barnevernet er fornøyd med, og de er fornøyd med de sakkyndige som har en tilnærmet lik oppfatning av en sak som de selv. Sakkyndige som har avvikende oppfatninger, får ofte ikke ny henvendelse fra barnevernet. Det er uheldig at mange sakkyndige kan bli økonomisk avhengig av barnevernet. Det er derfor viktig å få svar på hvorfor akkurat disse psykologene er «oppnevnt»: http://www.barnasrett.no/handbok.htm

I 1973 kom det ut en bok som har fått skjebnesvanger betydning for hvordan barnepsykologiske vrangforestillinger er gitt faglig legitimitet.

Boken het ”Beyond the best interest of the child”, forfatterne tre høyt anerkjente amerikanske fagfolk, Joseph Goldstein, Anna Freud og Albert Solnit.

Den norske oversettelsen ”Barnets rett – eller retten til barnet” med forord av Gerd Hagen, kom ut i 1980 og ble en viktig ideologisk forankring for norske fagfolk som ikke bare mente at biologiske foreldre kunne byttes ut med andre ”psykologiske foreldre”, men også at barn ikke trenger mer en en forelder eller omsorgsperson. Boken var ikke basert på empiriske studier, men på fagfolks holdninger nedfelt seg over lengre tid.

Det negative syn på den biologiske kjernefamilien er ikke nytt. Norske fagfolk som har innflytelse i konkrete barnevernsaker og på utdannelsen av blivende saksbehandlere i psykonomenes demokratur forfekter slike syn som psykolog Vigdis Bunkholt gjør når hun uttaler at det biologiske prinsipp forhindrer barnevernet i å bryte båndene raskere.

Hun hevder (VG 29.07.06) at betingelsen for å flytte barn fra biologiske foreldre er strammet til, men kan ikke belegge sin oppfatning utover synspunktet om at foreldres interesser settes foran barnas. Hørt den før? Bunkholt er forfatter av faglitteratur og en mye brukt rådgiver i barnevernet, i enkeltsaker og i utdannelsen av barnevernpedagoger. Hun får støtte fra Barneombudets Knut Haanes som mener vi må ta et oppgjør med måten vi tenker om familiebånd på.

Disse holdningene er utbredte. Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som merogmindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare. At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse av familiebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologisk kjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt av fagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd. De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det vekk!” (VG 29.07.06)

For å forstå hvordan og hvorfor barnevernet opptrer som det gjør – i en mengde enkeltsaker, men også i mediasammenhenger hvor man fritt kan propagandere for umenneskelige holdninger – er det viktig å være klar over tenkningen som ligger i bunnen av barnevernets ideologi. Psykolog Katrin Koch som er ansvarlig for psykologforeningens bukk- og havresekkutdanning av sakkyndige har ved flere anledninger uttalt seg negativt om de biologiske båndene. Det virkelig ironiske er at psykologer ikke forstår hvilke skadevirkninger som påføres barn ved at de mest grunnleggende båndene slites over og ødelegges. At fagfolk ikke forstår hvilken destruktiv rolle de har, er dessverre ingen gåte. I tillegg er fagfolkene frekke nok til å påstå at biologiske bånd står for sterkt. I sin struktur ikke ulikt påstandene om at en fra systemhold ubeskyttet samværsrett står for sterkt rettslig og «politisk»: http://www.samfunnsmagasinet.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm

Når det gjelder dommere som sitter og avsier dommer over mennesker har det etterhvert kommet frem en del sjokkerende informasjon takket vœre ildskjeler som jurist Hermann Berge.

Dommer avsagt av disse dommerne vil da være komplett ugyldige, altså såkalte nulliteter som det heter på fagspråket.

Hvor mange slike ugyldige dommer som er avsagt under årenes løp kan bare overlates til fantasien.

Men selv om dommene er falske og ugyldige så er konsekvensen for de dømte virkelig nok.

Vår oppfatning om rettsstaten er altså en gjennomført ILLUSJON basert på et ufattelig antall UGYLDIGE «rettsavgjørelser»: http://www.norgespartiet.no/component/content/article/251.html

Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.

3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.

Høyere dødelighet.

Flere begår selvmord.

De savner nære relasjoner også som voksne.

3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR – sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns «omsorg» og overtakelsesregime fra 1990 – 2002.

Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å «leve»: http://www.norgespartiet.no/component/content/article/194.html

Hvem tar ansvar for disse barn :

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette!

http://www.nibr.no/pub109

Når skal disse dødsfall etterforskes? Når skal de ansvarlige straffes og fengsles?

Barnevernet skulle liksom være der varnskeligstilte barn får hjelp og så leser vi nesten ukentlig om barn som enten tar sine liv eller dør på annet vis i barnevernts «omsorg»!

Hvem er det som er den øverste ansvarlige Martha «thorkildsen»: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread252383/

Når det gjelder forskning om barn som blir revet ut av sine hjem ikke_eksisterende fra barnevernets side .

Den engelske psykiateren John Bowlby skrev allerede i 1960- årene en del skrifter som belyste følelsene til barn som ble fjernet fra sine foreldre og familie for øvrig.

Barn som mistet sine foreldre ved død, taklet dette lettere enn når de ble fjernet med makt fra sin familie og han påviste at dette var årsaken til psykiske problemer senere i livet, og at dette også hadde meget alvorlige konsekvenser for ett barns personlighetsutvikling.

Barnevernet og barnefaglige sakkyndige har hele tiden vist en påfallende interesse for dette.

Psykiater Jarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i «Suicidologi» nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenser at dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv om bortplasseringen er kortvarig.

Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan, hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie.

Barnevernet og andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet «fra ett i deres øyne dårlig hjem» og langtidsplassert i et «velfungerende fosterhjem».

De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellom foreldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.

Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen.

Denne livsløgnen blir delt av svært mange psykologer og psykiatere i barnevernområdet, departementet og oppfatningen til NOVA.

Den svenske forskeren Bo Vinnerljung har skrevet en avhandling om sine egne erfaringer på dette området og kom til den konklusjon at barn taklet bedre «ett såkalt dårlig hjemmemiljø» fremfor å bli flyttet til helt fremmede.

Å påføre barn en slik forferdelig tapsopplevelse og sorg som fjerning fra ett hjem og plassering i helt fremmede fosterhjem, innebærer så store traumer for ethvert barn at det bør ikke utføres uten i helt ekstreme tilfelle og da bør storfamilien til barna stille opp.

Det verste er at når fosterforeldre, institusjoner og barnevern ser at disse bortrøvede barn sørger over sin tapte familie gjør de vondt verre og sørger for å diagnostisere disse barna med ADHD, forsyne dem med Ritalin og sørge for en uopprettelig «skade»: http://www.norgespartiet.no/component/content/article/190.html

Med vennlig hilsen

May-Harriet Seppola .

