Søk | Statistikk | Bruker Liste Forum | Kalendere | Album | Tips
© Navigate3D Forum
© Navigate3D Forum ->  Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nøtter og utfordringer -> Vis Tråd

Du er pålogget som en gjest. ( logg inn | registrer )
Poster siste Døgn
Uke Måned

Tips: Kvaliteten på rutene en GPS mottaker beregner avhenger av kvaliteten på kartproduktet som er installert


Såkalt svineinfluensa forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a worldwide crime
Hopp til side : < ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... >
Viser side 8 [25 meldinger per side]
Vis forrige tråd :: Vis neste tråd
   Generelle forum, kjøp og salg, nyheter -> Nøtter og utfordringerMelding format
 
Otto
Posta 27/4/2012 15:50 (#8227 - som svar på #8224)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Germ Protection Inside Our Body, Allison Jones +, in youtube

]

Tracking Vaccinations .com , Vaccines have been based on medical fraud for over a hundred years , 29 cases of narcolepsy due to swine flu vaccine reported in Germany , Vaccination of New Zealand children without parents’ consent “outrageous” , Does another wave of pandemic bird flu hype signal trouble? , The Neurological Poison So Common Your Doctor Probably Pushes It , Ethics Violations During HPV Vaccine Trials in India: Punitive Action Anticipated , Gone After Gardasil: Jasmine – New Zealand

Google { allison jones vaccines , allison jones swine flu }

Youtube { allison jones vaccines , allison jones swine flu }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/5/2012 21:50 (#8249 - som svar på #8227)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Chief executive of GAVI wants to 'immunize every kid on earth'

Quote: (NaturalNews) The Bill & Melinda Gates Foundation-backed group Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) is on a mission to forcibly vaccinate every single child on the planet against every single known «preventable disease.» And the group’s CEO, Seth Berkley, believes he can actually make this happen with enough cash, political force, and distribution systems in place. Cloaked in a veil of humanitarianism, GAVI’s vaccination agenda has been spreading across the globe like a virus, as hundreds of millions of children around the world have already been vaccinated, and many more are on the way. But the group’s vaccination push will not stop until every child in the world is vaccinated, even if it means having to use force. This is what happened, after all, in Malawi back in 2011, where Malawian children were vaccinated at gunpoint. Reports at the time indicated that parents of unvaccinated children that had tried to escape a local vaccination mandate were tracked down and apprehended, and their children forced to receive the jabs as part of the United Nations’ Millennium Development Goals (http://www.naturalnews.com/033119_vaccinations_gunpoint.html). None of this would have been possible, however, had GAVI been allowed to crumble back in 2010 when it was suffering severe financial problems. But former Microsoft CEO Bill Gates came in and saved the day, according to Reuters, by working together with GAVI and the British government to coerce much needed funding, to the tune of $4.3 billion, out of donors. ..

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language

GAVI and some related organizations are proven to be terror organizations. Stop them before they destroy our kids and the society as a whole. Read about vaccines in the referred article above, eight long pages with multimedia presentations. Please shut off your tv and do something, and in other spare time you have. If you don’t know, we’re in a hurry. Mass media are silent liers even now when the situation is extremely critical

Gardasil May Cause Cancer , Myth busted: Vaccinations are not immunizations , The Great Measles Misunderstanding , VRM: The Re-emergence of Polio in The Third World (compliments of the World Health Organization & Bill Gates) , 278. The Autism-Vaccination Connection , Vaccines Have Been Based on Medical Fraud For Over 100 Years , autism media channel .com , Italian court rules MMR vaccine did trigger autism , International Vaccine Injury Awareness , Paralysis Cases Spike in Wake of Bill Gates’ Polio Vaccination Effort in India , Autism Coalition Takes Secretary Sebelius to Task for Autism Epidemic Inaction , One of the Numerous Problems With Vaccines , WHO Will Use Polio Vaccines to Depopulate Underdeveloped Nations , Tainted nightmare source jim stone freelance .com , Svineinfluensavaksinen - Tidsskrift for Den norske legeforening(NaturalNewsCom_2.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NaturalNewsCom_2.gif (21KB - 798 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/6/2012 01:14 (#8299 - som svar på #8249)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Folkehelseinstituttet, Arbeidsgruppe vedr. rotavirusvaksine v/Synne Sandbu. MERKNAD TIL RAPPORT VEDR. INNFØRING AV ROTAVIRUSVAKSINE I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET * i scribd

Sitat:

+{

Folkehelseinstituttet,
Arbeidsgruppe vedr. rotavirusvaksine
v/Synne Sandbu

Vår saksbehandler: asr
Vår ref: FHI/rotavirus
Vår dato: 241011
Deres ref.:

MERKNAD TIL RAPPORT VEDR. INNFØRING AV ROTAVIRUSVAKSINE I
BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET.

Som angitt i de fortløpende diskusjonene i arbeidsgruppen og i e-post til arbeidsgruppens leder 30.09.10, har Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF) hatt behov for å avklare endelig standpunkt til innføring av rotavirusvaksine i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vi har opplevd en klar forventning om å konkludere med en positiv innstilling til innføring av denne vaksinen, noe som i seg selv ikke er uproblematisk når en arbeidsgruppe skal foreta en objektiv vurdering.

Etter en grundig vurdering, både i LaH NSF og i Norsk Sykepleierforbund, har vi kommet til at vi ikke ønsker å støtte arbeidsgruppens forslag. Som en følge av dette, ønsker vi i rapportens kapittel 10 (og kap. 1 som er en kopi av kap. 10), tilføyd følgende:

Mindretallet bestående av Landsgruppen av helsesøstre NSFs representant, støtter ikke anbefalingen om innføring av rotavirusvaksine i Barnevaksinasjonsprogrammet.

