Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegging
Otto
Posta 19/9/2008 17:49 (#3396)
Emne: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggingSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Det hjelper ikke å ha GPS mottaker for å navigere riktig og få varsling av fotobokser for å bile fra A til B på en komfortabel og optimal måte. I Italia fikk, og kanskje får, bilister bøter pga en kommunal svindel med trafikklys.

Kommuner tjente lyssky millioner

Italian motorists demand return of fines after massive traffic lights scam(lights_crossroad.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg lights_crossroad.jpg (11KB - 1340 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/10/2008 22:14 (#3469 - som svar på #3396)
Emne: RE: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Advokat slakter barnevernet

Denne artikkelen beskriver noe som ikke hører hjemme i et sivilisert land, forsåvidt ikke i noe land. Hva er dette? Hvordan går den an at en offentlig institusjon som er finansiert av hele befolkningas skattepenger kan utføre så ille arbeide? Ja, dette var en høyst spesiell nyhet. Hvordan er situasjonen i dag?

Advokat slakter barnevernet

Sitat:


Advokat slakter barnevernet

- Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til frontalangrep på norsk barnevern.

Da den nye barnevernloven og fylkesnemndene ble innført i 1992, skulle det styrke foreldre og barns rettssikkerhet. Ifølge advokat Venil Thiis, som i en årrekke har jobbet på vegne av foreldre i barnevernsaker, har ikke det skjedd. Hun er kraftig provosert over holdningen til de ansatte i barnevernet, og hun mener at hele ordningen med fylkesnemnder må opphøre. Sakene bør gå direkte til de ordinære domstolene, mener hun.

- Slik systemet fungerer er rettssikkerheten kun en illusjon. Forholdet mellom foreldrene og det offentlige er som David og Goliat. Løpet er ofte kjørt i favør av kommunen når en sak kommer opp i fylkesnemnda. Der brukes det lang tid på irrelevante ting som opplesing av ubetydelige journalnotater, og foreldrenes advokater kan ikke overkjøre prosessen på noen måte, sier advokat Thiis. Hun er også svært kritisk til de sakkyndige meddommernes rolle. Dette er psykologer og sosionomer, som også får oppdrag fra kommunen for å utrede andre saker før de kommer opp i nemnda. Ifølge Thiis gjør dette at de ikke er uhildet når de skal fungere som meddommere i en sak. De er en del av det offentlige maktapparatet i utgangspunktet.

- Barnet drukner i dokumenter. Det virker som folk i barnevernet er mer opptatt av å skrive notater på PC'en enn å bli kjent med barnet. De er mest opptatt av å være «important» der de kommer med dokumentkoffertene sine, og føler seg mer betydningsfulle jo flere papirer de har med seg, tordner Thiis.

- Nedlatende

- De ansatte i barnevernet mener det nettopp er krav til juridisk dokumentasjon som gjør at de må bruke mye tid på dette?

- Det er en myte de selv har skapt. Vi ber ikke om at de skal skrive ubetydelige referater fra telefonsamtaler. Vi vil vite hvordan barnet har det, men denne kunnskapen er ofte helt fraværende. De viser også en svært nedlatende holdning til foreldrene, og de snakker heller med eksperter enn med dem.

- Hvorfor er det slik?

- De er en del av det offentlige maktapparatet som gjør at de føler seg prektige og snille, at de jobber i «det godes tjeneste». Bare de får barna fra de slemme foreldrene og over i den offentlige herligheten, blir alt bra, tror de. Det er en illusjon, og de får barna til å føle at deres egen opprinnelse er mindreverdig, påpeker Venil Thiis.

Totalitære forhold

Hun er svært kritisk til måten barnevernet takler samværet mellom foreldre og barn på etter en omsorgsovertakelse. For det første er mengden av samvær svært begrenset, for det andre blir de få timene de har sammen «ødelagt» av barnevernets tilsynsperson.

- Her avbryter ufaglærte personer mor hvis hun sier noe «uheldig» til barnet sitt. Dette er rett og slett temmelig totalitære forhold. De kan til og med finne på å kritisere hva slags mat mor har servert under samværet. Og hvis barnet blir urolig etterpå, konkluderes det med at ungen ikke har godt av å møte moren. Selv om saken kanskje er den at ungen synes det er fælt å skilles fra mor, sier Thiis, som påpeker at hun også har møtt, om enn et fåtall, meget dyktige og positive barnevernsarbeidere.

En skam

- Blir det tatt for mange eller for få barn i norske barnevern?

- Jeg er stygt redd det ikke er de rette barna som blir tatt. Folk i barnevernet er redd for de faglige utfordringene ved å ta en sak til fylkesnemnda. Det fins barn som lever i forferdelige forhold, der barnevernet er klar over det, og likevel ikke griper inn. Men det fins også barn som ville fått det bedre sammen med foreldrene hvis de fikk den hjelp og støtte de har krav på, sier Venil Thiis, og legger til:

- Om 10-15 år kommer vi til å skamme oss like mye over dagens barnevernsaker, som vi gjør over behandlingen sigøynerne i sin tid fikk. Da vil det vrenge seg i flere mager enn i min. Dagens barnevern viser rett og slett en total mangel på respekt for mennesker som sliter.


Sitat slutt

Advokat Venil Katharina Thiis

Det er tilsynelatende ikke like ille som for Nathalie, Natalie, Bracht og hennes tre små barn, Planlagt falskt-flagg angrep i Belfast?

Toppen av siden Bunnen av siden
Victor
Posta 6/10/2008 21:54 (#3477 - som svar på #3469)
Emne: RE: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Medlem

Poster: 42
25


Nyheten om barnevernet er ikke enestående. Følgende historie er sendt meg fra en venn av meg som oppdaget et overgrep i barnevernet i Trondheim for noen få år tilbake. Det er mildt sagt utrolig hva de er i stand til i kraft av den makt vi alle har gitt dem og de driftsmidler vi alle gir dem over vår skatteseddel. Slik skal og kan vi ikke ha det i dette landet. Alle og enhver har krav på et godt offentlig tilbud og en fungerende rettsikkerhet.

Sitat:


Saken skjedde rundt år 2000 i Trondheim. Ved å finne aktuelle artikler om denne i aviser, blant annet i Adresseavisa i Trondheim, finner man det meste om sakens gang.

Jeg kjente ingen av de involverte men ble involvert på grunn av at jeg oppdaget at barnevernet i Trondheim hadde gjort en grov feil.

Det startet med en nyhet i Adresseavisen om at barnevernet med hjelp av politiet hadde lagt en 15 år gammel jente i jern tidlig en morgen mens hun visstnok var i badekaret i sitt hjem. Jenta ble tvangsplassert på en barneverninstitusjon eller tilsvarende.

Etterpå oppdaget jeg en artikkel i en annen avis hvor en lege hadde lest det som sto om jenta i avisartiklene. Han så at jenta trolig hadde en søvnsykdom som barnevernet hadde oversett, dessverre ikke overraskende. Det som sto i avisene viste at barnevernet mistenkte at noe var galt i jentas hjem, med foreldre, besteforeldre eller andre, men årsaken skulle altså vise seg å være en søvnsykdom. Barnevernet viste også her at de ikke innehar tilstrekkelig kompetanse på tverrfaglighet. Uten at jeg vet det med sikkerhet kan man lett ense en utslitt familie som aldri har skjønt hvorfor deres datter, datterdatter og søster har lidd så mye. De har trolig lidd mye med henne og fikk som belønning fra barnevernet å bli mistenkeliggjort. Man tror det knapt, men slik er det, NB!

I Adresseavisa ca samme tidsperiode kom en artikkel på første side hvor advokat Venil Katharina Thiis uttalte noe om at barnevernet av i dag utfører like skammelig arbeide som den behandling sigøynerne fikk for noen tiår tilbake. Det skulle dessverre vise seg at hun hadde rett.

Av det jeg leste av artikler, fant jeg ut at sannsynligheten for et overgrep fra barnevernets side var stor. Jeg fant og tok kontakt med en organisasjon for den søvnsykdommen som ble nevnt og sendte informasjonen til deres leder med referanse til alle artikler som lå på nettavisene.

Etter at de hadde undersøkt saken, fikk jeg svar fra organisasjonens leder som bekreftet at jenta led av en søvnsykdom som hverken barnevern, trolig ei foreldre eller andre, visste om. Lederen sendte saken til Sosialdepartementet hvor John Alvheim fikk den på sitt bord. Han ble særdeles opprørt over dette overgrepet og igangsatte en ryddeaksjon helt ned til barnevernet i Trondheim.

Det er unødvendig å fortelle mer om denne saken. Barnevernet hadde i samme tidsperiode flere saker som ble førstesidestoff i Adresseavisa. I forbindelse med en annen sak sto det i avisa at de ble innkalt på teppet på Ordførerens kontor.

Et av resultatene, bekreftelse for alle innbyggere i Trondheim at barnevernet var en samfunnsfiendtlig institusjon som ikke var og er til å stole på.

Som du skjønner, et grøss av en annen verden. Bare å tenke på alle som i ettertid har hatt behov for hjelp og ikke våget å ta kontakt med barnevernet. De satte seg fullstendig på sidelinjen som omsorgsinstitusjon, permanent, og det finnes i mange saker ingen god erstatning for de, derfor de faktisk er etablert av oss.

Så alvorlighetsgraden i denne institusjonens skrantende kompetanse og uvett er særdeles stor. Noe må gjøres, og det må være tilstrekkelig omfattende.

Jeg vil herved bekrefte at dette ikke er den eneste saken hvor barnevernet har vist uvett og øvd overgrep mot barn og familier. De har et element som er samfunnsfiendtlig, direkte livsfarlig for de som rammes.

Sitat slutt

Min personlige mening. Noen av barnevernets ansatte trenger selv å bli voksne før de fortsetter i sitt arbeide med barn og familier. Nye funksjoner må opprettes slik at overgrep fra barnevernets side blir umulig. Slike funksjoner mangler beviselig. Dette omfatter alt fra politiske myndigheter, forvaltningsansvarlige, ledere, ansatte og skoleverk. Barnevernet må ha fokus på profesjonell service, ikke som i dag, overilede totalitære inngrep i sosiale strukturer som fører til store lidelser og økonomiske tap for de innbyggerne som rammes.

Toppen av siden Bunnen av siden
B.E.Bjorbekkmo
Posta 7/10/2008 01:04 (#3479 - som svar på #3396)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Barnets vern / barnevern


Norsk barnevern er i et alvorlig uføre.

Det verste er alle tvangsfjerningene og den øvrige tvangen som familier utsettes for under trussel om tvangsfjerning av barna hvis familien ikke går med på barnevernets tiltak. Istedenfor å hjelpe barn som lever under uakseptable forhold og familier som ber om hjelp, går barnevernet løs på familier som om foreldre er barnas fiender, og tar barna med tvang bort fra foreldrene som barna elsker og som elsker barna.

Til disse familiesprengningene bruker barnevernet et økende antall millioner, penger som anvendes til skade og ødeleggelse for barn istedenfor til hjelp, og som derfor er uten positiv virkning og blir et stadig større sluk.

Barnevernets ideologi bygger på rene spekulasjoner uten grunnlag i virkeligheten. Barnevernet vegrer seg innbitt mot å sette seg inn i den virkelige forskningen, som viser at det er katastrofalt dårlige prognoser for barn som settes i fosterhjem eller på institusjoner. Å være under barnevernets omsorg gir barn sterkt forhøyet sannsynlighet for:

• manglende opplevelse av lykke og mening under oppveksten, fordi barnet ikke får leve sammen med dem det har en naturgitt, gjensidig kjærlighet til og samhørighetsfølelse med,
• manglende deltakelse i slektens familieliv, med høytidsdager og begivenheter som gir fellesskap og naturlig basis for eget familieliv,
• manglende familie- og slektssamhørighet i voksen alder,
• skilsmisse og annen oppløsning av egen stiftet familie,
• aksjoner fra barnevernet som fjerner deres egne barn,
• å bli utsatt for mishandling og overgrep i fosterhjem / institusjon
• dårlig utdannelse,
• arbeidsløshet,
• hjemløshet,
• tidlig uføretrygding,
• fysisk og psykisk sykdom,
• tidlig død, blant annet gjennom selvmord,
• alkoholmisbruk og stoffmisbruk,
• kriminalitet og fengselsstraff,
• generell opplevelse av mistilpasning og fiendtlighet overfor samfunnet.

Slike dårlige fremtidsutsikter gjelder også for barn som tas fra sine foreldre ved fødselen. Det er altså ikke foreldrenes behandling av barna før omsorgsovertakelse som er grunnen til dårlig utvikling.

Barnevernet bruker også ubeviste og direkte usanne påstander om både barn og foreldre, i sine rapporter, i fylkesnemnda og i retten. Barns egne ønsker om å være hos sin familie eller komme hjem til sin familie, blir oversett og motarbeidet av barnevernet. Barnevernet påfører barn under sin omsorg ytterligere lidelse ved å hindre at barnas sterke lengsel etter familien i noen grad kunne avhjelpes ved fri adgang for fosterbarn til å bestemme samvær med familien så ofte de selv vil.

*

Det som går under navn av barnevern i dag, svarer derfor ikke til navnet sitt. For å skaffe norske borgere et barnevern som verner og hjelper barn, trengs det en total renovasjon av barnevernet og en omlegging av retningslinjene som et barnevern skal arbeide etter. Viktige endringer må gjøres både i lovgivningen, saksgang og rettspraksis. Dette må gjøres på nasjonalt plan. Det er likevel mulig å gjøre omfattende forbedringer på kommunalt plan. Partiet Folkevett vil sette i verk følgende tiltak:

1. Klientutvalg (KU) opprettes
Kommunen skal ha et klientutvalg som fullt ut skal være ansvarlig for det kommunale barnevernets handlinger og uttalelser. Klientutvalgets instruksjonsmyndighet overfor barnevernet skal ikke delegeres, hverken til barnevernet eller til andre instanser eller personer.

2. KU setter seg inn i relevant forskning
Klientutvalget pålegges som plikt å arbeide med å sette seg inn i, og oppdatere seg om, forskning (en del av den internasjonal) om hvordan det statistisk sett går med barn som underkastes barnevernets ulike tiltak. I denne plikten inngår å skille nøye mellom på den ene side undersøkelser, rapporter og lærestoff produsert av barnevernet selv og deres tilknyttede profesjoner, og på den andre siden faglitteratur som stammer fra pålitelig forskning utført med gyldig vitenskapelig metode mht statistikk, utvalg, kontrollgrupper, hypoteseoppstilling og hypoteseprøving.

3. KU instruerer barnevernet, med den pålitelige forskningen og sin plikt overfor kommunens innbyggere som grunnlag
Klientutvalget pålegges som plikt å legge den pålitelige forskningen til grunn for sine instrukser til barnevernet i enkeltsaker. Klientutvalget har plikt til hele tiden å være seg bevisst at deres og kommuneadministrasjonens overordnede oppgave ikke er å beskytte kommunens ansatte uavhengig av hva disse gjør, men å sørge for at kommunens innbyggere får service og tjenester som de har krav på fra kommunens ansatte og ikke opplever overgrep fra dem.

4. KU fører pålitelig og grundig kontroll med hver enkeltsak
Klientutvalget pålegges også å sette seg grundig inn i alle enkeltsaker, herunder innkalle så vel foreldre som barn i talefør alder til møte hvor hverken barnevernet eller eventuelle fosterforeldre, beredskapsforeldre, psykologisk sakkyndige eller andre utenforstående skal tillates å være til stede. Klientutvalget skal føre nøyaktig referat over familiens egen versjon av sin sak og undersøke om det fins bevis for hver enkelt av barnevernets påstander. Referatet skal forelegges foreldrene, og barn over en bestemt alder, til godkjenning eller korreksjon. Det skal gjøres båndopptak eller videoopptak, og familien skal ha kopier av disse.

5. KU sørger for umiddelbar avslutning av omsorgsovertakelser og hjemføring av barn som ønsker det
Det som i dagens situasjon haster mest, er å få hjem ethvert barn som er under vår kommunes omsorg og som selv vil hjem. For hvert enkelt barn under kommunens omsorg skal klientutvalget umiddelbart hente barnet til møte i klientutvalget. Likeledes skal klientutvalget kontakte barnas foreldre. Klientutvalget skal både holde samtale med barnet og foreldrene separat, og la dem være til stede sammen. Herunder skal klientutvalget få klarlagt om det er så at barn og foreldre ønsker gjenforening. Klientutvalget skal gjøre det helt klart for foreldre og især for barna at de ikke risikerer straff eller sanksjoner ved å velge å komme hjem. Klientutvalget skal påse at barn som ønsker å komme hjem, blir skjermet fra påvirkning, mishag, betingelser eller krav fra barnevernet og fosterforeldre/institusjonspersonale. Slik skjerming skal, der det overhode er mulig, skje gjennom at klientutvalget personlig bringer barnet hjem umiddelbart, og likeledes personlig drar til barnets tidligere oppholdssted i fosterhjem, beredskapshjem, institusjon eller annensteds, pakker barnets ting og besørger disse fraktet eller sendt til barnet. Eventuelle kjæledyr barnet har i fosterhjemmet/institusjonen, skal bringes til barnet umiddelbart.

6. KU søker aktivt innen familie eller familievenner hvis foreldrene ikke kan ta barnet hjem
Hvis det fins barn under kommunal omsorg som ønsker å komme hjem til sin egen familie men hvor foreldrene begge er døde, i fengsel, eller så alvorlig syke at de selv finner at de er ute av stand til å ha barnet boende hos seg for tiden, skal klientutvalget aktivt søke ut andre av barnets slektninger eller familiens nære venner som barnet ønsker å bo hos og som er villig til å ha barnet boende inntil foreldrene eventuelt kan ta barnet hjem til seg. I valget mellom flere slektninger/familievenner skal klientutvalget velge den/de som vil bidra i sterkest grad til at barnet så ofte som mulig og så ofte som barnet ønsker, får besøke eller være sammen med sine foreldre og øvrige slekt.

7. KU registrerer hjemføringen av barnet som hastevedtak og reiser sak om permanent hjemføring
Fordi særs uheldig lovgivning dessverre gjør det umulig for kommunen å uten videre oppheve et vedtak om at et barn er under barnevernets omsorg, skal klientutvalget registrere hjemføringen av barn som et akuttvedtak, og klientutvalget skal så umiddelbart reise sak for fylkesnemnd, eventuelt domstol, med påstand om at hjemføringen skal være permanent og at kommunens myndighet over barnet opphører. Ved føring av saken for fylkesnemnd/domstol skal kommunen gjøre det klart at fortsatt tilbakeholdelse av barnet utenfor egen familie er så skadelig for barnets situasjon, utvikling og fremtid at akuttvedtaket om midlertidig plassering av barnet i egen familie vil bli opprettholdt inntil permanent vedtak om det samme foreligger. Ved prosedering av saken skal kommunen ikke benytte kommuneadvokat eller andre advokater som tidligere har representert noen kommune i saker hvor kommunen har gått inn for omsorgsovertakelse eller andre tvangstiltak. Kommunen skal engasjere en advokat som ikke i noen tidligere sak har prosedert for omsorgsovertakelse og som aktivt og uten reservasjon argumenterer for hjemføring. Alternativt skal klientutvalet selv fungere som kommunens prosessfullmektig ved tilbakeføringssaken. Kommunen skal ikke tillate barnevernet å møte som partsrepresentant i saken, det er klientutvalget som skal representere kommunen.

8. Rettsstatlige forhold innføres gjennom betaling av erstatning, oppreisning og nødvendig hjelp til familier som har vært splittet uten legitim grunn
I majoriteten av sakene har barn vært fjernet fra sin familie og sitt hjem uten gyldig og saklig grunn og holdt borte fra familien uten legitim grunn. I alle slike saker der det har vært truffet tiltak på basis av påstander om faktiske forhold og omstendigheter som senere viser seg å savne grunnlag, skal det som fast rutine betales oppreisning og erstatning, uten at de skadelidte barn og familier skal behøve å reise erstatningssak. Dette vil være analogt til utholdt varetekt i saker hvor vedkommende senere ikke blir straffedømt.

Betydelige midler frigjøres ved avvikling av den utstrakte fosterhjems- og institusjonsplasseringen som hittil har vært praktisert, og likeledes innspares store beløp til juridisk assistanse og saksomkostninger når tvangssaker skjæres ned til de få som det er reelt nødvendig å føre. Innsparte midler skal umiddelbart settes inn til hjelp for familier som får sine barn tilbakeført, samt til forskuttering av oppreisning og erstatning til barna og deres familier for deres lidelser. Som grunnytelse skal barna og familiene skattefritt tilføres det samme beløp som den barnetrygd som har vært tilbakeholdt eller overført til fosterfamiliers disposisjon i hele den tid et barn har vært under barnevernsomsorg. Klientutvalget utarbeider forslag til ytterligere kompensasjon som fremlegges for kommunestyret.

9. KU innfører prinsipper for sin saksbehandling av nye saker
Ved siden av tilbakeføring av barn som nå holdes borte fra sine familier, er det meget viktig å få kontroll over barnevernets fortsatte virksomhet og hindre nye uberettigede og skadelige omsorgsovertakelser. Klientutvalget skal derfor i alle saker der barnevernet akter å bruke tvang, behandle sakene i forkant, etter følgende prinsipper:

10. Kun reelle sakkyndig-uttalelser skal benyttes
Det skal ikke gjøres bruk av psykologfaglige utredninger eller vurderinger, da slike ikke har saklig eller vitenskapelig grunnlag. Sakkyndige somatisk-medisinske vurderinger kan benyttes for å klarlegge et barns medisinske behov for hjelp til foreldrene ved sykdom eller handikap hos barnet.

11. Sak om omsorgsovertakelse reises kun der det kan antas å foreligge beviselig, straffbar atferd fra foreldrene overfor barnet
Mishandling, overgrep eller skadelig grad av vanskjøtsel av barn er dekket av den alminnelige straffelov, og det er kun slik straffbar atferd fra foreldrenes side som skal kunne gi grunnlag for å reise sak om tvangsmessig omsorgsovertakelse. En slik omsorgsovertakelsessak føres uavhengig av en eventuell straffesak men det skal stilles analoge krav til sakens form og til bevisbarhet.

12. Kun etterforskning foretatt av politiet skal føre til at det reises sak om omsorgsovertakelse
Enhver påstand fra barnevernets side om slik straffbar atferd fra foreldrenes side skal etterforskes av politiet. Krav til klarlegging av påstandsinnhold skal være som standard i straffesaker. Påstandene skal spesifiseres: Hvem har begått den straffbare atferd, hva består den i, hvordan, når, hvor, over hvor lang tid er den begått. Dette vil være analogt med krav som stilles til en tiltalebeslutning i en ordinær straffesak. Kun hvis det finnes bevis som tilfredsstiller politiets vurderinger av straffbarhet og kan antas å ville føre til fellende dom i en rettergang, skal det kunne reises omsorgsovertakelsessak.

13. Barns viktige behov forøvrig dekkes ved assistanse til hjemmene
I alle andre tilfeller hvor forholdene for et barn ikke er fullt tilfredsstillende, skal barnevernet kun tillates å tilby realistisk hjelp av typer som familiene ønsker. I tillegg skal barnevernet støtte og assistere foreldre overfor f.eks skoler eller barnehager med å påtale uheldige forhold der som påfører et barn skade, plage eller lidelse.

14. Saksbehandling ved potensiell tvangssak
I en potensiell tvangssak skal foreldre og barn innkalles til møte i klientutvalget på tilsvarende måte som angitt i punkt 5, og det føres nøyaktig referat og gjøres opptak slik som angitt i punkt 4. Referat skal forelegges familien til godkjenning eller korreksjon.