ÅSGÅRDVEIEN 167

1850 MYSEN.

}+

Mulig alarmerende tjeneste, Betania Malvik psykodrama modell, Aud Steinsbekk, Nora With, Turid Kavli

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/2/2013 12:18 (#8997 - som svar på #8973)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere, sitat:

+{

J.Johansen sier:
20. 02. 2013, kl. 09:06
Oppdatering

‘Organisasjonen VEPSEN’: «Fullt ut et AP prosjekt som det er kostet støv av og hentet frem i lyset. Bildet finner dere på side 129 i «Det norske arbeiderpartis historie». Bildet viser 9 årgang. Og utgivelse Nr 22. i 1914.

image (red. anm. se vedlegg)

Klikk på linken og bla frem til side 129″
http://www.nb.no/nbsok/nb/41e96a82ecddaea0932a0e65f632b360?index=7#1

Dette bildet viser at vi som har kalt disse Jensemanns brunskjorter hadde rett… bare slik at vi vet hvem vi har med å gjøre…. ekstremt voldelige venstreekstremister i ånden av boljevikene Lenin og Bronstein (Trotsky), hvis CHEKA’s hadde samme funksjon, se dato. De er ute etter og henger ut ALLE som ikke er enig i ArbeiderPartiets (alle andre partiers ‘mor’) politikk, alle som ikke støtter ArbeiderPartiet er ‘hatere’ og terrorister, siden disse påståtte hatere ‘hater’ AP sier de, og slike har blitt en uønsket rase av pariakaster i blodrøde marxistiske Norge.
http://www.fyret.nu/2013/02/09/venstreekstremister-enige-med-pst-muslimer-er-den-storste-trusselen-mot-norges-sikkerhet/

Denne Vepsen til Arbeiderpartiet som for en stor del er folk fra Blitz-miljøet, barn av en politisk marxistisk oslo-elite med fribilett til å gjøre som de vil, ligger i samlet flokk og forfølger og harseller med alle som ikke mener som dem, med terror og forfølgelse og løgner skremmer de folk fra å uttale seg, slik at der faktisk ikke er noen opposisjon… derav det ‘politisk korrekte’ som Lenin er oppfinneren av; Partilinjen.

Jeg og alle andre er i vår fulle rett til å mislike både Statsministeren og Marx Levy eller Lenin og Mao for den del, og vi er i vår fulle rett til å påpeke og vinne opinionen for det syn og årsak til at vi misliker dem, slik at vi kan med stemmeseddelen kan få kastet dem fra tillitsverv, eller velge dem inn om vi liker dem… Det er faktisk hva hele den politiske prosess er bygget opp av og for i demokratiet.

Jeg var i øst-europa like etter kommunismen falt. Store statuer av Lenin langs veiene, alle steder. Store LandsFader, som de ber Fader Vår til… Som for Mao og Nord Koreas «Store Leder». Jeg blir fysisk kvalm av slik gudommeliggjøring og hylling av en enkelt type rase mennesker….. For i virkeligheten er de jo faktisk bare narsisstiske korrupte drittsekker…. (?)

Det synest meg som politiet av en eller annen årsak, akkurat som de lar Blitzmiljøet gjøre akkurat hva de vil med voldelige metoder, lar dette vepsebolet holde på med sin venstreekstremistiske vold og terror mot medmennesker akkurat så mye de vil.., men det er heller ikke noe som helst annerledes enn Lenin og Bronstein gjorde; de slapp kriminelle ut av fengslene og lot dem få holde på, og fikk dem til å gjøre drittjobbene for seg, myrderier og terror av befolkningen, så de skulle bli redd og lene seg til lederne… en gammel metode…

Hvis politiet begynner bidra til gudommeliggjøringen av disse få Store Ledere i partikraturet, Partiet i ettpartistaten, og ikke bare sørger for å legge forholdene til rette for skikkelige demokratiske likeverdige forhold hvor alle får si og mene hva og hvem de liker og ikke, så er vi på ekstremt farlige veier…., da har vi fått politisk meningspoliti ala Stasi, KGB og Gestapo, og det kan synest som det er den veien utviklingen går…., mot politisk bestemt subjektiv ‘rettferdighet’ og justis hvor ikke de politiske mulighetene ELLER ‘loven er lik for alle’… Dessverre…

Jeg har forsket på og beskrevet Ettpartistaten her, og hvordan det skapes konsensus ved frykt, terror og trakassering av alle annerledestenkende, blant annet ved hjelp av de metodene Arbeiderpartiets Vepsen bruker.

Den sosialistiske Ettpartistaten
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

}+

Dagens løgnaktige propaganda versjon http://vepsen.no/, vel å merke ofte eksempelvis 90% sannhet og 10% løgn som er et varemerke for forledende propaganda, jfr google { joseph goebbels propaganda principles } , The New Age infiltration of the Truth Movement, final cut, fascist new world order deceit propaganda(hvepsen_vepsen_faksimile_19140606_spf_bc_2_800.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg hvepsen_vepsen_faksimile_19140606_spf_bc_2_800.gif (746KB - 550 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/2/2013 01:07 (#9009 - som svar på #8997)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Brev fra Knut Fagerbakke

22/02/2013 av Tore

Dette brevet er sent av Knut Fagerbakke, varaordfører i Trondheim.

Brevet er sendt til:

Justisminister Grethe Faremo, Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Justiskomiteen v/leder Per Sandberg og medlem Akhtar Caudhry

Dato: 20.02.2013

«Tilfellet Arvid Birkeland

Så er dommen falt. Arvid Birkeland er dømt til 12 års fengsel i Brasil for økonomisk kriminalitet. Kvitvasking av pengar er hovedargumentet for dommen. Ein dom, som etter Birkeland si oppfatning, og mi, er basert på ein feilaktig rapport frå Økokrim om Birkeland si økonomiske evne til å investere i prosjekta i Brasil. Feil som representantar frå Økokrim har stadfesta, men ikkje er villig til å innrømme overfor påtalemyndighetene i Brasil.

Eg har motteke kopiar frå Birkeland av svara som Riksadvokten har sendt han og Riksadvokaten viser ingen vilje til å rette opp den påviselege feilen som stod i den første rapporten som blei sendt til påtalemyndighetene i Brasil. Tvert om er både skuldspørsmålet og dommen sterkt prega av denne rapporten. Eg må og sei at eg reagerer på tonen i svara Birkeland har fått frå Riksadvokaten. Dei berer preg av ein sterk irritasjon overfor Birkeland som ikkje er villig til å gje opp kampen for si uskuld i denne saka.

Eg har motteke svar frå Justisdepartementet v/sivilavdelinga at departementet ikkje formelt kan gripe inn i saksbehandlinga til Økokrim eller riksadvokaten. Dette har eg forståing for, men når både Økokrim og Riksadvokaten nekter å rette opp feilen frå den første rapporten, kven skal då granske saksbehandlinga?