Vår begrunnelse for dette er i korte trekk:
 • Vår oppfatning er at hensynet til barnets beste skal veie tyngre enn de evt. samfunnsøkonomiske gevinstene. Vi vet at det å ligge på sykehus er en påkjenning for barn (og foreldre), med risiko for senere psykiske problemer1. Vaksinasjon innebærerimidlertid også en stressituasjon for både barn og foreldre. Her må man vurdere 900sykehusinnleggelser årlig opp mot nesten 185.000 vaksinesituasjoner årlig, og hva somer ”barnets beste”.
 • Vi kan ikke se at dokumentasjonen på samfunnsøkonomisk gevinst er så entydig at det er et godt nok argument for innføring av vaksinen.
 • Vi mener man ikke kan vurdere denne sykdommen og denne vaksinen isolert. Vi vet at det foreligger og vil komme forslag om andre vaksiner som ønskes tatt inn i Barnevaksinasjonsprogrammet, eks. hepatitt B. Undersøkelser i regi av FHI har vist at småbarnsforeldre er positive til vaksine, men det er ikke spurt spesifikt om holdninger tilrotavirusvaksine kontra andre vaksiner. Vi opplever større skepsis både blant foreldre og helsesøstre til å innføre stadig nye vaksiner. Debatten rundt innføring av HPV- vaksinen og den siste tidens dokumentasjon på alvorlige bivirkninger av svineinfluensavaksinen har forsterket dette. For å lykkes med en vaksinestrategi er man avhengige både av motiverte foreldre og helsesøstre, sistnevnte er de som både skal informere, motivere og gjennomføre alle vaksinasjoner i Barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Vi er også spørrende til om denne vaksinen bør prioriteres innført med de betydelige kostnadene det innebærer, sett i lys av andre alvorlige helseutfordringer blant barn og unge, eksempelvis overvekt/fedme, psykiske helseplager osv.
 • Vi spør oss om det hadde det vært rimeligere og mer hensiktsmessig med en systematisk opplysningskampanje i forhold til smitte, håndhygiene osv? Bedre håndhygiene og enkle smitteverntiltak vil ha effekt også utover forebygging av rotavirus, og vil slik kunne gi en folkehelsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst. Erfaringer fra svineinfluensapandemien tyder på at dette kan være en klok strategi.
 • Produsentene av vaksinene har underveis i vurderingsprosessen redusert prisen på vaksinene betraktelig, og hevder at vaksinasjon dermed også er kostnadseffektivt i et helsetjenesteperspektiv. Vi tenker det er viktig å ha de sterke kommersielle interessene i mente når en konklusjon skal trekkes.
 • Vi er klar over at det er utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere etiske/globale forhold relatert til innføring av denne vaksinen i Norge. Vi har imidlertid sett det riktig å diskutere etiske problemstillinger knyttet til at Norge som et av verdens rikeste land skal innføre vaksine mot en sykdom som etter vår vurdering er et begrenset problem her til lands. I en rekke fattige land er rotavirusgastroenteritt et reelt og alvorlig folkehelseproblem og medfører hyppig død blant sped- og småbarn.
Et viktig etisk aspekt for oss, har vært at innføring av vaksinen i Barnevaksinasjonsprogrammet kan bidra til utjevning av sosial ulikhet i helse, ved at vaksinen tilbys alle barn kostnadsfritt for familien. Det vil imidlertid være et argument som er gyldig i forhold til alle vaksiner som vurderes inntatt i Barnevaksinasjons-programmet.
Vi foreslår også en tekstendring i kap. 8.3 hvor det påstås at sykdommen er et folkehelseproblem. Et folkehelseproblem er så langt vi har kunnet finne en presis definisjon på, når en lidelse rammer minst 1% av befolkningen. Ut fra fremlagt dokumentasjon i rapporten, kan vi ikke se at dette er tilfelle hva gjelder rotavirusinfeksjon.

Med vennlig hilsen
Astrid Seim Realfsen, LaH NSFs representant i arbeidsgruppen
Astrid Grydeland Ersvik, Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF

Kopi:
NSF v/ fagsjef Mette R. Dønaasen, NSFs forbundsledelse

}+

Vedlagt bilde-kopi og pdf-filVaksinasjon mot svineinfluensa 2009 , Luftforsvarets musikkorps Trondheim Stiftsgårdsparken 15. juni 2012 , Uvaksinerte friskere enn vaksinerte , Breaking News: Autism Ruling Hot Off Italian Judge’s Gavel , Autism and Vaccines Researcher for CDC, Indicted for Fraud and Money-Laundering , Information update - Sanofi Pasteur recalls tuberculosis (BCG) vaccine , Vaccinated children have up to 500% more disease than unvaccinated children , Why Autism is Like Watergate , Islam, Vaccines and Health , "Gardasil Vaccine" Dangerous and Completely Useless at Preventing Cervical Cancer , Early Hepatitis B Vaccines and the “Man-Made” Origin of HIV/AIDS , THE GENESIS & CHRONOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF HIV/AIDS , Den store AIDS-svindelen , They seem to do whatever it takes to poison all of us with vaccines: { BREAKING ALERT: CDC confirms Zombie virus, it is called LQP-79. , U.S. CDC recommends expanded use of Pfizer vaccine } , Study Shows Silver Nanoparticles Attach to HIV-1 virus(Sak_35_12_merknader_fra_Landsgruppen_av_helsesoestre_5.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Sak_35_12_merknader_fra_Landsgruppen_av_helsesoestre_5.gif (162KB - 778 nedlastinger)
Vedlegg Sak 35_12 merknader fra Landsgruppen av helsessÃstre-5.pdf (110KB - 890 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/6/2012 13:58 (#8312 - som svar på #8299)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Jane Burgermeister - pandemic update 25 June 2012, in youtubeQuote:

+{

Jane Bürgermeister’s blog: Case About Bird Flu. Hundreds of reports have appeared in the mainstream media in the past couple of days hyping the danger of a new bioengineered bird flu virus which is transmissible between humans as the Globalists try to condition humanity to accept a new pandemic emergency and a mass vaccination campaign with a toxic pandemic jab. Airborne Transmission of Influenza A/H5N1 Virus Between FerretsBird flu pandemic just "three mutations" away, scientists show. Yet again, the people of the world are facing the monolithic threat of a mass vaccination campaign with a pandemic vaccine now proven beyond a doubt to cause harm. In 2011, the danger of a new pandemic emergency declaration was increased when Big Pharma was allowed to get significant control of the WHO pandemic virus warning system. GSK welcomes key agreement to support global preparedness against pandemic influenza. In a clear conflict of interest, Big Pharma is now in a perfect position to hype a new virus and also call for speedy vaccinations which the drugs companies also stand to profit the most from. In 2009, Baxter created a similar type of deadly bioweapon when it contaminated 72 kilos of the transmissible seasonal flu with the deadly bird flu virus in its biosecurity level 3 facilities in Orth an der Donau and sent it to 16 labs in four countries. A police investigation was halted in September 2009 just before a mass pandemic vaccination campaign with a vaccine now confirmed by the governments of Ireland, Sweden, Finland and Norway to have caused narcolepsy. The way Big Pharma used its financial clout to influence WHO to declare a pandemic emergency level 6 in 2009 has been well documented. In spite of the scandal, the world is facing the same national pandemic plans. Once more we are facing forced vaccination with the same toxic jab and quarantine. The mainstream media and the false flag alternative media led by Alex Jones are once more hyping the new super virus as a killer and downplaying the vaccine danger. The new bird flu virus is no killer. The whole story: EMERGENCY UPDATE: SIGNS GLOBALISTS PLAN NEW PANDEMIC HYPE AND VACCINATION CAMPAIGN

}+

EMERGENCY UPDATE: SIGNS GLOBALISTS PLAN NEW PANDEMIC HYPE AND VACCINATION CAMPAIGN , Swiss seek referendum over new tighter, compulsory pandemic vaccine law , CDC hypes 18,500 swine flu deaths into half a million , Africa is focal point of new pandemic hype , Texas A&M university awarded new biodefense contract to produce pandemic jabs , Dalai Lama gives polio vaccine , Austrian Globalist received kickbacks over pandemic flu mask deal in 2006 , Will there be a false flag bioterrorism attack at the Olympics? , US congress blocks new bioterrorism and forced vaccination bill , Why the monarchy present a real danger to the English , US panel to debate greenlighting children’s trials for anthrax vaccine , NARCOLPESY VICTIMS OF SWINE FLU JAB CAN JOIN MY CASE IN AUSTRIA AND CLAIM COMPENSATION , Narcolepsy traced to 12 Pandemrix batches in Sweden , Did Baxter’s Celvapan contain an adjuvant after all? , UK government unveils plans to vaccinate all schoolchildren , Study: 57% of people who took flu jab in 2011/2012 got the flu , Revolt Against Vaccines Leads to Mass Exodus From Texas Colleges , Irish victim of Pandemrix jab appeals for help , 200 children in Finland given wrong vaccination due to error at pharmaceutical company , German doctors given money by clinics to refer patients , Nature publishes method for creating transmissible bird flu virus , Pandemrix swine flu vaccination linked to Bulbar ALS disease in Sweden , “Health” – a booklet everyone should read , Flu Vaccine Suspended in Australia , Camilla Stoltenberg ny direktør ved FHI , Folkehelseinstituttes direktør for smittevern Preben Aavitslands forfølgelse for å stoppe kritikere av vaksinen og påståtte pandemier. , Legg ned Folkehelseinstituttet! , Legemiddelgigant får milliardbot i USA

Google { daniela dahl narkolepsi , svinsprutan narkolepsi , vaccine narkolepsi , svineinfluensa narkolepsi , vaksine narkolepsi , vaccine narcolepsy , swine flu narcolepsy }

Youtube { daniela dahl narkolepsi , svinsprutan narkolepsi , vaccine narkolepsi , svineinfluensa narkolepsi , vaksine narkolepsi , vaccine narcolepsy , swine flu narcolepsy }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/7/2012 01:57 (#8314 - som svar på #8312)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Dr. Russell Blaylock: Fluoride's Deadly Secret: Tuesday, November 9th, 2010, in youtubeVaccine Theory Proven Wrong: Study by NIH , FDA Admits in Court Case That Vaccines Still Contain Mercury , The Only Credible Cause of Sudden Infant Death Syndrome Is Vaccines , Max Igan in Conversation with Rick Simpson , Irish Court Rules Against Mothers Right To Refuse Vaccination , Vaccine damage reports database ( there are 781 reports ! ) ~ vaccine injury .info , It’s That Time of Year Again: Time to SKIP That Flu Shot