15. Bortadopteringer foretas normalt ikke
Det skal ikke foretas bortadopteringer av barn under barnevernets myndighet, hverken til fosterforeldre eller til andre, unntatt i de sjeldne tilfellene hvor begge foreldre er døde og øvrig slekt ikke finnes. Prognosene for adoptivbarn er bedre enn de for fosterbarn, men også adoptivbarns prognoser er dårligere enn selv oppvekst under vanskelige forhold hos egne foreldre. Også forskningen som viser dette underslås av barnevernet. Den uttalte politikk med å fremme adopsjon er nok en gang et dårlig skjult forsøk fra myndighetenes og barnevernets side på å velte problemer som skyldes at barnet er fratatt sin egen familie, over på foreldrene.

16. Barnevern og annet personale skal samarbeide med foreldre ved nødvendig institusjonsplassering av barn
I saker der et barn utviser så ustyrlig eller kriminell atferd at foreldrene selv mener de ikke makter å ha barnet boende hjemme, kan barnet plasseres mot sin egen vilje på institusjon for så lenge som foreldrene finner det nødvendig. I slike tilfeller skal både barnevernet og institusjonspersonalet samarbeide med foreldrene og fullt ut medvirke til at hyppigst og tettest mulig kontakt mellom barnet og foreldrene opprettholdes. Foreldrene har da rett til når som helst å oppsøke sitt barn, ha samvær med barnet, og til å ha telefon- og brevkontakt med barnet.

17. Kontakt og samvær mellom uteplasserte barn og foreldrene skal ikke hindres
Barn som er plassert utenfor foreldrehjemmet skal ikke kunne hindres i å ha all den telefonkontakt de selv og deres foreldre ønsker, innbefattet over mobiltelefon. Det skal også være vanlige samvær mellom foreldrene og barna etter samme mønster som i barnefordelingssaker, minst én ettermiddag i uken og annenhver week-end.

18. KU skal bistå familiene i å få offentliggjort barnevernssakene sine
Klientutvalget skal aktivt bistå familier som har vært gjenstand for omsorgsovertakelser eller andre negative handlinger fra barnevernets side, med å få offentliggjort barnevernssakene sine, såfremt familien ønsker dette. Klientutvalget skal så langt det er mulig sørge for komparentopplysninger eller annen verifikasjon av både barnevernets og familiens versjon, eller bistå familien med å fremskaffe slik evidens.

Assistanse med publisering kan skje gjennom at klientutvalget støtter fremstøt overfor avisene, men hvis avisene ikke trykker familienes beretninger eller ikke gjør dette på en tilfredsstillende måte, skal klientutvalget besørge egne publikasjoner trykket og distribuert til befolkningen, på kommunens bekostning. Klientutvalget skal også bistå familiene med utlegging på internett og publisitet om dette.

Publisering foretatt av klientutvalget kan gjøres som et enkelt blad/tidsskrift, for eksempel 2 - 3 ganger i året når det foreligger aktuelle saker å publisere. I begynnelsen vil slik publisering koste kommunen en del. Etter hvert som barnevernets håndtering av saker blir brakt under kontroll, vil det imidlertid resultere i svært få omsorgsovertakelser og en økende mengde av saker der barnevernet gir positiv og forekommende hjelp som familiene ønsker. Da vil behovet for publisering av saker der familier har vært utsatt for utilbørlig behandling, bli beskjedent, og utgiftene gå tilsvarende ned.
Toppen av siden Bunnen av siden
Victor
Posta 7/10/2008 04:56 (#3480 - som svar på #3479)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Medlem

Poster: 42
25


Mer om temaet barnevern i Norge før og etter år 2000, i skrivende stund dessverre et like aktuelt tema

Gruppen til Familiens Selvstendige Rett, Alt mulig om barnevernsovergrep

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/10/2008 04:18 (#3544 - som svar på #3480)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Eks-frimurer hetses på nett - forberedt på juling

Sett i lys av Myron C. Fagan's presentasjon (mp3) synes jeg at det såkalte brorskapets ritualer og målsettinger skal presenteres i detalj for offentligheten. Brødrene vet ikke fullt ut hva de er med på.
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 31/10/2008 13:52 (#3551 - som svar på #3544)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Fem unge kvinner er døde som følge av p-pillen, Barnebarnet på 15 får p-piller fra skolen
Sitat:
Ferske tall viser at fem norske kvinner døde i fjor etter bruk av p-piller. To av dem var i tenårene.

Gratis P-piller i Ungdomskolen

En fars kamp mot systemet(PPiller.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg PPiller.jpg (3KB - 1212 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/11/2008 20:08 (#3596 - som svar på #3551)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Når midlene håner målet…, Georg Apenes viser her særdeles god innsikt og styrke

Sitat:


Det er imidlertid ikke verre enn at jeg gleder meg over aktuelle og presise formuleringer når det gjelder personvernets plass og rolle i et samfunn som vårt. Slik jeg for eksempel fant den i budsjettinnstillingen fra Stortingets kommunalkomite før jul i fjor ”Vernet om den  private sfæren er en forutsetning for et fritt samfunn. Frihet forutsetter at hvert enkelt menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåkning og inngripen i privatlivet. ” Og, som en fanfare vel egnet til å hensette de fleste i julestemning: ”Demokratiet forutsetter at det i siste instans er borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne.”!
(Datatilsynet.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Datatilsynet.jpg (17KB - 1210 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/11/2008 05:16 (#3605 - som svar på #3596)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Jackson Browne Live - Lives in the Balance Mar, 17, 2007


Jackson Browne Lives In the Balance
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/11/2008 21:41 (#3608 - som svar på #3605)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


FKN Newz, FKNNewzx.com

fkn newz og fknnewz i google video

Mumbai - not a CIA Mossad job, wakeupfromyourslumber.com

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/11/2008 04:49 (#3613 - som svar på #3608)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Van - porten til Europa

Sitat:
Hver natt smugles flyktninger som afghanske Sura og hennes to barn, over grensen fra Iran til Van. Den tyrkiske byen er porten til Europa, stoppested på veien til Norge.(Van.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Van.jpg (165KB - 1216 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/12/2008 16:09 (#3623 - som svar på #3613)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Et eksempel på misvisende innhold i en nyhet. I dette tilfellet skaper nyheten et trusselbilde og eventuelt en frykt som er irrasjonell, fjøra som ble til fem høns:
Asteroide kan treffe Jorden innen 20 år

Kommentar til artikkelen fra Institutt for teoretisk astrofysikk:
ASTEROIDE KAN TREFFE JORDEN INNEN 20 ÅR?


Det verste eksempelet på desinformasjon er kanskje dette, War On Terror Fear Campaign (montage)(Asteroid.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Asteroid.jpg (37KB - 1198 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/12/2008 04:24 (#3678 - som svar på #3623)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Blackwater: Our Secret Mercenary Army, Blackwater: Our Secret Mercenary Army i liveleakIraq War Veteran Exposes NWO Mafia's Crimes Against Humanity 

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/12/2008 05:08 (#3679 - som svar på #3678)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

AMERICA BEING DUMBED DOWN !!! LOW AND NO IQ !!, AMERICA BEING DUMBED DOWN !!! LOW AND NO IQ !! i youtubeChemical Dumbing Down Of Society in youtube

Archive for the ‘Fluoride’ Category fra Wise Up Journal

Vaksinen Thimerosal er utviklet fra blant annet mercury, kvikksølv, som er kjent for å være særdeles giftig, blant annet skader gener og skaper misdannelser hos nyfødte, og forårsaker alvorlige hjerneskader. Kvikksølv anvendes også i amalgam som brukes i tannfyllinger.

thimerosal mercury i google, thimerosal kvikksølv i google
thimerosal mercury i google video

mercury amalgam i google, mercury amalgam i google video
kvikksølv amalgam i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/12/2008 04:40 (#3686 - som svar på #3679)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

refuge of the last resort fra Refuge of last resort, om orkanen Katrina i New OrleansWeather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025 i google, Was Myanmar a Weather Warfare Event

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/12/2008 11:09 (#3693 - som svar på #3686)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Cathy O'Brien on Mind Control, Cathy O'Brien on Mind Control in youtubeCathy O'Brien i google video, Cathy O'Brien i google, Cathy O'Brien in youtube, Mark Phillips & Cathy O'Brien

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/12/2008 10:09 (#3706 - som svar på #3693)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Paying the Price: Killing the Children of Iraq, Paying the Price: Killing the Children of Iraq in google video, John Pilger hjemmeside

John Pilger i google video, John Pilger in youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/12/2008 03:08 (#3708 - som svar på #3706)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Et interessant nettsted med nyheter og annet, oljekrisa, oljekrisa.no


Fra oljekrisa.no:


Den sterke økningen i oljeprisen de seinere åra er bare et forvarsel om ei global olje- og gasskrise som vil skjerpes stadig mer i tida som kommer, og som vil få store økonomiske og sosiale konsekvenser. Utfordringen vil bestå i både energisparing og omstilling til nye, bærekraftige og kretsløpsbaserte energiformer - som vind, vann, bølger, sol, biomasse og jordvarme.
I oljelandet Norge er det ennå ikke lett å få gehør for problemstillingen, men ellers i verden er både debatten og utviklingen i full gang. I Sverige er det f. eks. igangsatt et offentlig arbeid for å redusere landets oljeavhengighet. En ambisjon med denne nettsiden er å prøve å fungere som katalysator ved bl. a. å danne en portal til en del internasjonal kunnskap og debatt om temaet.

Min far red på kamel. Jeg kjører bil. Min sønn flyr jetfly. Hans sønn vil ri på kamel (saudiarabisk ordtak).(OljekrisaNo.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg OljekrisaNo.jpg (19KB - 1213 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/12/2008 20:50 (#3710 - som svar på #3708)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Nigel Farage on who's who in the EU commission, fra Nigel Farage on who's who in the EU commission in youtubeNigel is at it again in the so-called European parliament taking on the might of the EU commission.

I EU parlamentet spør Nigel Farage:
Would you buy a used car from this commision? Ville dere kjøpt en bruktbil fra denne kommisjonen?

Kommisjonens president José Manuel Barroso's reaksjon ses på bildet nedenfor. Kan man si at det er feil å le av alvorlighetsgraden i det Farage presenterer, spesielt for kommisjonens president?

David Icke on Lisbon Treaty , Mahalia Jackson -- Silent Night Holy Night , Global Governance 2025: at a Critical Juncture .pdf International monetary fund, IMF; United nations, UN; National intelligence council, NIC; Institute for security studies, ISS, European union; Office of the director of national intelligence, DNI, United states of America, USA, New World Order: Blueprint of Madmen, documentary, Alex Jones, infowars + , 'The Euro Game Is Up! Who the hell do you think you are?' - Nigel Farage MEP(JoseManuelBarroso.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg JoseManuelBarroso.jpg (38KB - 1101 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/12/2008 16:26 (#3712 - som svar på #3710)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Gavekort, et bitte lite mareritt, Gavekort rett i bøtta

Gavekort forårsaker fort utgifter og tapt tid og penger for den som får de. Får man eksempelsvis et kort pålydende kr 500, må man ut med mer for ingen varer koster kr 500, og den butikken som gavekortet er utstedt fra har ofte ikke noe man har bruk for, og har de det, er det så og si aldri billigst der. Gavekort er over og ut, kun en gavepakke til de butikkene som selger de. Penger på konto og et verbalt eller papp julekort med den hyggelige nyheten er mildt sagt komfortabelt.(Gavekort.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg Gavekort.jpg (3KB - 1115 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/12/2008 05:46 (#3725 - som svar på #3712)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Taking Liberties (film) * fra Wise Up JournalSe alle videoene i serien Taking Liberties (film) *

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/12/2008 11:08 (#3726 - som svar på #3725)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Impact of William Wilberforce on the World


William Wilberforce i google video, William Wilberforce i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/1/2009 09:29 (#3738 - som svar på #3726)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Junior gymnastics champion fra LiveLeak

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/1/2009 16:54 (#3741 - som svar på #3738)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Cell Phone Radiation, Health Effects of Cell Phones


Bruk øretelefoner, headset! RADIOFREQUENCY RADIATION i youtube, RADIOFREQUENCY RADIATION i google video

RADIOFREQUENCY RADIATION DOSIMETRY HANDBOOK

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/1/2009 10:40 (#3744 - som svar på #3741)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The Reality In Gaza, The Reality In Gaza i youtube

Information clearing house

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 6/1/2009 02:29 (#3750 - som svar på #3744)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

The Palestina Israel conflict
The true Jews that the Zionists tries to hide, in youtube
Anti-Zionist Jewish Protestors are attacked by an AIPAC conference attendee, in youtubeTexe Marrs - Cauldron of Abaddon , Alberto Rivera and Others speak of Jesuit (Jesuits) Infiltration - Full Version , torah rabbi sets an american christian zionist reprobate straight , NETUREI KARTA AROUND THE WORLD

Google { Neturei Karta }

Google video { texe marrs , Neturei Karta }

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/1/2009 09:47 (#3763 - som svar på #3750)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


123 kilo reklame på ett år

Hvem betaler for reklamen vi får i posten? Det er vi, alle sammen. Kostnadene må ubønnhørlig dekkes inn gjennom salg.

Kan man stoppe reklameflommen inn i postkassa? Ja, man kan det, les Ein million seier nei til reklame og Reservasjon mot uadressert reklame fra Posten.

Reservasjon mot adressert reklame.

Stikkord: hvordan stoppe reklame og salg via postkassa og telefon, telefonsalg

(BronnoysundregistrenePosten.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BronnoysundregistrenePosten.gif (4KB - 1184 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/1/2009 08:45 (#3767 - som svar på #3763)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

03&05.25/25 They Have Made Void THY Law REFORMATION REKINDLED RtR Walter Veith


WalterJVeith i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/1/2009 10:54 (#3774 - som svar på #3767)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

French president Nicolas Sarkozy drunk at G8


Nicolas Sarkozy i google video, Nicolas Sarkozy i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 20/1/2009 10:14 (#3787 - som svar på #3774)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Evidence -- Police provoke Violence at SPP protest, i youtube, Evidence -- Police provoke Violence at SPP protestStop SPP Protest - Union Leader stops provocateurs


Kilder: The council of canadians, krigen av terror

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/2/2009 03:15 (#3814 - som svar på #3787)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


AIG the party you paid for!!!


I Was Kim Jong Il's Teacher -- Then He Had My Family Killed

Sitat: Few people have the chance to watch a shy young man grow into a ruthless dictator -- and live to talk about it.

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/2/2009 05:25 (#3816 - som svar på #3814)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

End of Nations - EU Takeover & the Lisbon Treaty, kilde: END OF NATIONS - EU Takeover & the Lisbon Treaty (Film) *Sitat: We set out to make a video about the pros and cons of the Lisbon Treaty and found out to our horror the lies, manipulations and deceit behind the EU. From MEPs, legal experts and EU researches the true nature of the EU unfolded, how it really operates from behind closed doors and away from prying eyes. We discovered the massive power grab away from citizens and nations to the elites that is being proposed in this treaty. Most shocking of all was how our elected representatives are willingly handing us over to this emerging Totalitarian Superstate by deception , propaganda and outright lies. This video details how the structures of the EU really operate, what the full significance of the Lisbon Treaty is and how it is the end of Nations within in the EU. MEPs describe their experience in Brussels and how they are undermined by the real power of the unelected and unaccountable Eurocrats who run the organization. How the politicians are working together for their own selfish needs while being used for a bigger agenda. Tags: Lisbon Treaty, Reform Treaty, EU, NAU, New World Order, Referendum, UN

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/2/2009 21:15 (#3825 - som svar på #3816)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Følgende e-post er mottatt fra http://forum.r-b-v.net/, som de har mottatt fra en herre ved navn Geir Aspheim. Navigate3D gjengir denne fordi det er relativt godt kjent at barnevernet av i dag i Norge lager mange problemer og katastrofer for mange familier og barn, noe som er både inhumant og samfunnsfiendtlig. At de også gjør mye bra og nødvendig arbeid er en realitet og selvfølge, men det skal ikke overskygge den ugagn de står for som forårsaker katastrofale tilstander for enkelte familier, barn og deres omgivelser. Ødelagte menneskeskjebner går ut over alle samfunnsobjekter hvor disse personene inngår som ressurser, og i generasjoner. Følgeskadene er som regel særdeles store og omfattende, for arbeidsgivere, idrettslag osv., kort sagt hele samfunnet.

Sitat:


Hei!

Hvordan er står det til der ute? Sikkert et dumt spørsmål, for de fleste dagene er jo ikke mye å rope hurra for når det som kalles barnevern har rasert ens familie og gjort livet til et mareritt. Heldigvis har vi noen iherdige ildsjeler blant oss som arbeider helhjertet for å nedkjempe den skruppelløse profesjonsmakten kalt "barnevernet" - for at du og jeg en dag skal bli kvitt dette uvesenet.

Ildsjeler som jobber utrettelig for at alle familier skal ha en selvstendig rett til et verdig liv uten maktovergrep eller annen krenkelse av menneskeverdet. Derfor er det svært viktig at ALLE som virkelig ønsker å nå dette målet samler seg og slutter opp om de planlagte Barnevernshøringene. Dette er en allianse for å kreve offentlig høring og gransking av barnevernet, hvilket er på høy tid!

Hva skjer'a, og hvor skjer'e??? Det skjer i Oslo, FORAN STORTINGET 10., 11., og 12. juni 2009. KLOKKEN: 10.00 - 17.00.

TOPPMØTE AVHOLDES lørdag 13. juni 2009 (sted ikke avklart, forslag mottas!)

Dette kan bli stort, og jo større engasjementet blir, desto større oppmerksomhet vil høringene få! Men da må DU, (hvis du ikke alt har gjort det) skynde deg og registrere deg NÅ MED EN GANG her:

http://barnevernshoeringene.ning.com/?xgi=i6Je1ho

BARNA VÅRE fortjener det, du fortjener det, og ikke minst de som står på for å få dette til fortjener det, så hva venter du på? Og få for all del med deg enda flere hvis det er mulig så vi virkelig får vist hva vi står for!


Glødende hilsen
Geir Aspheim,
barnevernsmotstander

http://www.freewebs.com/barnevernsmotstander/


Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/2/2009 13:05 (#3826 - som svar på #3825)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The World According to Monsanto, parts 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 and 8

Sitat:
Documentary: The World According to Monsanto. The following documentary is a thorough, in-depth look at the history of one of the world's most dangerous and despised corporations and the serious issues swirling around genetically modified crops -- from the implications for biodiversity and personal health, to the corporate control of our food, and more.

monsanto i google video
monsanto i google

(MonsantoSkullAndBones.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg MonsantoSkullAndBones.gif (8KB - 972 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/2/2009 14:54 (#3829 - som svar på #3826)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

OFFICIAL: DEC Gaza Aid Appeal: BANNED by the BBC and SKY


Gaza Aid Appeal, Gaza hjelp appell, forbudt av BBC og Sky

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/2/2009 15:41 (#3830 - som svar på #3829)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


KYMATICA, kilde KYMATICA i google videoQuote: The sequel to Esoteric Agenda. Ben Stewart brings you a new video highlighting the enemy within all humanity, the false ego, and it's many manifestations.


John Harris - It's an illusion, in blip tv

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 25/2/2009 01:31 (#3838 - som svar på #3830)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Illuminati Mystery Babylon by Texe Marrs, Illuminati Mystery Babylon by Texe Marrs i google videoSitat: In a tremendous new video/DVD exposé, Texe Marrs unmasks this Luciferian sect that has used its cunning, treachery, and massive wealth to such unbelievable advantage. Virtually every major nation on earth has by now fallen into its hands. «

The role of Kabbalah in the founding of the United States of America, Power of prophecy , William Cooper: Mystery Babylon Series Complete Reedit 1- 19

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 26/2/2009 18:55 (#3843 - som svar på #3838)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

`Secrets Of The Matrix` pt1_1/13 HQ David Icke


David Icke - Secrets Of The Matrix i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/3/2009 14:03 (#3858 - som svar på #3843)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


ADVARER MOT Å SENDE ETTÅRINGER I BARNEHAGE: Vil resten av livet jakte på en trygghet de aldri fikk

Sitat: Psykolog mener de minste barna bør være hjemme hos mor og far. Barnehagene tilfredsstiller ikke behovene til de minste barna, mener professor Lars Smith ved Psykologisk institutt, UiO. ..


Det er også en utbredt oppfatning i samfunnet at barn har det best heime hos far, mor, bestefar, bestemor, resten av familien, naboene og lokalmiljøet, forutsatt at det ikke eksisterer noe spesielt og prekært miljømessig problem der heime. Barnehagen har utvikla seg til å bli en standard mer eller mindre uavhengig av hensyn til kvalitet for barnet. Den eldre garde, dvs med mest erfaring, stiller seg jevnt over kritisk til utviklinga for barna når de i større og større grad har havna i en barnehage på bekostning av tid sammen med en eller begge foreldre og resten av familien.
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/3/2009 11:55 (#3861 - som svar på #3858)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Masonic Lodge Over Jerusalem (Secret Rulers of Israel) - Texe Marrs

Bøker, i google: traiters and carpetbaggers barry chamish, born in blood the lost secrets of freemasonry john robinson

Texe Marrs Gulag USA Concentration Camps In America


texe marrs i google video, bøker: exterminate all the brutes sven lindqvist, the theory and practice of hell eugen kogon, the gulag archipelago aleksandr solzhenitsyn, keeper of concentration camps dillon myer and american racism richard drinnon, the phoenix program douglas valentine, concentration camp plans for u.s. citizens william pabst, america in peril serge monast

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/3/2009 20:39 (#3864 - som svar på #3861)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Nyhetsspeilet nyhetsspeilet.no(NyhetsspeiletNo.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNo.jpg (100KB - 1007 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/3/2009 22:40 (#3865 - som svar på #3864)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Nektet kvinnene å hoppe i Vikersund , Sagen & co ble nektet å hoppe

Sitat: .. - Jeg sto klar til å sette utfor, og det var kun en foran meg, sier Line Jahr. Hun måtte bare ta av seg skidressen og dra hjem. Som en av de fremmøtte sier: Dette er diskriminering på høyt nivå. ..

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/3/2009 00:25 (#3866 - som svar på #3865)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

rense.com, mye interessant informasjon, f.eks. How The Israel Lobby Nailed Freeman

The Israel Lobby, Total Jewish Zionist Control of USA(RenseCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg RenseCom.gif (8KB - 968 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/3/2009 11:22 (#3868 - som svar på #3866)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Når mennesket blir rovdyr , av journalist Valerie Kubens

Sitat: Hekseprosesser er ikke bare dyster historie. De foregår også i dag, f.eks. med et norsk lokalsamfunn som ramme for begivenhetene.

Kilde,
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter , Nordiske komiteen for menneskelige rettigheter, NKMR, för skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna, for beskyttelse av familiers rettigheter i de nordiske landene. Valerie Kubens har vært eller er også journalist i Fædrelandsvennen .

(FvnNoNkmr.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg FvnNoNkmr.gif (12KB - 940 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/3/2009 14:27 (#3872 - som svar på #3868)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

ASPARTAME - Monsanto Bioterrorism - Rumsfeld


aspartame , monsanto , venezuela monsanto , nutrasweet , nutra sweet , i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/3/2009 15:34 (#3874 - som svar på #3872)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


WHALE ,

If you think education is expensive, try ignorance. Hvis du synes utdannelse er dyrt, prøv uvitenhet.


Et utdrag, om mobiltelefon teknologi og stråling,

Cell phone/GSM/PCS (aka DEATH TOWERS), TETRA, HAARP, GWEN, & Power lines , Microwaving children

(Whale.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Whale.gif (24KB - 994 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/3/2009 01:38 (#3879 - som svar på #3874)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Tsarfamiliens gåte er løst , myrdet av illuminati
Sitat: .. Et russisk-amerikansk forskerteam slår fast at hele familien ble drept under revolusjonen i 1918. Dokumentasjonen legges frem i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. ..