Då eg er temmeleg sikker på at her føreligg eit justismord, grunna mangelfull informasjon om Birkeland sin økonomiske situasjon, tillater eg meg å ta saka opp på nytt. Eg vil punktvis grunngje kvifor eg meiner denne saka kan vere eit av dei verste justismorda i Norge.
  • Etter anmodning frå Brasil s påtalemyndighet sendte Økokrim den 16.3.2007 ein økonomisk rapport basert på Birkeland sine sjølvmeldingar for åra 2002-2005. Rapporten fortalte at Birkeland i denne perioden hadde hatt ei inntekt på 1,2 mill kroner. Rapporten sa ingen ting om formuen til Birkeland, verken den private eller formuen i selskapa hans. Då verken formue eller kontantstrøm var nemnt i rapporten, er det klart at rapporten var villeiande, og ikkje minst blei mistanken mot Birkeland styrka, då han i samme periode hadde investert ca 5 mill kroner i Natal-prosjekta.
  • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har allereie i 2007, gjennom bankutskrifter frå Nordea Bank og komplette sjølvmeldingar, dokumentert at Birkeland hadde overført ca 5 mill kroner på legal måte frå sitt norske as og privat. Det er altså ikkje tvil om faktum i saka. Kvifor har ikkje Økokrim vore villig til å korrigere dette overfor Brasil sin påtalemyndighet? Heile dommen er jo prega av den første rapporten og det står ingenting om korreksjonane som advokatfirma kom med.
  • Det som undrer meg enda meir er at Kavli frå Økokrim ikkje er villig til å stadfesta det han sa til NRK v/Kari Sørbø i 2009: der han bl.a. sa at: ”Det er ingen mistanke til noen av nordmennene i Natal saken og han sa videre at Birkeland hadde legale midler til å investere. Han stadfesta derfor i dette intervjuet det advokatfirma Steenstrup Stordrange hadde dokumentert i 2007.
  • Når vi så leser dommen er det innlysende at det berre er første økonomirapport frå Økokrim det er tatt hensyn til. Det Økokrim har sagt til norsk TV er ikkje nemnt i det heile. Dette er sjølvsagt heilt fatalt for Arvid Birkeland, som på desse feilaktige premissane er dømt til 12 pr i brasiliansk fengsel. Dette kjem på toppen av dei 6 åra han allereie har sitte i husarrest. Er det rart at mange tenker justismord når norges høgste politimyndighet ikkje er villig til å rette opp slike alvorlege feil?
  • Eg siterer frå dommen: pkt 2.2.17: ”Hvis man sammenfatter det ovenstående, finner vi at Mr. Arvid Birkeland kjøpte en rekke eiendommer til høy verdi, har et eget selskap og har gjort finansielle transaksjoner i perioden 2001 til 2005 for verdier over 600 000, mens samlet inntekt kun var 60 000”. Sitat slutt. Og videre: Passus 39 i dommen der skattemyndighetene i Brasil siteres: ”Han konkluderer om at tiltalte har opparbeidet seg en formue på mer enn 1 mill USD uten å dokumentere lovlig inntekt til å forklare dette”. Begge disse sitatene frå dommen er basert på Økokrim sin feilaktige rapport. Altså falske premissar som Økokrim kunne ha retta opp, men ikkje har vist vilje til å gjere. Det er nesten ikkje til å forstå at Birkelands dokumentasjon av det motsatte, gjennom skatterapporten frå Steenstrup Stordrange som viste at det var ”kvite” pengar Birkeland har investert, blei lagt meir vekt på.
Det som er mest beklageleg i denne saka og svært graverande slik eg ser det, er likevel Økokrims manglande vilje til å rette opp dei feilaktige opplysningane om Arvid Birkeland sin økonomi som stod i den første rapporten.

Det er mykje som tydar på at visst dei det hadde gjort, ville Arvid Birkeland i dag vore ein fri mann, enten i Norge eller Brasil og ikkje vore fråteken friheten sin gjennom 6 år i husarrest og ein dom på 12 år i fengsel som venter på han.

Eg oversender dette brevet til politisk nivå i departementet, ikkje sivilavdelinga, til riksadvokten og to medlemmer i justiskomiteen på Stortinget. Eg ber dykk til å gjere eit siste forsøk på å få Økokrim til å rette opp dei graverande feilane dei har gjort


Mvh

Knut Fagerbakke»

Help Arvid Birkeland in his fight against the Norwegian Authorities! facebook group

Foto vedlagt(hjelp_arvid_com_stoettegruppen_for_arvid_birkeland.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg hjelp_arvid_com_stoettegruppen_for_arvid_birkeland.gif (32KB - 546 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/2/2013 11:10 (#9014 - som svar på #9009)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Svali – en ex-Illuminati forteller, sitat:

+{

Falcon sier:
27. 02. 2013, kl. 03:09

SVALI 2013 – latest evidence – Illuminati can’t find her!!! http://www.youtube.com/watch?v=iJiizFIicT0&list=PLB3620FB97B9B94D9

Quote: A surprise discovery in web analytics strongly suggests that the Illuminati can’t find Svali and that they are trying to harass her from a distance – via the web. So she and her family must be safe and well. Wonderful news for good people of all faiths – we’ll show your the evidence – pass it on! Message to all trapped members of the Illuminati who can no longer bear it and want to get out: – IT IS POSSIBLE! YOU AND YOUR FAMILY CAN HAVE A NORMAL, LOVING LIFE. MOST OF US LIVE ON NEXT-TO-NO MONEY……WE WILL BE HERE FOR, AND RESPECT, ANY OF YOU WHO LEAVE!!! svalispeaks.com svalispeaks.wordpress.com Svali interview Greg Szymanski – http://www.youtube.com/watch?v=Zb5oEIoEM4M Svali interview Henry Makow – http://www.youtube.com/watch?v=tcTz76nED-E

Sist refererte som spilleliste,
Ex-Illuminati Interviewed by Henry Makow http://www.youtube.com/watch?v=tcTz76nED-E&list=PLqQQFOVUZBLhjl3tQ9rcnIawB3ynvTDt_

Operation Ratslinger is obviously only a tiny part of dismantling this satanic murderous so-called catholic complex

«Er det noen som vet hva kong Harald er med på her? ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/comment-page-6/#comment-95718 Vi vet en del mer om det nå

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/3/2013 04:06 (#9023 - som svar på #9014)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Hvorfor i all verden sprayer de?, sitat:

+{

Menneske sier:
03. 03. 2013, kl. 23:45

Har lyst til å si: «Who from another world are spraying us».
Så har jeg lyst til å si: «Hvorfor sprayes det ofte mer intenst om natten, enn om dagen»?

Om natten sover folk, og jeg regner med at innånding av toksiske stoffer ikke vil være så påtagende.

Derimot kan det jo hende at folks fysiologi «er i ro», og at de er mer utsatt for stråling om natten, enn om dagen.

Kan det være mulig, at chemtrails sørger for en «global makrobølgeovn», fordi både lavfrekvent og høyfrekvent EMF (fra bakken) forsterkes, grunnet kraftig elektromagnetisk refleksjon fra HAARP/chemtrails – skjoldet over oss?

Anbefaler folk å ta «stikkprøver» av det de ser på himmelen om natten, med jevnlig intervall, slik jeg har gjort.

Har aldri sett noe så grotesk. Spesielt ved tettere boligområder med barnefamilier, har jeg sett intens «teppebombing» og et syntetisk skylag, som gir meg assosiasjoner til «svartedauen».

Akkompagnert av uidentifiserte flyvende objekter som lyser i bauer og kanter.

Dette er jo bare strålende.
Hvor lenge vi mennesker klarer å eksistere med en slik enormt omfattende, og kontinuerlig bestråling, er ikke godt å vite.

Om ikke dette skulle være nok, så sørger frimurerne for at vi også skal bestråles med smartmeters. På TVANG.

Ingen grunn til å svartmale det naturskjønne og vakre fedrelandet Norge likevel. Jeg synes det er kozelig å tenke på at vi kan leve i fred og harmoni med satanister, debunkere, statlige bedrager-etater, jukseleger, diktatoriske politikere styrt av oligarker, og på toppen av det hele, sannsynligvis satan og demoner som ikke vil oss vel.

Arbeiderpartiet HAR jo fått til sin våte drøm om inkludering og imøtekommenhet overfor «nye landsmenn». Til og med demoner ser ut til å være velkomne der i gåren. Asylpolitikken er noenlunde kontroversiell etter min ydmyke mening.

Storartet, får jeg bare si.