Google { vaccine site:ukcolumn.org }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/7/2012 03:57 (#8315 - som svar på #8314)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Rob Schneider Links Autism To Vaccines, Rails Against Big Government (VIDEO), in huffington post * Comment from Marsha McClelland * Same video: Rob Schneider tells the truth about vaccines, parental rights, corporate greed and AB2109The polio vaccine: a critical assessment of its arcane history, efficacy, and long-term health-related consequences, Neil Z. Miller, Thinktwice Global Vaccine Institute site thinktwice .com , http://www.xmarks.com/site/poisonevercure.150m.com/ingredients.htm , Polio Index: What part did vaccines play in the eradication of Polio? , THE POLIO VACCINE MYTH , Introduction to Vaccine Dangers CLASSES , Polio and Sanitation , Pro-Vaccine Immunologist Admits a Shocking Truth About Vaccines(49_doses_of_14_vaccines_by_the_age_of_6_in_2012_in_usa_totally_up_to_70_vaccine_shots.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg 49_doses_of_14_vaccines_by_the_age_of_6_in_2012_in_usa_totally_up_to_70_vaccine_shots.jpg (175KB - 765 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/7/2012 00:58 (#8316 - som svar på #8315)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

1943 Lov om vaksinasjon. Lippestad, Quislings Innenriksminister +, in youtube

]

Kilde youtube bruker rettznorge , rettsnorge .no

Sitat:

+{

Nazi Eugenics | NS ville sterilisere hver 10. nordmann - Aftenposten Nasjonal Samling mente at ti prosent av befolkningen, eller ca. 330000 personer, var av så dårlig kvalitet at de burde steriliseres. En lov om dette ble vedtatt under krigen. Nasjonal Samling innførte i juli 1942 Lov nr. 1 til vern om folkeætten -- partiets egen steriliseringslov i tråd med tysk, nazistisk helsepolitikk, hvor sterilisering spilte en viktig rolle i det langsiktige arbeidet med å få en bedre befolkning. Loven ga overlegene ved psykiatriske sykehus adgang til å kreve pasienter sterilisert, og den stilte krav om at sterilisering ble vurdert ved utskrivning av pasienter som var schizofrene. NS ville sterilisere hver 10. nordmann

Lover 1943 - Arkivverket. Lnr. 2/1943. Lov nr. 2 til vern om folkeætten. (upaginert). Lnr. 127a/1943. Lov om vaksinasjon. NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1943 , Lnr. 127a/1943 Lov om vaksinasjon

Benådet i 1956 - Lippestad, Norges innenriksminister i Vidkun Quislings 2. regjering | Innenriksdepartementet - ID, ble opprettet under den tyske okkupasjon ved forordning av 25. september 1940 og bortfalt ved frigjøringen. Det ble ledet av Albert Viljam Hagelin og Johan Andreas Lippestad, og hadde et meget omfattende saksområde. Det var det mest sentrale departementet for NS-regimet, og fikk etter hvert overført avdelinger fra andre departementer. En rekke av de typiske nazifiseringstiltak ble fremmet av Innenriksdepartementet. Johan Andreas Lippestad, (født 19. desember 1902 i Kristiania, død 7. november 1961) var en norsk politiker (NS), og sosialminister i Quislings andre regjering fra 25. september 1941 til han ble permittert fra stillingen 8. oktober 1944. Han hadde dessuten andre verv som leder for Norsk Arbeidsgiverforening fra 1941, riksorganisasjonssjef i NS fra 1941. Lippestad var sammen med Jonas Lie ansvarlig for tvangsevakueringen av Finnmark i 1944. Under landsvikoppgjøret i 1946 ble han idømt livsvarig tvangsarbeid, men ble benådet i 1956. Han var sønn av skolemannen Johan Anton Lippestad nevø av Emma Hjorth. http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Andreas_Lippestad

Christian Astrup (født 1909, død 1983) var en norsk økonom og politiker (Nasjonal Samling), fylkesmann i Bergen og Hordaland 1941--1944 og fungerende sosialminister fra 8. oktober 1944 til 8. mai 1945. Han var gift med Else Johanne Marie Prytz, datter til Frederik Prytz. http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Astrup , http://arkivverket.no/arkivverket/Media/Files/RA-filer/Vaarslipp2011_Astrup , Yngve Astrup, født 1944. Frederik Prytz var med og stiftet Nasjonal Samling (NS) 17. mai 1933, Yrjar Heimbygdslag, Frederik Prytz, Av Terje Sørensen

HARBOE Morten, professor, dr. med., Bærum, f. 28. mai 1929 i Lavik i Sogn, sønn av lege Morten Dedekam H., f. 1897 og Sigrid Lystad, f. 1903. Gift 1959 Sissel Lippestad, f. 8. juni 1933, dtr. av overing. Arvid L., f. 1895, Oslo og Ingrid Flood, f. 1897. St. 1947, cand. med. 1954, dr. med. 1961. Guest Investigator Rockefeller Univ., New York 1961-62. Dosent Univ. i Oslo 1967, leder Armauer Hansen Research Inst., Etiopia 1969-70. Prof. i med. (immunologi) Univ. i Oslo siden 1972. Skr.: Avh. om genetiske faktorer i gamma-globuliner (dr.avh.). 80 viterisk. arb. om immunologien. Anders Jahres pris for yngre forskere 1968. Medl. Vidensk. Akad. http://runeberg.org/hvemerhvem/1973/0213.html

}+

VRM Wire 13. The ENTIRE Vaccine Industry is a fraud, period. , Flu vaccination for healthcare workers nears , Study Calls Into Question Primary Justification for Vaccines , Big Pharma Criminality no Longer a Conspiracy Theory: Bribery, Fraud, Price Fixing now a matter of public record , 240.000 pakistanske barn i fare for å få polio kontra Polio outbreak sparked by vaccine, experts say & Rise in paralysis cases after polio vaccine , Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed ~ Skvalen: Den ruskiga hemligheten bakom svininfluensevaccinet avslöjad