Tsar-familien ble myrdet av illuminati ved the Rothschild family fordi tsaren boikottet illuminatis forsøk på å opprette den første totalitære verdensregjering, the league of nations. Mer om dette, 01.Illuminati.and.CFR.part.1.of.6.mp3 , kilde Myron Fagan's recording took place sometime in the 1960's .

I dag gjør illuminati et nytt forsøk på å opprette en totalitær verdensregjering, new world order. United nations, UN, FN, er kopien av det mislykkede league of nations. Blant annet massakrene 11. september 2001 er en del av new world order agendaen, Navigate3D støtter Architects and Engineers for 9/11 truth, ae911truth.org . New world order forsøkes etablert med european union, north-american union, asia-pacific union og african union.

Mer om samme tema, med mer, EXTREMELY VITAL INFORMATION

Tsarens bror endelig rehabilitert , Nye medlemmer av tsarfamilien rehabilitert, Forbidden Knowledge: Jack Otto(RussianTsarFamily.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg RussianTsarFamily.jpg (121KB - 958 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 20/3/2009 22:43 (#3884 - som svar på #3879)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Forbudte hyperlinker kan koste $11,000 per dag, Herald: Banned hyperlinks could cost you $11,000 a day

Sitat: The Australian communications regulator says it will fine people who hyperlink to sites on its blacklist, which has been further expanded to include several pages on the anonymous whistleblower site Wikileaks. Wikileaks was added to the blacklist for publishing a leaked document containing Denmark’s list of banned websites. ..

Nok en variant av forsøk på totalitær sensurering.

wikileaks.org(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 887 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/3/2009 14:18 (#3885 - som svar på #3884)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Det registreres mange jordskjelv hver dag. De fleste er så små at de ikke merkes av befolkninga.

Automatiske registreringer siste uke , kilde jordskjelv.no , norsar.no
(NorsarNoJordskjelvNoEarthquakesLastweek.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NorsarNoJordskjelvNoEarthquakesLastweek.gif (162KB - 893 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/3/2009 15:33 (#3886 - som svar på #3885)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Tata Nano, i skrivende stund verdens billigste bil.

Tata Nano i google video, Tata Nano i google(TatoNano.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TatoNano.gif (61KB - 1032 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/3/2009 12:54 (#3893 - som svar på #3886)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Nettbankene kan bli mindre trygge

Sitat: EU-direktiv kan stanse bedre beskyttelse mot tastefeil. ..

EU, European Union, hva er det? egentlig

(AftenpostenNoPengeneDine.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNoPengeneDine.gif (3KB - 856 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/3/2009 21:02 (#3895 - som svar på #3893)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Air traffic in 24 hours.wmv (better quality: add &fmt=18 to url!), Air traffic in 24 hours.wmv (better quality: add &fmt=18 to url!) i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/3/2009 00:24 (#3896 - som svar på #3895)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

24. mars 2009 er det tyve år siden miljøkatastrofen ble forårsaket av tankskipet Exxon Valdez, som forurenset et enormt hav og kystområde i sørlige deler av Alaska, med permanent katastrofal effekt på dyre- og planteliv, næringsliv, natur og miljø. Håndteringen av oppryddingen og nødvendige erstatninger til blant andre befolkninga er preget av løgner og svik, helt fram til dags dato. Det er nødvendig og markere dette og minne alle på hvordan slike katastrofer oppstår og hvor miljøskadelig, uprofesjonelt og useriøst dette håndteres av de ansvarlige i ettertid.


dance 2 trance - remember exxon valdez +, dance 2 trance - remember exxon valdez playlist i youtubeexxon valdez i google video, exxon valdez i google, Stick Your Damn Hand In It: 20th Birthday of the Exxon Valdez Lie , kilde gregpalast.com , Greg Palast, CNN: Almost All Exxon Valdez Cleanup Crew Dead!! + , Shocking new pictures of The Gulf of Mexico Oil spill 2010 +

Denne miljøkatastrofen er egnet til å legge klare rammer for sikkerheten mot at nye tilsvarende og lignende miljøkatatrofer skal oppstå, alle steder og åpenbart i de store matfatene vi har til havs og langs alle kystlinjer. Gigantisk oljeflak truer kysten av USA , Ian R Crane in Stockholm Nov 16 2010

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/3/2009 11:25 (#3898 - som svar på #3896)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Bløffmaker til NATO

Sitat: .. Nå kan ingen frata dansken hverken politisk erfaring, åpenbare ambisjoner eller styringsdyktighet. Men NATO-stillingen fordrer noe mer. Den krever troverdighet, samarbeidsforståelse og en dyp innsikt i vår tids viktigste spørsmål. Der svikter Anders Fogh Rasmussen. ..

anders rasmussen nato i google, rasmussen nato i google(AftenpostenNoBloeffmakerTilNato.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNoBloeffmakerTilNato.jpg (17KB - 875 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/3/2009 21:40 (#3899 - som svar på #3898)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Råd om kjøkkenhygiene , kilde Mattilsynet(Mattilsynet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Mattilsynet.gif (7KB - 853 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/3/2009 21:31 (#3902 - som svar på #3899)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Architect for 9/11 Truth Says 9/11 Was Inside Job, Architect for 9/11 Truth Says 9/11 Was Inside Job i youtube

Sitat: AmericanFreePress.net's Mark Anderson interviews Richard Gage of Architects and Engineers for 9/11 Truth. Gage says 9/11 was an inside job.

Kilde, American free press net americanfreepress.net

Welcome to Architects & Engineers for 9/11 Truth! ae911truth.org , Navigate3D støtter Architects and Engineers for 9/11 truth, ae911truth.org
 

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 27/3/2009 23:06 (#3903 - som svar på #3902)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Brown Calls for EU-US Global Rule, Brown Calls for EU-US Global Rule i youtubeGordon Brown calls for EU-US Global Rule at the European Parliament (video) * , Regaining Our Freedom, europarl , Wise Up Journal , EU-formann: - Obamas tiltak en vei til helvete

Václav Klaus stands up for Freedom, Václav Klaus stands up for Freedom i youtubeSitat: Czech President Vaclav Klaus addresses the European Parliament, marking the Czech Presidency of the EU Council. The Czech President had asked for this visit himself, as Mr Pöttering informed the House during the meeting, which lasted from 11:05 to 11:45 ..

Toppen av siden Bunnen av siden
Victor
Posta 28/3/2009 11:24 (#3905 - som svar på #3903)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Medlem

Poster: 42
25

Staten eier barna

Sitat: Barnevernet hevder ofte at de gjør for lite, ikke for mye. Men her dreier det seg om folk som har mer makt enn de kan forvalte. .. Helhetstenkning er like uendelig fjernt for disse menneskene som vanlig folkevett, hjertedannelse og moralsk gangsyn. ..(AftenpostenNoElinBrodinForfatter.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNoElinBrodinForfatter.gif (120KB - 838 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/3/2009 14:43 (#3906 - som svar på #3905)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Nei til verneplikt for kvinner , les også om andre vedtak på Senterpartiets, SPs, landsmøte 2009.


Stikkord: senterpartiet's, sp's, stortingsvalget

(Senterpartiet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Senterpartiet.gif (6KB - 1800 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 30/3/2009 01:15 (#3909 - som svar på #3906)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Israel brukte fosforbomber mot sivile


Sitat: Åtte år gamle Fatma Zidane El-Banneh fikk store skader da skolen hennes, Beit Lahiya Elementary Co-educational School nord på Gazastripen, ble truffet av en fosforbombe. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 810 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 30/3/2009 02:05 (#3910 - som svar på #3909)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Daniel Hannan MEP: EU hypocrisy over national self-determination, Daniel Hannan MEP: EU hypocrisy over national self-determination i youtube
Daniel Hannan MEP: The devalued Prime Minister of a devalued Government, Daniel Hannan MEP: The devalued Prime Minister of a devalued Government i youtubedaniel hannan i google video, daniel hannan i mefeedia.com, daniel hannan i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/3/2009 22:32 (#3913 - som svar på #3910)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Truth About the Gardasil Vaccine by Dr. Sherri Tenpenny, The Truth About the Gardasil Vaccine by Dr. Sherri Tenpenny i google videoGardasil er "djevel-serum"

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/4/2009 00:44 (#3918 - som svar på #3913)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

ABC News 1979 Special: Mission Mind Control (29 mins), ABC News 1979 Special: Mission Mind Control (29 mins) i myspacemind control guantanamo i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/4/2009 03:02 (#3920 - som svar på #3918)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Regjeringen gjennomfører chemtrailslanding

Sitat: Den norske regjeringen har vedtatt å avbryte CHEMTRAILS-flygningene over norsk territorium før NATOs toppmøte finner sted senere denne uken. ..

OBS: Publisert 1. april(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 794 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 2/4/2009 22:17 (#3922 - som svar på #3920)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Alex Jones - 911 The Road To Tyranny part 1 of 16


Alle deler i serien: Alex Jones - 911 The Road To Tyranny

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/4/2009 13:20 (#3924 - som svar på #3922)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Hvem kan vi stole på?


Sitat: Forbrukerne blir forledet til å bruke preparater som i beste fall ikke virker – i verste fall er farlige. ..(HvemKanViStolePaa.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg HvemKanViStolePaa.jpg (60KB - 839 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/4/2009 15:04 (#3925 - som svar på #3924)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Tyrkia sier nei til Fogh Rasmussen

Sitat: .. NATOs oppgave er å sikre fred. Men talerøret til terrororganisasjonen i mitt land sender TV fra Danmark. Jeg skrev til Fogh Rasmussen for fire år siden, men han gjorde ingenting, sa Erdogan. ..


Klar tale fra Statsminister Recep Tayyip Erdogan, men er den engelske oversettelsen helt riktig?, Turkish prime minister Erdogan : Fuck Terrorist USA & Fuck Isreal, Turkish prime minister Erdogan : Fuck Terrorist USA & Fuck Isreal i youtube

Sitat: Turkey well Nuke Isreal in the very near future as turkish prime minister Erdogan said on national TV the Other day fuck Bush, Fuck the USA and Fuck Isreal they are the real terrorists, The Atomic bomb japan WWII,the zionest state of Isreal and the US are the real terrorist, killing millions of innocent peaple world wide, jew's killing thousends of innocent children in palestine Gaza is a clear proof on the evil face of the US and Isreal. USA : Americans are the real Terrorists الأرهاب الأمريكي

erdogan illuminati i google video, erdogan illuminati i google, kabbalah i google video, kabbalah i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 6/4/2009 01:34 (#3929 - som svar på #3925)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


«David Weiss» kaster kortene

Sitat: «David Weiss» innrømmer at han lurte både Jerusalem Post og Aftenposten. Han hevder nå han aldri sa han jobbet for Forsvaret. Det stemmer ikke. ..


Storslegge mot tvilen

Sitat: .. Men vi andre kan selvsagt ikke gi slipp på tvilen som det gjeveste av journalistikkens arbeidsredskaper – også i forholdet til de hemmelige tjenestene. Så får heller VG-redaktøren hamre løs så mye han orker. 

(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 817 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/4/2009 21:36 (#3930 - som svar på #3929)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Intervista a Giampaolo Giuliani (Previsione Terremoti), Intervista a Giampaolo Giuliani (Previsione Terremoti) i youtubeDet handler altså om Varslet jordskjelv - ble truet med anmeldelse

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 6/4/2009 22:12 (#3932 - som svar på #3930)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Martin Luther King - His immortal Vietnam speech, Martin Luther King - His immortal Vietnam speech i youtubeWhy Dr. King Would Break the Silence on Afghanistan , kilde AlterNet.org

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 6/4/2009 22:35 (#3933 - som svar på #3932)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Why You Should Get More Sleep

Sitat: .. Ford writes, "Continued sleep deprivation can result in trouble concentrating, blurry vision, impaired judgment and even more severe mental effects." But even less extreme sleep deprivation harms the immune system, releases stress hormone and impairs the brain’s ability to store information. In fact, some of the effects of not getting enough rest closely resemble being drunk. ..


Bageant: We've Let Corporations and Media Rob Our Souls -- It's Time to Do Something Meaningful

Sitat: The most chilling accomplishment of American capitalist culture is that we have commodified our own consciousness. .. I just returned from several months in Central America. And the day I returned I had iguana eggs for breakfast, airline pretzels for lunch and a $7 shot of Jack Daniels for dinner at the Houston Airport, where I spent two hours listening to a Christian religious fanatic tell about Obama running a worldwide child porn ring out of the White House. Entering the country shoeless through airport homeland security, holding up my pants because they don't let old men wear suspenders through security, well, I knew I was back home in the land of the free. ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 787 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/4/2009 20:57 (#3939 - som svar på #3933)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Sjokoladen din lages ved hjelp av barnearbeidere  Barnearbeid bak påskesjokoladen

Sitat: Påsken er høytid for Kvikk Lunsj og andre av Freias sjokoladeklassikere. Men Kraft Foods, som eier Freia, innrømmer at de ikke kan forhindre at det benyttes barnearbeid på kakaoplantasjene. Freias eier Kraft Foods bekrefter oppsiktsvekkende avsløringer i ny svensk rapport. Den svenske organisasjonen SwedWatch offentliggjorde torsdag en rapport som viser at sjokoladeprodusenter som Cloetta-Fazer, Kraft Foods og Nestlé anvender kakao fra plantasjer der det benyttes barnearbeid, tvangsarbeid og der det forekommer helsefarlig bruk av sprøytemidler. ..

Kommentar: Det anvendes også helsefarlige sprøytemidler i produksjonsprosesser. At også Freia ble kjøpt av en transnasjonal korporasjon har altså ført til at vi støtter barnearbeid og tvangsarbeid når vi kjøper og spiser Freia produkter. Når vi tror det blir billigere, blir det egentlig dyrere. Samtidig tjener eierne av de transnasjonale selskapene mer, og det er deres overordnede mål, ikke arbeidernes og kundenes, dvs vår, helse og velstand.

(AftenpostenNoSwedWatchOrgFreiaKraftFoods.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNoSwedWatchOrgFreiaKraftFoods.gif (25KB - 801 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/4/2009 21:20 (#3940 - som svar på #3939)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Chemtrail Timelapse Oslo - Nyhetsspeilet.no, Chemtrail Timelapse Oslo - Nyhetsspeilet.no i youtubeKilde, Hvorfor klarer ikke meteorologer å spå været?

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 10/4/2009 17:40 (#3944 - som svar på #3940)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


I google behind Somalia piracy , behind Somalia pirates
I google video behind Somalia piracy , behind Somalia pirates

People & Power - The toxic truth - 17 January 09 - Part 1, People & Power - The toxic truth - 17 January 09 - Part 1 i youtubePeople & Power - The toxic truth - 17 January 09 - Part 2, People & Power - The toxic truth - 17 January 09 - Part 2 i youtube

Kilde toxic waste somalia i google video, toxic waste somalia i google

The U.S.-Israeli “Somalia Plan”

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/4/2009 00:38 (#3947 - som svar på #3944)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The day I will be a pilot, Somalia through kids' eyes, The day I will be a pilot, Somalia through kids' eyes i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 13/4/2009 20:58 (#3950 - som svar på #3947)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Lettbrus kan føre til diabetes

Sitat: Drikking av lettbrus på daglig basis kan føre til diabetes, viser en fersk undersøkelse. ..(LettbrusAftenpostenNo.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg LettbrusAftenpostenNo.jpg (32KB - 766 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 14/4/2009 17:29 (#3952 - som svar på #3950)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


The Naked Truth by Jordan Maxwell, The Naked Truth by Jordan Maxwell i google video
Matrix of Power, Matrix of Power i google videoKritisk søkelys på Jordan Maxwell, med mer, New Age Infiltration of the truth movement  

Bøker:
fire in the minds om men James Billington , the hidden history of zionism Ralph Schoenman , the brotherhood the secret world of freemasons Stephen Knight , wall street and the bolshevik revolution antony sutton , wall street and the rise of hitler antony sutton , america's secret establishment an introduction to the order of skull and bones


Maktkamp uten sidestykke

Sitat: .. Mye på spill. For Arbeiderpartiet står mye på spill. En ting er at både statsminister og to næringsministre på rad fremstår som lettlurte. Noe annet er alle nærgående spørsmål om kvaliteten på forvaltningen av det statlige eierskapet. Og ikke minst er det plagsomt med anklager om det politiske kameraderi som skapes innenfor nettverksdemokratiets rammer. ..

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 14/4/2009 21:15 (#3953 - som svar på #3952)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


Fox News Promotes verichip, Fox News Promotes verichip i youtube, Fox news promoterer verichip

Kilde, Fox News: Nursing home microchips elderly people, Fox News says it’s good (video) *

We the people will not be shipped.com http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com

(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 769 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/4/2009 13:38 (#3955 - som svar på #3953)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Norge blir superhavmakt

Sitat: Norge brer seg utover og blir til det rene Norgesvelde til havs. Vår kontinentalsokkel blir over 250.000 kvadratkilometer større. FNs havrettskommisjon har gitt Norge så å si fullstendig medhold i kravene om en kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil. Det betyr at den norske sokkelen blir utvidet med 250.000 kvadratkilometer. Det er et areal som er på størrelse med Storbritannia. ..(NorgeHavomrrrdeAftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NorgeHavomrrrdeAftenpostenNo.gif (60KB - 760 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 17/4/2009 20:58 (#3962 - som svar på #3955)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Tamil Genocide, Tamil Genocide i google video

I google video,

iraqi genocide , iraq genocide

palestinian genocide , palestine genocide  

afghan genocide , afghanistan genocide

tamils genocide , tamil genocide , sri lanka genocide  

african genocide
, africa genocide , african genocides , africa genocides

worlds genocide , world genocide , worlds genocides , world genocides 

illuminati genocide , illuminati genocides

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/4/2009 19:38 (#3965 - som svar på #3962)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Germany will ban cultivation of dangerous GMO maize *

Sitat: BERLIN/HAMBURG (Reuters) – Germany will ban cultivation and sale of genetically modified (GMO) maize, German Agriculture Minister Ilse Aigner said on Tuesday. The ban affects U.S. biotech company Monsanto’s MON 810 maize which may no longer be sown for this summer’s harvest, Aigner told a news conference. MON 810 maize is the only GM crop currently approved by the EU for commercial use. ..


1,500 Indian Farmers Commit Mass Suicide: Why We Are Complicit in these Deaths

Sitat: Crop failure may have pushed farmers over the edge, but American companies have been leading them to the cliff for years. .. Shankara, like millions of other Indian farmers, had been promised previously unheard of harvests and income if he switched from farming with traditional seeds to planting GM seeds instead. Beguiled by the promise of future riches, he borrowed money in order to buy the GM seeds. But when the harvests failed, he was left with spiraling debts -- and no income. So Shankara became one of an estimated 125,000 farmers to take their own life as a result of the ruthless drive to use India as a testing ground for genetically modified crops. ..


Tyskland forbyr genmodifisert mais fra Monsanto, MON 810 maiz. Det er et sterkt og klart signal om hva blant andre Monsanto står for med sin genmodifiserte produktportefølje.

Indiske bønder går konkurs og mange begår selvmord på grunn av ødelagte avlinger, mange etter å ha lånt penger og for disse kjøpt frø fra genmodifiserte planter med en lovnad fra produsentene om at det skulle gi store og gode avlinger.

The World According to Monsanto , Dr Shiv Chopra , gmo i mercola.com , Germany Bans GMO Corn by Monsanto - MON 810 deemed unsafe for people or animals(WiseUpJournalAlterNet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournalAlterNet.gif (34KB - 716 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 20/4/2009 11:51 (#3968 - som svar på #3965)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Dette handler i utgangspunktet om Merck's vaksine og vaksineprogram Gardasil, via en liten, dynamisk og mer eller mindre tilfeldig omvei.

freemasons and the illuminati- Biological warfare50f6, freemasons and the illuminati- Biological warfare50f6 i youtubeKilde, merck illuminati i google video

I google video, gardasil boys , gardasil for boys merck , gardasil

I google, gardasil boys , gardasil for boys merck , gardasil


Vaccines-Gardasil,Death, And Extreme Side Effects, Vaccines-Gardasil,Death, And Extreme Side Effects i youtubeGardasil WARNING! - CNN Report 8.11.8, Gardasil WARNING! - CNN Report 8.11.8 i youtubeI google video, gardasil side effects , gardasil sideeffects

I google, gardasil side effects , gardasil sideeffects

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/4/2009 01:14 (#3970 - som svar på #3968)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Inne i varmen etter år på gaten

Sitat: I nesten syv år bodde Lars Belgen (42) på gaten, sov under broer eller i parkeringshus. Nå har kommunens enebolig gitt ham trygghet og verdighet til å innrede livet på nytt. .. «Har du null verdighet, gir en bolig trygghet, noe rundt deg. Her har du en fast plass å komme til, med gulvvarme. Du kan låse døren og legge deg i din egen seng.» Lars Belgen ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 722 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 22/4/2009 00:25 (#3979 - som svar på #3970)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


history channel-mind control, history channel-mind control i google videoKilde, mindcontrol.twoday.net


Secrets of CIA, Secrets of CIA i google video


cia i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 22/4/2009 14:48 (#3981 - som svar på #3979)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Europa kan etterforske amerikanere for tortur

Sitat: Dersom ikke USA selv rydder opp etter tortursakene på Guantanamo, truer Europa med å etterforske CIA og Bush-administrasjonen selv. .. Både fra FN-hold og fra menneskerettsadvokater sies det nå at det er sannsynlig at CIA-forhørere og ansatte i Bush’ administrasjon kan bli etterforsket for tortur av europeiske land, om de ikke blir holdt rettslig ansvarlige for sine handlinger hjemme i USA. ..


I google video, mind control , mkultra
I google, mind control , mkultra

(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 755 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/4/2009 15:17 (#3982 - som svar på #3981)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Her kan du se hva tippemidlene går til

Sitat:
Idretten er hittil den store vinneren i kampen om grasrot-andelen til Norsk Tipping. De håver inn nesten ti ganger så mye penger som kultur- sektoren. .. Tidligere gikk 50 prosent av spillemidlene fra Norsk Tipping til kulturformål. I den nye fordelingsnøkkelen fra Regjeringen er dette redusert til 36,6 prosent. En tredjedel av disse midlene er øremerket den kulturelle skolesekken, frifond og kulturbygg, mens resten fordeles over statsbudsjettet. Inn kommer i stedet humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner, som får 18 pst av spillemidlene. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 778 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 23/4/2009 15:23 (#3986 - som svar på #3982)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


Lies, War, and Empire - Part I, Lies, War, and Empire - Part I i youtubeLies, War, and Empire - Part II

Michael Parenti i google video, Michael Parenti i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/4/2009 15:43 (#3987 - som svar på #3986)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Jakten på E-621

Sitat: Familien har fått en ny fiende; Monosodium Glutamat (MSG), den vanligste smaksforsterkeren som brukes til å piffe opp ferdigmat og halvfabrikata. Forskere advarer mot glutamat, da studier tyder på at glutamat kan påvirke sultfølelsen og bidra til fedme. Andre mistenker glutamat påvirker kroppen på andre måter, blant annet adferd. Dette gjelder mer barn enn voksne, men er vanskeligere å påvise. ..(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 732 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/4/2009 23:50 (#3990 - som svar på #3987)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

En kuriositet av interesse, CVRIA, The Court of Justice of the European Communities(TheCourtOfJusticeOfTheEuropeanCommunities.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheCourtOfJusticeOfTheEuropeanCommunities.gif (92KB - 797 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 24/4/2009 11:35 (#3991 - som svar på #3990)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Mer mobbing med kvinnelige ledere

Sitat: Risikoen for mobbing er dobbelt så stor med en kvinnelig sjef på arbeidsplassen. Er du kvinne og din sjef også er kvinne, er risikoen for å bli mobbet dobbelt så stor som hvis sjefen var en mann, viser en ny europeisk undersøkelse. Også menn med kvinnelig sjef har 80 prosent høyere risiko for å bli mobbet enn med mannlig sjef. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 701 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 26/4/2009 22:49 (#4008 - som svar på #3991)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Vil frigi nye bilder av fanger som mishandles

Sitat: Opptil 2000 nye bilder av fanger som mishandles i Irak og Afghanistan gjøres tilgjengelig innen 28. mai. ..