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/3/2013 23:55 (#9027 - som svar på #9023)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Bekjennelser fra en Legemiddeldirektør, sitat:

+{

Falcon sier:
06. 03. 2013, kl. 23:49

Sponset av ukjent forum http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7201625.ece Sitat: Politikerne i formannskapet er sjokkerte over at 15 enhetsledere innenfor helse- og omsorgsområdet deltar på en tre ukers reise til Australia, delvis betalt av leverandører i bransjen. Turen er sponset av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum, et forum ingen av politikerne hadde hørt om. Heller ikke kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, kunne si noe mer om forumet. Han får nå i oppdrag å klarlegge alle detaljene rundt reisen og arrangøren. I alt 30 helseledere fra flere sørtrønderske kommuner deltar på reisen som varer fra 16. februar til 7. mars. Av disse 20 dagene er det satt av i underkant av fire dager til faglig program. Turen koster 26 000 kroner per person. Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum arrangerer to årlige konferanser, der leverandører i helsesektoren betaler for å stille ut sine varer. Denne betalingen bidrar til at konferansene går med overskudd, et overskudd som brukes til å sende de kommunale lederne på tur. Ikke på fritiden .. Relatert: Ottervik reagerer på sponset tur. 30 trønderske helseledere er på en reise i Australia sponset av leverandører til helsesektoren. – Brudd på det etiske regelverket, slår Trondheim-ordføreren fast. Les mer, Ottervik reagerer på sponset tur http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7201077.ece ..

«The Hidden Truth – Cancer Conspiracys,Massive Contamination Of The Polio Vaccine ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/comment-page-13/#comment-95947

}+

Så ofte sier statsrådene nei til åpenhet

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 13/3/2013 09:46 (#9036 - som svar på #9027)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Folkehelseinstituttet lyver, sitat:

+{

Falcon sier:
12. 03. 2013, kl. 23:14

Traff idag spaserende selgere, promotører, fra Leger uten grenser http://www.legerutengrenser.no/ øverst i Nordre gt i Trondheim. Stoppa en av de og slo av en prat. Vedkommende var student, trolig medisinerstudent. Etter noen runder om forskjellige tema, fikk jeg tilbud om å støtte organisasjonen, og det ble sagt «.. med kr x pr y (husker ikke beløp og periode) er det nok til 120 vaksiner til barn pr periode ..». Da ble temaet mitt Dr Ghislaine Saint-Pierre Lanctot, «GHIS», og hennes bok The medical mafia samt relatert, og jeg ga vedkommende følgende:

«Internett url: http://min.falconscafe.com Hva er chemtrails?, norsk forskningsrapport viser at alt liv og miljø er alvorlig forurenset av planlagte utslipp fra fly. Hva er mullah Krekar, som ikke er hans navn, er han CIA/Mossad relatert agent?, og vet alle politiske partitopper og redaktører?, ser absolutt slik ut. Hvem sto bak falskflagg terroraksjonene 11. september 2001, på Utøya og i Oslo, samt andre mer eller mindre kjente?, titusener av etterretningsrapporter viser hvem og hvordan. Hvorfor var rettssaken mot Anders Breivik en farse? Hvorfor sto det i Norges Grunnlov at jesuittene skulle utvises?, som skjedde i fler land, og er de aktive i dag?, ja, aldri vært mer aktive, presidenten i EU kommisjonen Herman Van Rompuy sa ganske nylig i en tale i EU: ”We are all jesuits”. Refererte nettsted inneholder mye mer informasjon som kontrollerte massemedia, regjeringer, offentlige og private institusjoner og organisasjoner o.a. planlagt ikke forteller oss. Det forsvinner over 27,500 barn i UK per år, hvor blir de av? Extra: http://orkdalbarnevern.falconscafe.com Mye mer alvorlig og omfattende enn offentliggjort, nasjonalt og internasjonalt»

Kort sagt GHIS sitert «Vaccines are only a form of warfare». Så Leger uten grenser ser nå ut til å verve støttemedlemmer øremerket midler til vaksiner. GAVI eugenics & co og relaterte entiteter er iherdig i sine såkalte redningsaksjoner i de delene av vår verden som er verst herjet av bl.a. BBA, ref.: British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

Digressivt, en ung dame jeg kjenner fortalte meg at legen hennes hadde sagt følgende når han ga henne en sprøyte: «Bl.a. farmasøytisk industri tjener på denne sprøyta, og jeg får min skjerv». Er det slik at leger får royalties av såkalte medisiner de selger til sine pasienter?, og hvor utbredt er dette?, antar det er å regne for vanlig praksis, som åpenbart er et element som egner seg ypperlig for og fører til korrupsjon

«BELGIAN MP LAURENT LOUIS ON ISRAELI POLICIES & ZIONISM ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/%C2%ABulvenes-dal-palestina%C2%BB-filmanmeldelse/comment-page-4/#comment-96162

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/3/2013 11:29 (#9047 - som svar på #9036)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Den pharmakratiske inkvisisjonen lever enda, sitat:

+{

- ADHD-pillene var inngangsporten til alt mulig dritt http://www.side2.no/underholdning/article3463416.ece

Sitat: «Norske Talenter»-Michael advarer mot å medisinere barn med diagnosen. ..

Eirik (17) fikk psykosemedisin før han tok livet sitt http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/eirik-17-fikk-psykosemedisin-foer-han-tok-livet-sitt-3984040.html

Sitat: Medisinen bør ikke gis til noen under 18 år uten grundig utredning og oppfølging, advarer Helsedirektoratet. Den kan føre til økt selvmordsfare. ..

Silje tok livet sitt – fikk 16 forskjellige medisiner mens hun var deprimert http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/silje-tok-livet-sitt-fikk-16-forskjellige-medisiner-mens-hun-var-deprimert-4002591.html

Sitat: .. Far leser gjennom listen med medisiner Silje hadde tilgjengelig: * Seroquel * Catapresan * Rivotril * Orfiril * Nozinan * Remeron * Cipralex * Sarotex * Lamictal * Vival * Nobligan * Pinex Forte * Imovane * Atarax * Tramadol * OxyNorm ..
.
Electric Light Orchestra- Evil Woman http://www.youtube.com/watch?v=R20f-TPKjzc&list=FL6WMeSfP5s-BjFlVf170sIA >> Abel Danger Mischief Makers – Mistress of the Revels – ‘Man-In-The-Middle’ Attacks http://www.abeldanger.net/2010/02/abel-danger-mischief-makers.html * AGENDA OPUS DEI 666 – «FUNERAL ILLUMINATI» – Políticos y Sacerdotes Católicos Satanistas.. http://www.youtube.com/watch?v=yQRWIArY8JY

Johnny Rivers Secret Agent Man http://www.youtube.com/watch?v=mo3Wqf86N4w * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/3/2013 20:18 (#9051 - som svar på #9047)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge, sitat:

+{

Sjekk om Jonas Gahr Støre samarbeider med eller motarbeider EU-kommisjonen, samt fremmer eller går imot norsk EU-medlemskap, så har man svar godt nok, uavhengig av eventuelt avlagt jesuitt-ed. Presidenten i EU kommisjonen Herman Van Rompuy sa ganske nylig i en tale i EU: ”We are all jesuits”, We are all Jesuits http://www.abeldanger.net/2012/12/we-are-all-jesuits.html

Sjekk også hans forhold til følgende, så har man et bunnsolid bilde av mannens moralske og etiske integritet og altfor mange flers, British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Anmelder Jens, Jonas og Grete for krigsforbrytelser http://www.nettavisen.no/politikk/article3593717.ece Sitat: OSLO (Nettavisen): Partiet Rødt varsler at de i forbindelse med en markering 22. mars vil anmelde statsminister Jens Stoltenberg og statsrådene Jonas Gahr Støre og Grete Faremo til politiet for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Natos militæroperasjon i Libya i 2011. ..

