Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nøtter og utfordringer -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: “The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up.” - Mark Twain


Consciousness, bevissthet, videoer o.a. II
Hopp til side : < ... 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Viser side 11 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nøtter og utfordringerMelding format
 
Otto
Posta 24/6/2012 01:08 (#8310 - som svar på #8308)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Norsk dagspresse 23 juni 2012, løgner, svik, galgenromantikk, falsk propaganda , De viktigste bevisene og indisiene ble ikke presentert i retten, anders breivik site:nyhetsspeilet.no , stay behind hans gaarder , The New Age Infiltration of the Truth Movement Final Cut , 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/(norsk_dagspresse_loegner_svik_galgenromatikk_falsk_propaganda_20120623.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg norsk_dagspresse_loegner_svik_galgenromatikk_falsk_propaganda_20120623.gif (195KB - 988 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/7/2012 11:20 (#8321 - som svar på #8310)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Arbeiderpartiets forbrytelser og Lovbruddene som aldri stoppet, men ble flere og flere * Se navigate3d.no kommentarer og tillegg nederst i posten
av Bjørn Dahlberg den 17. juni 2011 kl. 22:38 ·

Sitat:

+{

ArbeiderPartiet`s Forbrytelser og Lovbruddene som ikke stoppet. Men bare ble flere og flere.

Får kjøteren gjøre hva den vill, så dreper den både sau, ku og jeit og kanskje barn også. Det er derfor av stor betydning at hunder lærer under et strengt regime hva som er tillatt og hva som ikke er det.

Dagens situasjon er at Partiet Arbeiderpartiet og hele Arbeiderbevegelsen er Så fulle av seg selv at de tror de kan tillate seg hva det skulle være, uten grense setting fra verken folket eller det Lovverk som regulerer alles liv og virke ”GRUNNLOVEN”.

Det skulle ikke skorte på at det finnes voksne oppegående personer rundt om i organisasjonen, men problemet er at de ikke lar intelligensen og folkeskikken råde i organisasjonen. Dette medfører at de kan sammenlignes med en ”kjøter på ville veier”.

Og straffen som må komme for det ”Gale” de gjør må være av en slik art at det virker preventivt, ovenfor individet og også andre individer i gruppen og samfunnet for øvrig.

Det sørgelige er at denne straffen aldri er pålagt de ”gale hundene” og dette har skadet både enkeltindivider og samfunn, det har heller ikke påvirket denne gruppen av lovbrytere på noen annen måte en at de tror de bare kan ture fram slik de vill.

Og Norges folk og landet som helhet er blant de som er skadelidende av deres framferd.

Det er en absolutt sannhet at denne gruppen personer (AP). har utført og stått bak flere lovbrudd og grove forbrytelser en noen annen enkeltperson eller gruppe personer som kan erindres bakover i historisk tid. Og at dette har skjedd og enda skjer er til stor skade for oss alle, på alle plan i samfunnet.

Jeg skall risse runen som forteller noe, av hva de har gjort og hva de nå fortsetter å gjøre.

Helt tilbake på 1920 tallet var arbeiderbevegelsen et Kommunistisk parti som fungerte med sterke styringer fra Russland og også økonomisk støtte fra samme sted.

Typograf Alfred Madsen , Arbeiderpartiets parlamentariske leder i 1928-31 og sosialminister i Hornsrud regjeringen (AP) i 1928 (den første AP regjeringen) ble arrestert da han skulle smugle Russisk gull over grensen fra Russland i 1920.(antakelig gull til ulovlig bruk i politisk virksomhet i Norge, som er totalt ulovlig ifølge Loven)

Arbeiderpartiet ble før sin regjerings tid stadig koblet mot arbeidernes protestaksjoner og demonstrasjoner arrangert av både dem selv og av Moderpartiet det kommunistiske parti og mange aksjoner var til og med arrangert etter avtale med moskva. Et arnested i så måte var Menstad. Hvor det beryktede menstad slaget fant sted. hær ble det fra Peder Furubotten leder i komunistpartiet ,(som faktisk var i Moskva da dette hente) gitt ordre om at Fagforeningen og de arbeidsløse skulle angripe og kreve høyere lønninger, streik blant sjømenn, transportarbeidere og jernbanefolk. Et mål var å så splid og høste sympatisører for så å kunne skjerpe konflikten særlig i Oslo og Bergen. Politi, Hær og marine skulle stille krav om høyere betaling, arbeidergarder skulle organiseres og generalstreik skulle settes i gang.

Målet var en ekte revolusjon etter modell av den Russiske.

Arbeiderbladet brukte allerede da ”fargede nyheter” og hevdet etter dette at regjeringen (Bondepartiet) hadde sendt 1500 militære og fire krigsskip for å tøyle demonstrantene.

Sannheten var at det ble sendt et kompani infanterisoldater til nabolaget for å beskytte et lokalt våpenlager som regjeringen var redd skulle bli plyndret av de rasende arbeiderne og deres oppviglere.

Folk fra ”sammfunsvernet” en ideell organisasjon som hjalp politiet ble truet av Arbeiderpressen og deres ledere. og da skadete Politifolk ble foreslått erstatning i stortinget, uttalte Arbeiderpartiets talsmann: at de ikke skulle ha dette siden de arbeidet for storkapitalen, den som hevdet dette var Johan Nygaardsvold som hadde vært medlem av arbeiderregjeringen av 1928 og som skulle bli statsminister fra 1935-1945.

De mest aktive i slaget ble trukket for retten og forsvart av den da 36 år gamle Trygve Lie som også var sekretær av en av de fagforeninger som beviselig mottok penger fra Moskva. Lederne av opprøret ble ikke tiltalt.

Einar Gerardsen som ble statsminister 1945 organiserte et ”Arbeidernes hjelpefond” for å dekke rettsutgiftene for Kommunister og Arbeidsfolk. Gerardsen var av den mening at møtte man opp på en ekseserplass så hadde man gått inn i fientlige styrker, han mente også at hæren var et politisk våpen. Han mente også at den trening man fikk i militæret var godt egnet i arbeidernes motstandskamp mot systemet. Gerardsen ble også arrestert for anti militær agitasjon. Han satt også i fengsel i 120 dager for å sammen med 2 andre å ha oppfordret til igjennom en avisartikkel i avisen Rød Ungdom, at arbeidsløse unge menn bare skulle gå inn i foretninger og ta det de skulle ha av matvarer uten å betale for dette. ( er vel dette som er oppvigleri?)

Quisling som startet sin Politiske nedtur på stortinget gjorde dette som innvalgt forsvarsminister for Bondepartiet. Dette pga hans store offer og sin politiske og utenrikspolitiske innsikt under krim krigen og den påfølgende store hungersnød som herjet i Rusland, hvor han og Frithjof Nansen drev hjelpearbeider på internasjonalt nivå og reddet hundre tusener av liv. Han selv utsatte seg for både malaria og dysenteri og kolerasmitte under arbeidet.

I Boken utga han etter oppholdet i Russland “Russland og vi ” proklamerer han sitt politiske syn og budskap og blir etter dette en stadig huggesabbe for sosialistene, som til slutt etter krigen(med brudd på Grunnloven) lager lover, for å få avlivet denne plagsomme personen som stadig kunne sette dem på plass. Samtidig benyttet de høvet å plyndre til seg firmaer og eiendeler samt eiendommer, mens de straffet og bøtela 1/6 av landets befolkning for krigsforbrytelser.

Arbeiderpartiets største tap av aktelse kom etter at det hadde vært et personangrep på Quisling under et innbrudd på hans kontor på stortinget (for å stjele og fjerne papirer og dokumenter som skulle bevise at sosialistene fikk penger og hjelp fra Utlandet for å rive ned samfunnsstrukturen i landet).

Etter dette holdt Quisling sin berømte tale i stortinget som stilte arbeiderbevegelsen og Kommunistene til veggs og beviste at den Revolusjonære bevegelsen i Norge hadde mottatt 500 000 kroner av utenlands Makt i 1928-29. Og også mottok større summer i årene etterpå. Det ble også dokumentert hvordan dette hadde pågått i årevis.

Han kunne også påvise kompromitterende papirer på mange av arbeiderlederne og uttalte at han ikke ville følge linjen til Arbeiderpartiet med personangrep (så han oppgav ikke navn). Han kunne også dokumentere opprettelsen av kommunistiske grupper i hæren, i fabrikker og på strategiske steder i samfunnet.

Han mener også at, ”om det ikke blir en forandring på dette så vil det før eller senere medføre en katastrofe”.