At bildene ble tatt er ikke tilfeldig men godt planlagt på høyeste plan. Bildene har en funksjon i en entydig Hegelian dialectic agenda for å gjøre araberne og muslimene sinte. Samtidig sier George Walker Bush at han er kristen og agiterer og kjemper mot muslimene i forsøket på å skape splid mellom muslimer og kristne, NB. George Walker Bush er imidlertid ikke kristen men satanist som også hans medlemskap i Skull and Bones viser. Skull and Bones har ingen karakteristika som kjennetegner kristendom men tvert imot. Illuminati har for lenge siden planlagt en 3. verdenskrig som en konstruert religionskrig. Mer om dette, fra ca 40 minutter og utover i følgende dokumentar, the Freeman Perspective "Codex Magica" Part 2 .

Første del av samme dokumentar, The Freeman Perspective - Texe Marrs - Codex Magica - part 1 of 2

Hegelian dialectic, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Se også relatert informasjon, 20 most evil people in 18th century CE.

(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 733 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/4/2009 00:44 (#4009 - som svar på #4008)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Svine-virus skaper frykt i Mexico og USA

Sitat: 57 mennesker er døde, og WHO er redd for global epidemi. ..

svine-virus 2009
, svinevirus 2009 , svineinfluensa 2009 , pig virus 2009 , swine virus 2009 , pig flu 2009 , swine flu 2009 i google

Kan det ha blitt distribuert fra et laboratorium?, Svineinfluensaviruset er Made in Fort Detrick, USA , se også Fugleinfluensa funnet i vaksiner , kilde Fritt helsevalg


Relatert informasjon, Anthrax Case Reopens: Why Did the FBI Let Fort Detrick Scientists Investigate Themselves? , Tabu-oversikten for norske redaktører , Tabu-oversikten - Del 2 , 11 september - den virkelige historien...? , SEPTEMBER CLUES new 2008 COMPLETE
HIV AIDS From Monkeys Distributed in Polio Vaccine in Africa: The Truth
Plum Island & Lab 257 h1n1 , Fort Detrick h1n1 , fritz deinhard aids i google, AIDS - Made in America
(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 783 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/4/2009 03:44 (#4011 - som svar på #4009)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

FIRST RECORDED CHEMTRAIL? 1958 - WITH ALAN WATT (HD), FIRST RECORDED CHEMTRAIL? 1958 - WITH ALAN WATT (HD) i google videoKilde, Nyhetspeilet.no

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/5/2009 17:55 (#4018 - som svar på #4011)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

44 drept i oppgjør under bryllup i Tyrkia

Sitat: .. Kurdere. Bilge ligger i nærheten av byen Mardin i et område som stort sett er befolket av kurdere og der den kurdiske separatistbevegelsen PKK er aktiv. Ozen utelukket at PKK sto bak episoden. Det er ikke klart om skytingen hadde noe med Landsbyvakten å gjøre eller hvem gjerningsmennene er. Trolig er angrepet et internt oppgjør, siden blodhevn er utbredt i området. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 805 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/5/2009 18:00 (#4021 - som svar på #4018)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Hevder de kjente sterk gasslukt på rommene i gjestehuset

Sitat: PHUKET/OSLO (VG Nett) Overlegen ved klinikken hvor de dødssyke turistene fikk behandling, mistenker at nordmennene og amerikanerne ble syke av en giftig gass. ..(VGnett.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VGnett.gif (3KB - 774 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/5/2009 23:07 (#4026 - som svar på #4021)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Svak stråling og hjernen – svakest er verst

Sitat: Blod-hjerne-barrieren endres av langt svakere mikrobølgestråling enn myndighetenes grenseverdier. Dette kan slippe skadelige og uønskede stoffer inn i hjernen. ..

Kilde Mat&Helse(MatOgHelse.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg MatOgHelse.gif (4KB - 750 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/5/2009 01:38 (#4037 - som svar på #4026)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Latest News from Asian Secret Society by Benjamin Fulford, Latest News from Asian Secret Society by Benjamin Fulford i guba

benjamin fulford i google, benjamin fulford i google video

Bøker: The Jewish Genocide of Armenian Christians i google, The Jewish Genocide of Armenian Christians i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/5/2009 13:08 (#4039 - som svar på #4037)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The Zeitgeist Movement: Orientation Presentation, The Zeitgeist Movement: Orientation Presentation i google video


Interview with Peter Joseph / Eerie Investigations / 1 of 3 [ zeitgeist, the movie ], Interview with Peter Joseph / Eerie Investigations / 1 of 3 [ zeitgeist, the movie ] i youtube


2 of 3 , 3 of 3

Kilde, Zeitgeist The movie

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/5/2009 13:27 (#4040 - som svar på #4039)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Helsetopp vil ikke kreftvaksinere eget barnebarn

Sitat: .. Foran makteliten i Helse-Norge, kunngjorde Kreftregisterets førstedame onsdag at hun ikke vil anbefale vaksinen til sin nærmeste slekt. ..

gardasil i google video, gardasil i google(VGnett.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VGnett.gif (3KB - 759 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/5/2009 12:57 (#4043 - som svar på #4040)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Reagerer på Forsvarets pengebruk i Tsjad

Sitat: Norske hjelpeorganisasjoner reagerer på Forsvarets pengebruk i Tsjad, der det skal brukes en halv milliard kroner på et feltsykehus for FN-soldater. Det er jo det dobbelte av hva vi bruker i hele Øst-Afrika på ett år, konstaterer generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. ..John Todd Explains The Illuminati, part 1 - 8 playlist
, Navigate3D støtter Architects and Engineers for 9/11 truth, ae911truth.org(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 777 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 14/5/2009 14:29 (#4044 - som svar på #4043)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Demons Behind The Music Industry (Ex Illuminati explains), Demons Behind The Music Industry (Ex Illuminati explains) i youtube

john todd i google video, john todd i google , atlas shrugged ayn rand i google, atlas shrugged ayn rand i google video , John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full)
(illuminati.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg illuminati.gif (57KB - 848 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/5/2009 22:08 (#4065 - som svar på #4044)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Sammensvergelse på gresk hotell

Sitat: Bak stengte dører møtes cirka 50 av verdens mektigste kvinner og menn denne helgen på et gresk hotell for å drøfte finanskrisen og andre alvorlige problemer. Helst skulle ingen vite om det, men i vår tid lar ikke særlig mye seg skjule. Derfor vet mediene at saker og ting skal skje på et luksushotell i Vouliagmeni utenfor Athen. Men man vet ikke nøyaktig hvem som kommer, men noen hint har man fått. ..


Årets Bilderbergmøte er over. Og deltagerne er…

Sitat: Årets Bilderbergmøte ble avholdt i Hellas i tiden 14. - 17. mai, som tidligere omtalt i Nyhetsspeilet. Blant aktuelle saker rapporteres det at det planlegges ett helseorgan for hele verden (som om ikke svineinfluensa-farsen har vist verden hvor sykt WHO/media/nasjonale helseorganer er i stand til å opptre i fellesskap) samt én sentralbank for hele verden, med en verdensvaluta (dette vil gjøre det lettere å skape en finanskrise som blir så dyp at land etter land for ikke å si hele verdensdeler vil si seg villige til å ville gi opp sitt nasjonale selvstyre ved utsiktene til om så bare litte bitte grann mer økonomisk stabilitet). Blant årets norske deltagere finner vi “Knoll & Tott” Egil Myklebust og Eivind Reiten, som forøvrig er blitt påspandert et eget kapittel i boka “SOV, mitt lille Norge” av Per-Aslak Ertresvåg. Dette skyldes deres vellykkede bestrebelser for å rasere store deler av norsk næringsliv og utdanningsvesen i samsvar med globalistenes modeller for “gleichschaltung” (nazi-begrep for samordning). ..


Nå legges grunnlaget for nye katastrofer, som Alaska: Exxon Valdez - USA i youtube

bilderberg i google video, bilderberg i google, The Rockefeller File by Gary Allen , Our man at Bilderberg: Let's salt the slug in 2010 , Bilderbergs generalplan for Norge er avslørt

(AftenpostenNoNyhetsspeiletNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNoNyhetsspeiletNo.gif (12KB - 844 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/5/2009 13:15 (#4067 - som svar på #4065)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Disease of Permanent War

Sitat: The embrace by any society of permanent war is a parasite that devours the heart and soul of a nation. Permanent war extinguishes liberal, democratic movements. It turns culture into nationalist cant. It degrades and corrupts education and the media, and wrecks the economy. ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 837 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 19/5/2009 16:56 (#4068 - som svar på #4067)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Dagbladet stuper

Sitat: Stygge tall for første kvartal. Opplaget falt med 15 prosent. Underskudd for papiravisen og eieren Berner Gruppen. ..

Kanskje det hjelper å begynne å formidle virkelige nyheter og noe som folk flest har bruk for(KampanjeCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg KampanjeCom.gif (4KB - 844 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 20/5/2009 00:25 (#4070 - som svar på #4068)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

NEPHILIM NIBURU FALLEN ANGELS INTERVIEW - 1 OF 7, NEPHILIM NIBURU FALLEN ANGELS INTERVIEW - 1 OF 7 i youtubeNEPHILIM NIBURU FALLEN ANGELS INTERVIEW 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/5/2009 12:41 (#4071 - som svar på #4070)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Charlotte Iserbyt - Deliberate Dumbing Down of the World, Charlotte Iserbyt - Deliberate Dumbing Down of the World i youtubeKilde, forumpost i paranormal.no, bare noen linker, TOP OF THE HIT LIST

The deliberate dumbing down of America nettsted og bok

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/5/2009 13:06 (#4073 - som svar på #4071)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Merk drug company vaccines admits injecting cancer viruses, Merk drug company vaccines admits injecting cancer viruses i LiveLeakSitat: This stunning censored interview conducted by medical historian Edward Shorter for WGBH public television (Boston) and Blackwell Science was cut from The Health Century due to its huge liability--the admission that Merck drug company vaccines have traditionally been injecting cancer viruses (SV40 and others) in people worldwide. This segment of In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism, produced and freely contributed by consumer protector and public health expert, Dr. Leonard Horowitz, features the world's leading vaccine expert, Dr. Maurice Hilleman, who explains why Merck's vaccines have spread AIDS, leukemia, and other horrific plagues worldwide. Please forward this clip (link) to everyone you know who thinks vaccines are "safe and effective."

Conflicting interests: The Merck Drug Company received a lion's share of the Nazi warchest at the time company president, George W. Merck, was America's biological weapons industry director.

Merk drug company vaccines admits injecting cancer viruses i google, Merk drug company vaccines admits injecting cancer viruses i google video

inlieswetrust.com , dr maurice hilleman i google video, dr maurice hilleman i google, dr albert sabin i google video, dr albert sabin i google, dr edward shorter i google video, dr edward shorter i google , In Lies We Trust - Dr Len Horowitz The CIA Hollywood Bioterrorism w extras torrent

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/5/2009 14:45 (#4075 - som svar på #4073)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Analysis: Why Did Somalia Piracy Begin? Democracy Now 4/14/09 1 of 2, Analysis: Why Did Somalia Piracy Begin? Democracy Now 4/14/09 1 of 2 i youtubeAnalysis: Why Did Somalia Piracy Begin? Democracy Now 4/14/09 2 of 2

piracy somalia i google, piracy somalia i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/5/2009 16:02 (#4078 - som svar på #4075)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Drugs in Drinking Water Mind Control and Others Must Watch, Drugs in Drinking Water Mind Control and Others Must Watch i youtubeDrugs in Drinking Water i google, Drugs in Drinking Water i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/5/2009 21:32 (#4082 - som svar på #4078)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Det rapporteres om relativt store utgifter til og inntekter for medlemmer av europaparlamentet, MEP, member og the european parliament. Noen mener det kan føre til straffeforfølgelse. Kilde, BBC: Express Gravy Train - MEPs abusing their expense (Video)
Sitat: A BBC Newsnight report from February 2008 (posted on youtube) on how Members of the European Parliament abusing “expenses”. ..

Euro MEPs Fiddling Their Expenses

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/5/2009 00:15 (#4085 - som svar på #4082)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


U.S. militære tungt medisinert, MSNBC: U.S. military heavily medicated *

Sitat:


U.S. military: Heavily armed and medicated

Marine Corporal Michael Cataldi

He opened his eyes, but saw nothing. It was the middle of the night, and he was facedown in the sands of western Iraq. His loaded M16 was pinned beneath him.

Cataldi had no idea how he’d gotten to where he now lay, some 200 meters from the dilapidated building where his buddies slept. But he suspected what had caused this nightmare: His Klonopin prescription had run out.

His ordeal was not all that remarkable for a person on that anti-anxiety medication. In the lengthy labeling that accompanies each prescription, Klonopin users are warned against abruptly stopping the medicine, since doing so can cause psychosis, hallucinations, and other symptoms. […] the drug’s adverse effects endangered lives — his own, his fellow Marines’, and the lives of any civilians unfortunate enough to cross his path.

“It put everyone within rifle distance at risk,” he says.

..


Soldatene utsettes for tung medisinering og mind control, i ekte nazi project paperclip stil, arvet og viderutviklet av CIA ved hjelp av nazistene fra 2. verdenskrig.

1 Illuminati Five Sense Conspiracy:Project Paperclip-Nazi-Bush family-connection


Illuminati Five Sense Conspiracy
i google video(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 838 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/5/2009 12:08 (#4089 - som svar på #4085)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Cheney's Chief Assassin Is Now Obama's Commander in Afghanistan

Sitat: Obama's appointment of General Stanley McChrystal reflects a grave new military escalation of his Afghanistan war. “The Deltas are psychos. You have to be a certified psychopath to join the Delta Force”, a US Army colonel from Fort Bragg once told me back in the 1980’s. Now President Obama has elevated the most notorious of the psychopaths, General Stanley McChrystal, to head the US and NATO military command in Afghanistan. McChrystal’s rise to leadership is marked by his central role in directing special operations teams engaged in extrajudicial assassinations, systematic torture, bombing of civilian communities and search and destroy missions. He is the very embodiment of the brutality and gore that accompanies military-driven empire building. Between September 2003 and August 2008, McChrystal directed the Pentagon’s Joint Special Operations (JSO) Command which operates special teams in overseas assassinations. ..

Kilde, Guerrilla News Network

(GuerrillaNewsNetwork.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg GuerrillaNewsNetwork.gif (10KB - 797 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/5/2009 02:05 (#4094 - som svar på #4089)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

7-10 Illuminati Five Sense Conspiracy:Human population reduction plan:Vaccine II


Illuminati Five Sense Conspiracy
i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/5/2009 20:50 (#4098 - som svar på #4094)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


ILLUMINATI EXPOSED BY SHAH OF IRAN !!! KNOWN SINCE 70'S !!!

Illuminati Five Sense Conspiracy i google video
 

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/5/2009 00:30 (#4103 - som svar på #4098)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


7-12 Illuminati Five Sense Conspiracy:Human population reduction plan:Cellphones

Illuminati Five Sense Conspiracy i google video, The human project, Electropollution


Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/5/2009 18:19 (#4112 - som svar på #4103)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Eva Joly: - Silvio Berlusconi er farlig

Sitat: .. Silvio Berlusconi er farlig, og Nicolas Sarkozy har autoritære trekk, sier den berømte norsk-franske juristen og korrupsjonsjegeren Eva Joly om henholdvis Italias statsminister og Frankrikes president. Begge holder et stramt grep om mediene og har gått til harde utfall mot dommerstanden. .. Norge like korrupt. Våren 2002 vendte Eva Joly tilbake til Norge, hvor hun begynte som spesialrådgiver og prosjektleder for daværende justisministeren Odd Einar Dørum, med ansvar for å koordinere arbeidet mot internasjonal korrupsjon og hvitvasking av penger. Hun har uttalt at Norge er akkurat like korrupt som andre vestlige land. Joly mener at flere selskaper skal ha bygget opp hemmelige finansielle ressurser til bruk for bestikkelse av offentlige tjenestemenn. Den norske korrupsjonen skjer i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester, hvor offentlige ansatte misbruker sin posisjon for økonomisk gevinst eller som en vennetjeneste. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 840 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 27/5/2009 21:41 (#4113 - som svar på #4112)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Innskrenket frihet for journalister?

Sitat: .. Flere journalister knyttet til forskjellige norske medier, har også overfor sfm.no og anonymt, gitt klart uttrykk for at friheten for journalister generelt er blitt innskrenket. Stadig flere hevder at medieeierne styrer redaktøren som igjen styrer dagsorden. Sfm.no kan av hensyn til kildevernet ikke navngi noen av de journalistene vi har hatt kontakt med. Det er dypt beklagelig om tilfellet er slik at medieeiere styrer redaktørene, og som igjen styrer dagsorden. Da har vi et stort og alvorlig demokratisk problem i norsk presse, noe både Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund (hvor jeg selv er medlem) bør gripe skikkelig tak i. Vi kan ikke ha det slik i Norge at særinteresser skal få hindre presse- og ytringsfriheten.

Kilde Gjør norske journalister opprør mot å være underlagt sensur og tabuer ?

(SamfunnsmagasinetNo.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg SamfunnsmagasinetNo.jpg (33KB - 826 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/5/2009 17:31 (#4115 - som svar på #4113)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Tigging er skalkeskjul for krimhandlinger

Sitat:
Rumenske tiggere som spiller trekkspill og selger roser er skalkeskjul for organisert kriminalitet og hvitvasking av utbytte, mener politiet i Oslo. Tigging er ikke straffbart, men det er også et skalkeskjul for kriminelle handlinger og en del av fremgangsmåten organiserte kriminelle bruker. Tiggere er en del av det kriminelle miljøet. Da er det naivt å snakke om tigging som en eksotisk del av bybildet, sier Arne Solberg, sjef for Majorstua politistasjon, til Dagsavisen. Han understreker at ikke alle tiggere er kriminelle. Men politistasjonen hans er fylt opp av rumenere fra romfolket, underlagt varetekt. De blir tatt med biler og leiligheter fulle av tyvegods som mobiltelefoner, datamaskiner, digitale kameraer, DVD-spillere og kostbare smykker. Politiet hevder rumenerne som pågripes tilhører det samme miljøet som mange av tiggerne i hovedstaden. ..


Det samme skjer i Trondheim, det vil si i sentrum er det et titalls tiggere som ber om penger. I helgene selger noen av de roser. Det kan se ut som politiet eller kommunen har gitt noen av de vester som det står Innsamling på. Det vil være en stor fordel for alle, inklusive tiggerne selv, om de får sitt levebrød via arbeide eller offentlige sosialbudsjettet. Kort sagt, mange skyr sentrum av byen grunnet dette tiggermiljøet, ikke bare på grunn av tiggerne men også fordi samfunnet vårt ikke takler problemet på en måte som sømmer seg.(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 832 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/5/2009 20:17 (#4116 - som svar på #4115)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Benjamin Fulford: Is war with Pakistan and North Korea the illuminati solution for the “financial crisis?” , Benjamin Fulford blog

Sitat: The illuminati crime cartel has revealed their next desperate move to keep in power: two new wars. The plan is to completely devastate North Korea and split off half of Pakistan in order to create a new pipeline state. In other words they are threatening mayhem and mass murder if they do not get their gold. It may be time to put a $100 million price tag on each member of the Knights of Malta, the Knights of the Garter, The Knights Templar, the Bilderbergers etc. The lives of a few hundred self-appointed “elite” are not worth as much as the lives of millions of innocent people.

Benjamin Fulford homepage

(BenjaminFulford.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BenjaminFulford.gif (3KB - 836 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/5/2009 22:32 (#4117 - som svar på #4116)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Nettprat om kreftvaksinering

Sitat: Bioteknologinemnda ønsker å utsette innføringen av vaksinen ett år for å øke forståelsen av vaksineringens begrensninger og om hvordan livmorhalskreft kan forebygges. Vent med vaksinering. Folkehelseinstituttet avviser rådet fra Bioteknologimenda om utsettelse, og hevder den vaksinen som finnes i dag er så effektiv og veldokumentert at det ikke er grunn til å vente. ..


Folkehelseinstituttet er en privat bedrift, og man må tolke deres politikk og uttalelser på grunnlag av at de ikke er eid og driftet av folket som en offentlig institusjon.

rockefeller folkehelseinstituttet
i google 
rockefeller foundation i google video

Mine studier av David Rockefeller, Rockefeller-familien, Rockefeller foundation samt et stort antall Rockefeller eide og støttede institusjoner og organisasjoner verden over har medført at jeg ikke har grunn til å stole på dem. Studer de selv, og gjør deg opp din egen mening.

david rockefeller i google video
david rockefeller i google
david rockefeller vaccine i google video 
david rockefeller vaccine i google 

(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 809 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/5/2009 23:40 (#4118 - som svar på #4117)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Will Rockefeller succeed in shutting down US Internet access with Bills 773 & 778?

Sitat: .. Senate bills No. 773 and 778, introduced by Sen. Jay Rockefeller, who declared last month that the Government would all be better off if the internet was never invented. If the internet was never invented, the corporate media & the Council on Foreign Relations would dominate news and information and alternative media restricted to print would have a far more difficult time counter balancing government propaganda. Government and the elite behind it are sincerely worried about the fact increasing numbers of people get their news from alternative media sources on the internet and corporate media newspapers are falling like dominoes. ..

Rockefeller shutting down Internet - Bills 773 & 778, Rockefeller shutting down Internet - Bills 773 & 778 i youtube

Will bill give Obama control of Internet? , Rockefeller Bills 773 778 i google video, Rockefeller Bills 773 778 i google(YahooAnswers.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg YahooAnswers.gif (2KB - 824 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 30/5/2009 15:11 (#4121 - som svar på #4118)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Benjamin Fulford - May 27, 2009 w/ Mark’s Comments
, Welcome the Light

Sitat: This is correct information. Hillary/Bush are desperate and it is backfiring on them as fast as they order these agitators to ’start a diversion’ to take people’s attention off the coming War Crimes Trials that will permanently remove them from power. These actions are being exposed as fast as they are hatched. Neither the Japanese gangs, nor actions in either Korea will achieve the cabal’s goals. As King Of Egypt reported yesterday, Kim Jong Il’s son will take over as the new leader of No Korea and he is a moderate politician who cares about the people. Likewise, in Japan, Yukio Hatoyama, is the likely one to win the Japanese election in July and he has already shown his interest in exposing the 911 conspiracy. The tide is swiftly reversing. ..