Oppsiktsvekkende, nazi-marx-blod-kommunister anmelder nazi-marx-blod-kommunister, interessant og nokså innlysende sammenheng, Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

«Barrie Trower, wi-fi technology, dna damage, depopulation, eavesdropping and blackmail, mind control, psychological operations, warfare etc ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/om-biofotoner-elektrosmog-helse-og-bevissthet/comment-page-9/#comment-96477

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/3/2013 12:37 (#9066 - som svar på #9051)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Dagbladet dolker kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen, sitat:

+{

Falcon sier:
27. 03. 2013, kl. 12:32

Er hele vårt utenlandske politiske system i ferd med å råtne på rot og svinne hen?

- Høyre trenger Frp http://www.tv2.no/nyheter/politisk/-hoeyre-trenger-frp-4014404.html

Hva trenger Høyre Frp til og vice versa?, skuespillere i løgnaktige propaganda dokumentarer?, synergieffekter ved kjøp av pr-tjenester som begge politiske partier åpenbart har et stadig økende behov for?, ny versjon presentasjon av Najmuddin Faraj Ahmad alias Mullah Krekar på oppdrag fra samme bande som tidligere?. Mitt pr-råd, få Husfliden, opsjonelt de mannlige kjerringene og kvinnelige klovnene på partikontorene, til å sy en norsk bunad til Mr Ahmad, på utenlandsk heter det burka, er overrasket over at ingen hittil har sett likheten, ansetter vi alltid en gjeng idioter til å administrere vårt land?

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 * Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/3/2013 09:50 (#9072 - som svar på #9066)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Den pharmakratiske inkvisisjonen lever enda, sitat:

+{

Falcon sier:
29. 03. 2013, kl. 09:41

Fascist new world order terror og depopulasjon nytt fra Nigera

WAZOBIA FM-Kano: A challenge to journalists http://www.dailytrust.com.ng/index.php/letters/52467-wazobia-fm-kano-a-challenge-to-journalists * Rapporteres som angrepsnettsted i bl.a. mozilla firefox, ignorerer advarselen bl.a. fordi nettstedet ser ut til å være uønsket av nazi-marx nwo-kabalen og jeg ikke finner grunnlag for å se at det er mulig å angripe noe som helst fra et nettsted så lenge man har et anti-virus program, windows og/eller router brannvegg, god folkeskikk og forstår at bl.a. Afrika forsøkes isolert hva angår bl.a. nyheter

Sitat:
+{

Category: Letters
Published on Thursday, 14 March 2013 05:00
Written by Sabiu M. Aminu

The recent event is cause for concern for journalists and indeed all advocates of human rights in all their ramifications. Many journalists have been killed, maimed, tortured, humiliated or incarcerated in different parts of this country in the course of discharging their legitimate duties. What an irony! I am not a journalist, and I am not aspiring to be one, but I have the highest respect for journalists because I rate them number one in building a virile nation and stable democracy.
However, in as much as I am in support of the good work that journalists do, I am equally not in support of the excesses of some of the practitioners, or the junk journalism practiced by some of them. Left to me, journalism is more a noble profession than law! Therefore, journalists should try to guard against flagrant violation of their code of professional conduct, and the resort to personality attacks in discharge of their duties that I have observed in recent times. It hurts me seriously when I see some personalities or authorities trying to muzzle the press or extinguish or terminate the careers of a dynamic and promising journalist.
I wish I could help Yakubu Musa Fagge and the young Mubarak Sani! I wish the Nigeria Union of Journalists would help them! I wish other well-meaning Nigerians and the teeming masses they serve could help them out of the messy situation they found themselves in, so as to save their careers and the journalism profession from ridicule because of the antics of the powerful.
I have never known or seen either journalist mentioned above physically, but now I am fully with them in my prayers and thoughts. Their situation is a great challenge to the NUJ. And we are looking forward to seeing their action or reaction! For Sanusi Bello Karofi and Muhammad Sulaiman Gama, I doff my hat! You have really done the right thing at the right time! May God Almighty bless you with bigger and more rewarding positions elsewhere.
Sabiu M. Aminu, Hotoro-Walawai, Kano

}+
Google { yakubu musa fagge https://www.google.no/search?q=yakubu+musa+fagge , https://www.google.com/search?hl=en&q=yakubu+musa+fagge }

Melding 19.3.2013: See how the people on Authority use their power forcefully in dropping the deadly substance in the victims mouth http://i45.tinypic.com/20aea2h.jpg

}+

Toto - Africa (Live In Amsterdam) +, in youtube, lyrics

](polio_vaccination_nwo_nigeria.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg polio_vaccination_nwo_nigeria.jpg (74KB - 527 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/3/2013 19:59 (#9078 - som svar på #9072)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Visste du?, sitat:

+{

Falcon sier:
30. 03. 2013, kl. 19:19

Huey Long: Share the Wealth + http://www.youtube.com/watch?v=hphgHi6FD8k&list=PLqQQFOVUZBLgJqi9UOqkLLFpSSpqaNHIT

Quote: December 1934. Huey Long speaks passionately about income inequality and the wealthy in the United States.

Source,
«Every Man a King» – Reviving the American Populist Tradition – William Jennings Bryan and Huey P. Long http://www.abeldanger.net/2013/03/every-man-king-reviving-american.html

Quote: «Share our Wealth» explained by Huey Long on the U.S. Senate floor .. Listen to Long and see if he was the monster he is portrayed to be at Yale and Harvard and at Rockefeller Center. Huey P. Long’s Plan to “Share Our Wealth”. Before he was assassinated, the great populist known as “the Kingfish” laid out his drastic plan to put the multibillion-dollar bankrolls of the super-rich into the service of the American people… Huey Long’s “Share Our Wealth” Radio Speech ..

«En parallell til utviklinga av forretningsdrift og kriminalitet innen barnevern. The prison industrial complex ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-11/#comment-97068

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/4/2013 15:15 (#9083 - som svar på #9078)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Stoltenberg i stadig politisk nedoverbakke ..., sitat:

+{

EUROPABEVEGELSEN I NORGE

BERETNING

For

PERIODEN

14. februar 1969 – 25. februar 1970

__

Noen spredte utdrag:

1. Statutter

a.Formål

Europabevegelsen i Norge – stiftet ved møte i Stortinget 30. mai 1949 – har som formål:

Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens norske avdeling å fremme dens målsetting.

Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

Den internasjonale Europabevegelsens målsetting:

“Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd”.