Denne talen er gjengitt i Sverre Hartmanns bok ”Fører uten Folk”

Det ble levert 190 dokumenter som beviste dette. Blant disse også brev(Dokument 77) fra kommandanten på Vardøhus festning datert den 20. juni 1921 som omhandlet en kommunistisk kode og nederst på brevet stod skrevet: ” Mottatt for Grepp 5800 kroner. Underskrevet av Trygve Lie.

Dokument 149 avslørte senere forsynings og Statsminister som leder av ”arbeiderstyrken” (kommunistisk motstandsgruppe som fysisk skulle ta makten) og den var på 5000 mann i Oslo og 3000 man i landet ellers. Hovedmålet var for denne gruppen å overta telegraf, post og jernbane.

Det var også papirer som beviste at denne avtalen medførte at om den ble satt ut i live så skulle Nord Norge overføres til Russland som sovjetrepublikk. Mange papirer gjalt også våpensmugling osv.Osv. (den som er interessert i dette kan lese om dette i Riksarkivet)

Noen av dere er sikkert våkne og kobler dette til deres ”Stay behind” nettverker som ble avslørt Før Ap kjøpte opp TV2 og sparket alle kritikerne. De er heller ikke straffet for Lovbruddene rundt ”Stay behind” og heller ikke for de skjulte våpenlagrene de hadde rundt om i landet.????

(I grunnloven heter det at det er forbutt å motta økonomisk støtte for så å bruke denne til endring/ påvirkning av opinionen / velgerne i landet).

Utover på 30 tallet når Stalin hadde overtatt Russland, var APs politikk av en slik art at det var om å gjøre å svekke den nasjon og det militærvesen som nasjonen rådde over. Og dette ble utført og beordret fra de sentrale skikkelsene i landet. Det var også om å gjøre å undergrave militæret på flest mulig måter, og en av metodene var å oppfordre de menige til å ikke ta ordre fra offiserer. Det var også årlige reduksjoner på forsvars budsjett alle de år AP satt med makten, på denne måten var deres plan å underminere samfunnet og samfunns strukturer på en slik måte at de kunne innføre den Marxistiske mønsterstat. Det ble etter oppvasken på stortinget stemt til fordel for bondepartiet og Quisling

Men ingen aksjon fant sted etter komiteens fordømmende rapport. Det var juni og stortinget tok ferie og det gjorde Nasjonen også. Men ikke AP og kommunistene (Sosialistene).

Det ble ytterligere verk i såret, når sosialistenes Olav Kullmann talte i anti krigskongressen i Holland i september 1932. Martin Tranmæl støttet opp sosialistenes råkjør mot Systemet.

Det ente med at Quisling ville at Kullmann skulle stilles for retten for foræderi og også at de oppviglerne som stod bak og da særlig Tranmæl også skulle straffes. Dette kokte bort i kålen. Men forsvarsdepartementet valgte at det skulle reises straffetiltale mot Kullmann og flere andre.

Men hær kom Venstres Riksadvokat Sund til og fikk overtalt Statsministeren og justisministeren til å redusere dette til sivilsak for å fradømme Kullmann stillingen.

Statsministeren Kolstad døde tidlig i 1932 og ble etterfulgt av Hunseid som viste en ”lunken holdning” til hele affæren.

Mens dette stod på øste Nygårdsvoll, Tranmæl, Arbeiderpartiet og dets presse på med skjellsord og Pravda og den pressede regjering måtte til sist gå av på nyåret 1933.

Under denne perioden på 30 tallet hadde stortinget sine vanlige ordninger gjeldende med valg til nytt storting hvert 3 år etter Grunnlovens bestemmelser. Dette ble fulgt og utført i tråd med Grunnloven.

I 1936 ble stortinget valgt og AP regjeringen Nygårdsvold (som med nød unnslapp forræderi tiltale 2 år tidligere) var regjeringsparti. Det ble under hele 30 tallet levert rapporter fra De militære myndigheter til storting og regjering om den reduserte forsvarsevnen som var resultat av under-budsjetteringen arbeiderpartiet drev med. Det var Stadig tette forbindelser mellom AP og ”KOMINTERN”.

Trygve Lie uttalte et par år tidligere på en internasjonal arbeiderkongress: Arbeiderklassen vil aldri være avhengig av et tilfeldig flertall i sin kamp. De vill tvinge seg til makten det øyeblikk de kjenner seg sterke nokk uansett om de er i majoritet.

Han har også senere uttalt: Arbeiderklassen vil marsjere fremad , alltid fremad, enten igjennom Loven eller ved å gi loven en videre mening. (Bit dere merke i disse ordene)

Dette er presist hva Arbeiderpartiet har gjort fra den dagen i 1936 og helt frem til i dag.

Videre har også ”vår alles Einar Gerardsen” (Landssvøpen) uttalt i 1935: Det norske arbeiderparti betrakter det som sin fremste oppgave å stå i opposisjon til militærvesenet og å avsløre deres klasse karakter. Ved å påvirke ungdommen når den innkalles og dimitteres, må militærvesenet gjøres ubrukelig som redskap for den herskende klasse i deres kamp mot arbeidernes fremmarsj og til å løse internasjonale konflikter.

Under Trotskys opphold og Asyl i landet og før AP kastet han ut uttalte han til Trygve Lie : ”Deres regjering har en borgerlig regjerings alle råttenskaper, uten å ha noen av dens dyder”. Og han siterte Dr. Stockmann fra Ibsens Folkefiende: ”Vi har enda igjen å se om usselhet og feighet er sterk nokk til å lukke munnen på en fri og ærlig mann”.

Da lie rakte han hånden til farvell nektet Trotsky å ta imot den.

En uke senere eskorterte Politisjef Johnas Lie på AP regjeringens vegne Trotsky om bord i en Norsk tankbåt til Mexico. Der Trotsky ble drept med isøks den 21. August 1940 av Stalins agent Mornard Jaques.

Den 22. april 1938 laget Arbeiderpartiet sin første (Ulovlige) Lov i rekken av (U)Lover som brøt mot Grunnloven og Norsk konstitusjon. Denne ble laget for å forlenge deres egen regjeringstid fram til 1940.

Grunnlovens § 71 sier: at stortinget skall være 3 årig.

§ 112 sier: enhver forandring i den Norske statsforvaltning skall foreslås av et storting og vedtas av et annet, for på denne måten å gi velgerne høve til å uttale seg før Lovendringen trer i kraft.

(hær ser dere hvordan Arbeiderpartiet allerede på denne tiden (Bryter Grunnloven) på Totalt udemokratisk og Ulovlig vis, og fratar folket sin Lovlige rett til protest og bestemmelse)

Vist den Norske konstitusjon skall bety noe som helst, så må alt dette som Arbeiderpartiet har endret i Loven Erklæres Ulovlig og det betyr også at deres regjering som var valgt i 1936 var Ulovlig allerede i 1939.

Og alt det de laget av løgn og lovendringer under krigstiden er svindel og statskupp som ble tillaget for å mele sin egen kake, og vi må huske Trygve Lies ord (om å gi Loven en videre mening).

Dette Ulovlige Straffbare knep eller statskupp fra Arbeiderpartiets side, lider landet under enda i dag.(og noe må gjøres med det).

I tillegg bygget Arbeiderpartiet før krigen ned Hæren, til den ikke var større en en vanlig politistyrke, dette til tross for de advarsler som kom fra militært hold og hva

grunnlovens § 109 uttaler:

”Enhvær statens borger er i alminnelighet lige forpliktet i en tid at værne om sit fedreland”

Den allerede (etter Grunnloven) foreldete Arbeiderparti Regjeringen Nygaardsvold, og kongens flukt fra ansvaret og landet. resulterte i at Landet, Folket og systemet stod uten ledelse.

Da Flyktningene til sist stod trygge på engelsk jord hadde de allerede gitt ordre om nedleggelse av våpen for alle norske styrker. En avtale ble etter ordre undertegnet for Sør Norge og en annen etter Ordre undertegnet for Narvik og Styrkene i Nord Norge. Dette betyr at Norge hadde undertegnet en fullstendig kapitulasjon ovenfor Tyskland.

De ledende offiserene som stoppet Tyskernes jag etter konge og regjering ved midtskogen og således muliggjorde deres flukt til England ble etter krigen dømt for landssvik som takk for sin heltemodige innsats. Kaptein Oliver Møystad fikk 10 års tvangsarbeide og døde like etter løslatelsen. Han som førte kommandoen på festningsverket ved Drøbakk og beordret ild og senket moderfartøyet Blucher til tyskernes okupasjonsflåte og således berget konge og regjering og det norske gullet og store arkivmengder pga forsinkelsen. han ble i etterkrigsoppgjøret også straffet.