BenjaminFulford: Emergency update: The North Korea provocation is a Rothschild/Bush stunt , Benjamin Fulford blog

Sitat: Senior sources in the US military command have confirmed that the escalation of tensions in the Korea peninsula have been engineered by the Rothschilds, the Bush/Clinton crime syndicate and Defense Secretary Robert Gates to give President Obama and opportunity to “act presidential” and increase his popularity. When will these fools get it: their stupid games and manipulations are no longer fooling any world government leaders. Fooling the dumbest portion of the brainwashed Europeans is not going to accomplish anything. Be warned, the people of the planet are getting sick and tired of your criminally insane behavior.(WelcomeTheLightCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WelcomeTheLightCom.gif (11KB - 823 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/6/2009 03:12 (#4131 - som svar på #4121)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Norske frimurere

Sitat: De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har. Listene på tv2nyhetene.no er basert på «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008».(NorskeFrimurere.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg NorskeFrimurere.jpg (23KB - 840 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 2/6/2009 16:06 (#4140 - som svar på #4131)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

The great carbon credit con: Why are we paying the Third World to poison its environment? *

Sitat: In the fields around this giant chemicals factory in Gujarat, the barren soil smells of paint stripper and the water from the well makes you gag. So why has it been given tens of millions of pounds of taxpayer-funded UN ‘green reward points’, which are traded hungrily on the financial markets at huge profit? .. Our own extensive tests by an independent laboratory showed dangerous contaminants in the land and water around the factory – chemicals that match those pollutants produced by GFL. Interviews with the people living nearby reveal their livelihoods and health have been severely affected. We found that the auditors who were supposed to verify the carbon savings were paid for by GFL, a stipulation of the scheme, and they checked only for greenhouse gases, caring little about other pollution. ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 817 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/6/2009 03:37 (#4143 - som svar på #4140)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The Zeitgeist Movement: Orientation Presentation


Sitat: The Zeitgeist Movement: Orientation Presentation by Peter Joseph, 2009 This the Activist Orientation Presentation for The Zeitgeist Movement. This video can be download for free in full DVD format here: The Zeitgeist Movement

Zeitgeist hjemmeside

Kritikk rettet mot Zeitgeist: New Age Infiltration of the truth movement(TheZeitgeistMovementZeitgeistTheMovie.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheZeitgeistMovementZeitgeistTheMovie.gif (83KB - 838 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/6/2009 17:25 (#4145 - som svar på #4143)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Støre gir til ytringsfrihet

Sitat: .. Mine sønner tror faren er gal som gir bort så mange penger, spøkte Jonas Gahr Støre da han ga bort hele sin royalty fra salget av boken "Å gjøre en forskjell". Article 19. Helt fra han utga sin bestselger, har utenriksminister Jonas Gahr Støre signalisert at han ville gi sine royaltyinntekter til et ideelt formål. Det er altså ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19 som får pengene. ..


FREE AUNG SAN SUU KYI

Sitat: Honorary ARTICLE 19 board member and Nobel Peace Prize Laureate Aung San Suu Kyi has come to symbolise the fight for free expression in Burma. ..

Aung San Suu Kyi "Freedom Song" , Fru, Mrs Synnøve Fjellbakk Taftø skrev følgende artikler, wrote the following articles .. Så ble hun tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon, then she was forced hospitalized in a psychiatric institution, det er ikke første gang, it's not the first time , Jane Burgermeister needs our help, Jane Burgermeister trenger vår hjelp(Article19.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Article19.gif (11KB - 815 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/6/2009 22:18 (#4146 - som svar på #4145)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Legger jernring rundt Den himmelske freds plass, Journalister sperres ute Journalister sperres ute

Sitat: Utenlandske journalister blir nektet å komme inn til Den himmelske freds plass i Beijing. I morgen er det 20 år siden plassen var badet i blod. .. Massakren på Den himmelske freds plass skjedde etter at studenter og arbeidere hadde okkupert plassen siden slutten av april for å protestere mot korrupsjon og maktmisbruk i partiledelsen. En maktkamp i ledelsen oppsto som en følge av demonstrasjonene, noe som førte til at partilederen Zhao Ziyang ble kastet i husarrest. ..


Tiananmen Square Massacre, Tiananmen Square Massacre i youtubeTiananmen i youtube, Tiananmen i google video, Tiananmen i google(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 844 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 5/6/2009 16:06 (#4151 - som svar på #4146)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Debate rages over fate of AF447  Air France flight 447, Airbus A330-200, F-GZCP

Sitat: .. A former Air France long-haul pilot, speaking anonymously to the French press, said a midair bomb blast was the only logical explanation for the pilot - named yesterday as 58-year-old Marc Dubois - failing to send a mayday call. He said: "The chances of an electrical fault seem unfeasible to me. There are five electricity supplies on the plane and they would all have to fail." ..

Vrakrestene stammer ikke fra flyet , Pilot så kraftig lysglimt , bali micro nuclear bomb i google, micro nuclear bomb i google

I fall det ble brukt en pure hydrogen micro nuclear bomb, kan hele flyet med innhold ha blitt forbrent og pulverisert og alt biologisk materiale fordampet. I skrivende stund florerer teoriene, og mange av disse er basert på feil informasjon.

Fake terror, the road to war and dictatorship, Fake terror, the road to war and dictatorship i google

Air France Flight 447: A detailed meteorological analysis(TheFirstPost.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheFirstPost.gif (3KB - 832 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/6/2009 05:38 (#4155 - som svar på #4151)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Norsk dommer mistenker Israel for folkemord

Sitat: Den norske menneskerettsdommeren Finn Lynghjem sier at Israel begikk krigsforbrytelser under Gaza-krigen, og at det også kan ha blitt begått folkemord. .. Drept med hensikt. Størst inntrykk gjorde møtet med palestinerne som hadde mistet slekt og venner i de israelske angrepene. Det som slo meg var mengden barn som var drept med hensikt. Det forundret oss. Vi skjønte ikke hva som var hensikten, sier Lynghjem. Ifølge komiteens tall ble 1.400 palestinere drept i krigen, hvorav minst 850 sivile, deriblant 300 barn og 110 kvinner. .. I rapporten gjengis konkrete eksempler på hva palestinerne opplevde, blant annet en mann som måtte se på at hans tre døtre ble drept av israelske soldater som lo av ham da han bar dem bort. ..(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 808 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/6/2009 07:31 (#4156 - som svar på #4155)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Vitamins from the sky, swine flu induction or "ordinary" chemtrails?, Vitamins from the sky, swine flu induction or "ordinary" chemtrails? i youtube
Chemtrails? You decide, Chemtrails? You decide i youtube


Chemtrail-activists in the first of may day march. - Nyhetsspeilet.no, Chemtrail-activists in the first of may day march. - Nyhetsspeilet.no i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/6/2009 17:35 (#4161 - som svar på #4156)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Criminalize Organic Farming? EXCUSE ME?! BILLS: HR 875 and S 425, Criminalize Organic Farming? EXCUSE ME?! BILLS: HR 875 and S 425 i youtube


HOMEGROWN REVOLUTION - Radical Change Taking Root, HOMEGROWN REVOLUTION - Radical Change Taking Root i youtubeObama vil ha totalforbud mot økologisk mat , Verden ifølge Monsanto

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/6/2009 02:16 (#4163 - som svar på #4161)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Your Brain Waves Switch From High To Low When Watching TV *

Sitat: Your Brain Waves Change When You Watch TV - Low Alpha Waves Can Lead to “Mind Fog”. If you experience “mind fog” after watching television, you are not alone. Studies have shown that watching television induces low alpha waves in the human brain. Alpha waves are brainwaves between 8 to 12 HZ. and are commonly associated with relaxed meditative states as well as brain states associated with suggestibility. While Alpha waves achieved through meditation are beneficial (they promote relaxation and insight), too much time spent in the low Alpha wave state caused by TV can cause unfocussed daydreaming and inability to concentrate. Researchers have said that watching television is similar to staring at a blank wall for several hours. ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 818 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/6/2009 16:06 (#4164 - som svar på #4163)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

7 kg tilsetnings-stoffer hvert år
Det er hva du stapper i deg. Sannheten om maten din

Sitat: Visste du at du spiser råttent tømmer, spinat forkledd som pistasj og tvilsomme kjøttrester presentert som skinke? Her er sannheten om maten din. Vel bekomme. .. Selv folk med god peiling har vanskelig for å finne ut hva maten inneholder. Enkle matretter kan bestå av opptil 70 kjemiske ingredienser. Produsentene trikser med smak, lukt, farge og konsistens. ..(AftenpostenDinMat.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenDinMat.gif (7KB - 861 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/6/2009 17:23 (#4165 - som svar på #4164)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

I AM THE NWO


FKN News

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/6/2009 04:39 (#4168 - som svar på #4165)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Prius tops new car sales list

Sitat: The revamped Prius manufactured by Toyota Motor Corp. overtook its main hybrid rival, Insight, produced by Honda Motor Co., to become the best-selling car in Japan in May, data from the Japan Automobile Dealers Association showed. ..

Toyota international , Toyota Norge(AsahiCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AsahiCom.gif (1KB - 799 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/6/2009 16:46 (#4169 - som svar på #4168)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


33rd degree freemason promises the illuminati will change for the better

Sitat: A 33rd degree freemason visiting Japan as a representative of the Italian illuminati says the secret organization knows it will be losing power. They are very confused and worried about what is going to happen after they lose power, he says. ..

Benjamin Fulford blog, Benjamin Fulford i google video, Benjamin Fulford i google

(BenjaminFulford.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BenjaminFulford.gif (3KB - 839 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 11/6/2009 18:44 (#4173 - som svar på #4169)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


WHO: Svineinfluenza er en pandemi

Sitat: .. For at en sygdom kan klassificeres som pandemi, skal smitte mellem mennesker være udbredt i mindst to dele af verden. Pandemi er det sjette og højeste trin på epidemi-skalaen. ..


H1N1 Avian Flu Dr Bill Deagle, H1N1 Avian Flu Dr Bill Deagle i youtube


H1N1 Bird-Swine-Human Flu Pt .1 Rense-Dr.Deagle, H1N1 Bird-Swine-Human Flu Pt .1 Rense-Dr.Deagle i youtube

h1n1 i google video, h1n1 rockefeller i google video, h1n1 rothschild i google video

(PolitikenDk.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg PolitikenDk.gif (3KB - 827 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/6/2009 15:05 (#4176 - som svar på #4173)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Oil and Indians Don't Mix

Sitat: There's an easy way to find oil. Go to some remote and gorgeous natural sanctuary, say Alaska or the Amazon, find some Indians, then drill down under them. If the indigenous folk complain, well, just shoo-them away. Shoo-ing methods include: bulldozers, bullets, crooked politicians and fake land sales. But be aware. Lately the Natives are shoo-ing back. Last week, indigenous Peruvians seized an oil pumping station, grabbed the nine policemen guarding it and, say reports, executed them. This followed the government's murder of more than a dozen rainforest residents who had protested the seizure of their property for oil drilling. Again and again I see it in my line of work of investigating fraud. Here are a few pit-stops on the oily trail of tears: ..(GregPalast.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg GregPalast.jpg (24KB - 829 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/6/2009 20:45 (#4180 - som svar på #4176)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Mikhail Gorbachev calls for a Global Revolution *

Sitat: .. Before you read the article you should know a little about the author of this article. Mikhail Gorbachev was general secretary of the Communist Party of the Soviet Union (one of the greatest environmental polluters in history) and Gorbachev founded Green Cross International (no, it’s not an organisation focusing on a biblical figure or knights). .. Environmental-ism to the former supporter of Soviet Commun-ism does not mean ending the corporate dumping of toxic waste into the oceans or ending the United Nation’s financing low-CO2 corporations whom poison African lands and rivers or anything like that. Environmentalism to these people means government companies/institutions in control of natural resources while also making a profit, the long planned blend between Communism and Capitalism (thesis, antithesis, synthesis). ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 837 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 12/6/2009 23:30 (#4181 - som svar på #4180)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

U.S. Catholic Charities Linked to Child Experimentation

Sitat: UK firm in NY tried HIV drug on orphans. By Greg Szymanski, JD, June 8, 2009. The Vatican has been linked to wholesale child abuse in Ireland. In Canada, it is behind the genocide of Native Canadian children in the Residential School system and the torture, abuse and murder of what has come to be known as the Duplessis Orphans. During World War II, the Vatican was tied to the hip with Hitler, Stalin and Mussolini, orchestrating the killing of more than 50 million. ..

Investigative Journal(InvestigativeJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg InvestigativeJournal.gif (23KB - 812 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 13/6/2009 15:34 (#4183 - som svar på #4181)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Stinkende utslipp i Gaula

Sitat: .. Onsdag ettermiddag skjedde det som er dokumentert flere ganger før. Stinkende guffe fra Norsk Kyllings renseanlegg havna i Gaula og spredde seg nedover elva og la seg langs bredden. Fiskere fikk utstyr tilgrisa og greide knapt å stå i elva på grunn av stanken. ..(TronderbladetNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TronderbladetNo.gif (14KB - 831 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 14/6/2009 20:26 (#4187 - som svar på #4183)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


monsanto rbgh i google video, monsanto rbgh i google, rbgh i google video, rbgh i google

Oljefondet uten retningslinjer: Støtter miljøverstinger og menneskerettighetsbrudd

Sitat: .. a) Produserer og markedsfører veksthormonet rBGH (Recominant Bovine Growth Hormone). Kritikk: rBGH, som Monsanto fremstiller ved hjelp av genteknologi, øker melkeproduksjonen hos kuer som får injisert doser av stoffet. For kuene kan dette medføre lidelser, og dessuten er hormonet utstyrt med såkalt markør-gen med antibiotika-resistens. Det fryktes at antibiotika resistente markørgen kan spre denne egenskapen til bakterier, og at dette på sikt kan gjøre det vanskelig å behandle visse sykdommer med antibiotika. I tillegg hevder en del forskere at rGBH øker kreftfaren hos mennesker som drikker melken fra disse kuene. rBGH er forbudt i Canada, i EU-området, Norge og en rekke andre land. ..

Norwatch


Why You Don't Want rBGH (rBST) in Milk - No More Hormones!, Why You Don't Want rBGH (rBST) in Milk - No More Hormones! i youtube

The World According to Monsanto

(NorwatchNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NorwatchNo.gif (5KB - 827 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/6/2009 21:28 (#4188 - som svar på #4187)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Why You Can't Lose Weight, Healthy Food, Austin Wellness, Why You Can't Lose Weight, Healthy Food, Austin Wellness i youtubeVia google, sunn mat , healthy food
Via google video, healthy food , sunn mat

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 15/6/2009 02:01 (#4189 - som svar på #4188)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Japanere gjemte hele 800 milliarder i koffert Hadde 800 milliarder i koffert

Sitat: Og Silvio Berlusconi er klar til å slå kloa i milliardfangsten. Det var nemlig ikke småfisker som gikk i tollernes garn på Chiasso-grenseovergangen mellom Italia og Sveits. De to japanerne ville reise til alpelandet med verdier for mer enn 800 milliarder kroner i bagasjen, men ble stoppet for kontroll. .. Siden det er forbudt å føre med seg verdier for mer enn cirka 90 000 kroner til et land som ikke er med i EU, kan nemlig italienerne beholde inntil 40 prosent av beløpet – det vil si rundt 340 milliarder kroner. ..


Im Koffer geschleuste Anleihen wohl echt

Sitat: Schmuggelskandal: Sind die vom Zoll aufgegriffenen Milliarden-Anleihen echt, könnte Italien einen Großteil seiner Schulden zahlen. Es hat den Anschein, als wäre hier tatsächlich der größte Schmuggelskandal der Geschichte aufgedeckt worden: Am italienischen Zoll wurden in einem Koffer mit doppeltem Boden US-Staatsanleihepapiere und Bonds im Wert von umgerechnet knapp 100 Milliarden Euro entdeckt. Die Frage war nur, ob die Anleihen echt sind oder gefälscht. .. Zu dem Fund gehören zehn sogenannte Kennedy-Bonds zu je einer Milliarde Dollar (715 Millionen Euro) und 249 US-Staatsanleihen mit einem Nennwert von je 500 Millionen Dollar (rund 358 Millionen Euro). Die Zöllner hatten die wertvollen Papiere am 3. Juni im doppelten Boden eines Koffers entdeckt. Die im Zug Richtung Schweiz reisenden Besitzer - den Angaben nach zwei Japaner über 50 - waren vorläufig festgenommen worden. ..


Benjamin Fulford skriver at disse pengene som to japanere forsøkte å smugle inn til Sveits, er et ledd i en CIA black operation knyttet til nazi fraksjonen, i henhold til informasjon fra kilder innen etterretning.

The Japanese arrested in Italy with $134 billion were part of a CIA black-ops

Sitat: The Japanese citizens arrested in Italy last week carrying bonds worth $134 billion were part of a CIA black-ops linked to the Nazi faction, according to high level intelligence sources. The CIA front behind this operation is known as Mayflower and is linked to a malevolent Chinese faction that wishes to restore dynastic rule in China. One of the Japanese arrested was probably a Mr. Fukushima, who works for the puppet emperor of Japan and the CIA and the Rothschilds. The operation is also linked to former Japanese Prime Minister and Bush slave Junichiro Koizumi as well as the current CIA-bribed traitor Prime Minister Taro Aso. They were hoping to use the money in part to operate a massive psy-ops in Japan designed to keep the current slave government in charge after elections that must be held by September 11th of this year. For the sake of humanity and the planet, they must not be allowed to redeem those bonds. We can also add that as a direct result of these arrests that faction has contacted us and proposed talks in Switzerland. We will accept.

(BenjaminFulford.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BenjaminFulford.gif (3KB - 811 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/6/2009 04:18 (#4190 - som svar på #4189)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Richard Gage, AIA, on Coast to Coast AM with George Noory this Tuesday, June 9 at 11 pm PDT

Sitat: Richard Gage, AIA, was George Noory's guest on the national Coast to Coast AM radio show on Tuesday, June 9 at 11 PM PDT. .. Coast to Coast AM airs on more than 500 stations in the U.S., as well as Canada, Mexico and Guam, and is heard by nearly three million weekly listeners. ..

Hour 1

Hour 2

Hour 3

ae911truth.org , tema: Massakrene i USA 11. september 2001 og relaterte hendelser, bevis

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/6/2009 22:32 (#4193 - som svar på #4189)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Biskopen bør skamme seg

Sitat: Hanne N. Herland langer ut mot Nidaros-biskop Tor Singsaas og hans kolleger: - Det er de som burde protestert mot det moralske forfallet i dette landet. Men de er feige og kun opptatt av å være politisk korrekte. ..(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 850 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/6/2009 18:20 (#4194 - som svar på #4193)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Svineinfluenza-vaccination Udgør Alvorlig Trussel Mod Dit Helbred

Sitat: .. Pas På! WHO har erklæret svineinfluenza- (N1H1)pandemi. Dette vil troligt indebære statslige krav om massevaccinationer af alle under straf for ikke at overholde forpligtelsen. Influenzavaccine indeholder squalen-olie som hjælpestof. Micropaleontolog Dr. Viera Scheibner har udført forskning i de negative virkninger af hjælpestoffer i vacciner og skrev: Squalen har “bidraget til den kaskade af reaktioner , der kaldes" Golfkrigssyndromet: (Soldater-udviklet) leddegigt, fibromyalgi, lymfeknudesvulst, udslæt, lysfølsomme udslæt, kronisk træthed, kronisk hovedpine, unormal kropshårtab, manglende heling af hudlæsioner, aphter-sår, svimmelhed, svaghed, hukommelsestab, krampeanfald, humørsvingning, neuropsykiatriske problemer, underfunktion af skjoldbruskkirtlen, blodmangel, forhøjet sænkningsreaktion, systemisk lupus erythematosus, dissemineret sklerose, den dødelige amyotrofiske lateralsklerose, Raynaud's fænomen (blodmangel i fingre og tæer),Sjögren's syndrom (tørre øjne og slimhinder – kan sløre synet), kronisk diarré, nattesved og let feber." ..

EuroMed(EuroMedDk.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg EuroMedDk.gif (75KB - 829 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/6/2009 02:38 (#4198 - som svar på #4194)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Solkremen din kan være helseskadelig

Sitat: Mange kjente solkrem-merker inneholder store mengder miljøgifter. Grønn Hverdag ønsker nye regler for produsentene. .. Testvinnerne - inneholder ingen helse- og miljøbelastende stoffer: .. Taperne - solkremer som inneholder D5: ..(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 821 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/6/2009 18:35 (#4202 - som svar på #4198)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Flere hevder å ha bevis på valgfusk i Iran

Sitat: .. TV-bildet fra klokken 09:47 lørdag morgen viser at Rezaee da hadde 633.048 stemmer. Fire timer senere hadde han 587.913, altså en nedgang på 45.135 stemmer. .. I brevet opplyses at Mousavi vant valget med 19 millioner stemmer, den liberale kandidaten Mehdi Karroubi kom på andreplass med 13,3 millioner stemmer, og den sittende presidenten, Mahmoud Ahmadinejad, på tredjeplass med bare 5,49 millioner stemmer, altså 12 prosent. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 842 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 18/6/2009 03:20 (#4203 - som svar på #4202)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

How to Help Afghans When Congress Approves $100 Billion More in War

Sitat: See raw, uncensored footage of devastation wrought by US airstrikes in part four of "Rethink Afghanistan." $100 billion more in wartime spending. That’s what Congress is hellbent on approving despite valiant efforts from a growing number of Progressives led by FireDogLake’s Jane Hamsher to derail this legislation’s passage in the House. $100 billion, and for what? To bring more troops to Afghanistan without an exit strategy? To further US foreign policy that fails to address the humanitarian needs of the world’s third poorest country? To escalate military operations that directly result in Afghan civilian casualties? ..


Rethink Afghanistan (Part 4): Civilian Casualties - TRAILER, Rethink Afghanistan (Part 4): Civilian Casualties - TRAILER i youtubeAlterNet.org, Rethink Afghanistan nettsted

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 18/6/2009 19:34 (#4205 - som svar på #4203)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Den Iranske Revolusjonen på norsk, in youtube

]

Sitat: Dette er første gang det har blitt produsert en dokumentarfilm om den iranske revolusjonen i Norge. Den tar for seg den første revolusjonen: 1953 og fram til den siste og mest blodigste revolusjonen verden har sett. 1979 Revolusjonen. Det er 30 år siden den iranske revolusjonen fant sted, og 13. juni startet den opp igjen for fullt!


Nyhetsspeilet TV: Den Iranske revolusjon

Sitat: Det er første gang det blir vist en dokumentarfilm om revolusjonen i 1953 og fram til den mest blodigste revolusjonen verden har sett i nyere tid: Den islamske revolusjonen i 1979. Jeg har laget denne dokumentarfilmen som en skoleoppgave for et par måneder siden. Den fikk toppkarakterer, så den er verdt å få med seg. Iran er mitt opprinnelsesland for de som ikke vet, og jeg satt meg ut på en reise for å finne ut hvorfor jeg egentlig er her. Det er 30 år siden den iranske revolusjonen. Den tok aldri slutt siden folket fikk ikke det de bestilte. De fleste i den vestlige verden tror at hele befolkningen i Iran ønsket Islam velkommen, men virkeligheten er ikke slik. ..

History of Iran- (a must see for any Ron Paul Supporter) WW3 Russia(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 790 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/6/2009 03:55 (#4208 - som svar på #4205)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Nobel Peace Laureate & Club of Madrid Member, Aung San Suu Kyi, Goes on Trial on Unjustified Charges

Sitat: 21 May 2009 - The Club de Madrid condemn in the strongest terms possible, the arrest of Aung San Suu Kyi, Nobel Laureate and Honorary Member of our institution. Her arrest, under what are seriously unjustified charges raised against her by the Burmese military junta, come in direct defiance of a United Nations Security Council Presidential Statement issued 11 October 2007, calling on the Burma's junta to release all political prisoners, including Aung San Suu Kyi. The Burmese junta has not only almost doubled the number of political prisoners, but now also imprisoned and charged Aung San Suu Kyi with breaching the terms of her house arrest -- which was to end in a few days. The charges carry a maximum jail term of five years. The Members of the Club of Madrid have issued a letter to U.N. Secretary General Ban Ki-Moon asking him to take any and all steps necessary to press the Burmese junta for the immediate release of its Member. [Letter]


Leo Zagami i site, leo zagami i google video, leo zagami i google, illuminati falseflag i google video, illuminati falseflag i google, illuminati false flag i google video, illuminati false flag i google(ClubDeMadrid.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg ClubDeMadrid.jpg (36KB - 754 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/6/2009 04:24 (#4209 - som svar på #4208)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Skjebnedager i Iran

Sitat: Denne uken demonstrerer hundretusener mot valget i Iran. De krever nå sin rett til frihet og demokrati, men blir møtt av køller og våpen. Irans fremtid vil bli avgjort av hvordan prestestyret i tiden fremover håndterer situasjonen. Det er svært urovekkende at regimet hittil har svart med vold og drap, og lukker landet for internasjonal presse. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 817 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/6/2009 16:19 (#4211 - som svar på #4209)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Aung San Suu Kyi har bursdag idag 19. juni 2009, 64 år. Congratulations to you on your birthday.