3. Styret

Styret har i perioden 14. februar 1969 – 26. februar 1970 hatt følgende sammensetning:

Formann: Tidligere utenriksminister Halvard Lange
viseformann: Stortingsrepresentant Sven Stray viseformann: Direktør Rolf Roem Nielsen

Medlemmer: Direktør Olav Borgan

Stort.repr. Knut Frydenlund

Eksp.sjef TimGreve

Stort.repr. Guttorm Hansen

Disp. Per Kolseth

Stort.repr. Kåre Kristiansen

Ass. Dir. Magne Lerheim

Sekr. Haakon Lie

Høyesteretts adv. Einar Løchen

General sekr. Kåre Norum

Konsulent Clara Ottesen

Stort.repr. Erling Petersen

Eksp.sjef Asbjørn Skarstein

Underv.leder Håkon Skipsrud

Sekr. Reiulf Steen

Stort.repr. Torstein Tynning

Høyesteretts adv. Erling Wikborg

Varamenn: Red.sekretær Arne Altern

Bank sjef Per Ramm Benzen

Sekr. Liv Buck

Stort.repr. Arnt Hagen

Progr.sekr. Halle Jørn Hanssen

Sivil økonom Erik Hoff

Dir. Joachim Ihlen

Progr.sekr. Lars Jacob Krogh

Lege Klara Ekre Leivestad

Dir. Johan R. Lindstrøm

Stort.repr. Peder Næsheim

Konsulent Kirsten Ohm

Fru Martha Schrøder

Stort.repr. Torstein Selvik

Mag.art. Ander Sjaastad

Fry Borgny Sverdrup

Stud. Mag. Art. Per Morten Vigtel

Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et knstituerende møte onsdag den 7. mai 1969 i stortingsbygningen med følgende styre:

Stort.repr. Peder Næsheim, Formann

Stort.repr. Erling Petersen, Nestformann

Stort.repr. Arnt Hagen

Stort.repr. Øyvind Bjorvatn

Stort.repr. Jakob Aano

Stort.repr. Rolf Fjeldvær

Formannen, stortingsrepresentant Peder Næsheim døde den 24. november 1969, og på årsmøtet den 14. januar 1970 ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann.

Europabevegelsens Stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av stortingets 150 representanter.

Europabevegelsens Stortingsgruppe holdt et orienteringsmøte i stortingsbygningen den 7. oktober 1969 for de nye stortingsrepresentantene.

Formannen i Europabevegelsens Stortingsgruppe ledet møtet og orienterte om gruppen.

Tidligere utenriksminister Halvard Lange ga en orientering om Europabevegelsen internasjonalt og i Norge .

Stortingsrepresentant Erling Petersen redegjorde arbeidet i Europarådet.

Hovedsiden Europabevegelsen’s medlemmer 1990 Europabevegelsen

Kommentarer fra FME: Det er et paradoks at nordmenn i mange år har stemt på sine respektive parti, jfr demokratiet i et håp om at valgresultatet skulle gjenspeiles på Stortinget? Men hva skjer, jo her er det opprettet en hemmelig stortingsgruppe som har et mandat likt en femte statsmakt? (femtekolonne) Dette er jo helt utrolig frekt og freidig gjort mot det norske folk? Her er Europabevegelsen’s statutter og målsetting dokumentert
Og som vanlig er det smått bevendt med dokumentasjon fra mot[arten, men så kan jo heller ikke disse "herrer stort annet enn personhets.

May - Harriet Seppola

}+

Google { EUROPABEVEGELSEN I NORGE BERETNING For PERIODEN 14 februar 1969 25 februar 1970 }(rikspolitikk_origo_no.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg rikspolitikk_origo_no.gif (13KB - 497 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/4/2013 13:35 (#9087 - som svar på #9083)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Nyhetsspeilet TV: Chemtrails-aktivister i 1. mai-toget, sitat:

+{

Falcon sier:
02. 04. 2013, kl. 12:28

Gigantstorm dekker hele Atlanterhavet http://www.storm.no/nyheter/gigantstorm-dekker-hele-atlanterhavet-4017985.html

Sitat: Uværet blir liggende i ro de neste dagene, før det går østover og treffer Europa. Hele Atlanterhavet fra Canada i vest til Portugal i øst er dekket av en enorm storm. Senteret er godt synlig som en spiral på satellittbildet øverst, og sender en kaldfront helt sørvestover og inn i Karibien, skriver Washington Post. I nord strekker systemet seg helt til Grønland. ..

04/01/13 SCIENTIST FOUND MURDERED AFTER RELEASING THIS INFO ON NATIONAL RADIO, PROOF NANO WORMS ARE DISTRIBUTED BY CHEMTRAILS + http://www.youtube.com/watch?v=1BNTcdt5YlA&list=PLqQQFOVUZBLhAl-JulNfBi3dqPGIognfu + extra http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=1#M9086

Quote: PART2of3 http://www.youtube.com/watch?v=o7NuT2E3Icw So far 10 Environmental Scientists have been murdered after releasing lab test results linking chemtrails to the mass death of fish, plant and animal life. Shehla Masood, Ruben Santana Alonso, Thongnak Sawekchinda, Sandra Viviana Cuellar Gallego, Eugene Franklin Mallove, Prajob Nao-opas, Sombath Somphone, José Cláudio Ribeiro da Silva, Joao Chupel Primo and Maria do Espirito Santo.

«En særdeles hyggelig eldre dame jeg traff på bussen i Trondheim for noen år tilbake, fortalte at hun hadde skrevet artikler i VG like etter 2. verdenskrig . ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/comment-page-17/#comment-97188

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/4/2013 18:18 (#9106 - som svar på #9087)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Indiadom; Inhumanitet i Norge, sitat:

+{

Falcon sier:
12. 04. 2013, kl. 16:14

Child protection services is big business for mafia http://postimg.org/image/bngormot5/ In facebook http://tinyurl.com/crpxcap

«Father Of Snatched Baby Speaks Out ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-11/#comment-97509

Name & Shame Social Workers http://nameshamesocialworkers.blogspot.no/
Alliance of Parents against the State https://www.facebook.com/AllianceOfParentsAgainstTheState
The Community (Communitarian) Trap http://suggarynicedeath.blogspot.no/
Child Stealing By The State – The Bonnie Lewis Case http://www.ukcolumn.org/article/child-stealing-state-bonnie-lewis-case
The County Councils Network child and property stealing operations division http://www.countycouncilsnetwork.org.uk/

«Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

Vårt lands verfisert gjennomkorrupte rettssystem inklusive frimureri vil bli skanser som må bekjempes bl.a. fordi dette komplekset inklusive advokater mm har store inntekter direkte og indirekte fra det vi her ser av menneskehandel. Omsetninga i UK ligger over 20 milliarder pund/år (176 milliarder kr/år), noen har estimert over 32 milliarder pund/år (281.6 milliarder kr/år) alt etter hva som regnes med, dvs insentivet til korrupsjon er absolutt og massivt og dermed også overgrep mot barn, foreldre, familier og samfunnet i sin helhet

}+(child_protection_services_is_big_business_for_mafia.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg child_protection_services_is_big_business_for_mafia.gif (102KB - 526 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/4/2013 13:42 (#9111 - som svar på #9106)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Obama vil ha totalforbud mot økologisk mat, sitat:

+{

Falcon sier:
14. 04. 2013, kl. 12:12

‘Monsanto Protection Act’ – Protect Monsanto – Stabbing America In the Heart – Sociopathic Liars – America: A Grand Monsanto Experiment – Corporate Government is Fascism – America Is Lost – Corporate Puppets – We Are At War http://www.abeldanger.net/2013/04/monsanto-protection-act-protect.html

Quote: Obama betrays America yet again by signing the ‘Monsanto Protection Act’ into law. Thursday, March 28, 2013. by Mike Adams https://plus.google.com/u/0/108002809946749848449/posts the Health Ranger. Editor of NaturalNews.com (See all articles… http://www.naturalnews.com/index-HRarticles.html) (NaturalNews) President Barack Obama campaigned on promises to end secret prisons, decriminalize marijuana, balance the budget, honor the Second Amendment and make health care affordable. But what really unfolded was an explosion in the national debt (now $16 trillion and climbing), the signing of the NDAA http://www.naturalnews.com/034537_NDAA_Bill_of_Rights_Obama.html a claimed new power to kill any American at any time http://www.naturalnews.com/039046_military_drones_american_citizens_murder.html even on U.S. soil, the use of military drones to murder American children overseas, a full-on assault against the Bill of Rights, a doubling of health insurance http://www.naturalnews.com/039651_health_insurance_Obamacare_double.html rates and the destruction of the U.S. economy. But that’s not all. ..