”Regjeringen under statsminister Johan Nygaardsvold la landet åpent for de tyske styrker i 1940”. Dette sitatet er hentet fra major og Milorgsjef i Oslo D-13, Oliver H. Langeland sin bok fra 1948, ”Dømmer ikke”.


En bok som ble inndratt av Arbeiderparti-regimet etter at den utkom like etter krigen, var skrevet av en norsk motstandsmann og er vel verd oppmerksomhet.

Her skriver Langeland videre om viktige forhold som er forsøkt fortiet av Arbeiderpartiet siden krigen og som få om noen av oss i etterkrigsgenerasjonen og dagens unge har hørt om.

Denne Historien fra en av veteranene er også med å belyse hva som skjedde. Jendal Antonsen tjenestegjorde ombord på panserskipet Norge den skjebnesvangre dagen på Narvik havn.

En helt vanvittig beskrivelse av det som hendte. Mange har sagt dette, men ingen som var med har før sagt det mellom to permer. Panserskipet Eidsvoll og P/S Norge var en tur opp til Tromsø. Der fikk de beskjed om å dra til Narvik for å forsvare nazistenes interesser. De kom til Narvik havn og fikk der se et tysk skip ved havnen, Jan Wellem, et hvalkokeri. Det var den 8. April 1940, om kvelden. Dette kan ha hatt sammenheng med at det har vært store konflikter i regjeringen om hva som skulle gjøres? Landsforæderi er et dekkende ord i denne sammenheng, og noen var det som utøvet dette fra regjeringshold.

Tenk at begge panserskipene ble skutt i senk og flere hundre av våre gaster ble drept nesten uten å ha fått kjempet mer enn noen få timer for vårt Fedreland pga et døgns nøling av regjeringen. Hadde de fått den rette ordren om å angripe den 8. april så hadde krigen i Narvik fått et helt annet utfall? Begge panserskibene våre ble lurt inn i et bakhold. Oberst Sundlo som var øverste sjef i Narvik for stridskreftene bestemte også over p/s Norge så lenge det lå ved indre havn. Det var rett og slett en henrettelse av begge de norske panserskibene fra den 1. verdenskrig.

Oberst Sundlo var som kjent en edsvoren nazist. Men han var ikke alene, politisjefen Jonas Lie var også nazist og 60% av politistyrken i Norge var nazister. Så eldendig stelt var det i Norge at det var farlig å være nordmann. Akkurat slik oppleves det i dag imot oss som er gode nordmenn. I dagens Norge er media også med nazistene og dekker over det meste hvor vi som er nordmenn blir kalt rasister av nazister av de som virkelig har ord på seg å være det- våre politikere og lobbyistene- den hemmelige Europabevegelsen og frimurerne som arbeider bak vår rygg inne på Stortinget. Det er sannheten om "heltene" på Stortinget.

Det tyske skipet Jan Wellem var ikke et hvalkokeri, men et kamuflert krigsskip og hadde 2000 tyske soldater ombord. De strømmet i land i Narvik. Denne båten kunne panserskipene Norge og Eidsvoll ha senket med letthet, hvis de hadde fått den ordren de egentlig ventet på- som desverre kom for sent, først om morgenen den 9 april. "Skyt på alt som er tysk," lød den.

Alle geværene som de norske soldatene skulle benytte var det feil på. Videre støpte de opp flere kanonfundamenter til bruk mot tyskerne, eller engelskmennene.

Det viste seg at da kononene skulle monteres, så passet ikke hullene, slik at de måtte borre nye hull i lavetten for at de skulle få skrudd dette på plass. Toppen var da tyskerne kom, skrudde de bare bort de norske kanonene og vippet dem av, og skrudde sine kanoner opp på de samme boltene. Det viste seg at disse festene var ferdig-laget for tyskernes kanoner.

Dette viser oss at Oberst Konrad Sundlo som hadde ansvaret for å forsvare Narvik hadde helt andre interesser i tillegg? Det ser nemlig ikke ut som at tyskerne var våre fiender? Dette er et bevis på at den norske staten hadde tatt parti med nazistene. Det samme finner vi innenfor Norsk Hydro, som hjalp nazistene å produsere Zyclon B-gassen som tok livet av 6,8 mill. jøder. Dette er en skamplett og en stygg sannhet om nordmenn på denne tiden hvor de også hatet jødene-. Oberst Sundlo var en selv-erklært nazist. Han bodde i det huset som i dag er nærmest sykehusbakken, en vei som i dag benyttes som gangsti ved siden av det gamle lasarettet, som i dag benyttes som barnehage i enden av bakken. Sundlo brukte å skyte på blink i kjellern i dette huset. Dette stedet kalles i dag for forræderhaugen.

Nå kan dere lure på hvem som hadde ansvaret i regjeringen i 1940? AP-nazistene?

Så de som i dag har skrevet så mange rosende ord i avisene om 9. april 1940 og den ordren som alle hadde ventet på, og som kom -har ikke fortalt hele sannheten. Regjeringen visste dette flere uker før den 9. april.

Det tyske krigsskipet Jan Wellem (hvalkokeriet) hadde vært helt opp til Murmansk med soldatene og kom sørover igjen og ankret opp i Narvik. Det var like mange soldater ombord som besetningen i Tirpitz, 2000 mann. Disse var det som stormet i land i Narvik og besatte de norske stillingene som ble bygget av nordmenn, men etter nazi-tyske tegninger for nazi-artelleri. Hvor stornazisten- Sundlo i Narvik var lederen. Han bodde like ved dagens sykehus, som på folkemunne kalles forræderhaugen.

Boken ”Dømmer ikke” er nylig utgitt på ny etter at regjeringen Gerhardsen med alle midler klarte å inndra den via injurielovgivningen.

Major Langeland ble ikke dømt for noe.

Johan Nygaardsvold fikk etter anbefaling fra Arbeiderparti-regjeringen etter krigen Borgerdådsmedaljen i gull og æreslønn for sin innsats for Norge under krigen.

”Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi”.

Sitat fra Milorgsjef Langelands bok.


Ministre da krigen kom til Norge 9. april 1940: Johan Nygaardsvold og Halvdan Koht. Har de påfølgende 70 år med Arbeiderparti-dominans fungert som en gedigen dekkoperasjon for å skjule hva som faktisk skjedde ved krigsutbruddet ?

General Ruge ble før konge og AP flyktningene forlot Tromsø den 7. Juni gjort til leder for alle militære mannskaper i Norge.

Han ble gitt ordre om kapitulasjon og den endelige avtale ble undertegnet den 10. Juni 1940 og ble signert i Trondheim av Oberst V. Buschenhagen for den tyske generalstab og av Oberstløytnant R. Roscher Nilsen fra den norske generalstab, som for anledningen var sendt ned nordfra.

General Dietl fra (Tyskland) og Oberstløytnant Harald Wrede Holm (Norge) undertegnet samme dag ved Spionkop Kapitulasjonsavtalen for Narvik området. Det var altså ingen krig lengre mellom Norge og Tyskland fra denne dag.

Det landet hadde etter den 10. Juni 1940 var kun sitt folk og sitt land, Ingen regjering, intet storting og en konge som hadde flyktet landet med Gullbeholdningen.

Til tross for dette faktum begynte Arbeiderpartiflyktningene (Dvs. eks. regjeringen) ved ankomst England straks å beordre motstand og strid i Norge dette til tross for at de selv hadde signert Kapitulasjonsavtalene med Tyskerne. De proklamerte og diktet opp løgner som skulle redde deres egen ære. En av de groveste Løgnene var deres Påståtte Storting som de hevder ble avholdt på Elverum under Landsflukten. Hær sier de at en såkalt ”Elverumsfullmakt” ble undertegnet og avtalt. Det som er problemet med dette er at Det ble aldri stemt over denne fullmakten og den ble heller aldri vedtatt. Altså et ikke eksisterende vedtak (Nullitet).