AIPMC Birthday Message, AIPMC Birthday Message i youtubeAbout 64 For Suu

Sitat: Welcome to the global hub for supporting, Aung San Suu Kyi, Burma's detained democracy leader, on her 64th birthday. 64 for Suu is a site where anyone from around the world can leave a message of support for Burma's imprisoned democracy leader, Aung San Suu Kyi and all of Burma's political prisoners. We want to gather thousands of messages by Aung San Suu Kyi's 64th Birthday, June 19th 2009. You can view video, text, twitter and image messages from around the world left by politicians, celebrities and the public in support of Aung San Suu Kyi. ..

64 for Aung San Suu Kyi nettsted, site

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/6/2009 00:06 (#4212 - som svar på #4211)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

UK state attempts to bring in Genetically Modified sweetcorn containing a pest killing toxin

Sitat: Ministers were yesterday accused of trying to bring GM crops to the UK ‘by the back door’. The Government has decided to support the cultivation of two new types of genetically modified maize or sweetcorn which contain a toxin that kills certain pests. It will vote in favour of approving the crops in the EU, making Britain the chief supporter of the controversial technology in Europe. Once a crop is approved at the EU level, a British farmer will be permitted to grow it here. Labour has routinely supported the U.S. government in its efforts to bring GM crops to Europe and the rest of the world. UK ministers have voted to approve some GM crops despite concerns in other member states about their safety for the environment, wildlife and human health. In the past, the UK also tried - and failed - to kill off attempts to label GM ingredients on food products. Yesterday, the Government pushed through its intention to support the growing of GM maize crops in Britain and Europe without a House of Commons debate. The two maize crops involved are BT11, developed by Syngenta, and 1507. Both contain a toxin that kills the corn borer pest - a severe problem in maize-growing areas in southern Europe and the U.S. but not in the UK. ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 793 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/6/2009 00:45 (#4215 - som svar på #4212)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


29 Structural & Civil Engineers Cite Evidence for Controlled Explosive Demolition in Collapses of All 3 WTC High-Rises on 9/11

Sitat: More than 700 architects and engineers have joined call for new investigation, faulting official collapse reports. The facts are in. The evidence is conclusive. These experts lay it all out. For Some, the Doubts Began Early ..

Navigate3D støtter Architects and Engineers for 9/11 truth, ae911truth.org(Ae911truthCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Ae911truthCom.gif (13KB - 758 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/6/2009 22:50 (#4218 - som svar på #4215)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Storbank udbetaler rekordbonus

Sitat: .. Det er ansatte i investeringsbanken Goldman Sachs, der kan se frem til rekordhøje bonusudbetalinger i 2009 på grund af imponerende halvårstal hos den amerikanske storbank. .. Manglende konkurrence. Flere iagttagere peger på, at den vigtigste årsag til opturen for Goldman Sachs faktisk er finanskrisen. De helt store investeringsbanker, som er sluppet relativt uskadt ud af finanskrisen, kan i det hele taget se frem til et af de bedste år nogensinde. ..(EpnDk.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg EpnDk.gif (2KB - 728 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/6/2009 13:54 (#4222 - som svar på #4218)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The US dollar is now back on the gold standard but Federal Reserve dollars are not

Sitat: Large amounts of gold once stored in South-East Asia have been shipped around the world to provide physical backing for US dollars, meaning the dollar has been secretly put back on the gold standard. However, all dollars created by the Federal Reserve Board since September 2008 are not being accepted outside of the United States. This means the banking families that own the BIS have made a deal with the secret society. However, there are now 1 billion people going hungry world-wide and if something is not done about that situation ASAP, then heads will start to roll regardless of Basel 3 and the gold-backed currencies.

Benjamin Fulford blog(BenjaminFulford.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BenjaminFulford.gif (3KB - 782 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/6/2009 02:37 (#4243 - som svar på #4222)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Prime Minister Higashikokubaru?

Sitat: The wildly popular governor of Japan’s Miyazaki Prefecture appears to be planning to run for Prime Minister. Having met him personally many times, I believe he would be a better Prime Minister than almost anybody else I can think of in Japan. The CIA backed ruling Liberal Democratic Party is expected to implode and cease to exist after an election that must be held by September 11th of this year. If I were an LDP politician, the only way I could think of surviving in power is to create a new party and chose Higashikokubaru as candidate for Prime Minister. When I asked him last year if he wanted to start a revolution he answered “yes.” I will go to Miyazaki Prefecture today and ask him what his plans are.

Benjamin Fulford blog , Higashikokubaru i google video, Sonomanma Higashi i google video


Blir Hideo Higashikokubaru Japan's statsminister etter valget i september 2009? Her er han med i et musikkvideo, sonomanma higashi e - FUNKY MONKEY BABYS, sonomanma higashi e - FUNKY MONKEY BABYS i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 26/6/2009 10:03 (#4247 - som svar på #4243)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Hybrid A/H1N1 flu tied to genetic trigger for larger, mutated version

Sitat:
WMR previously reported on the genetic manipulation of the 1918 flu from tissue extracted from an Inuit woman who died from the pandemic in Alaska. On May 6, WMR reported: “WMR has obtained information from biological researchers that the 1918 Spanish flu genetic sequences were ‘manipulated’ in order to effect transmission capability. The current H1N1 virus, called ‘swine flu,’ is reportedly a combination of two forms of human flu, two forms of swine flu (North American and Eurasian), and avian or bird flu . . . Two bio-safety laboratories have been associated with the genetic reverse engineering of not only A-H1N1, the current ‘swine flu’ strain, but also the deadly Ebola virus. They are the University of Wisconsin-Madison and the National Microbiology Laboratory in Winnipeg, Canada.” WMR has now learned from virus researchers that the current A-H1N1 strain strongly appears tied to vaccinations for the seasonal form on influenza. The hybrid flu began in countries where seasonal vaccinations are commonplace and where A-H1N1 did not respond to the normal seasonal flu vaccination antibody, according to researchers studying the new virus. What has some researchers alarmed is that the engineers of A-H1N1 purposely planned to make the virus non-responsive to any available vaccine. There is also a suspicion by researchers that the A-H1N1 vaccine under development will trigger a more deadly mutated form of the virus for which the A-H1N1 vaccine will be ineffective. On May 19, WMR reported: “What researchers have told us is that as long as the current AH1N1 can infect humans, it will not try to mutate. Even though there have been deaths from AH1N1, most of those infected are sick for up to four days, take Tamiflu or similar drugs, and recover with immunity from the hybrid or ‘novel’ virus . . . However, with vaccinations, the AH1N1 virus will, of course, be rejected by human hosts and cases around the world will decrease. However, then, the virus will begin to mutate in order to successfully infect human hosts. And when that happens, the new, newly-mutated virus will become much more transmissible and more pathogenic. The nightmare scenario is that the new, mutated virus may take on the characteristics of H5N1 or the avian flu. The vaccines administered for AH1N1 will be ineffective against the new strain of H5N1 and the world may face a more deadly pandemic then the current AH1N1 outbreak. There are scientists at WHO who are aware of this scenario but their alarm has been suppressed by political and economic considerations.” ..

Den lenge planlagte pandemi-panikken(OnlineJournalCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg OnlineJournalCom.gif (10KB - 750 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 27/6/2009 10:09 (#4255 - som svar på #4247)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder

Sitat: As the anticipated July release date for Baxter's A/H1N1 flu pandemic vaccine approaches, an Austrian investigative journalist is warning the world that the greatest crime in the history of humanity is underway. Jane Burgermeister has recently filed criminal charges with the FBI against the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN), and several of the highest ranking government and corporate officials concerning bioterrorism and attempts to commit mass murder. She has also prepared an injunction against forced vaccination which is being filed in America. These actions follow her charges filed in April against Baxter AG and Avir Green Hills Biotechnology of Austria for producing contaminated bird flu vaccine, alleging this was a deliberate act to cause and profit from a pandemic. Summary of claims and allegations filed with FBI in Austria on June 10, 2009 ..(NaturalNewsCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NaturalNewsCom.gif (21KB - 743 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/6/2009 14:06 (#4258 - som svar på #4255)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Robert F Kennedy explains vaccines and the autism coverup, Robert F Kennedy explains vaccines and the autism coverup i youtubeI google video, thimerisol , Thiomersal
I google, thimerisol , Thiomersal

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/6/2009 18:03 (#4261 - som svar på #4258)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


New Worries About Gardasil Safety

Sitat: .. The National Vaccine Information Center, a private vaccine-safety group, compared Gardasil adverse events to another vaccine, one also given to young people, but for meningitis. Gardasil had three times the number of Emergency Room visits - more than 5,000. Reports of side effects were up to 30 times higher with Gardasil. ..


Human Papilloma Virus (HPV) Vaccine Fraud

Sitat: For several years the pharmaceutical firm has made aggressive efforts to market the Gardasil human papilloma virus vaccine as a prevention for cervical cancer. The governor of the state of Texas made the administration of this vaccine to young girls mandatory. What is the truth about this vaccine? Natural News reporter Mike Adams has uncovered some interesting facts about this vaccine. The FDA has been aware since 2003 that Human Papillloma Virus [1] does not cause cervical cancer. The Gardasil vaccine is unable to eradicate HPV virus from women who have been exposed to HPV(nearly all sexually active women). This makes vaccinating all young women in Texas against HPV virus a very questionable decision. To make matters even worse it has now been learned that vaccinating women with Gardasil may actually increase the risk that those women harboring a benign cervical HPV viral infection have a 44.6 percent increased risk of having their benign HPV infection converted into a precancerous state by the HPV vaccine administration. ..

(CBSEveningNewsWithKatieCouric.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg CBSEveningNewsWithKatieCouric.jpg (22KB - 775 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/6/2009 20:05 (#4264 - som svar på #4261)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Frp-topp i krangel med Aalesund-trener

Sitat: .. Lederen i kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget irriterer seg kraftig over Perrys uttalelser om at laget hans spilte «framskrittspartifotball» etter 1-1 mot Sparta i helga. Sitatet som Hansen sier han har tatt med seg fra Ola By Rise i Rosenborg-tida er som følger: «Da løper du bare når det er til fordel for deg selv». ..(DagbladetNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DagbladetNo.gif (1KB - 743 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/6/2009 19:24 (#4271 - som svar på #4264)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Concerns over phone to brain radiation after mobile is marketed to four-year-olds

Sitat: The mobile aimed at four-year-olds. A mobile phone designed for children as young as four is to be sold in Britain. The brightly coloured Firefly handset has just five buttons - including two which call Mum and Dad directly. Details of the phone, which looks like a toy, came as it emerged that more than half of under-tens now own a mobile. Playground stuff: The Firefly mobile. There were warnings yesterday […] and concerns have been raised over the effect of phone radiation on children’s health. ..


About those Iranian neutron bombs

Sitat: The Iranian government has informed the Obama administration that Saddam Hussein’s weapons of mass destruction are located in a valley close to the Iraqi border. They have offered the Americans a chance to go in peacefully and retrieve them. These weapons include over a dozen neutron bombs, each 20 times more powerful than the ones used on Nagasaki and Hiroshima. Instead of retrieving these weapons Obama tried to overthrow the Iranian regime and set up a regime that would actually use them against Israel. Obama is clearly part of the Skull and Bones/Thule Society alliance with the families that control radical Sunni Islam (the Saiids and others). They would like to get their rivals, the Jews and the Shias to kill each other in an nuclear holocaust, trigger WW3, and thus make it easier for them to establish their 1,000 year Reich or Caliphate. The two Japanese arrested in Italy with $134.5 billion worth of US government bonds were trying to use that money for an operation to bankrupt the Iranian government and thus overthrow it、according to the Italian Treasury police and MI6. The Japanese slave regime of Aso Taro and the Chinese faction that wants to restore the Ming Dynasty were cooperating with these scum bag mass murderers. The two Japanese who were arrested were set free because they were carrying diplomatic passports. The bonds were sent back to the US Treasury department which, of course, issued its standard excuse that they were “forgeries.” What crazy thing are these people going to try next unless they are stopped?(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 753 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/6/2009 19:51 (#4274 - som svar på #4271)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

U.N. to Emerge as Global IRS *

Sitat: While our media sleep, the United Nations is proceeding, with President Obama’s acquiescence, to implement a global plan to create a new international socialist order financed by global taxes on the American people. The Conference on the World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development that begins on Wednesday will consider adoption of a document calling for “new voluntary and innovative sources of financing initiatives to provide additional stable sources of development finance…” This is U.N.-speak for global taxes. They are anything but “voluntary” for the people forced to pay them. The most “popular” proposals, which could generate tens of billions of dollars in revenue for global purposes, involve taxes on greenhouse gas emissions and financial transactions such as stock trades. The document was agreed to at an informal meeting of expert “facilitators” and was made available on Monday afternoon at 3 p.m. It is doubtful that any changes will be made to it. ..

Wise Up Journal , irs i google video

Sherry Peel Jackson - Breaking The Invisible Shackles Of The IRS
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/6/2009 19:56 (#4275 - som svar på #4274)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Corporate Media State Has Deformed American Culture -- Time to Fight Back

Sitat: Progressives must embrace emotion and passion to counter the force of corporate propaganda. The ability of the corporate state to pacify the country by extending credit and providing cheap manufactured goods to the masses is gone. The pernicious idea that democracy lies in the choice between competing brands and the freedom to accumulate vast sums of personal wealth at the expense of others has collapsed. The conflation of freedom with the free market has been exposed as a sham. The travails of the poor are rapidly becoming the travails of the middle class, especially as unemployment insurance runs out and people get a taste of Bill Clinton's draconian welfare reform. And class warfare, once buried under the happy illusion that we were all going to enter an age of prosperity with unfettered capitalism, is returning with a vengeance. ..

AlterNet.org(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 734 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 1/7/2009 17:23 (#4282 - som svar på #4275)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


A warning to the media barons about H1N1 and other bio-weapons

Sitat: How can it be that when a well trained science journalist presents 173 pages of evidence of planned genocide and lays criminal charges against the UN, the WHO, major drug companies and world leaders the corporate media refuses to report it and instead reports things like “Obama interrupted by phone that quacks?” Jane Burgermeister, who has written for Nature and other publications has proved that, for example, Baxter AG sent 72 kilograms of bird flu virus to 16 laboratories. She is not alone; the evidence is for planned genocide by use of bio-weapons is overwhelming. If the corporate media does not report this ASAP the owners of the major media corporations, including Rupert Murdoch, will be labeled as enemies of humanity.

Benjamin Fulford blog

(BenjaminFulford.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BenjaminFulford.gif (3KB - 716 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/7/2009 18:16 (#4285 - som svar på #4282)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Vaccine Expert Reveals What You Should Know Before You Roll Up Your Sleeve

Sitat: (NaturalNews) A study by the Harvard Medical School of Public Health confirmed that public health officials could convince most people in the U.S. to alter their daily lives, follow government mandates and do as they are told after only a small amount of hyping that a deadly global pandemic was eminent. It documented that people tend to look to the government as a sort of Big Daddy who has their best interests at heart. People think Big Daddy will take care of them and they don't have to bother taking care of themselves. This mentality has led to an open season of government and government backed corporate abuse resulting in a decline in the standard of life and health in America. It suggests that people will willingly take vaccines they believe have been sponsored by the government without investigating these vaccines on their own. However, a new paper from leading vaccine authority Dr. Sherri Tenpenny shows this may be unwise. She reveals that flu shots merit close examination by those wanting to retain their health. ..(NaturalNewsCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NaturalNewsCom.gif (21KB - 776 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/7/2009 22:47 (#4294 - som svar på #4285)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Alamo Ministry Seeks Federal Injunction to Release Children

Sitat: Alamo Ministry Seeks Federal Injunction to Release Children. Feds trying to intimidate witnesses, according to former ministry members. The Feds are always trying to pull a few rats out of a barrel, fishing for people to lie about their friends and even relatives for a few bucks or a couple of tickets to the Caribbean. Such is the case when the ‘bad side of the boys in blue’ are trying to frame somebody for something they didn’t do. And so it appears to be the same old story in the flimsy case being brought against The Alamo Ministry. Last September, the Arkansas ministry was raided in “storm trooper” like fashion with high powered rifles being pointed at innocent children and mothers nursing babies. The crime: being associated with a Bible-believing church who just happens to have a pastor not afraid in calling the Pope the Antichrist. The result: more than 35 children were taken from their parents by Arkansas authorities and still have not been returned. Eight months have passed and the children remain in foster care even though no solid evidence of child abuse has been found. Further, the state has put at least three parents in jail for trying to talk about the case to the media and, according to former members of the ministry, the Feds have been intimidating and harassing people, even offering favors, in order to manufacture evidence against the ministry. ..

Investigative Journal

(InvestigativeJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg InvestigativeJournal.gif (23KB - 736 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 6/7/2009 20:06 (#4296 - som svar på #4294)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Reuters - U.S. orders suicide warnings on two anti-smoking drugs

Sitat: WASHINGTON (Reuters) - U.S. health officials on Wednesday ordered Pfizer Inc and GlaxoSmithKline PLC to add strong “black box” warnings on their anti-smoking drugs to highlight the risk of serious mental health problems, including suicidal thoughts. The warnings, which must be added to Pfizer’s Chantix and Glaxo’s Zyban, follow more than five thousand reports of depression, hostility and other behavioral changes, the Food and Drug Administration said. ..


Colour Revolutions, Old and New *

Sitat: In his new book, “Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order,” F. William Engdahl explained a new form of US covert warfare - first played out in Belgrade, Serbia in 2000. What appeared to be “a spontaneous and genuine political ‘movement,’ (in fact) was the product of techniques” developed in America over decades. In the 1990s, RAND Corporation strategists developed the concept of “swarming” to explain “communication patterns and movement of” bees and other insects which they applied to military conflict by other means. More on this below. ..

(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 758 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/7/2009 18:21 (#4297 - som svar på #4296)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Ville pøse metamfetamin utover Midt-Norge

Sitat: Rekordbeslaget av metamfetamin for to uker siden var beregnet for et marked i Trondheim og Midt-Norge. ..(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 714 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/7/2009 22:26 (#4301 - som svar på #4297)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Rethink Afghanistan (Part 5): Women of Afghanistan, Rethink Afghanistan (Part 5): Women of Afghanistan i youtubeRethink Afghanistan i youtube, Bombs Will Kill Women in Afghanistan , Why Is a Leading Feminist Organization Lending Its Name to Support Escalation in Afghanistan? , rethinkafghanistan.com

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/7/2009 23:52 (#4304 - som svar på #4301)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Den store melkeskandalen

Sitat: .. Etter at avkommet har nådd en alder, så trenger det ikke lenger næring fra sin mor for å overleve, og kua sparker bort kalven fra puppen. Det er sånn det alltid har vært og det er sånn det skal være. Så hvorfor er mennesker det eneste pattedyret som drikker melken til et annet dyr? ..


Lightprodukter og aspartam

Sitat: .. Her er (nok) et eksempel på at norske myndigheter overser naturlige forsiktighetsprinsipp, og tillater helseskadelige varer på bekostning av vår helse.(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 735 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/7/2009 01:18 (#4305 - som svar på #4304)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Avlyttet ministre, betalte dem for å tie Britiske journalister avlyttet ministre

Sitat: Mediemogulen Rupert Murdoch betalte 10 millioner for å hindre at bevisene kom i retten. Taushet kan kjøpes, i hvert fall for mediemogulen Rupert Murdoch, den mektige eieren av mediekonglomeratet News Corporation, som kontrollerer mange av verdens viktigste nyhetsmedier. Murdoch betalte onsdag nærmere 10,4 millioner for å unngå søksmål mot journalister i tre britiske aviser selskapet hans kontrollerer. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 744 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/7/2009 18:15 (#4306 - som svar på #4305)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

10 Dangerous Household Products You Should Never Use Again

Sitat: 1. Non-Stick Cookware .. 2. Plastic Bottles .. 3. Conventional Cleaning Supplies .. 4. Chemical Insecticides and Herbicides .. 5. Antibacterial Products .. 6. Chemical Fertilizers .. 7. More Bulb for Your Buck .. 8. Air fresheners .. 9. Flame Retardants .. 10. Plastic Shopping Bags ..


This Is What Happens When You Get Cancer in America

Sitat: Pirates of the Health Care-ibean sing, "Go Ahead an Die! ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 849 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/7/2009 10:06 (#4308 - som svar på #4306)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Israeli Objectors of Occupation,Americans aren't supposed to know this, THE REST OF THE STORY, Israeli Objectors of Occupation,Americans aren't supposed to know this, THE REST OF THE STORY i youtube

december18th.org, Shministim i google video, Shministim i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/7/2009 10:29 (#4310 - som svar på #4308)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

When I die, Bury my Heart at Wounded Knee..., When I die, Bury my Heart at Wounded Knee... i youtubeNative American History playlist

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/7/2009 11:12 (#4311 - som svar på #4310)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The Japanese arrested with $134.5 billion had papers signed by Bernanke, Greenspan

Sitat: The two “Japanese” (one is Philippino and the other Chinese) arrested in Italy recently with $134.5 billion worth of US Treasury certificates were also carried a series of documents signed by the likes of Alan Greenspan and Ben Bernanke. They themselves are innocent and were released immediately because they were carrying genuine diplomatic passports. They Pictures of the documents they carried are attached and we would like to hear some expert opinion on their contents. According to the official story put out to the corporate media, the Treasuries were forgeries (no doubt they will say the same about the documents pictured here) but if that is the case, why were the people carrying the “forgeries” immediately released? The truth is the Treasury certificates they carried were legitimate and are now in the safe hands of the managers of the new financial system. The money will be used to finance part of a Marshall plan aimed at ending war, poverty and environmental destruction. It will also be used to develop previously forbidden technology. We may see some visible changes as early as next week now that Bernanke’s latest check has bounced but, as mentioned before, things could drag on to the September 30th secret fiscal year end a possibly a bit beyond that date. The information above comes from very highly placed sources.

Benjamin Fulford blog

(FEDboardBankInstrumentConfirmation.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg FEDboardBankInstrumentConfirmation.jpg (253KB - 916 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/7/2009 15:37 (#4312 - som svar på #4311)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Fløte og bacon er sunn mat i følge EU

Sitat: EU-kommisjonen foreslår at usunn mat tilført vitaminer eller mineraler kan merkes som helsefremmende. – Meningsløst, mener Forbrukerrådet. Produkter som inneholder mye sukker, salt og fett blir ikke sunne selv om de tilsettes vitaminer og mineraler og bør heller ikke markedsføres som det, sier rådgiver Hege Thorkildsen i Forbrukerrådet. Forslaget fra EU-kommisjonen innebærer for eksempel at frokostblandinger fulle av sukker, men tilsatt omega-3, kan merkes som sunn mat. Brus, kjeks, fløte og bacon er andre eksempler på varer som kan tilsettes vitaminer og mineraler for deretter å kunne markedsføres som sunn mat. ..

codex alimentarius i google video, codex alimentarius i google(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 892 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/7/2009 16:32 (#4313 - som svar på #4312)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

(Video) Swine Flu Vaccine 1976 + Propaganda *

Sitat: This 60-minutes episode never aired twice, it shows how the Government sold the idea of a Swine Flu pandemic back in 1976.