Able Danger Explains Gun Control Agenda + http://www.youtube.com/watch?v=y0t51IK5w2g&list=PLqQQFOVUZBLhM3nrtuTRkSahYxdXZ8P1G + extra http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1#M9109

Abel Danger Explains Gun Control Agenda – The Military Pharmaceutical Complex – The Military Industrial Complex – The Military Media Complex http://www.abeldanger.net/2013/04/abel-danger-explains-gun-control-agenda.html

Photo http://postimg.org/image/fxdcijeon/ In facebook http://tinyurl.com/cms6owj

«A Republic Service Announcement, Jeffersonian Sleeper Cell Network Army of the New Republic ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/abb-er-bare-smagutten-i-dreping/comment-page-2/#comment-97612

}+(a_republic_service_announcement_the_plot_behind_second_amendment_changes_and_gun_control_abel_danger_global.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg a_republic_service_announcement_the_plot_behind_second_amendment_changes_and_gun_control_abel_danger_global.gif (164KB - 508 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/4/2013 21:59 (#9124 - som svar på #9111)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Kommende Falsk Flagg angrep mot Superbowl?, sitat:

+{

Falcon sier:
28. 04. 2013, kl. 08:31

The Greatest Conspiracy Ever Told w/ David Hawkins + http://www.youtube.com/watch?v=_OkdvKKk92o&list=PLqQQFOVUZBLjBa_3lDiX28HNT2Wjjaww2

Quote: David Hawkins is a forensic economist who tracks criminal and victim assets through crime scenes and helps the online community solve cold case murders. David Hawkins is the co-host of the weekly program AbelDanger on Rumor Mill Radio. In this interview: The Boston marathon bombings and crisis acting, The Vancouver connection to the Boston bombings, The Pickton Farm murders and Piggy’s Palace, The JonBenét Ramsey murder, The hybristophilia conspiracy, The childhood of Barack Obama, The origins of AbelDanger. WARNING: LISTENING DISCRETION IS STRONGLY ADVISED. PLEASE DO NOT HAVE MINORS IN THE ROOM. CONTAINS EXTREMELY GRAPHIC AND SENSITIVE CONTENT.

Copy,
The Greatest Conspiracy Ever Told w/ David Hawkins http://www.disclose.tv/action/viewvideo/135448/The_Greatest_Conspiracy_Ever_Told_w_David_Hawkins/

Google { boston 2013 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=boston+2013+site%3Aabeldanger.net }

«HIV Vaccine Infects 41 Volunteers ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/vaksiner-ingredienser-virkninger-og-overtro/comment-page-4/#comment-98154

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/5/2013 08:23 (#9136 - som svar på #9124)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Massevaksinering bør ut av skolene, sitat:

+{

Today’s military pharmaceutical complex eugenics and war agenda is the same as it was in 1943

1943 Lov om vaksinasjon. Lippestad, Quislings Innenriksminister http://www.youtube.com/watch?v=WMn5GGv42sQ

«Følgende informasjon med spilleliste inneholder et intervju med finske Linda Karlstrøm samt et foredrag levert av henne om vaksiner. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/massevaksinering-bor-ut-av-skolene/comment-page-2/#comment-96240

«Van Rompuy: we zijn allemaal Jezuieten, montage ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/grunnloven-under-angrep-igjen/comment-page-3/#comment-98546

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/5/2013 09:30 (#9147 - som svar på #9136)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Stay behind – Norges skjulte statlige monster-mafia, sitat:

+{

Falcon sier:
18. 05. 2013, kl. 14:25

Frimureriet har det meste av sitt under jorda fra før så de ser ikke på publisitet som noe problem så lenge de ikke blir etterforsket mhp sine lysskye aktiviteter og heller ei når nazi-marx dagbabbelet og dets like er forkynnerne

«Jeg vil på den store dagen kvalifisert og dokumentert benytte anledningen til å ønske frimurerne og deres likesinnede inklusive deres lakeier og bifallende en god tur til helvete ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/nyhetsspeilets-artikkel-nr-1000/#comment-98654

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/6/2013 02:03 (#9165 - som svar på #9147)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Kabbalah – lyset for vår fot?, sitat:

+{

The Rosicrucian Order – William Cooper http://www.youtube.com/watch?v=F8Paf2QgNfE&list=PLqQQFOVUZBLjPDdTrRggApSp198lE0XNz

Quote:
+{

Presentation of William Cooper’s Hour of the Time Radio Broadcast – Mystery Babylon Series.

Consists of a reading from a book entitled «Fundamental Laws: 68th Convocation of the Rose Cross Order» published in 1916 as a summary of their annual meeting.

The first part (1) is about the the 68th Convocation of the Rose Cross Order, the symbolism of the Ancient Egyptian/Babylonian Rosicrucian Order, the Theosophical views of the Rosicrucians, the initiation rituals the outer-circle and inner-circle.

The second part (2) continue on the same subjects, explaining further the secrets of the Ancient Egyptian/Babylonian Rose Cross Order, the Mystery Schools, the Freemasonry degrees , Beverly Hall Symbolic Relation with the Rose Cross, the Education Indoctrination, the US Great Seal and the REAL Sacred Seal of Solomon.

The third part (3) explore the illumination symbolic legends, the Mystery Schools, the visual clues of symbolism, the «Great Work» of the New World Order from all secret societies, the US Great Seal, the Sacred Seal of Solomon, the Magi, the ritual initiation ceremonies, the Freemason, Knight of Malta and Knight Templar Harry Truman, the United Nations, the CIA and other groups in control.

In the last part (4) comes the SHOCKER where it is in print in 1916 that the United States of America and Mexico (and Canada) would be UNITED. Any such union (such as the North American Union) would create a new country that would have a new Constitution and would certainly lack any viable Bill Of Rights. Uphold the Constitution.
Defend the Bill of Rights. Preserve the Republic.