Og det innholdet som blant annet Trygve Lie og C.J. Hambro og Nygårdsvold Lyver om, under og etter krigen er oppdiktede Endringer av Grunnlovens paragraf § 17 som sier:

Kongen kan gi anordninger som angår Handel, Toll, Næringsveier og Politi når det ikke strider mot Konstitusjonen og gitte Lover. Og gjeldende provisorisk til neste Storting.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er ”Riksløgnen som etter krigen benyttes til å innføre Ulovlige straffeprosesser i Nasjonen Norge”. Dette er C.J.Hambros påstand som ikke er verken avtalt , stemt over eller vedtatt av noe som helst Storting. (siden Norge ikke hadde et valgt Storting etter 1939. det siste ble valgt 1936)

Grunnlovens § 71 sier: at stortinget skall være 3 årig.

§ 112 sier: enhver forandring i den Norske statsforvaltning skall forelåes av et storting og vedtas av et annet, for på denne måten å gi velgerne høve til å uttale seg før Lovendringen trer i kraft.

Som alle må skjønne så var denne ”oppdiktede ordning kun en nødløgn”, i likhet med mange av deres andre Ulovligheter, for å tilrane seg på ulovlig måte fortsatt illegal makt i landet som de rømte fra.

Under dekke av denne løgnen utarbeidet AP flyktningene, (Ulovlige anordninger som var i strid mot Grunnloven) De såkalte ”London-Anordninger” som også i strid mot Grunnloven også hadde tilbakevirkende kraft.

Det er også et krav at Lover skall Offentliggjøres, det ble de heller ikke, men derimot hemmeligholdt.

Hele ”Landssviklovgivningen” er altså en Ulovlighet og et falsum. som heller ikke Konstitusjonell nødrett kan rettferdiggjøre og få til å være Lovlig.

Det de oppnådde var å Ulovlig ta makten i Landet og bringe unødig ulykke over det Norske folk og til å straffe de såkalte Quislinger som forsøkte å gjøre sin plikt ansikt til ansikt med fienden mens de selv satt på gods og i herregårder i England.

Det de etterpå sier er at Denne Fullmakt lød:( Kongen kan gi anordninger som anngår Handel, Folk, Næringsveier og Politi når det ikke strider mot Konstitusjonen og gitte Lover. Og gjeldende provisorisk til neste Storting.)

Som dere ser hevder den (ikke eksisterende Arbeiderparti Regjering) ved å bytte ut ”toll” mot ”folk” at de nå, har Lovhjemmel til å gjøre hva de vill.

Etter krigsslutt var Hjemmefronten og Milorg sammen om å inndra offentlige og private arkiver og ut av disse ble alt som var negativt mot dem selv brakt til å forsvinne, også Quislings private arkiv ble redusert til en liten gul bunke med papirer og NS arkivet fikk samme behandling.

Det ble satt i gang Ulovlige henrettelser av motstandere og andre potensielle informanter, ca 200 ble likvidert etter krigen uten lov og dom og dette er enda i dag hemmeligholdt av de ansvarlige i Arbeiderpartiet, Hjemmefronten og Milorg. (likvidasjon, Drap og mord fra de ansvarlige)

Lenge etter krigen, også etter at Landssviket var over skjedde det enda aksjoner fra og av den Illegale krets og blant annet ble Nils Trældal i 1948 brutalt overfalt og fjernet som sannhetsvitne når han skulle til stortinget og redegjøre for hjemmefrontens tvilsomme avtaler og omkved med Tyskerne under og etter krigen.

Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes.

Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.

Trædal og hans gruppe hadde lykkes i å forpurre Hiemmefront-ledelsens forsøk på å oppnevne kommunestyrerepresentantene istedet for å la representantene bli valgt på demokratiske vis. Innføring av oppnevnel-sesprinsippet var åpenbart så viktig for Hjemmefrontledelsen at den var villig til å foreslå politisk mord for å få ordningen gjennomført.

Trædals død er behandlet i Bind 1,12. kapittel. Jeg nevner tildragelsen her for å vise at det er en sammenheng i de mange drap på statsledere, opposisjonelle, fiender av Israel, motstandere av frimureriet og blant de som motarbeider “Den Nye Verdensorden. ”

De grupper som synes verdens fremtid er best tjent med David Rockefellers banksystem, en verdensregjering hentet fra Council on Foreign Relation, og et verdensomspennende samarbeid av næringslivsledere, pådrar seg en så fanatisk tro på dette system at de er villige til å drepe sine politiske motstandere dersom det er nødvendig for å gjennomføre de politiske planene.

For å fjerne uønskede politikere har vi fått spesialgrupper innenfor etterretning tjenestene hvis oppgave ikke bare der er å gjennomføre drapet, men også å skjule at det har vært noe drap.

Kilde: Erik Rudstrøm ” Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 2″, s. 219.

Parlamentarisk leder og formann i Bondepartiet, prost Nils Trædal, ble funnet sterkt skadet utenfor sitt bosted i Holtegaten 30 i Oslo. Han ble brakt til Ullevål sykehus hvor han døde av store hodeskader. Ifølge NTB var Trædal på vei opp trappen til sin bolig i 4. etasje. Mellom 2. og 3. etasje må han ha mistet balansen og falt mot vinduet som var i høyde med trappetrinnene. Vinduet var antagelig ikke forsvarlig lukket og Trædal falt ned på gårdsplassen. Da han ble funnet hadde han et fast grep om vesken sin og nøklene. Utover NTB meldingen kom det ikke fram andre opplysninger om ulykken.(Hær kan vi jo også koble tanken til lignende hendelse i vår tid, på Informanten som ble kastet ut av hotell vinduet i København som hadde opplysninger om svindel og ulovligheter rundt Hovedflyplass byggingen i Oslo) Pressen var taus. Hendelsen ble ikke omtalt. Det ble lagt et taushetens slør over ulykken, hvis det var en ulykke.

Rykter verserte om at dødsfallet var en politisk likvidasjon. At mennesker forsvant og ingen spurte etter dem, var noe vi kjente fra krigstiden.

I 1948 var det fredstid. Hvorfor ble ikke tilfellet politietterforsket som alle andre ulykker med dødelig utgang. Her fantes ingen politirapport. Hvorfor ble ikke Trædal obdusert og skadene beskrevet? Han kunne ha blitt slått ned i portrommet og slept til funnstedet under vinduet, eller kanskje kunne han ha blitt slått ned i trappeoppgangen og blitt lempet ut av vinduet. Hvis han hadde mistet balansen ville han ha sluppet det han hadde i hendene for å gripe etter noe. En obduksjon kunne ha fortalt hvordan skadene var oppstått, og hvorfor ble ikke vitner etterlyst? Da familien kom til Trædals hybel etter dødsfallet fantes ingen papirer, med unntak av en stor brun konvolutt med en dokumentsamling som var kommet i posten dagen etter at han døde.

Den offentlige tausheten var bemerkelsesverdig. I Hjemmefrontlederen Gunnar Jahns dagbok er hele oktober måned utelatt. Trædal var en av Norges fremste personligheter, en hedersmann. Han var ingen trussel mot andre menneskers liv, noe som ofte var årsak til likvidasjoner. Derimot hadde han sterke politiske meninger. Bondepartiets ledere Gabriel Moseid og Nils Trædal sammen med lærer Emanuel Haug og Arbeiderpartimannen Olav Versto, hadde forpurret Hjemmefrontledelsens planer for overgangstiden fra krig til fred i 1945. Det må ha betydd mye for Hjemmefrontledelsen å få gjennomført disse planene, både Haug og Versto var blitt truet med likvidasjon. Trædal var den av gruppen som faktisk led en plutselig død. Historieforskeren Ole Kristian Grimnes forteller hva uenigheten mellom Hjemmefrontledelsen og Bondepartiets ledere besto i:

“Opposisjonen gikk imot kretsens krav om at Regjeringen straks skulle gå av, og at det skulle dannes en ny Regjering uten tilknytning til Stortinget.

I oktober 1948 skulle Stortinget behandle kommisjonens rapport som skulle granske aktivitetene før og etter 9. april 1940. Det var utbredt misnøye med granskningen. mange mente at viktige hendelser var dekket over.

Bondepartiledelsen fikk sterk medfart i rapporten. Trædal ble påstått å være en av “foræderne”, Haugs medsammensvorne. Dette var før Haug vant saken mot Sam Knutzen og ble renvasket for alle beskyldninger. Trædal ville legge frem i Stortinget et brev som “Kretsens” Paal Berg hadde skrevet i juni 1940 til Adolf Hitler. I brevet gikk Berg inn for separatfred med Tyskland og avsettelse av Kong Haakon.

Trædal ble myrdet før han kom så langt, og før han fikk lese rapporten.