Swine Flu Vaccine 1976 + Propaganda: Part 1


Swine Flu Vaccine 1976 + Propaganda: Part 2
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/7/2009 20:24 (#4315 - som svar på #4313)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete

Sitat: Den engelske teksten du finner på FNs webside som beskriver Agenda 21 er en nokså intetsigende administrativ ”blekke” som ikke er relevant for deg og meg. Der tar du feil. Når du graver dypere inn i materien finner du en form for virkelighetsopplevelse som mangler sidestykke. Enhver politiker som har undertegnet dette dokumentet har faktisk begått forrederi da hele ideen er at ingen land skal etter agenda 21 ha sin egen integritet. Alt skal under styring av en global styrings enhet foreløpig kjent som - FN. .. Det begynner med terrorkrigen .. Global Warming - that’s a problem! .. Global økonomisk terror .. Så var det influensa og vaksiner da .. Så var det kontrollen over mat, vitaminer, mineraler og mattilskudd - Codex Alimentarius - fra FN opprinnelig men WHO og NWO. .. Hvorfor du ikke har hørt om Agenda 21 i avisen eller på TV? ..(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 874 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 12/7/2009 17:39 (#4321 - som svar på #4315)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Vil vaksinere alle Norske helsemyndigheter vil nå tilby vaksine mot svineinfluensaen H1N1. Skal vaksinere hele Norge

Sitat: Norske helsemyndigheter vil nå vaksinere hele befolkningen mot svineinfluensaen H1N1. Ja, det er planer om å starte fullvaksinering av hele befolkningen, sier Karin Rønning, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet. ..


Sitat: .. Det er ikke registrert dødsfall i Norge som følge av infeksjon med ny influensa A(H1N1). kilde Influensa A(H1N1): Oppdatering om situasjonen i Norge , kilde folkehelseinstituttet , som er en privat bedrift.

I skrivende stund inneholder listen for Norge 42 personer som sies å være smittet, siden 9. mai, det vil si i løpet av 65 døgn. Det er 0.65 personer per døgn. Med denne hastigheten vil det ta 4,750,000 innbyggere / 0.65 innbyggere per døgn = hele 20,140 år før alle i Norge er smittet, som en statistikk på grunnlag av data som foreligger per dato. Ingen av de 42 syke har dødd av smitten. Og nå foreligger planer om å vaksinere alle to ganger. Hvis så skjer, blir det interessant å se hvilken vei statistikken tar. Den vil gi tydelige data på vaksinens eventuelle positive og negative effekter. Følg med statistikken og vaksineprogrammets eventuelle start og progresjon. Eventuelle bivirkinger av vaksiner kan ta fra dager til mange år før de oppdages.

swine flu vaccine i google video, swine flu vaccine i google, Den lenge planlagte pandemi-panikken

(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 857 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/7/2009 01:18 (#4333 - som svar på #4321)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

William Cooper - The Secret Of The Ages, William Cooper - The Secret Of The Ages i youtubeI google video, William Cooper , Bill Cooper , Bill Cooper 911 , Bill Cooper 9/11

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 14/7/2009 20:41 (#4340 - som svar på #4333)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Federalists accused of ‘hijacking’ European Parliament opening

Sitat: Federalists have been accused of hijacking the official opening of the new European Parliament session after soldiers raised the EU flag to the tune of Europe’s official anthem Ode to Joy. Critics accused them of using the event to uphold the flag and anthem symbols of European Union statehood that were officially dropped after French and Dutch referendum rejections threw out Europe’s Constitution in 2005. Leading the ceremony in Strasbourg, a detachment of combat troops marched to the overture of The Force of Destiny by Verdi, before raising an EU flag twice the size of the national flags around it to a military bugle call. The troops - drawn from the Eurocorps member states of Germany, France, Spain, Belgium and Luxembourg - then stood to attention to a full orchestral and choral rendition of Ode to Joy. ..


Constitution Con Can Be Used By The Corrupt For Controversial Bill

Sitat: Comment from Wise Up Journal: The Irish Times article below explains that if the President sends the new crime bill (hailed by 133 solicitors as medieval tyranny) to the Supreme Court and they rule it is constitutional no one can ever challenge the act under the constitution. This could be used by the government as a way to stop any challenge which no doubt would take place with a bill that is so in your face police state. This is the way the constitution is setup. If you get a bad government the constitution is written in a way in which the Government can ensure people get no protection from it. ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 801 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 15/7/2009 18:07 (#4344 - som svar på #4340)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Mandatory Swine Flu Vaccination Alert

Sitat: On July 13, a World Health Organization (WHO) Global Alert headlined, "WHO recommendations on pandemic (H1N1) 2009 vaccinations" suggest that universally mandated ones are coming. It stated that on July 7, the pharmaceutical industry-dominated Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization held an "extraordinary meeting in Geneva to discuss issues and make recommendations related to vaccine for the pandemic (H1N1) 2009." .. It's crucial to understand that these vaccines are experimental, untested, toxic and extremely dangerous to the human immune system. They contain squalene-based adjuvants that cause a host of annoying to life-threatening autoimmune diseases. They must be avoided, even if mandated. It's also known that vaccines don't protect against diseases - they're designed to prevent, but often cause them. They should be banned but proliferate anyway because they're so profitable, and if globally mandated to the greatest extent ever. ..

Kilde, AfterDowningStreet.Org

(AfterDowningStreetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AfterDowningStreetOrg.gif (4KB - 860 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/7/2009 22:24 (#4348 - som svar på #4344)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Honey Helps Problem Wounds

Sitat: A household remedy millennia old is being reinstated: honey helps the treatment of some wounds better than the most modern antibiotics. For several years now medical experts from the University of Bonn have been clocking up largely positive experience with what is known as medihoney. Even chronic wounds infected with multi-resistant bacteria often healed within a few weeks. In conjunction with colleagues from Düsseldorf, Homburg and Berlin they now want to test the experience gained in a large-scale study, as objective data on the curative properties of honey are thin on the ground. ..(ScienceDailyCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg ScienceDailyCom.gif (5KB - 831 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/7/2009 15:33 (#4352 - som svar på #4348)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Bygningen ble satt i brann. De som hoppet ut, ble skutt
Gransker nordmenns rolle i leirene

Sitat: Det er historikere fra Nordnorsk Fredssenter og Krigsminnemuseet i Narvik som nå tar for seg utryddelsesleirene i Nord-Norge under krigen. Institusjonenes vil samarbeide med andre historikere om dette dystre kapittel i norsk historie. Natt til 18. juli 1942 ble 288 fanger skutt eller brent ihjel i Beisfjord fangeleir ved Narvik. Massakren skjedde etter direkte ordre fra Reichskommissar Josef Terboven, som besøkte Narvik noen dager tidligere. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 866 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/7/2009 19:48 (#4355 - som svar på #4352)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Influensavaccin kan stoppas

Sitat: Massvaccineringen mot svininfluensan kan skjutas upp. Nästa vecka ska EU:s läkemedelsmyndighet EMEA ta ställning till om vaccinet ska stoppas i väntan på fler kliniska studier. – Vi inväntar det beslutet, säger Agnetha Holmström, t.f. enhetschef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet. .. Men det är fortfarande oklart om vaccinet kan ge några allvarliga biverkningar. Kliniska studier har ännu bara gjorts på det prototypvaccin som ligger till grund för det nya vaccinet – och alltså inte på det vaccin som kommer ut på marknaden i höst. ..(SvDSe.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg SvDSe.gif (2KB - 818 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/7/2009 01:43 (#4356 - som svar på #4355)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Girl Who Silenced The World For 5 Minutes., The Girl Who Silenced The World For 5 Minutes. i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/7/2009 18:10 (#4359 - som svar på #4356)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Swine flu made in US and Canada, Swine flu made in US and Canada i youtube


The Swine Flu Vaccination Hoax - Explained (1/5), The Swine Flu Vaccination Hoax - Explained (1/5) i youtubeThe Swine Flu Vaccination Hoax - Explained playlist

Club of Rome Haig-Kissinger depopulation policy i google, queer blood the secret aids genocide plot alan cantwell i google, Fasting And Man's Correct Diet Pearson i google

Bøker, annet: The Recipe for Living Without Disease Aajonus Vonderplanitz i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/7/2009 23:03 (#4361 - som svar på #4359)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Out of 30,000 Children, Zero are Autistic who have not been Vaccinated

Sitat: But thousands of children cared for by Homefirst Health Services in metropolitan Chicago have at least two things in common with thousands of Amish children in rural Lancaster: They have never been vaccinated. And they don’t have autism. “We have a fairly large practice. We have about 30,000 or 35,000 children that we’ve taken care of over the years, and I don’t think we have a single case of autism in children delivered by us who never received vaccines,” said Dr. Mayer Eisenstein. The Age of Autism: ‘A pretty big secret’ ..


Ex-IBM Employee reveals TV Abandoned Analog Band to Make Room for RFID Chips

Sitat: According to a former 31-year IBM employee, the highly-publicized, mandatory switch from analog to digital television is mainly being done to free up analog frequencies and make room for scanners used to read implantable RFID microchips and track people and products throughout the world. So while the American people, especially those in Texas and other busy border states, have been inundated lately with news reports advising them to hurry and get their expensive passports, “enhanced driver’s licenses,” passport cards and other “chipped” or otherwise trackable identification devices that they are being forced to own, this digital television/RFID connection has been hidden, according to Patrick Redmond. ..

Kilde, Dprogram.net Countering propaganda

(DprogramNet.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DprogramNet.gif (39KB - 885 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/7/2009 14:36 (#4362 - som svar på #4361)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Camelot radio show broadcast with Jane Burgermeister. This contains essential information for anyone who is concerned about how we might be affected by a co-ordinated worldwide program of mandatory vaccinations.

Kilde, Project Camelot , Blogs about: Jane Burgermeister , Jane Burgermeister baxter i google video, Jane Burgermeister baxter i google

1/4_Jane Burgermeister on the phone from Austria (3rd July), 1/4_Jane Burgermeister on the phone from Austria (3rd July) i youtube

Jane Burgermeister on the phone from Austria (3rd July) playlist


Obama Depopulation Policy Exposed! Red Alert!!!!!!, Obama Depopulation Policy Exposed! Red Alert!!!!!! i youtube


Ezkiel Emanuel margaret battin i google

Case about Bird Flu Criminal charges filed in Austria about the bird flu(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 820 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 20/7/2009 14:27 (#4364 - som svar på #4362)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


Bioweapons, Dangerous Vaccines, and Threats of a Global Pandemic

Sitat: On February 27, 2009, Helen Branswell reported that Baxter International "released contaminated flu virus material from a plant in Austria confirmed (today) that the experimental product contained live H5N1 avian flu viruses." ..

Mandatory Swine Flu Vaccine Alert 

Sitat: It's crucial to understand that these vaccines are experimental, untested, toxic and extremely dangerous to the human immune system. They contain squalene-based adjuvants that cause a host of annoying to life-threatening autoimmune diseases. ..

(BaltimoreChronicleAndSentinel.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BaltimoreChronicleAndSentinel.gif (2KB - 810 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/7/2009 00:36 (#4367 - som svar på #4364)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Now Legal Immunity for Swine flu Vaccine Makers

Sitat: The US Secretary of Health and Human Services, Kathleen Sebelius, has just signed a decree granting vaccine makers total legal immunity from any lawsuits that result from any new “Swine Flu” vaccine. Moreover, the $7 billion US Government fast-track program to rush vaccines onto the market in time for the Autumn flu season is being done without even normal safety testing. Is there another agenda at work in the official WHO hysteria campaign to declare so-called H1N1 virus—which has yet to be rigorously scientifically isolated, characterized and photographed with an electron microscope—the scientifically accepted procedure—a global “pandemic” threat? The current official panic campaign over alleged Swine Flu danger is rapidly taking on the dimensions of a George Orwell science fiction novel. The document signed by Sebelius grants immunity to those making a swine flu vaccine, under the provisions of a 2006 law for public health emergencies. ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 929 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/7/2009 01:32 (#4371 - som svar på #4367)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Vaccination: The Hidden Truth, in youtube, google { viera scheibner }, youtube { viera scheibner }Bøker, annet: there is always an alternative peter baratosy in google, peter baratosy in google video, dr mark donohoe in google, mark donohoe in google video, ashleigh oulton breeder in google, dr robyn cosford in google, dr robyn cosford in google video, cotwatch monitor researcher in google, dr viera scheibner in google, viera scheibner in google video, leanne hawkins vaccination information for parents in google, vaccination information for parents in google video, Intramuscular Injections within 30 Days of Immunization with Oral Poliovirus Vaccine - A Risk Factor for Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis , vaccination a parent's dilemma greg beattie in google, john martin vaccine in google, Gode resultater ved behandling av autisme, The Vaccine-Autism Connection, med mer , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language , Natural Infectious Disease Declines, Immunization Effectiveness and Dangers, Raymond Obomsawin Ph.D.

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/7/2009 13:44 (#4372 - som svar på #4371)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Swine flu, Swine flu i youtube * Anbefalt dokumentar i forrige forumpost Vaccination The Hidden Truth 1998 playlistarchie kalokerinos i google video, every second child archie kalokerinos i google, Evidence of the Use of Pandemic Flu to Depopulate USA i scribd.com

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 25/7/2009 17:19 (#4383 - som svar på #4372)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Federal lawsuit to stop mass H1N1 “swine flu” vaccination in the process of being filed in US District Court * Movement to file criminal charges at Sheriff’s Departments across the USA gathers momentum * Marine Drew Malone Raines prepares documents for easy filing at local Sheriff’s office

Sitat: The federal court documents to prohibit mass vaccination with the H1N1 “swine flu” jab are in the process of being filed in a US District Court, and should be ready to be posted on the internet by Friday. ..


GSK to test its vaccines, classified as bioweapons under EU and US regulations, on children in Germany as programme to mass vaccinate speeds up

Sitat: Glaxo Smith Kline is starting trials for the H1N1 “swine flu” vaccine on chiildren in Germany in spite of warnings from a virologist that there could be dangerous side effects. ..


CLG Updates * German military participating in UN military exercise in USA sent information about potential genocidal agenda by WHO and UN controllers

Sitat: Information has been sent out to the main branches of the German military concerning combined military counterterrorism exercises starting on Monday, July 27 through Friday July 31, 2009 in US Region VI, which includes California, Texas, New Mexico, Oklahoma, Louisiana and Arkansas, and said to be involving German troops. The German military were informed that these combined military exercises intersected with a Homeland Security/FEMA H1N1 swine flu “drill”, which could be the cover to start forced lethal mass vaccination pogroms of the American people in FEMA camps, resulting in unprecedented death and also profits for pharma companies who sit as “observers” on the vaccine advisory boad of the World Health Organisation. ..


Information to be sent to the US military concerning the upcoming combined UN/WHO counterterrorism exercise and pandemic “drill”

Sitat: This is information (thanks Rebecca Campbell of Seattle for drafting the letter) that we are going to be sending out to all the branches of the US military and also to veterans’ organizations concerning the combined military counterterrorism exercises starting on Monday, July 27 through Friday July 31, 2009 in US Region VI, which includes California, Texas, New Mexico, Oklahoma, Louisiana and Arkansas. ..


Kilde, Case about Bird Flu Criminal charges filed in Austria about the bird flu, Jane Burgermeister(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 849 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/7/2009 01:32 (#4386 - som svar på #4383)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

British Woman Arrested, Imprisoned for Asking Cop for Badge Number, British Woman Arrested, Imprisoned for Asking Cop for Badge Number i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 26/7/2009 10:49 (#4387 - som svar på #4386)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

«Norge bør stoppe all u-hjelp i to år» Fattige vil ikke merke noe, men rike vil måtte selge palassene sine. Norsk hjelpearbeider i Tanzania: Norge bør stoppe all u-hjelp

Sitat: Bistandspenger bidrar bare til å opprettholde et gjennomkorrupt samfunn, mener Tone Ellefsrud, som har arbeidet syv år i Tanzania. Det begynner allerede på havnene i Dar-es-Salam og Tanga. Tone Ellefsrud hadde samlet inn penger for å kjøpe medisinsk utstyr til sykehuset hvor hun jobbet uten lønn i landsbyen Marangu ved Kilimanjaro. Utstyret ble sendt i tre containere fra Norge. Da hun kom for å hente dem, spurte havnemyndighetene om hun hadde 200 dollar for hver container. Det hadde hun ikke. Ok, men da måtte hun betale dagbøter for å la dem bli stående. .. «Ingen fattige vil merke forskjell [om Norge stanser bistanden], men mange storfolk vil måtte selge dyre biler.» Tone Ellefsrud, frivillig hjelpearbeider i Afrika ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 837 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/7/2009 12:17 (#4388 - som svar på #4387)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Swine Flu: What I Believe

Sitat: I believe one of the goals of the swine flu vaccine is depopulation. Perhaps it is the goal of a swine flu epidemic as well, whether bio-warfare or hype around a flu season. These days, I keep remembering my sense of urgency leaving the Bush Administration in 1991. We had to do something to turn around the economy and gather real assets behind retirement plans and the social safety net. If not, Americans could find themselves deeply out on a limb. I felt my family and friends were in danger. They did not share my concern. They had a deep faith in the system. ..

Kilde, Solari, publisher og the solari report, Catherine Austin Fitts' blog(SolariCatherineAustinFittsBlog.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg SolariCatherineAustinFittsBlog.gif (40KB - 809 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/7/2009 16:18 (#4390 - som svar på #4388)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Swine Flu Hype Center

Sitat: Welcome to The Swine Flu Hype Center! Swine Flu Hype is truly the next round, following the 2006 episode of Bird Flu Hype. This section will document this rapidly unfolding story and give you links to information you may have missed. Scan the articles and sections on the Bird Flu Hype page. History is repeating itself. ..

Kilde, Vaccine information center , Dr Sherri Tenpenny, Case about bird flu , Jane Burgermeister(VaccineInformationCenterSherriTenpennyDO.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VaccineInformationCenterSherriTenpennyDO.gif (35KB - 796 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/7/2009 18:22 (#4391 - som svar på #4390)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

11 sept 2001, inédit : Richard Gage sur "Russia Today"


Kilde AE911Truth Interviewed On Russia Today , ae911truth.org

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/7/2009 20:45 (#4393 - som svar på #4391)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Government virus expert paid £116k by swine flu vaccine manufacturers

Sitat: A scientist who advises the Government on swine flu is a paid director of a drugs firm making hundreds of millions of pounds from the pandemic. Professor Sir Roy Anderson sits on the Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a 20-strong task force drawing up the action plan for the virus. Yet he also holds a £116,000-a-year post on the board of GlaxoSmithKline, the company selling swine flu vaccines and anti-virals to the NHS. Sir Roy faced demands to step down yesterday amid claims that the jobs were incompatible. 'This is a clear conflict of interest and should be of great concern to taxpayers and government officials alike,' said Matthew Elliott of the TaxPayers' Alliance. ..

Kilde Case about bird flu(DailyMailCoUkCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyMailCoUkCom.gif (4KB - 763 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/7/2009 22:33 (#4394 - som svar på #4393)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Bigard's 9/11 series: 1. The magical passports


Bigard 11 Septembre : 2. Les chasseurs américains


Bigard 11 Septembre : 3. S'il te plaît Obama !


Bigard 11 Septembre : 4. Monsieur Silverstein


Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/7/2009 12:54 (#4395 - som svar på #4394)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Fast-tracked Swine Flu Vaccine under Fire The vaccines far more deadly than the swine flu; mass vaccinations a recipe for disaster Dr. Mae-Wan Ho and Prof. Joe Cummins

Sitat: A swine flu outbreak occurred in Mexico and the United States in April 2009 and spread rapidly around the world by human-to human transmission. The new type A H1N1 influenza virus is unlike any that had been previously isolated [1, 2], judging from the first data released in May. It is a messy combination of sequences from bird, human and swine flu virus lineages from North America and Eurasia. A senior virologist based in Canberra, Australia, told the press he thought that the virus could have been created in the laboratory and released by accident [3]. Some even suggest it was made intentionally as a bioweapon [4], while others blame the intensive livestock industry and extensive trafficking of love animals over long distances, which provide plenty of opportunity for generating exotic recombinants [5]. But what worries the public most is the mass vaccination programmes governments are putting in place to combat the emerging pandemic, which could well be worse than the pandemic itself. ..

Kilde Institute of science in society , Vaccines far more deadly than the swine flu; mass vaccinations a recipe for disaster say Dr. Mae-Wan Ho and Prof. Joe Cummins , Case about bird flu

(InstituteOfScienceInSociety_IsisCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg InstituteOfScienceInSociety_IsisCom.gif (4KB - 782 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 28/7/2009 14:46 (#4396 - som svar på #4395)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Russian Film Crew finds USA Death Camps, Russian Film Crew finds USA Death Camps i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/7/2009 21:19 (#4400 - som svar på #4396)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Honduras under siege, Honduras under siege i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/7/2009 23:04 (#4401 - som svar på #4400)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

President Karzai snubs TV debate ahead of elections in Afghanistan, President Karzai snubs TV debate ahead of elections in Afghanistan i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/7/2009 23:58 (#4402 - som svar på #4401)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


“Swine flu” vaccine has adjuvants that impair fertility

Sitat: The “swine flu” vaccine contains ingredients that impair fertility. Daniel Solis from the Czech Republic has researched the side-effects of the adjuvant, squalene, and discovered it is known to destroy fertility as well as causing other forms of damage. A patent for a vaccine to impair fertility in animals contains squalene. The plan to use this fertility-impairing adjuvant in the “swine flu” vaccine against a flu that has so far been far less irksome than the ordinary seasonal flu underscores concerns that this H1N1 mass vaccination programme mandated by WHO with the support of pharma companies such as Baxter is designed primarily to cause death and injury, and so significantly reduce the global population. ..

Kilde Case about bird flu

(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 777 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 29/7/2009 16:34 (#4403 - som svar på #4402)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

More children among Gaza dead, in youtubeMassakrerte palestinere i -48 , Israeli General 'tried to cover up truth about death of Rachel Corrie' , Want to see the terrorist state ?? , Palestine Pre-1947 , Children Of Gaza , Truth hurts, Lies kill. Real truth behind the phony wars by Dr.Dahlia wasfi.

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/7/2009 17:54 (#4404 - som svar på #4403)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Chemtrail report from Norway, Chemtrail report from Norway i youtube


Sitat: Chemtrail activity over Norway-Karmøy-Haugesund 20th and 22nd of June 2009

chemtrail norway i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 29/7/2009 23:49 (#4408 - som svar på #4404)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Solarium like kreftfarlig som røyking

Sitat: Like sannsynlig å få kreft av solarium som av røyk og asbest, hevder krefteksperter. The International Agency for Research on Cancer (IARC) leverer informasjon om kreftforskning til Verdens helseorganisasjon (WHO). De har nå oppgradert sin vurdering av kreftrisikoen ved bruk av solarium etter å ha gått gjennom studier av effekten av kunstig sol, skriver TimesOnline. ..(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 768 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 31/7/2009 01:36 (#4410 - som svar på #4408)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

12,000 USA KIDS TO BE USED AS GUINEA PIGS - EUGENICS PROGRAM AHEAD, 12,000 USA KIDS TO BE USED AS GUINEA PIGS - EUGENICS PROGRAM AHEAD i youtubefema i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/8/2009 01:46 (#4414 - som svar på #4410)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Nigel Farage au Parlement Européen, Nigel Farage au Parlement Européen i dailymotionnigel farage i dailymotion.com

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 1/8/2009 14:51 (#4418 - som svar på #4414)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Is FEMA and DHS Preparing for Mass Graves and Martial Law, Is FEMA and DHS Preparing for Mass Graves and Martial Law i youtubeSitat: D. H. Williams, Daily Newscaster, February 13, 2009. An Indiana county municipal official in the vicinity of Chicago reveals the contents of his meetings with FEMA and the Department of Homeland Security. The initial requests seem reasonable enough when FEMA asks the county officials to prepare a Hazard Mitigation Plan to deal with flooding, fires, high winds and tornadoes. But as the required meetings and calls with FEMA and DHS continue over a two year period their request become more unusual, raising suspicions of county officials. Listen to the audio: ..

fema i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 1/8/2009 21:21 (#4422 - som svar på #4418)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Operation PaperClip


operation paperclip i google video, operation paperclip i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/8/2009 00:20 (#4423 - som svar på #4422)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Alan Watt: From 911 to the Swine Flu - Avian Swine Swings When Pigs have Wings - Part 1


Alan Watt: From 911 to the Swine Flu - Avian Swine Swings When Pigs have Wings - Part 1 , 2 , 3 , 4

Cutting through the matrix with Alan Watt

Fast-tracked Swine Flu Vaccine under Fire * , kilde Wise Up Journal

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/8/2009 20:16 (#4429 - som svar på #4423)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Bankers take control of US military in Washington coup d’etat

Sitat: As reports come in of large-scale troop movements around the USA, a coup d’etat by the banking elite seems to be in progress in Washington. According to the New York Times, power has been transferred to the White House Military Office, which reports to the office of the White House chief of staff, Rahm Emmanual, a veteran of the Israeli army. The coup d’etat appears to allow Rahm Emmanual and his backers in control of the US military and of the government. The New York Times asserts that the White House has been given “a bigger operational role in creating a backup government if the nation’s capital were “decapitated” by a terrorist attack or other calamity” under a plan approved by President George Bush. The transfer of power into the hands of the White House Chief of Staff, Rahm Emmanual, will fuel concern that the banking elite around the Rockefellers and Rothschilds who finance WHO, the UN, Baxter and Novartis, who control the Federal Reserve, Goldmann Sachs and Wall Street as well as the US Treasury, and who have strong influence the White House Chief of Staff are making a grab for control of the US military in order to implement a plan of genocide by use of mass forced vaccinations and also quaratine in FEMA concentration camps under a fog of misinformation from the mainstream corporate media they also control. ..