Google { vaksinedagene }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/7/2012 02:51 (#8319 - som svar på #8316)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Dr. Mercola and Barbara Loe Fisher Discuss Merck, in youtubeSix Years. A Billion Tax Payer Dollars. Autism Has Doubled on Tom Insel's Watch. IACC Protest , Historic Criminal Conspiracy case against the Vatican and Crown of England to be launched in the Fed , US media blacks out Italian court ruling that MMR vaccine caused child’s autism , "THEY" - The Zionazi - Anthony J Hilder , SWISS COLLECT ENOUGH SIGNATURES TO TRIGGER REFERENDUM ON NEW FORCED VACCINE LAW , MEXICO SOURCE OF NEW BIRD FLU PANDEMIC HYPE , Schoolboys to get Gardasil vaccine , Refses for å oppfordre foreldre til ikke å vaksinere barna , Is the mysterious “zombie disease” in Uganda caused by vaccines? , Canada: Swine flu vaccine linked to increased risk of rare nerve disorder , Guest on radio show of Len Horowitz and Sherri Kane to talk about the controlled alternative media, the second layer of lies

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/7/2012 04:35 (#8348 - som svar på #8319)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Biologist Christl Meyer says: The HIV Theories of AID$ Are Flawed Constructs for Genocide, in youtubeQuote: Biologist and researcher Christl Meyer has provided scientific evidence proving without doubt that the so called "HIV-virus", which is claimed to be the cause of AIDS, does not exist, and that the definitions of "AID$" are sporadic and non specific that the alleged syndrome is a cluster of OLD familiar diseases and not a disease of it's own. In this interview with Jane Burgermeister, Christl Meyer explains the HIV conspiracy and why the HIV vaccine campaign must be considered a genocide against Africans and the "Third World". In addition the campaign for HIV disturbs the Human Rights of everyone. Because there is no virus causing a syndrome called AIDS, there is no standard for a HIV (AIDS) test. People can show positive antibody test results after a flu vaccine and pregnancy. Christl Meyer http://www.christl-meyer-science.net Jane Burgermeister http://birdflu666.wordpress.com

AIDS Virus Made in a Lab , Dr Leonard Horowitz fluscam .com healthy world store .com , THE POISONED NEEDLE, Suppressed Facts About Vaccination, By Eleanor McBean, 1957 , The Truth About the Drug Companies, By Marcia Angell, M.D. , Mounting Evidence Shows Many Vaccines are Ineffective and Contribute to Rise of Outbreaks Caused by Mutated Viruses , Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører , Collusion Between Pharmaceutical Industry and Government Deepens , No jab, no education: New CA law requires middle schoolers to provide proof of Tdap vaccination in order to receive education , IT'S HARD TO KILL SOMETHING ALREADY DEAD, AIDS -- Is The Virus Alive? Questions about Life!

Google { Christl Meyer , Treating Autism conference }

Youtube { Christl Meyer }

Books { The Poisoned Needle: Suppressed Facts about Vaccination, Eleanor McBean }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/7/2012 05:24 (#8349 - som svar på #8348)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

fluscam tv, share  source Dr Leonard Horowitz fluscam .com healthy world store .comNCI owned HPV Vaccine Patents | The Vaccine Research Library , Vaccine bombshell: Baby monkeys given standard doses of popular vaccines develop autism symptoms , Vaccine news and articles in Natual news .com , Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag (Edvin Schei) , All children to have flu vaccine , Martial law shakes hands with the US vaccine program , 30 years of secret, official transcripts prove vaccine schedules in US and UK are based on government lies , Gardasil Dismal Uptake in the United States , Obamacare, the Great Swindle

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/7/2012 23:30 (#8359 - som svar på #8349)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Compensation to Norwegian swine flu vaccine victims affected by narcolepsy sleeping disorder +, in youtube

]

Studie finner sammenheng mellom tilsetningsstoff i vaksiner og vedvarende forstyrrelser i hjernen , The Brotherhood of Darkness , Folkehelseinstituttet alvorlig bekymret for vaksinenekt , AP driver et hemmelig politisk muldvarp-system i Norge , List of Vaccine Ingredients & Their Known Side Effects , Your Child May Get This Deadly Allergy After Being Vaccinated , Worst whooping cough outbreak in over 50 years happening among the fully vaccinated , GlaxoSmithKline: GUILTY in Largest Health Fraud Settlement in US History , Merck vaccine fraud exposed by two Merck virologists; company faked mumps vaccine efficacy results for over a decade, says lawsuit

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/8/2012 16:11 (#8398 - som svar på #8359)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Dr. Carley's radio show, Inoculations: The True Weapons of Mass Destruction, hour 1 and 2

mp3 file 1 and 2 , source reversing vaccine induced diseases. com Rebecca Carley M.D. media page , source Case About Bird Flu, Jane Burgermeister

Dr. Carley debates Jamaica's World Health Organization rep >> Dr. Carley exposes New York State Medical Board Fraud

Source reversing vaccine induced diseases. com Rebecca Carley M.D. media page

Dr. Carley being interviewed by the Chiropractic Leadership Alliance >> 6/24/12 Interview with Scott Tips Re: Codex Alimentarius, his website here