Gabriel Moseid førte ordet for Bondepartiet i Stortinget i oktober 1948. Han brukte 5 timer på å gjennomgå de uetteretlighetene Hjemmefrontledelsen hadde brukt mot Bondepartiet. Han avsluttet slik:

“Verken jeg eller andre kan legge frem beviser for følgene av et statskupp som ble avverget. Men at kretsen hadde til hensikt ved dertil skikkede midler og menn å overta makten ved frigjøringen uten Storting og konstitusjonell regjering, det har den selv sagt så mange ganger og såpass tydelig at derom kan det neppe være tvil.

Og det er dette åpenbare brudd på Grunnloven og våre konstitusjonelle prinsipper som er sakens kjerne…Det er intet som tyder på at AP Kretsen hadde oppgitt det planlagte statskupp i dagene omkring 8. mai 1945.

Og når det ble avverget, så var det ikke Kretsens fortjeneste, men folkets og de menn som i tide fikk vakt det til forståelse av farene og til vern om Grunnloven og de konstitusjonelle myndighetene”.

Opposisjonen var for at det gamle Stortinget av 1936 skulle sammenkalles.

Endelig angrep den sterkt det oppnevnelsesprinsipp som kretsen la tilgrunnfor styret i kommunene i en overgangsperiode. Opposisjonen gikk ikke bare tilverks mot kretsens overgangsstyre i og for seg. Den mente mer generelt å se antidemokratiske og diktatoriske tilbøyeligheter bak AP kretsens forslag og antydet at de rommet etterkrigsplaner om en eller annen form for maktovertakelse.

Kanskje de skriftlige kilder er lite presise men et så sterkt ord som “militærdiktatur”, etter krigen ble brukt, i alle fall fikk kritikken brodd også mot den militære ledelse, selv om AP kretsen var dens mest direkte adressat.

Selv tilgjengelige skriftlige kilder viser at for eks. den illegale avisen Vårt Land, som ble regnet som Trygve Nilsens talerør, gikk så langt som å si “Det arbeides etter hva vi har grunn til å tro under demokratiets maske, for fortsatt diktatorisk styresett. Det sies at det er tenkt i overgangstiden, men det er nok meningen at det Norske folk skal stå overfor en fullbrakt kjensgjerning. Og skulle disse reaksjonære krefters bestrebelser krones med hell kan det gå lang tid før folket igjen får bestemmelsen om styre og stell i Norge.

I 1948 var det ingen utenom en egnere krets som hadde kjennskap til den avtale som var inngått mellom Arbeiderpartiet, Bondepartiet og som visste at frimureriet var implisert i denne avtale fra 1935. Prost Trædal som hadde førstehånds kjennskap til denne avtale var nå borte.

Kilde: Erik Rudstrøm ” Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1″.

1) Ole Kristian Grimnes. “Hjemefrontens Ledelse”. side 460.

2) Bergen Arbeiderblad, leder, 20. februar 1951.

3) May Britt Ohman Nielsen, “Bondekamp om Markedsmakt”, s. 395

4) May Britt Ohman Nielsen, “Bondekamp om Markedsmakt”, s. 319

——

Vilje, mot, prinsippfasthet og en god porsjon tradisjonell norsk hederlighet var viktige egenskaper hos Norges store politiker Trædal.

Og Politikeren og forfatteren Johan J. Jakobsen har sagt om Trædal: ‘Trædals demokratiske sinnelag og rettferdighetssans går som røde tråder gjennom hans aktive liv.’ (’Makten og æren’ s. 20)

Som kjent ble Quisling Ulovlig Henrettet etter krigen sammen med flere NS sympatisører og NS folk. dette uten Lovlighet og i strid mot Grunnloven. Deres saker ble av De illegale myndighetene (landsflyktningene (AP) og hjemmefronten samt Milorg, sabotert og viktige bevis fjernet som kunne renvasket dem).

Vi sitter enda i dag og undres hva som stod skrevet i det brev som Quisling gav Kongen like før sin Henrettelse. Er det ikke på tide vi i dag får vite det ?

Det vi sitter igjen med er den vonde smaken i munnen av all den skit vi har måttet svelge av ulovligheter begått ikke av de dømte i Landssvikoppgjøret. men av Den illegale makt som herjet og plyndret landet etter krigen og som fortsatt gjør det (Arbeiderpartiet). (de egentlige landssvikerne og forræderne og de største forbryterne mot Land, Folk og Lovverk)

De valgte seg Quisling og NS som syndebukker og har i all ettertid dyttet alt galt og ulovlig over på disse, også det gale de selv gjorde og fortsetter å gjøre.

Quisling ble dømt etter den Militære og borgelige straffelov, samt hemmeligholdte provisoriske anordninger av 3. Oktober 1941 og 22. Januar 1942 og således begrov de en del av sannheten og også en stor motstander av deres eget forræderi og lovbrudd.

Jeg sier ikke at Quisling var skyldfri. Men at han ikke ulovlig kunne drepes bare siden Arbeiderpartiet ville det slik. Det er organisert Mord i likhet med de 199 andre som blew organisert av Ap etter krigsslutt.

Etter at dette var over så fortsatte de ved å påtale og dømme blant annet Professor Skance til døden (i den såkalte Skance saken i 1947). Også hær ved å holde tilbake beviser som de selv hadde gjemt vekk. Blant annet ble både Nygårdsvold og Koht`s Falske vitneprov om at Norge aldri hadde Kapitulert lagt til grunn for henrettelsen.

(Kapitulasjonserklæringen ble imidlertid tvunget fram fra Arbeiderpartiets hjemmesteder i 1948 og der stod det å lese at avtalen var forevist både Nygaardsvold og Koht under krigen. Dette hadde de også underskrevet på.

Dette viser at også direkte løgn fra statsministeren og Koht ble benyttet for å fjerne andre politiske motstandere og brysomme personer.

Den Norske konge Og AP landsflyktningene brøt sin egen Kapitulasjonserklæring og i strid mot Haag konversjonen og den Norske militære straffelov beordret de en rekke norske offiserer til å bryte sine æresord og yte Tyskerne motstand på Norsk jord. Dette resulterte i represalier fra Tysk side. Store fengslinger av offiserer og andre til krigsfangeleir og uviss skjebne i tyskland.

I august 1945 ble det etter ordre fra England nedsatt av Stortinget en kommisjon med senere arbeiderparti - Statsråd Helge Sivertsen som sekretær, for å undersøke regjeringens, Stortingets, Høyesteretts, Administrasjonsrådets og fylkesmennenes forhold før og etter og under okkupasjonen. Etter at Quisling er tatt av veien (likvidert) i 1945, forelå Englands innstillinger i andre halvdel av 1946. En rekke viktige dokumenter er forbeholdt Kommisjonen eller hemmeligholdt av denne, blant annet det statsrettslige viktige dokument

”Kapitulasjonserklæringen av 10. Juni 1940”

Storbritannia rettet sterk kritikk mot (den illegale) Statsministeren Nygaardsvold, Utenriksminister Koht, Forsvarsminister Ljungberg og også Kom.Admiral Diesen for manglende initiativ, Handlekraft, og forutseenhet og for alvorlige feiltagelser.

Dette kom for sent til å hjelpe de Landssvikdømte og Stortinget besluttet å ikke grise til sitt eget rede, etter forslag fra den før nevnte Høyremannen Hambro- som også var kritisert av Storbritannia for manglende forsvarsvilje før krigen ble det besluttet å ikke reise riksretsak mot de skyldige.

Glemselens slør skulle trekkes over deres synder og forsømmelser ovenfor sitt eget folk, Quisling og NS skulle være nasjonens syndebukker.

Liksom Hambro fikk også Nygaardsvold landets høyeste utmerkelse etter krigen, Borgerdådsmedaljen i Gull, og fra stortingets talerstol ble det sagt at han hadde innskrevet sitt navn i Norges historie i Gull. Men da protesterte Norges kanskje mest rettskafne mann, den av alle så høyaktede Overlege Johan Scharffenberg: Og sa: De bokstavene blir nokk ikke av gull. De har nok rustet nokk så mye, etter at sannheten er kommet fram.

Administrasjonsrådet som også hadde neglisjert Grunnloven fikk ros av England for sin faste holdning og store deler av rådets dokumenter er gjemt bort og fortsatt hemmeligholdt blant annet NIO`s arkiv.

