Beregning av høyde, manuell og automatisk kalibrering av GPS høydemåler, altimeter
Ronde
Posta 1/2/2006 16:42 (#339)
Emne: Beregning av høyde, manuell og automatisk kalibrering av GPS høydemåler, altimeterSenior Medlem

Poster: 292
100100252525
Garmin GPSm med altimeter, dvs høydeangivelse, anvender to metoder for høydemåling. (GPSm = GPS mottaker)

1: GPMm uten barometrisk høydemåler, f.eks. eTrex Legend C/Cx, GPSmap 60C/Cx, 76C/Cx

Denne typen GPSm måler høyden på samme måten som den måler horisontale 2D posisjoner. Det utføres ved triangulering på grunnlag av satellitt posisjoner og signaler. Typisk feilmargin på høydeberegningen er det dobbelte av feilmarginen i den horisontale posisjonberegningen, dette pga de geometriske forholdene mellom posisjoner og satellitt konfigurasjon. Høydeberegningen blir generelt bedre dess høyere man kommer opp i terrenget fordi de nevnte geometriske forholdene forbedres.

2: GPSm med barometrisk høydemåler, f.eks. eTrex Vista C/Cx, GPSmap 60CS/CSx, 76CS/CSx

Denne typen GPSm måler primært høyden som beskrevet under punkt 1. I tillegg og sekundært beregner den høyden ved hjelp av et barometer. Hvis man beveger seg opp i terrenget, vil lufttrykket bli lavere og dette anvendes i beregning av ny høyde. I en periode med stabilt generelt lufttrykk i et område vil høydedifferanser bli beregnet meget nøyaktig på grunnlag av trykkforskjeller i høyden.

Hvis det generelle lufttrykket i et område forandrer seg, typisk symptom er værforandring, vil den barometriske høydemålingen bli påvirket. GPSm vet ikke om lufttrykket forandrer seg fordi man reelt beveger seg opp eller ned i høyden eller om det er det generelle lufttrykket som forandrer seg.

Manuell kalibrering

Man kan kalibrere høyden i forhold til målt lufttrykk på et sted, f.eks. ved havoverflaten eller på en fjelltopp. Man setter da riktig høyde i forhold til det rådende lufttrykk der man befinner seg. Så lenge det generell lufttrykket ikke forandrer seg vil denne kalibreringen gi stor nøyaktighet i høydeberegningen. Straks det generelle lufttrykket i området forandrer seg gir det behov for ny kalibrering.

Auto kalibrering

Noen GPSm har auto kalibrering. Setter man denne på, som anbefales, beregner GPSm fortløpende nye estimater for riktig høyde. Dette gjøres med vanlig triangulering vha satellitt signaler samt at den beregnede høyden fortløpende blir koblet opp mot reelt lufttrykk. Dette er en kontinuerlig prosess. Kommer man inn i et område med dårlige mottaksforhold for satellitt signaler vil GPSm bruke data fra siste auto kalibrering og direkte anvende forandringer i det barometriske lufttrykket i høydeberegningen. Uten barometer vil dette ikke være mulig.
Toppen av siden Bunnen av siden