Source reversing vaccine induced diseases. com Rebecca Carley M.D. media page

Dr. Carley's radio show on Cancer, hour 1 and 2

Source reversing vaccine induced diseases. com Rebecca Carley M.D. media page

Letter confirming my complaint against Baxter was investigated by state prosecutors in Austria , New French pandemic plan targets internet ~ Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » Document d’aide à la préparation et à la décision attached , Resistance to new compulsory vaccination in Poland grows , Jewish Holocaust survivor compares new forced vaccine measures in Poland to Nazi crimes at Polish Senate hearing , Open letter rejecting new Polish forced vaccine measures , Sherri Kane .com truth deception lies blog 1 and 2 , Rockefeller foundation says 2012 will be year of “virulent and deadly pandemic” which did not occur in 2009 ~ Scenarios for the Future of Technology and International Development, the rockefeller foundation, gbn global business network, a member of the monitor group attached , Flu vaccines for all children , ALARM OVER NEW POLISH FORCED VACCINATION MEASURES , People to be given “pre-pandemic” vaccines even when no pandemic, says Reuters ~ Bird flu vaccine now? More than a shot in the dark , US drug regulator spied on — and fired — critical scientists ~ FDA Lawyers Getting Heat Over Agency Spying on Scientists, Doctors , Case About Bird Flu, Jane Burgermeister

Google { memorandum 200 henry kissinger , vaccine site:vactruth.com }

Youtube { memorandum 200 henry kissinger }Vedlegg
----------------
Vedlegg Plan_Pandemie_Grippale_2011.pdf (2096KB - 756 nedlastinger)
Vedlegg Scenarios_for_the_Future_of_Technology_and_International_Development_the_rockefeller_foundation.pdf (5247KB - 0 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 13/8/2012 21:11 (#8412 - som svar på #8398)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Free Printable Flyer: Did You Know? A Few Facts About Vaccines, pdf-file attached

Quote:

+{
DID YOU KNOW? A Few Facts About Vaccines
Did you know that
 • in 48 states your child does not have to be vaccinated to attend public school?
 • if a doctor threatens to call CPS if you refuse to vaccinate, the doctor may be breaking the law?
 • the recent outbreaks of pertussis (whooping cough) have occurred mostly in people who were fully vaccinated?
 • the vaccine for pertussis appears to be causing the increase in whooping cough?
 • if you follow the CDC’s childhood vaccine schedule, your child will be injected with 115 vaccine antigens from birth to 2 years?
 • there has never been a single study investigating the safety or efficacy of the childhood schedule?
 • some vaccines contain the DNA of aborted human fetuses (human babies), and others contain DNA of animals such as cows, chickens, pigs, mice, monkeys and insects?
 • some vaccines still contain mercury, which is the second-most toxic substance on earth?
 • vaccines contain neurotoxins such as aluminum, formaldehyde and polysorbate 80?
 • when you receive a vaccine that contains a live virus you are contagious to others and they can get the disease from you?
 • vaccines are the only medical procedure applied to 100% of the population, without regard to whether or not some children cannot handle them or may be more susceptible to serious vaccine-injury?
 • there is a reporting system for vaccine-reactions and it contains thousands of reports of serious adverse reactions, including deaths from vaccines?
 • the U.S. Government has paid out more than 2 Billion Dollars to parents whose children have been seriously harmed or killed by vaccines?
 • you cannot sue a vaccine manufacturer because they are protected from liability by the United States government?
 • you can obtain the vaccine inserts and read all the information about the risks before you make a decision about vaccinating?
Did you know that when asked, parents of vaccine-injured children say:
“If I could go back and do it again, I would not vaccinate.”
“I wish someone had told me about the risks before I vaccinated my child.”
“I wish I had taken the time to research vaccines before I vaccinated my child.”
Did you know… You have the right to say “NO!” to vaccines? You have the right to take your time, and to learn about vaccines before making a decision.
Learn more. Educate BEFORE you vaccinate.
Visit www.vaxtruth.org for more information.

}+

The Amish Don’t Get Autism? And They Don’t Get Vaccinations – Possible Link? , vactruth .com Vaccine Inserts , MMR-vaksine og autisme , Why doctors are more dangerous than guns , Two kids die after vaccination , VRM: The Autism Report , Mercury in vaccines and specific brain injury , Pharmaceutical Drugs are 62,000 Times More Likely to Kill You than Supplements

Search in wvoutpost.com { vaccine , vaccines , autism , pandemic }(vaxtruth_org.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg vaxtruth_org.gif (38KB - 834 nedlastinger)
Vedlegg Did-You-Know_Facts-About-Vaccines-with-logo.pdf (220KB - 828 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/8/2012 01:52 (#8413 - som svar på #8412)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Vaccine Dangers Exposed +, in youtube

]

Obamacare Mandate: Sterilize 15-Year-Old Girls for Free--Without Parental Consent , Autism: A Conspiracy of Silence , Website to remove MMR autism claim , Fact: Vaccinations are Killing Our Kids , Alzheimer's is really just 'type-3' diabetes, new research shows ~ google { vaccines cause diabetes , vaccine cause diabetes } , The most damning vaccination study not publically disclosed to date , Vaccination is not immunization , 30 Years of Secret Official Transcripts Show UK Government Experts Cover Up Vaccine Hazards To Sell More Vaccines And Harm Your Kids

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/8/2012 04:00 (#8416 - som svar på #8413)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

H1N1 Special Report: NO FORCED SHOTS!, in youtubeEvidence of parallels between mercury intoxication and the brain pathology in autism , A higanymérgezés 1. rész google translated ~ The first mercury poisoning section , Studies Prove That Thousands Of Babies Are Dying From Vaccine Induced Cot Death , Total assault on medical free speech as British authorities threaten vaccine-autism website over its content , Mercury poisoning of our mind, body and the planet – no multidimensional perception , Obama’s War on Whistleblowers Accelerates: Science Itself is Now Contraband , Two toddlers die after being ‘vaccinated’ , following vaccinations .com Parents Voice: Children’s Adverse Outcomes Following Vaccination , A collection of mainstream news reports and studies exploding the whooping cough vaccine myth , Compulsory Vaccination versus Informed Consent , Eli Lilly admits to more than $200 million dollars worth of doctor payoffs