Parallelt med Englands nedsatte kommisjon ble det nedsatt en Militær undersøkelseskommisjon(MUK). Dennes innstilling er per i dag enda hemmeligholdt. Den inne holder angivelig mye av interesse også om kongens og den ulovlige regjeringens gjøren og laden 1939/40 med brittiske og franske militære, og om grunnen til Norges katastrofale mangelfulle militære forberedelse og kampinnsats i 1940. (Det var jo både advart og oversendt brev og telegrammer om hva som var på tur å skje og også at konvoien var dratt fra tyskland med kurs for Norge men ingenting ble gjort.)

Det er også et historisk faktum at Arbeiderpartiet hadde hemmelige forbindelser med Tyskerne hele 9. april. Forbindelsen var ordnet igjennom Oslos Politimester Kristian Welhaven som av Arbeiderpartiet fikk beskjed at hovedstaden skulle overgis fredelig til Tyskerne. Det var enda ikke gitt ordre om Mobilisering, men den utgåtte regjeringen tillot enda krigshandlinger, denne tvetydige handlemåten kostet over 850 Nordmenn livet.

Og Disse Lovbryterne regjerer fortsatt landet.

Sjefen for den hemmelige, Illegale politiorganisasjon, opprettet i 1942 i Sverige- senere kalt Rikspolitiet var i Norge advokat Sven Arntzen, som i 1945 ble Riksadvokat, og Foreslo ”Landssvikoppgjøret”.

Den øverste sjef for Rikspolitiet var ifølge Kjeldstadli : Andreas Auli i London, som senere etterfulgte Arntzen som Riksadvokat i Norge. Generalinspektør for Milorg var Jens Chr. Hauge (en person vi i Norge per dags dato ikke kan redegjøre for, muligens Russer?)

Arntzen ble av Arbeiderpartiregjeringen i etter krigsårene satt som styreformann i den store nydannede Statsbedrift ”Norske jernverk” som bare fram til 50 tallet kostet staten over 1000 (tusen) millioner kroner og som gikk på statstilskudd fram til den dag det ble nedlagt sammen med alle andre statsbedrifter i landet. (det er et åpent spørsmål om hvor alle disse pengene ble av og om kanaliseringen av pengene var styrt av AP til egne konti) vi kan anta at arkivene og regnskapene for disse er fjernet og blidt borte i kjent AP stil.

(det burde ilegges Økokrim og Politi plikt til å undersøke alle APs økonomiske transaksjoner fra 1920 og fram til i dag for å klarlegge hvor stort deres ran av den Norske stat er i kroner og øre) og også størrelsen på ulovlig mottatt Utenlandsk valuta brukt til å vinne velgere til tross for Grunnlovens klare beskjed om at dette er Ulovlig.

I samme regi ble Norsk Koksverk også satt under ledelse av en av kretsens betrodde Hjemmefrontmenn sammen med all annen statlig aktivitet fram til dags dato.

Jens Cristian Hauge ble sjef for Erstatningsdirektoratet og der etter forsvarsminister, men er senere kommet over i ledelsen av SAS samtidig som han også var engasjert i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Kongsberg Våpenfabrikk. Det man klart kan si er at etter krigen og frem til i dag har APs politikk vært å besette alle stillinger i samfunnet med betrodde Arbeiderparti sympatisører som var ad ulovlig vei kommet til stillingen, siden de ikke måtte konkurrere mot bedre utdannede og bedreevnede personer slik Loven krever.

Dette er et system som enda hersker i hele landet, og som gjør at styre og stell stadig forgiftes av innkompetanse og udugelighet. Spesielt når jobben går til den ”ikke fult så lure men partitro kameraten” istedenfor den intelligente og stå på lystne godt utdannede personen som også hadde søkt på stillingen.

Er det rart folket er kvalm av stanken fra alt dette makkverk Arbeiderpartiet og deres medsammensvorne ulovlig har bygget opp?

Etterkrigstiden er full av ”samme leksa”

etter krigen Stjal AP Nortraskipsfondet som var sjøfolkenes lønn for den tid de deltok i krigsinnsats og også erstatning til de farløse og enkene etter drepte sjøfolk.

Der er mange som vet i vårt samfunn, og som kjenner til disse sammenhenger, men de holder klokelig kjeft om dem. De er redd. Hva skjer med de som ikke holder kjeft?

“Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes. Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.”

“Høyesterettsadvokat og lærer Emanuel Haug, sterk og vital i dagens strid, døde plutselig i i 1952, 61 år gammel. To av de fire menn som hadde gått sterkest ut mot frimureriet og Hjemmefrontens ledelse var nå borte etter at de først var blitt truet med likvidasjon. I 1948 var det ingen utenom en egnere krets som hadde kjennskap til den avtale som var inngått mellom Arbeiderpartiet, Bondepartiet og som visste at frimureriet var implisert i denne avtale fra 1935. Prost Trædal som hadde førstehånds kjennskap til denne avtale var nå borte.”

(Kilde: Erik Rudstrøm ” Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1″.)

Vi kan stille spørsmål ved Jens Bjørnebo’s “selvmord”. Bjørnebo var en en av de skarpeste samfunnskritikere i sin samtid på 50-60 tallet (+ 1976, 55 år gammel).

En velkjent nålevende forfatter og journalist forteller meg januar 2008 at han blir “strålet” (lavfrekvente energi våpen) av dette klandestine miljøet, som ikke liker det han skriver om. Han kan våkne opp helt stiv i hele kroppen, etter en høneblund på sofaen. De har i alle praktiske henseender gjort hans leilighet i Oslo ubeboelig.

Knut Frydenlund, Utenriksminister, ble rammet av hjerneblødning etter å ha fløyet fra Helsingfors til Oslo torsdag den 26. februar 1987. Han ble bare 60 år gammel. Som utenriksminister var Frydenlund opptatt av hvordan verden kunne organiseres på en bedre måte. I foredraget “Lille land – hva nå?” som han holdt i 1969, kommer han inn på hvordan verdenssamfunnet bør se ut og hvordan Norge, som et lite land kan bidra til gjennomføringen av det. Frydenlund gikk inn for, at forholdene mellom landene bør styres gjennom forpliktende avtaler og ikke ved hjelp av Den sterkestes rett. Knut Frydenlund arbeidet for det som kalles det norske prosjekt. Han ønsket å trekke de små stater inn i et globalt avtaleverk som kom til å stå i opposisjon til amerikansk selvrådighet.

Om dette forteller Jan Bøhler (Dagsavisen 22. sept. 2004), som er leder for Oslo Arbeiderparti: I det amerikanske valget 2. november 2004 står mye på spill for Norge. Hele det norske utenrikspolitiske prosjektet med å bygge en bedre organisert verden, som Knut Frydenlund kalte det, er i fare. Vi må tøyle den sterkestes rett gjennom forpliktende globale avtaler. På 1990-tallet ble det gjort en rekke viktige fremskritt i dette arbeidet, men fra Bush & Co tiltrådte i 2001 har de på bred front torpedert avtaler og forhandlinger som er livsviktige for verdens fremtid.”

(Erik Rudstrøm, “Frimureriet og de skjulte makteliter”, Bind2, s.220-223).

Og disse ensidigheter fra USA’s side går ALLTID i Israels favør, mot resten av verden. Så vet vi hvor den amerikanske administrasjonens lojaliteter ligger.

Ole Østlund, sentral i etterforskningen av Alexander Kielland sabotasjen sier: “Frydenlund hadde bl.a. god kontakt under sin tid som utenriksminister med USA Secretary of State (1973 – 1977) Henry Kissinger. Kissinger på sin side hadde like god kontakt med politikere innenfor både det demokratiske og republikanske parti i USA. Han etablerte tidlig på 1960 tallet kontakt med både Kennedy og Nixon. Således var Kissingers kontaktlinjer til personer i regjeringen Carter etablert. Kissinger sørget også for samarbeide mellom CIA og Mossad.”

Henry Kissinger er også sentral i alt som er pro-Israelsk. En sionistisk hauk kalles han av enkelte. Olof Palme nektet ham innreise til Sverige i sin tid (visum) for å delta i et Bilderbergmøte, fordi han anså Kissinger for en krigsforbryter. Ikke lenge etter var Palme død.

Johan Jørgen Holst. Utenriksminister. Ble 57 år gammel. “Hjerneslag 16. desember 1993. Denne dag fløy Holst fra Madrid til Oslo. Da han var fremme og skulle forlate flyet var han syk, og ble kjørt til Rikshospitalet hvor han ble innlagt. Det ble konstantert at han hadde blødning fra lillehjernen. Holst og hans medarbeidere var arkitektene bak fredsavtalen mellom Israel og PLO. Den såkalte Oslo-avtalen som pågikk på denne tid.” (Erik Rudstrøm, “Frimureriet og de skjulte makteliter, Bind2, s.220-221). Denne Oslo-avtalen var lite populær fra Israelsk side.