}+
Per Vidar Johansen la til 5 bilder, sitat:
+{

Viste du at den røde rosen er et frimurersymbol, et symbol på demondyrkelse fra Egypt og Babylon, og et symbol på at «Etterretningen var med på det» (Sub Rosa) som betyr at de som går under den røde rosen var alle med på det, inkludert etterretningen? Viste du at Stay Behind er NATO sin paramilitære organisasjon i Norge, og den ledes av Thorvald Stoltenberg. Denne hemmelige organisasjonen benyttes til å utføre Black Ops terrorhandlinger mot sivile, også i NATO land for å styrke deres eget grep på innbyggerne? Tenkte kanskje du ville vite det. http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/

}+
Ref. url https://www.facebook.com/pervidar/posts/10151375493921324

Bilder
1 http://postimg.org/image/hvvcy4kbl/
2 http://postimg.org/image/z3e6e9p87/
3 http://postimg.org/image/enwfp92xd/
4 http://postimg.org/image/uv8d8jda9/
5 http://postimg.org/image/it02odl9p/

Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Abel Danger radio show live, Mon Jun 3, 2013 2:00pm — 3:30pm EDT ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-10/#comment-99120

}+(the_rosicrucian_order_red_rose_nato_stay_behind_terror_regime.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg the_rosicrucian_order_red_rose_nato_stay_behind_terror_regime.gif (199KB - 501 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/6/2013 23:08 (#9168 - som svar på #9165)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren, sitat:

+{

Falcon sier:
06. 06. 2013, kl. 23:02

King Kong, hør nå her, du bør innhente såpass skamvett at du ærer ofrene og gjør noe annet enn å kaste bort tiden på å beskytte høykriminelle, og ifall du tror på det du sier burde du av samme grunn bruke tiden på å utforske og forklare om de du mener er forbryterne istedet for å sitte på sessen og dumme deg ut med vissvass som ikke kan brukes til noe vettugt uansett vinkling. Uansett årsak, din profil tyder på at du er en betalt og hjernevaska idiot som så langt ikke har fått anledning til å bli voksen og ansvarlig, noe som gjelder altfor mange voksne kropper idag

«7-22-11 Bunker Buster Missile blows up underground tunnel under Norwegian Oil Ministry ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/comment-page-3/#comment-99203

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/6/2013 09:04 (#9183 - som svar på #9168)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker, sitat:

+{

Falcon sier:
18. 06. 2013, kl. 08:42

Det er ikke jeg som ønsker de til helvete. Jeg ønsker dem god tur til det helvetet de selv har valgt å reise til. Iht god folkeskikk som er tildels vanskelig å forfekte og holde ved like i dagens samfunn med altfor mange satanister, er det bl.a. kristelig å ønske alle en god og behagelig reise uansett hva deres selvvalgte destinasjon er. Det burde være unødvendig å beskrive hva jeg allerede utvetydig har skrevet. Lead, follow, or get out of the way. Led, følg, eller gå av veien – Thomas Paine

I hope they speak Norwegian in hell! http://www.elephantjournal.com/2010/09/i-hope-they-speak-norwegian-in-hell/ * The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

«The Pharaoh Show · Alien Predators in Human Appearance ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/verdens-andelige-m%C3%B8rke/comment-page-3/#comment-99449

«Jeg vil på den store dagen kvalifisert og dokumentert benytte anledningen til å ønske frimurerne og deres likesinnede inklusive deres lakeier og bifallende en god tur til helvete ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/nyhetsspeilets-artikkel-nr-1000/#comment-98654

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/6/2013 02:55 (#9194 - som svar på #9183)
Emne: Re: Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektoSenior Top Team

Poster: 7542
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Breiviks budskap om de anonyme bakmenn, sitat:

+{

Falcon sier:
23. 06. 2013, kl. 00:20

Code O2T Torture · Folter http://www.youtube.com/watch?v=n_qKOE7qhDM&list=PLqQQFOVUZBLgqcSmasWMFclE2Iy-JilfU

Quote: A series of videos from Sean Hross out of Switzerland are being mirrored to our YouTube channel as the Swiss government is censoring and/or deleting his videos. Sean’s channel is giureh at http://www.youtube.com/user/giureh These videos are thought provoking and require a deep understanding of history. AD’s views may vary however a great deal of the content is imperative in understanding today’s world. Comments are welcome although senseless posts without any form of contribution to the discussion will be blocked and deleted. Code O2T: Impossible to breathe in Guantanamo (or «Gitmo» in army slang) cause of filter on mouth and nose or lack of oxygen in Amthaus high security prison in Bern Switzerland still is white torture at the hight of its «art»: doesn`t leave any exterior traces and attacks the brain directly, cause 80% of the air taken in goes to the head first under normal circumstances – and this is a medical fact. «California Surfing» is exactly founded on the same technique: the subject is being tied on to a board and the head is forced under water just until the subject doesn`t die yet (similar to waterboarding). Consequently a chronicle lack of oxygen is being created as in «Amthaus» prison in Bern, that makes the head «cooperative»; never the blood will be correctly nourished with the appropriate amount of oxygen. The CIA (cocain import agency) emphasises on the practical side as improvising in the field concerning O2T merely using a bucket full of water, tape or a plastic bag. Before the extracting of intelligence was obtained by cutting, sawing, hanging, hitting, pulling out, chopping and electro shocking, always confronting the subject with the potential of a heart attack; in the mean time heart beat lowering medicals were administered. That`s why O2T is so «beautiful», cause side effects as those concerning the heart are avoided. And in Switzerland many foreigners were deliberately assassinated by the state through O2T by taping them on a wheel chair with mouth and nose taped leaving only a straw in the mouth for breathing with on top of that an integrated motor cycle helmet for total O2T: a diameter of 4 mm only for clinging on to life. By the way death by crucifixion also is state planned murder by O2T; one dies through every muscle in the entire body being exhausted, finally leaving thoraxial muscles unable to expand and retract until suffocation by O2T follows. In secret service manuals by the military counter intelligence there is word of oxygen partial pressure in kilo Pascal in case the occasion is presented to control or manipulate the oxygen pressure in the air at a military base by scientists and doctors; here survey is an important factor concerning the limits of severe brain damage at a maximum level of 8.0 kPa. Within extreme cases of national security these limits may be surpassed it says. In the manuals it`s pointed out, that the direct consequences of O2T are tissue hypoxy with anaerobic glycolysis. A hypoxy is a lack of oxygen in the organ`s tissues by O2T. Therefore the organism starts burning up sugars in stead of oxygen, so lactic acids are being produced; the latter chemical process is being called a glycolysis, a chemical break down of glucoses into lactic acids under anaerobic conditions, without air that is, equals O2T. Resuming this scientific process by the terminology of a lactic acidosis; this is what the diagnosis would be as a result of the murderous O2T. To acknowledge further more, that day and night in the Kloten penitentiairy one breathes in the kerosine exhaust gases of the airplanes, what consequently will lead to chronical hypoxy through O2T. And the authorities are very well aware of it, as the international cooperation of all secret services is established. Code O2T torture & chronic accumulation: with O2T the subject is being heavily tortured in every cell of his body, though the damages are not immediately visible from the outside as is equally the case with the american waterboarding, which was already in use by the swiss Inquisition in the middle ages by those whom we call the pope`s swiss guard nowadays. Waterboarding is one of the many forms of O2T, by which – as with all O2T – the inflicted damages are incurable, because of the dying of brain cells. Through drastic increase of stress, panic and fear of slowly suffocating, the process of cells dying will be on the rise. The internal structure of the subject`s cells even after many years won`t stop to degenerate and cells will continue to die. In spite of the fact that O2T belongs to the group of slow tortures the consequences are beyond repair and invisible from the outside: the insidious side of O2T torture. O2t characterises itself as well by chronic accumulation; that means that a building up takes place, because the longer the elapsed time over which torture has been applied the more tired and saturated the subject`s organism will gradually become. The torture`s consequences after let`s say 6 months are per day comparatively much greater than the consequences within the first week; at the beginning the cells still offer resistance and the intrinsic values within the cell structure still show a higher amount of oxygen in the beginning. By the end on the cellular level all resistance will be broken and with that the subject`s resistance as a whole, this is the moment where extracting (military intelligence terminology for questioning) can start.

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Cornelis Vreeswijk – Svensk nostalgi ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/fra-pattedyr-til-menneske/comment-page-7/#comment-99555

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : 1 2 3 4 5 6
Viser side 3 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software