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/8/2012 21:46 (#8426 - som svar på #8416)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

* Collect and distribute information via e-mail, forums, flyers, brochures, everywhere you can find a possibility, we all have to. Facebook is not enough:

Autism and vaccines, related. Autisme og vaksiner, relatert , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language , Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning

MMR causes autism, proven in Italian court case , Vaccine campaigns getting desperate , Nanoparticles Used in Untested H1N1 Swine Flu Vaccines , We Are Anti-Vaccine Wackos. It’s Just What We Do(554849_400593759951383_181753411835420_1604146_1900545143_n.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg 554849_400593759951383_181753411835420_1604146_1900545143_n.jpg (21KB - 813 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/8/2012 14:19 (#8428 - som svar på #8426)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Janine Roberts on Vaccines, in youtube * Source Mässlingvaccin innehåller leukemi-virus från kyckling, see article quote below* Quote from referred article: “Journalisten Janine Roberts berättar en hemlighet om vaccin som är fruktansvärd. Att påstå att vaccin kan vara en orsak till cancer, autoimmuna sjukdomar, allergier, och andra sjukdomar, är sannolikt inte ett axiom. Jag tror vaccin tillsammans med andra miljöfaktorer, som besprutning (och GMO) är huvudorsak till många sjukdomar. Hon berättar bl a att mässlingvaccin världen över innehåller leukemi-virus från kyckling. Något man vetat om sedan 10 år. Dessutom med WHOs goda minne.” -Pål Bergström

Quote from youtube video: Janine Roberts, medical writer and researcher, film maker and author, discuss vaccination's dangers

Norge dobler støtten til vaksinasjon av fattige ~ Genocide by Vaccine - Norway Partners With Bill Gates , The Current Health Scenario: Vaccination: Fact of the Matter , Murdoch and Vaccines: Exposure of Crimes Reveals a Much Larger Story , Comment under the article 'Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker' regarding the facebook group Bill & Melinda Gates Foundation, and related , The Medieval Measles war-of-words

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/8/2012 19:52 (#8431 - som svar på #8428)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Turmeric Fights Devastating Viruses In Humans And Animals, in facebook

Quote: The popular spice turmeric packs more than just flavor — it shows promise in fighting devastating viruses, Mason researchers recently discovered. Curcumin, found in turmeric, stopped the potentially deadly Rift Valley Fever virus from multiplying in infected cells, says Aarthi Narayanan, lead investigator on a new study and a research assistant professor in Mason’s National Center for Biodefense and Infectious Diseases. Mosquito-borne Rift Valley Fever virus (RVF) is an acute, fever-causing virus that affects domestic animals such as cattle, sheep and goats, as well as humans. Results of the study were published this month in the Journal of Biological Chemistry. “Growing up in India, I was given turmeric all the time,” says Narayanan, who has spent the past 18 months working on the project. “Every time my son has a throat infection, I give (turmeric) to him.” ..

Food And Water, Nope. Vaccines, Yep. Eating Healthy Foods Prevent Diseases, Not Vaccines ~ Articles about vaccines in mercola . com(turmeric_fights_devastating_viruses_in_humans_and_animals.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg turmeric_fights_devastating_viruses_in_humans_and_animals.jpg (87KB - 830 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/8/2012 23:39 (#8432 - som svar på #8431)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Special Report: - Dangerous Inoculations-9/21/11 +, in youtube

]

Dr. William Wong talks about Bill Gates and Merck vaccine investment, February 8, 2012

Source Archived PodCasts 2012, source Bill Gates buys a Vaccine company in Let's Roll community forums ~ Microsoft buys eugenics technology from Merck, becomes drug development partner with top global vaccine manufacturer , Children's medicines coated with brain-damaging aluminum , AMA Paper Proposes Law Forcing People into Experimental Vaccine Trials , sincedutch .wordpress .com, DUTCHSINSE = SINCEDUTCH | "Because every dark cloud has a silver IODIDE lining…"

Sodium borate ~ GARDASIL ~ Rat Poison Chemical Found in Ingredient List For HPV Vaccine ~ HPV vaccine might cause infertility , Bill Gates and 47,500 Cases of Paralysis

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/8/2012 05:38 (#8434 - som svar på #8432)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Doctors warn you about VACCINE DANGERS !!, in youtubeMoms Against Mercury , Do Vaccines Kill Infants , Deadly Immunity ~ Tobacco Science and the Thimerosal Scandal .pdf attached ThimerosalScandalFINAL.pdf , Gardasil Vaccine rDNA Introduced at Coroner’s Inquest , Hvor fornuftig er vaksinasjon mot meslinger? , ABORTED FETAL CELL USE IN RUBELLA VACCINES: A MEDICAL AND ETHICAL CONFLICT by Laurence F. Roberge, M.S.Vedlegg
----------------
Vedlegg ThimerosalScandalFINAL.pdf (363KB - 798 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/8/2012 16:19 (#8435 - som svar på #8434)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Vi må snakke sammen (Norwegian), we need to talk, in youtube * Source vaxtruth .orgThe CIA and the West Nile Virus - What New Viruses, Vaccines & 'Chemtrails' Have in Common , The deadly effects of synthetic vitamin K , In Vaccines We Trust? Paul Offit threatens religious and philosophical vaccine exemptions. A response by Suzanne Humphries, MD