Alt kan skje, “I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen.”, sier Norulv Øvcrebotten, statssekretær for Holst og kollega av Anne Orderud Paust.

Spørsmålet til slutt: hva gjør vi med all denne forbrytelse, disse mord, tyveri og Svindel?

Må vi ikke for å bevare vår egen Moral reagere og kreve disse Forbryterne straffet?

Og må vi ikke for våre barns skyld sørge for at de som kommer etter oss slipper å leve under slike retts-løse fårhold ?

VALGET ER DITT, SÅ VELG !


Bjørn Dahlberg

}+

* Våre egne ansatte myndigheter, som vi alle lønner og finaniserer over vår skatteseddel, må umiddelbart slutte å støtte sykeliggjøring og utnytting av oss, det norske folk, med fler. Her er både klare indisier og beviser på at bl.a. hele den norske Regjering og norske Storting og alle relaterte institusjoner med så alt for mange fler er korrupt inn til kjernen, uansett politisk parti, uansett representant, uansett lederstilling, uansett, eventuelle unntak er på grunn av fatal inkompetanse, **** Cirkus mullah Krekar & co **** , Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning , 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ , Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda(261800_2193891046241_3319809_n.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg 261800_2193891046241_3319809_n.jpg (26KB - 1169 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/7/2012 19:24 (#8338 - som svar på #8321)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Eustace Mullins - The New World Order (Full Length), in youtubeEustace Mullins (RIP) about Zionists, Holocaust, Rothshild, Israel, Judaism , World System and the Illuminati , THE NAZI ZIONIST PARTY AND THE HOLOCAUST

Google { eustace mullins }

Youtube { eustace mullins }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/7/2012 12:30 (#8352 - som svar på #8338)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The "Wipe Israel Off The Map" Lie! +, in youtube

]


The New Age - (The Enemy Of Christ Exposed) - For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] , 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ , Nazis did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull' , **** Cirkus mullah Krekar & co **** , THE NAZI ZIONIST PARTY AND THE HOLOCAUST

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/7/2012 13:21 (#8358 - som svar på #8352)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The 2012 Olympic Games Exposed +, in youtube * Duplicate Truth777Exposed- The 2012 Olympics Exposed (Full ) in dailymotion

]

Quote: In this video, we will expose what we feel is going to occur at the 2012 Olympics (Opening Ceremony) in London. We also provide evidence to back up our assertion. What do we feel is going to happen? A false flag nuclear attack that will be yet another step towards the New World Order that we feel will either start World War 3 or trigger the quarantining of citizens all over the world. http://truth777exposed.blogspot.com >> (Digression) Russia’s FSB Reports Pop Icon Michael Jackson Assassinated By CIA * Quote with notable exerpts at the end of this post

Source The 2012 Olympic Games Exposed , 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ , Planer om falsk flagg terror under London OL , ILLUMINATI, MUSIC INDUSTRY AND WHY MICHAEL JACKSON WAS KILLED , The New Age - (The Enemy Of Christ Exposed) - For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] , The Bible, Bibelen  

Google { london olympics site:abeldanger.net , london olympic site:abeldanger.net }

* Quote: .. Notable Excerpts: "FSB sources are reporting to President Medvedev today that American pop icon Michael Jackson was “most assuredly” assassinated by the US Central Intelligence Agency (CIA) after an examination of data transmitted by a Russian Military’s Kosmos 2450 satellite show “conclusively” that immediately prior to the music stars death in Los Angeles an electromagnetic pulse consistent in pattern to EMR weapons looted from the former Soviet Union by the United States was employed at the “exact coordinates” of the rock stars home." "To the reason behind the CIA needing to assassinate Michael Jackson, these reports continue, was an out of court settlement the pop icon signed with son of the king of Bahrain, Sheikh Abdullah bin Hamad al-Khalifa, this past November in London, and which stated, in part, that in exchange for millions of dollars previously lent to Mr. Jackson by the Sheikh, Mr. Jackson would allow his sold-out United Kingdom concerts to be a “platform” for warning the World of a soon to occur mass genocide event." To download the Rockefeller pdf visit: http://www.gbn.com/articles/pdfs/GBN&Rockefeller%20scenarios.technology&development.pdf .. * Pdf-file attachedVedlegg
----------------
Vedlegg GBN&Rockefeller scenarios.technology&development.pdf (5247KB - 0 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/8/2012 04:39 (#8419 - som svar på #8358)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Roger Morneau A Trip Into The Supernatural (full testimony), in youtubeThe society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/8/2012 14:48 (#8421 - som svar på #8419)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Conspiracy Of Silence (Banned Discovery Channel Documentary) +, in youtube

]

Rusty Nelson on Boy's Town +

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/8/2012 23:28 (#8467 - som svar på #8421)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Children Right Alliance Exposed!!. by Kathy Sinnot, in youtubeDen såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/8/2012 00:31 (#8468 - som svar på #8467)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Are Plastic Bottles Safe?, in youtubeDen såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language , Johnson & Johnson owns up to deadly formaldehyde-containing products in wake of bacteria scandal

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 31/8/2012 03:00 (#8477 - som svar på #8468)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel David Ickes verden, sitat:

+{

Dagens consiousness, bevissthet, er ganske så primitiv og farlig i vårt globale samfunn, ensporet og kontrollert via bl.a. massemedia, lærebøker, litteratur og kultur, som vises bl.a. ved at de fleste nyter sin isolerte tilværelse imens bl.a. våre regjeringer støtter massemord på bl.a. barn, Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151#M7897 + extra, direct reference http://www.youtube.com/watch?v=hhtk950O-OU&list=PLDC30E3C3706F219B&feature=plpp_play_all

En av mange mektige organisasjoner som planlagt kontrollerer og sensurerer vår bevisshet er Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra, direct reference http://www.youtube.com/watch?v=8V7E8p18twU&list=PL425C4FEFE81B9370&feature=plpp_play_all

Situasjonen i så måte er mildt sagt en katastrofe

F.eks. i Norge er bl.a. politiske myndigheter beviselig korrupt inntil kjernen, **** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146 Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 Hvorfor ble ikke de viktigste bevisene presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/#hl=no&=anders+breivik+site:nyhetsspeilet.no } Norges monstermafia { stay behind hans gaarder https://www.google.no/#hl=no&q=stay+behind+hans+gaarder }

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/9/2012 18:37 (#8486 - som svar på #8477)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Exposing the hypocracy of US-Zionist-NATO TERRORIST INVADERS and 'War on Terror', in youtubeIraq War Veteran Exposes NWO Mafia's Crimes Against Humanity +

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/9/2012 15:41 (#8496 - som svar på #8486)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kommentar under artikkel Bibelen om multikulturalisme, sitat:

+{

Den artikkelen minner sterkt om usedvanlig vanlig falsk propaganda for å skape en illusjon av at det er stor fiendtlighet mellom islam og kristendom, muslimer og kristne, kun løgn og svindel. Apropos, så langt er ingen muslimer funnet blant de skyldige bak 9/11 falskflagg terroraksjonene og relaterte hendelser, 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

En særdeles stygg og alvorlig falsk propaganda sak av samme sort på hjemmebane, **** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/bilderberger-siv-jensen-tar-nyhetsspeilet-i-forsvar/comment-page-2/#comment-87838

Månedens og «Dagens tips, lag en stor bunke a5-ark med informasjon og referanser , inklusive www-lenker, til de viktigste tema du kjenner til, hvor alle eller trolig de fleste ikke er lov å informere om i dagens korrupte og folkefiendtlige massemedia ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87648

Whitney Houston – I Look To You (Full Album) [Japan Bonus Edition] http://www.youtube.com/watch?v=vUGiNaKgK3o&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

}+

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/9/2012 15:38 (#8504 - som svar på #8496)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Joel Lord, quote:

+{

If I'm to be arrested some day for speaking the truth, if my website, The Vaccine Resistance Movement, is systematically censored by authorities & ultimately shut down through some draconian legislation, then there will be others to rise up and take my place in this fight for self-determination of the body. This isn't about grandstanding or trying to illicit an emotional response. But I've invested years in this effort to awaken families to this encroaching Technocracy, all the corrupt tentacles fueling this Medical Mafia UN-directed hydra known as Western Allopathic Medicine. a Medieval system which threatens the very foundations of natural immunity & the sanctity of the species (which is rapidly being re-engineered by design), a fundametal priciple which our ancestors depended upon for survival and guarded as would a mother protect her own child from getting in harm's way. Rise up, those of you still sitting on the fence, and become pro-activists in this great journey ahead. We're running out of time.

