Nordlig referanse - Etrex Vista Hcx
Trygve
Posta 16/4/2009 13:27 (#3956)
Emne: Nordlig referanse - Etrex Vista Hcx


Junior Medlem

Poster: 17

i Hovedmeny -> Oppsett -> Retning - finnes fire nordlige referanser å velge mellom (sann, magnetisk, grid, bruker).
Hvordan disse virker inn på bruk, og hva de står for - er ikke beskrevet i manualene, verken den trykte, eller de elektroniske. Ikke kan Belanor gi særlig forklaring, heller.
Dette er helt nødvendig viten for bruken av GPS på best mulig måte. Dessuten bør man kjenne forskjellene for å velge rett alternativ til rett bruk.
Kjenner noen disse tingene godt?

Annet:
Noe annet som jeg har spekulert på, er at Vista noen ganger navigerer bakveien - med trekanten pekende bakover i den retning man kom fra. Like fullt beveger trekanten seg framover (med det flate enden først). Dette uten at det er lagt inn veipunkter eller ruter.
Hva er det som gjør dette?

Editert av Trygve 16/4/2009 13:32
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/4/2009 13:51 (#3957 - som svar på #3956)
Emne: RE: Nordlig referanse - Etrex Vista HcxSenior Top Team

Poster: 7540
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Sann nordpol, geografisk senter på nordpolen, på aksen som jorden roterer rundt.
Magnetisk nordpol, flytter på seg, bestemmes av jordas magnetiske kjerne og andre himmellegemer, var i år 2002 ca 590 miles fra sann nordpol, eksempelvis.

Dess lengre du er fra en pol, dess mindre blir differansen i retning til sann og magnetisk pol. Dess nærmere du er en pol, dess større blir differansen i retning til sann og magnetisk pol. Differansen er fra 0 til 180 grader alt etter hvor på jorden du befinner deg. Om du skal ta hensyn til dette under navigering er avhengig av hvor nøyaktig beregning av retning det er behov for. Skal man vandre fra ei turisthytte til en annen i den norske fjellheimen, trenger man ikke så stor nøyaktighet i beregninga av retning, også fordi differansen mellom sann og magnetisk nordpol er relativt liten i Norge. Skal man seile mellom to øyer som ligger langt fra hverandre ute i Atlanteren, trenger man å ta hensyn til differansen mellom sann og magnetisk pol slik at beregninga av retning blir nøyaktig. Til havs må man i tillegg ta hensyn til avdrift forårsaket av havstrømmer og vind.
Toppen av siden Bunnen av siden
Trygve
Posta 16/4/2009 14:01 (#3958 - som svar på #3957)
Emne: RE: Nordlig referanse - Etrex Vista Hcx


Junior Medlem

Poster: 17

Ja, disse alternativer var de jeg lettest assosierte - og jeg ser at jeg tenkte rett der.
Men hva med "grid" og "bruker"?
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/4/2009 16:56 (#3959 - som svar på #3958)
Emne: RE: Nordlig referanse - Etrex Vista HcxSenior Top Team

Poster: 7540
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Jeg har ikke saumfart etter forklaringer men, det kan se ut som grid betyr at nordlig referanse følger rutenettet, dvs rutenettlinjene parallelt, og det er ikke alle definerte rutenett som gir linjer som alle steder peker mot true north, sann nord. Modus user betyr antakelig brukerdefinert nord, dvs hvis du bruker kart med rutenett, grid, som krever dette.
Toppen av siden Bunnen av siden