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/8/2012 19:29 (#8436 - som svar på #8435)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Shocking Testimonies About Vaccines! NWO Depopulation Agenda? Shame on MSM!, in youtube * The canary party .orgQuote: ~New June 2012 Mass Vaccination Propaganda Exposed!: http://youtu.be/gNqeY0zevpQ ~subscribe: http://youtube.com/women4truth ~reupload from: http://youtube.com/TruthTube1111 http://whynotnews.eu/?p=951 http://projectavalon.net/forum4/showthread.php?45965-Shocking-Testimonies-About-Vaccines--all-part-of-NWO-Depopulation-Agenda Please share and re-post as much as you can. Shocking and brilliant testimony about the dangers of childhood vaccinations given to the United States government by concern citizens. On June 26, 2011 - these courageous (concerned) citizens came together in support of H1055 - a bill proposing to add "parent choice" to the options on whether your child should receive a vaccination or not. This is a human rights issue. We MUST raise awareness about this issue - watch this video NOW and SHARE IT with your friends and family - immediately! (thank you) A special thank you to the "University" channel on the Natural news website for this video....Thank you. http://women4truth.whynotnews.eu

Nesten halvparten av de norske 5 åringene følger ikke normalutvikling i henhold til FHIs mor og barn undersøkelse , Mindless Vaccination Bureaucracy, By Michael Belkin , Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/8/2012 20:25 (#8437 - som svar på #8436)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

How Vaccines Hurt You -- Dr. Russell Blaylock on Alex Jones, in youtube“Herd Immunity.” The flawed science and failures of mass vaccination, Suzanne Humphries, MD , Vaccine-Produced Immune Cells May Be Associated with Leukeumia , West Nile: they're lying to you again

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/8/2012 14:09 (#8439 - som svar på #8437)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Vaccine Myth Radio Show w/Shawn Siegel - Guest Michael Belkin with the band "The Refusers", in youtubeQuote: The Refusers website: http://therefusers.com/ Sunday, August 19, 2012, on The Vaccine Myth: An Issue of Trust, the guest the second hour was Michael Belkin, who spoke to the loss of his infant daughter to a Hep B vaccine. A musician, Michael's grief found outlet through soulful songs, via his band, The Refusers. The music of The Refusers opens each hour of the show, and is not to be denied.

There Is No Such Thing As The West Nile Virus! By Ramiel Nagel , the vaccine myth .wordpress .com , Barnevernbarnas helse, Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/8/2012 18:38 (#8445 - som svar på #8439)
Emne: RE: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksineSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Vaccination Conspiracy. Keeping people sick for Big Pharma, in archive.orgQuote: The pharmaceutical industry does not create cures; they create customers. Did you know that ALL Vaccinations cause far more immediate and long term neurological and physiological dangers to children than the disease its supposed to cure? There is now an abundance of conclusive scientific proof that this is the case. Why should YOU study vaccination? Did you know 'bleeding' was practiced for over 1000 years before the public realized its worthless and harmful nature? Do you know 89% of doctors get their 'information' about vaccination from Pharmaceutical sales agents? How much time would you spend on research before you purchased a washing machine, a car, a home? Would you spend an equal or greater amount of time researching an "Immunization Program", a decision which has life and death consequences for yourself and/or your children? If so, then please visit Vaccination Liberation - Information: www.vaclib.org

Quote from deleted video: .. Did you know that ALL Vaccinations cause far more immediate and long term neurological and physiological dangers to children than the disease its supposed to cure? There is Now an Abundance of Conclusive Scientific Proof that this is the Case. It is every parent's responsibility to protect all aspects of our children's welfare. Therefore it's also our responsibility to know everything that keeps them safe and well. This is the shocking but extremely informative video documentary Vaccination - The Hidden Truth (1998) where fifteen people, including Dr. Viera Scheibner (a PhD researcher), five medical doctors, and other researchers, reveal what is really going on in relation to illness and vaccines. Ironically, the important facts come from orthodox medicine's own peer-reviewed research. With so much government and medical promotion of vaccination for prevention of disease, the video is clearly devoted to presenting the other side of the issue that parents and others are not being told. The result is a damning account of the ineffectiveness of vaccines and their often harmful effects. David Ayoub, M.D. outlines the link between mercury and autism as well its connections to "National Security Study Memorandum 200"; for population control. Mercury is still being added to vaccines at completely unsafe levels considering the fact that it is a known neuro-toxin. A recent study undertaken by the University of Calgary unveiled concrete evidence that mercury ions alter the cell-membrane of developing neurons in babies and young children, directly contributing to autism. Smallpox was on the way out, indeed epidemics disappeared decades before the WHO decided to conduct the final "eradication" campaign. It is also well-documented that the largest epidemics occurred in the most highly vaccinated populations, while whose who were unvaccinated, did not have the same epidemic

Material Safety Data Sheet, Formaldehyde 37% solution MSDS , Material Safety Data Sheet, Thimerosal MSDS , Vaccines: Get the Full Story, Doctors, Nurses and Scientists on Protecting Your Child and Yourself attached , To danske piger har fået millioner i erstatning efter HPV-vaccine , Vaccination Conspiracy. Keeping people sick for Big Pharma 

Google { dr rebecca carley , afluria flu influenza vaccine }

Youtube { dr rebecca carley }Vedlegg
----------------
Vedlegg VaccineReport-EN.pdf (267KB - 860 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Hopp til side : < ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... >
Viser side 8 [25 meldinger per side]
Hopp til forum :
Søk i dette forumet
Printer vennlig versjon
E-mail en lenke til denne tråden

Share/BookmarkShare/Bookmark
Navigate3D coffee house

(Slett alle cookies satt av dette nettstedet)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software