Slik finner du din posisjon - "et lite kurs" fra VG
Detlef
Posta 16/7/2006 19:32 (#1205)
Emne: Slik finner du din posisjon - "et lite kurs" fra VGJunior Veteran

Poster: 530
50025
Lokasjon: Nordvest i Gudbrandsdalen

13. Juni 2006 finnes artikkelen med tema "Slik finner du din posisjon " i VG-online:


Slik finner du din posisjon

Her kan du lese mer om å finne posisjon, om hvordan du kan bruke GPS og så finner du noen ordforklaringer nederst.


FINN POSISJON

* Gå fra valgte punkt i kartet og rett ut til skalaen på høyre eller venstre side. Der står breddegrader og minutter. For eksempel 58 grader 58,2 minutter. Vi er nord for ekvator = nordlig bredde = «N».

* Ta linjalen, gå fra punktet og rett til skalaen oppe eller nede på kartet. Her leser du lengdegraden i grader og minutter. Eks. 010 grader og 09,1 minutter. Vi ligger øst for nullmeridianen som går gjennom Greenwich utenfor London (fra nord til sør) og får østlig lengde - «Ø».

* Det gir posisjonen 58° 58,2' N og 010° 09,1' Ø.


Med GPS kan du bestemme din egen posisjon i en håndvending.


DETTE ER GPS

* GPS er forkortelse for Global Positioning System (= globalt posisjoneringssystem). Systemet kan blant annet gi deg din posisjon.

* Du kan også legge inn waypoints (= veipunkter) langs ruten du skal kjøre. Da kan GPS'en gi deg riktig kurs og distanse. Veipunktene du skal passere underveis, kan du ta ut på kartet.

ORDFORKLARINGER


* Misvisning kommer av at den geografiske og den magnetiske nordpolen ikke ligger samme sted. Kompasset peker derfor ikke alltid mot det geografiske nord. Den magnetiske nordpolen ligger for tiden i arktiske Canada og flytter seg meget sakte vestover.

Norge ligger slik til i forhold til magnetiske polen at misvisningen er meget liten (noen få grader pluss til noen få grader minus). Den lokale misvisningen og dens årlige endring finnes angitt på hvert sjøkart. Andre steder er misvisningen betydelig større - de nordlige delene av Grønland har f.eks. 40 graders misvisning (fra Wikipedia.no)

* Deviasjon er den lokale feilvisning på det enkelte kompass som følger av magnetiske felt om bord i båten. Deviasjonen kan være ulik på ulike kurser. Dette må du finne ut på ditt eget kompass. Er feilvisningen i kart eller kompass stor, må du legge til eller trekke fra dette for å få den korrekte kursen på ditt kompass. Ta et båtførerkurs dersom du vil lære hvordan du korrigerer for misvisning og deviasjon.

Toppen av siden Bunnen av siden
morten02
Posta 21/7/2006 10:41 (#1246 - som svar på #1205)
Emne: RE: Slik finner du din posisjon - "et lite kurs" fra VG


Her er en annen side som beskriver bruk av kart og kompass: http://home.no.net/perfrode/Kart/indexkart.htm
Toppen av siden Bunnen av siden