“It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.” Robert Francis Kennedy

“If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a precarious chance of survival. There may be a worse case. You may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.” Sir Winston Churchill, excerpt from The Second World War: The Gathering Storm

}+

Source: facebook group Vaccine Resistance Movement: VRM Updates & News From The Trenches, vaccine resistance movement .org

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/9/2012 15:42 (#8539 - som svar på #8504)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

SPREAD THE WORD this is a must see, about the CFR +, in youtube

]

Quote: SPREAD THE WORD FAR AND WIDE. WRITE AND CALL ALL OF YOUR REPRESENTATIVES AND TELL THEM TO STOP THIS MADNESS. This clip is from a documentary called "Behind The Big News" but i have it as a playlist on my channel under: "NWO inc.: CFR & Media Mass Manipulation" (6 parts) THIS IS A VERY IMPORTANT INTERVIEW WITH investigator and author, Daniel Estulin, on his book, "The True Story of the Bilderberg Group", PLEASE LISTEN AND PASS IT ON, WE ARE DEFINITELY ON OUR OWN http://www.informationclearinghouse.info/article19016.htm help kucinich keep his congressional seat please contribute at: http://www.kucinich.us/ i hope everyone who sees it will re-post it on their myspaces, facebooks etc and spread the word to as many people as possible and we can start by convincing people to vote for dennis kucinich ron paul mike gravel cynthia mckinney ralph nader (IM NOT SURE ABOUT NADER, IM STARTING TO HAVE MY DOUBTS ABOUT HIM, I THINK THAT HE MAY BE PART OF IT, ESP SINCE HE SUPPORTED EDWARDS WHICH IS A HUGE RED FLAG). as for the others though i think they are the only people who have are best interests at heart and who sincerly want to stop this. this video exposes the North American Union and the Council on Foreign Relations involvement. Our world is about to change... This past August, the presidents of Mexico, Canada and the U.S., met to discuss The Security and Prosperity Partnership of North America. You may ask yourself why you've never heard of it... The U.S. government is currently brainwashing the American people. Our government is a Shadow Government controlled cult members-(Skull and Crossbones), international banking-(the federal reserve)and Fascist dictatorships. The American People, are being attacked by domestic enemies. (Alan Greensfeld, Rockafeller, Rothchild ,Morgans).The goal of this "partnership" is to integrate these countries economically and politically, with plans to mint a new universal currency called the "Amero". In other words a "North American Union". A super-state in which U.S. sovereignty is diminished. Even CNN news anchor Lou Dobbs has criticized it saying it's "absolute ignorance... an absolute contravention of our law, of our Constitution, every national value". The only trouble is, who you plan to elect to the presidency could make matters worse... Hillary Clinton, Barack Obama, John Edwards, Joe Biden, Rudy Giuliani, Fred Thompson, Mitt Romney and John McCain are all members of The Council on Foreign Relations. For those of you who are not familiar with this organization, it's stated goal is to "influence" American public opinion in regards to foreign policy. Many of the largest corporations in the world are also members of this elite organization. The CFR is responsible for releasing a document entitled, "Building a North American Community", which has been cited as the inspiration and road map for the Security and Prosperity Partnership. ALL of these candidates support The Patriot Act, Military Commisions Act, and The Real I.D. Act. The Military Commisions Act allows for U.S. citizens to be labeled as "enemy combatants" and held indefinitely without access to an attorney. It also allows you to be tortured up to the point of "physical and mental trauma". The Real I.D. Act requires that all americans get a national I.D. card outfitted with a Radio Frequency Identification Chip (RFID) by 2009, beginning May 2008. Halliburton subsidiary KBR has been contracted by the U.S. Army Corps. of Engineers to build detention centers for "an emergency influx of immigrants into the U.S., or to support the rapid development of new programs". what "new programs" do they have in mind??? If you vote for one of these candidates you will be giving up your and your childens freedom To elect one of these canidates is to elect an unaccountable, governing body to "guide" our nation into one world government. GO TO KUCINICH DOT US TO HELP DENNIS GET RE-ELECTED TO CONGRESS, HIS VOICE IS VITAL IN THE CONGRESS! AND RON PAUL PEOPLE SHOULD BE ESP INTERESTED IN HELPING DENNIS, IF RON PAUL BECOMES THE REPUBLICAN CANDIDATE HE WILL NEED DENNIS' VOICE IN CONGRESS. i did not know al gore was a member of the cfr, that is heart breaking

Books { The True Story of the Bilderberg Group Daniel Estulin }

Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/9/2012 16:38 (#8555 - som svar på #8539)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Press TV-Iran Today-Jundallah Terrorist Organization in Iran-05-21-2010, in youtube

]

Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/10/2012 19:02 (#8580 - som svar på #8555)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Whole Foods Confronted for GMO in Stores, in youtubeThe World According to Monsanto , Europe-wide ban on Monsanto GM corn imminent in wake of French study linking it to cancer , Russia bans all GM corn imports; EU may also ban Monsanto GMO in wake of shocking cancer findings , GMO news, articles and information in Natural News .com , GMO Articles in Mercola .com , Monsanto is Using GMO Foods to Destroy Our Health, This Food Knowingly Causes Cancer in Rats - Are You Eating it? , ‘Biofarms’ to Integrate Vaccines, Pharmaceuticals into GMO ‘Biopharmaceutical’ Crops

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/10/2012 21:49 (#8581 - som svar på #8580)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Transhumanism Agenda, in youtubeSåkalt svineinfluensa forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/10/2012 20:41 (#8599 - som svar på #8581)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Psykiatri bluff +, in youtube

]
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/10/2012 20:09 (#8614 - som svar på #8599)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Belgium's X Files. An Olenka Frenkiel investigation, in youtubeGoogle { pedophilia site:abeldanger.net , pedophile site:abeldanger.net } , British Bankers' Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit , Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/10/2012 22:12 (#8623 - som svar på #8614)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Norvegian-Kent Hovind,bevis mot evolusjonen som ikke ønsker å vite om skapelsen.wmv, in youtubeGods of the New Age - Mind-Control Cults

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/10/2012 21:35 (#8630 - som svar på #8623)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Averting world war III, in larouchepac .com

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 25/10/2012 12:22 (#8653 - som svar på #8630)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

HALLOWEEN EXPOSED +, in youtube

]

America's OCCULT Holidays Exposed

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 25/10/2012 17:44 (#8656 - som svar på #8653)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Pstereo og TrønderEnergi har tidligere brukt plakater med satanistisk håndtegn http://tinyurl.com/bll3h39 & http://tinyurl.com/ctkmrat Vedlagt bilde http://i45.tinypic.com/2hfur21.jpg, i facebook, er av plakat i en AtB, Trondheim, kampanje, hvor illuminatis altseende øye, the all-seeing eye, the eye of Horus, Lucifer, er med, samt ett par-tre andre symboler som må vurderes mhp the new age symbolikk, ref. The New Age Infiltration of the Truth Movement, Final Cut

British Bankers' Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit , The New Age - (The Enemy Of Christ Exposed) - For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] , *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order , Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda   * NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel's Wife Tell-All, oppression, deception, secret society , John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd - The Illuminati and Witchcraft - His Talk (1978) , Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?(busshelter_no_occult_symbolism.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg busshelter_no_occult_symbolism.jpg (245KB - 990 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/10/2012 00:29 (#8659 - som svar på #8656)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

UK Column Live - 25th October 2012 - Ben Fellows talks about child abuse in the media +, in youtube

]

Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/11/2012 17:25 (#8690 - som svar på #8659)
Emne: RE: Consciousness, bevissthet, videoer o.a. IISenior Top Team

Poster: 7549
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no
Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP +, in youtube

]

Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012 + , Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life , British Bankers' Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit , The New Age - (The Enemy Of Christ Exposed) - For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] , Asbjørn Dyrendal, konspirasjonsteorier gir et fattig verdenskart, med viktige kritiske kommentarer , Jørgen Skavlan, lege: Nordmenn er Europas mest naive befolkning. Om selverklærte såkalte skeptikere , Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? , Nrk Trygdekontoret, skepsis humanister kontra etterrettelighet. Lettsindighet, svada og løgn i alvor

Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : < ... 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Viser side 11 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software