Dr. Scott Johnson - Swine/Avian Flu, Forced Vaccination, Injectable Microchips & Martial Law 1 to 24, Dr. Scott Johnson - Swine/Avian Flu, Forced Vaccination, Injectable Microchips & Martial Law playlist i youtubethe medical mafia Guylaine Lanctot
i google, the medical mafia i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/8/2009 14:33 (#4431 - som svar på #4429)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Sviket mot Island


Sitat: Selv de skandinaviske landene som gjerne er fanebærere for internasjonal solidaritet, glimrer med sitt fravær når det gjelder reaksjoner på den utpressingen som Island utsettes for. Under G8- og G20 møtene er det mange statsoverhoder og regjeringssjefer som påstår at ingenting er som før. Verden forandrer seg og krisen har snudd alt på hodet. Vår måte å tenke på når det gjelder finansregulering, internasjonale forhold eller utviklingshjelp, bør derfor også endre seg, ifølge dem. Situasjonen Island befinner seg i etter sammenbruddet av landets banksystem og den raske nasjonaliseringen av landets tre største banker (Kaupthing, Landsbanki og Glitnir), fremstår som et av de viktigste eksemplene på dette. Dette landet med 320000 innbyggere har nå milliarder av euro i gjeld som hviler på innbyggernes skuldre, og dette er en gjeld som det store flertallet av befolkningen ikke har hatt noen befatning med, og som de heller ikke vil kunne nedbetale. Rørt og forundret .. Med åpne armer .. Som Al-Qaida .. Ekstremt urimelig .. Fraværende .. Ikke overraskende .. Åpner for Russland? .. Svar med mening ..

John Perkins in Iceland PART 1

John Perkins in Iceland PART 2 of 2


iceland imf i google video, iceland imf i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/8/2009 15:02 (#4432 - som svar på #4431)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Lawsuit to be filed against Bill Deagle, True Ott, Jeff Rense, Arthur Evangelista for defamation and obstruction of justice

Sitat: I am preparing to file a lawsuit against Bill Deagle, True Ott, Jeff Rense, Devvy Kidd and Arthur Evangelista for defamation of character and obstruction of justice. The report below by Devvy Kidd and Arthur Evangelista posted on Jeff Rense’s website wilfully, deliberately and systematically misrepresents the nature of my criminal charges against Baxter, WHO and others in such a way as to discredit me and also them. I will allege in my lawsuit that these five people named above are in the pay of the vaccine companies and are complicit in concealing from the people of the USA and other countries the danger posed by Baxter’s and WHO’s activities. Bill Deagle and True Ott have made comments in their radio show that can be seen as defamation at the very least. I have the case number of the criminal charges I filed in Austria and can prove in any court of law that their contents relate to Baxter’s contamination of 72 kilos of vaccine material with live bird flu in Austria this winter and that the police here are investigating as I have stated. ..

Case about Bird Flu Criminal charges filed in Austria about the bird flu, Jane Burgermeister i google video, Jane Burgermeister i google(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 747 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/8/2009 21:07 (#4434 - som svar på #4432)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Richard Gage & Staff at Washington DC AIA Convention Teil 1 , 14.-16.Juli 2009


Richard Gage & Staff at Washington DC AIA Convention, 14.-16.Juli 2009 Teil 1 , 2 , 3

Architects and Engineers for 9/11 truth , NYCCAN.org

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/8/2009 17:52 (#4437 - som svar på #4434)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

President Bush talks about contaminated vaccines in 2004. A PAST EUGENICS FAILED ATTEMPT !


George Bush in 2004 said half of the flu vaccines produced for US citizens by UK company were contaminated , Case about Bird Flu

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/8/2009 22:22 (#4439 - som svar på #4437)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Elderly patients abused in nursing home scandal

Sitat: HARROWING abuse of elderly and vulnerable patients is continuing in some Irish nursing homes, an Irish Independent investigation has found. .. instances of physical and verbal abuse of nursing home residents. cases where errors were made in giving medication and where unqualified staff administered medicine. cases where severe pressure sores were allowed to develop. instances of dramatic weight loss in residents. several cases where residents were able to leave their nursing home unsupervised. In one case, a resident was left in a chair for 10 hours against medical advice. Another nursing home was advised to temporarily suspend admissions until care standards improved. The findings followed investigations into almost 160 complaints made against 120 private nursing homes last year. Many of the complaints dealt with multiple care issues. ..(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 761 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/8/2009 09:12 (#4443 - som svar på #4439)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Swiss Health Minister asked to account for plans to use army for forced mass vaccinations

Sitat: A letter has been sent to the Swiss Health Minister asking him how he can justify mass forced vaccinations against the mild “swine flu” in Switzerland after the media reported that the Swiss army is already stockpiling the “swine flu” vaccine in readiness for forced vaccinations in autumn. As in the USA, many people in Switzerland have weapons and the possibility of armed resistance would make any attempt to force vaccinate the population too dangerous if people understood the risks of the vaccination and refused it in large numbers. Also, the Swiss army is made out of normal Swiss people so it would be hard to command them to harm its own people. Here is a copy of the letter in German sent to the Swiss Health Minister by Detlev Hegeler of Wakenews. Per Email-Kontaktformular und per Fax031 323 37 72 AnBundesamt für GesundheitBAG Postfach 3003 Bern Amtsleiter Thomas Zeltner 01.08.09 ..

Case about Bird Flu Paypal donations for criminal charges against Baxter and WHO at jmburgermeister@gmail.com; for civil legal action (USA) vaccinelawsuit@gmail.com(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 754 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/8/2009 19:08 (#4445 - som svar på #4443)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Swiss police informed and will start an investigation

Sitat: Johan Niklasson in Switzerland reports that the police took the information he presented concerning the lack of safety and of necessity for forced mass “swine flu” vaccination seriously and have launched an investigation into the WHO flu jab. The Swiss army is already stockpiling the shots ready to administer it to the entire population under the Swiss Health Minister’s and WHO’s orders. Susan in North Carolina notes this about the shots in Switzerland: 1) One easy way out for banksters and their financial collaborators would be for a sufficiently large percentage of their creditors to conveniently disappear. 2) World headquarters of the banksters, the central bank of the central bankers is the Bank of International Settlements is based in Basel, Switzerland. 3) Basel Switzerland is also home of Novartis, one of the world’s largest producers of human vaccines. 4) Novartis has at least two members of its board of directors affiliated with the population-control-promoting Bill and Melinda Gates Foundation.

Case about Bird Flu(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 801 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/8/2009 02:29 (#4451 - som svar på #4445)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Is sørpefull av e-stoffer

Sitat:
Fargestoffer i slush kan gi barna hudplager og konsentrasjonssvikt. De slurpes ned på høykant i sommervarmen. Men barnas slush-favoritter inneholder E-stoffer som kan være skadelige. Azo-farger er syntetiske fargestoffer, også kalt matsminke. Flere av sommerens fargesterke slush-favoritter inneholder disse azo-fargene. Nå viser det seg at enkelte ADHD-barn ikke tåler E-stoffene. Men også barn og unge med allergi er spesielt utsatt. ..(VGnett.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VGnett.gif (3KB - 815 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/8/2009 03:23 (#4452 - som svar på #4451)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

MY GIRL DIED AS 'GUINEA PIG' FOR GARDASIL

Sitat: .. Then one day, the blond, blue-eyed honors student collapsed dead in her bathroom. It started with a pain in the back of her head. On the advice of her family doctor, Jessie had taken a series of three Gardasil shots. The vaccine, marketed for females ages 9 to 26, is the first found to ward off strains of the sexually transmitted human papillomavirus, or HPV, which can cause cervical cancer. Jessie got the first injection in July 2007. ..

Kilde Gardasil HPV-vaksine, bivirkninger?(NewYorkPost.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NewYorkPost.gif (10KB - 805 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/8/2009 18:44 (#4458 - som svar på #4452)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

ARMY Internment Jobs Fuel FEMA CAMP Rumors


Case about Bird Flu , fema i google video

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/8/2009 22:30 (#4461 - som svar på #4458)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Best comedian in the World *we are equal*, Best comedian in the World *we are equal* i youtubecomedians i youtube


Best Speech ever, Best Speech ever i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/8/2009 17:43 (#4464 - som svar på #4461)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Advarer mot farlig neglelakk

Sitat: Stoffet toluen er forbudt i lim og spraymaling, men tillatt i neglelakk. Myndighetene advarer mot at barn bruker neglelakk som inneholder kjemikaliet. .. Rundt 30 prosent av all neglelakk som selges inneholder toluen. Nye EU-regler tillater at inntil 25 prosent av neglelakken kan inneholde kjemikaliet toluen. Mattilsynet, som har ansvaret for oppfølging av EUs kosmetikkdirektiv, tok nylig til orde for å tillate langt mindre toluen, men fikk ikke gjennomslag i EU. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 772 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/8/2009 17:50 (#4465 - som svar på #4464)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Greek mainstream television channel broadcasts my criticism of WHO killer vaccines

Sitat: During the Spanish Flu Pandemic of 1918-1919, Greece did not carry out mass vaccinations and also had negligle deaths. However, today the Greek govermment is rushing ahead with plans for the mass vaccination of the entire population with a vaccine that experts such as Dr Rebecca Carley say is the most dangerous ever. Sakis Ioannidis. a journalist for the Hellenic Broadcast Company, ERT3 TV, asked me to do a telephone interview, which was broadcast today successfully he tells me. This is the first mainstream media outlet in Europe to have asked me to talk about the WHO killer vaccines. Many thanks to Vicky Chrysou whose work to alert her fellow Greeks to these dangers resulted in this interview request. Vicky translated the criminal charges into Greek. ..

Case about Bird Flu(CaseAboutBirdFlu.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg CaseAboutBirdFlu.gif (5KB - 776 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 12/8/2009 21:57 (#4478 - som svar på #4465)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Vitaminwater's Empty Calories Are at the Heart of What's Wrong with the Beverage Industry

Sitat: Vitaminwater tells its customers to "hydrate responsibly." That means not drinking 125-calorie sugar rushes like ... Vitaminwater. Many millions of Americans continue to seek all sorts of ways to become healthier and control their weight, but let's get real; it's not working. The health trend continues, yet our obesity rates remain on the rise. In this past year, the obesity rates among adults rose in 23 states, according to a new report from the Trust for American's Health and the Robert Wood Johnson Foundation; the state of Colorado is the only state with an obesity rate below 20 percent at 18.9. In 1991, there was only one state with an obesity rate above 20 percent. Based upon the upward trend, you would expect sales to have risen at fast-food joints. Maybe, but that is not the data that has me raising an eyebrow. Consider this paradox: As we have become "larger" as a nation, our sales at health food a stores have skyrocketed. Between 2001 and 2008, sales of natural food and drink products at specialty stores in the United States rose from an estimated $11.9 billion to $19.6 billion. What is it that we are not doing right? ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 767 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/8/2009 22:50 (#4479 - som svar på #4478)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Not just timber on seized ship “Arctic Sea”?, Not just timber on seized ship “Arctic Sea”? i Russia Today

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 13/8/2009 19:06 (#4482 - som svar på #4479)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


Professor Antony Sutton: Wall Street & the rise of Hitler 1 to 5, Professor Antony Sutton: Wall Street & the rise of Hitler playlist i youtubeWall Street the Rise of Hitler Antony Sutton i google, Wall Street the Rise of Hitler Sutton i google video, Wall Street and the Rise of Hitler - Antony C. Sutton i scribd

Gift im Angebot - Die Erfolgsstory des US-Multis Monsanto 1 to 3, Gift im Angebot - Die Erfolgsstory des US-Multis Monsanto playlist i youtube


Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/8/2009 17:09 (#4485 - som svar på #4482)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Orgasmic Organics: 20 Healthy Ways to Rev Up Your Sex Life

Sitat: Put down the Viagra. Here are 20 delicious, healthy aphrodisiacs. If you’ve got sex on the brain but your body’s feeling unsexy, put away the blue pill! You don’t need Viagra, you need food. (Just not potato chips.) Sexual health and energy is synonymous with a healthy, energized you. An active lifestyle, balanced diet and self-confidence are the best ways to get the sexual charge you need – but that doesn’t mean there aren’t a few foods out there that can give you that extra…boost you’re looking for. Maca .. Cacao .. Chiles .. Cardamom .. Ginger .. Pumpkin Seeds .. Oysters .. Hemp .. Almonds .. Garlic .. Bananas .. Pomegranate Juice .. Goji Berries .. Celery .. Ginseng .. Ginkgo Biloba .. Guava .. Wild Salmon .. Avocado .. Leafy Greens ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 758 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 15/8/2009 19:25 (#4488 - som svar på #4485)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Alex Jones har tidligere vist å være en useriøs fryktspreder, en svindler, en svindel, en bløff. Se vedlagt dokumentasjon fra Bill, Milton William, Cooper og Eric Jon Phelps. Jane Burgermeister referer til ham og hans nettsted inforwars.com og prisonplanet.com på sitt nettsted The flu case, noe hun burde la være å gjøre. Jane Burgermeister har ellers presentert informasjon som ser ut til å være reell og seriøs.

Alex Jones has earlier shown to be a scaremonger, a swindler, a swindle, a hoax. Look at enclosed documentation from Bill, Milton William, Cooper and Eric Jon Phelps. Jane Burgermeister refers to him and his sites infowars.com and prisonplanet.com at her site The flu case, something she ought not to do. Jane Burgermeister has otherwise presented information which seems to be true and reliable.

William Cooper exposes SCAREMONGER Jesuit-CIA Alex Jones 1 to 6, William Cooper exposes SCAREMONGER Jesuit-CIA Alex Jones playlist
Eric Jon Phelps exposes Jesuit-CIA Alex Jones 8/15/07 C&D 1 to 3, Eric Jon Phelps exposes Jesuit-CIA Alex Jones 8/15/07 C&D playlist
 


Vatican assassins
, Thomas Richards SpirituallySmart , USAvsUS , The unhived mind , The unhived mind II , Investigative journal , American patriot friends network

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/8/2009 03:58 (#4491 - som svar på #4488)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Global Warming Hoax, Planned in 1961, Global Warming Hoax, Planned in 1961 i youtube
WAR ON FREEDOM KICKS AMERICAS ASS - FKNNEWZ 120707, WAR ON FREEDOM KICKS AMERICAS ASS - FKNNEWZ 120707 i youtubeFkn News

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/8/2009 15:06 (#4493 - som svar på #4491)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Mobile phone radiation wrecks your sleep

Sitat: Phone makers own scientists discover that bedtime use can lead to headaches, confusion and depression. Radiation from mobile phones delays and reduces sleep, and causes headaches and confusion, according to a new study. The research, sponsored by the mobile phone companies themselves, shows that using the handsets before bed causes people to take longer to reach the deeper stages of sleep and to spend less time in them, interfering with the body's ability to repair damage suffered during the day. The findings are especially alarming for children and teenagers, most of whom – surveys suggest – use their phones late at night and who especially need sleep. Their failure to get enough can lead to mood and personality changes, ADHD-like symptoms, depression, lack of concentration and poor academic performance. The study – carried out by scientists from the blue-chip Karolinska Institute and Uppsala University in Sweden and from Wayne State University in Michigan, USA – is thought to be the most comprehensive of its kind. ..

Kilde EM radiation research trust(EMRadiationResearchTrustTheIndependent.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg EMRadiationResearchTrustTheIndependent.gif (22KB - 800 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/8/2009 15:15 (#4494 - som svar på #4493)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Are you Electro Hyper-Sensitive? Rewire.Me eMagazine

Sitat: The widespread electrosmog caused by cell phones, cell towers, WiFi, DECT Phones, and other wireless technologies are considered to be a possible cause behind many chronic illnesses. Even some fatal ones. This interactive rich-media PDF eMagazine focuses on the world of electro-magnetic radiation that we experience in our daily lives. Learn the practical and preventative methods to protect you and your family from its harmful effects. Links are provided to videos, audio, virtual reality, and scientific journals dealing with the subject of EMF. Once you have read through the magazine, use the e-mail link contained within it to share this magazine with your friends and family.

Kilde EM radiation research trust(RewireMeeMagazine.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg RewireMeeMagazine.jpg (33KB - 788 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/8/2009 16:12 (#4495 - som svar på #4494)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

15 Horrifying Reasons to Never Let Anyone You Love Near a McDonald's

Sitat: Erectile dysfunction, the truth behind the "special sauce," and a burger from 1996. Keep reading if you dare. The Golden Arches: the ultimate American icon. Super Size Me taught us that fast food culture brings obesity, heart disease, hypertension and a whole slew of other problems. How bad do you really want that Big Mac? Here are 15 reasons you’ll never let anyone you love get near those Golden Arches. ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 821 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/8/2009 16:21 (#4496 - som svar på #4495)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Burning Questions for the Authors of 'Marijuana Is Safer'

Sitat: The authors of a new book on misconceptions about marijuana respond to the torrent of comments on an excerpt published on AlterNet. On August 6, AlterNet posted an excerpt from the new book Marijuana Is Safer: So Why Are We Driving Americans to Drink? (Chelsea Green, 2009). Reader response was overwhelming. Within hours, the excerpt was AlterNet's most trafficked and commented upon features of the week. Co-authors Paul Armentano and Steve Fox have responded a selection of several of the comments, as well as some of the most common questions they have received since Marijuana Is Safer was released. AlterNet: What do you believe are the biggest misconceptions about marijuana? Paul Armentano: There are two broad misconceptions about marijuana. On one side, you typically have those opposed to any change in marijuana policy claiming that the plant is far more dangerous to the user and to society than it actually is. On the other side, you sometimes have proponents of cannabis law reform arguing that it is virtually harmless. Both positions are incorrect, and we go to great lengths to explain this fact in Marijuana Is Safer. The bottom line: no potentially mind-altering substance is harmless, including marijuana. But by any measurable standard, marijuana is much safer than alcohol, and our book provides readers with an objective frame of reference – the legally regulated use of alcohol by adults – for which they can objectively compare the use of marijuana. For those readers who don’t believe that marijuana is safer than booze, our book will change they way they think about pot; for those readers who already support changing our antiquated and draconian pot policies, our book will change the way they talk about marijuana. AlterNet: In Marijuana Is Safer, you compare and contrast the relative harms and legal status of marijuana and alcohol. So, in what ways is marijuana safer? ..(AlterNetOrg.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AlterNetOrg.gif (4KB - 797 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/8/2009 11:50 (#4500 - som svar på #4496)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Frykter dødelig nervesykdom av svineinfluensa-vaksine

Sitat: Det britiske helsetilsynet frykter nå at folk kan få en dødelig nervesykdom av å vaksinere seg mot svineinfluensa. De britiske storavisene The Telegraph og Daily Mail skriver at britiske helsemyndigheter frykter at vaksinen mot svineinfluensa kan føre til at flere folk får nervesykdommen Guillain-Barrés syndrom. I verste fall kan nervesykdommen være dødelig. ..


Link between swine flu jab and deadly syndrome will be probed

Sitat: Neurologists have been ordered to monitor whether new swine flu vaccinations could trigger a deadly nerve disease. The Health Protection Agency (HPA) has asked doctors to check for increases in a brain disorder called Guillain-Barré syndrome (GBS) once the national vaccination programme begins. .. The syndrome, which can be fatal, attacks the lining of the nerves, causing paralysis and inability to breathe. Concerns have already been raised that the new vaccine has not been sufficiently tested and that the effects, especially on children, are unknown. The jabs being developed by pharmaceutical companies and will be given to about 13 million people during the first wave of the programme, expected to start in October. ..

Swine flu vaccine linked to deadly breathing disease , Tonsillitis girl died after GP said on phone it was swine flu(VGnett.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VGnett.gif (3KB - 785 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/8/2009 14:03 (#4502 - som svar på #4500)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Fake photo of me circulated by Deagle supporter who issued death threat: is this unknown woman going to be in trouble?

Sitat: .. I urge the person who is in this picture to sue them for false misrepresentation and also endangering her life as she might be identified with me and attacked by Deagle and Ott supporters. It appears to be the blog of Andrew Sociale, who claims it comes from Bill Deagle himself. How did he get SUCCESS in obtaining the elusive photo of Jane Burgermeister, and more comments from Elizabeth Book ..

The flu case

Angående vaksiner og vaksineprogrammer, arbeider True Ott for farmasiindustrien?(TheFluCaseJaneBurgermeister.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheFluCaseJaneBurgermeister.gif (5KB - 783 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/8/2009 20:33 (#4505 - som svar på #4502)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America

Sitat: A warning that the new swine flu jab is linked to a deadly nerve disease has been sent by the Government to senior neurologists in a confidential letter. .. The letter, sent to about 600 neurologists on July 29, is the first sign that there is concern at the highest levels that the vaccine itself could cause serious complications. ..

Kilde The flu case

(DailyMailCoUkCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyMailCoUkCom.gif (4KB - 776 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/8/2009 20:40 (#4506 - som svar på #4505)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Polio surge in Nigeria after vaccine virus mutates

Sitat: Polio, the dreaded paralyzing disease stamped out in the industrialized world, is spreading in Nigeria. And health officials say in some cases, it's caused by the vaccine used to fight it. In July, the World Health Organization issued a warning that this vaccine-spread virus might extend beyond Africa. So far, 124 Nigerian children have been paralyzed this year - about twice those afflicted in 2008. ..(PhysorgCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg PhysorgCom.gif (4KB - 795 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/8/2009 19:14 (#4511 - som svar på #4506)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

USA Officials will BLACKMAIL citizens to take deadly swine flu vaccination!, USA Officials will BLACKMAIL citizens to take deadly swine flu vaccination! i youtube
Alert - Swine Flu Vaccine Linked To Killer Nerve Disease - Don't Take The Shot It Could Kill You, Alert - Swine Flu Vaccine Linked To Killer Nerve Disease - Don't Take The Shot It Could Kill You i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/8/2009 15:39 (#4518 - som svar på #4511)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Apple undersøker iPhone-eksplosjoner

Sitat: En fransk tenåring skal ha pådratt seg en alvorlig øyeskade etter at kjærestens iPhone eksploderte rett foran ansiktet hans. .. Iphonen skal ha laget en hissig lyd, for deretter å eksplodere, slik at gutten fikk en splint i øyet. ..(VGnett.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VGnett.gif (3KB - 804 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/8/2009 17:36 (#4523 - som svar på #4518)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

H1N1 vaccine Russian roulette for human guinea pigs

Sitat: .. “Two-thirds of the health workers and nurses in Great Britain were polled and said that they were not going to take the swine flu vaccine, which is interesting, and no polls were taken in the U.S.,” Loe Fisher added. ..

H1N1 vaccine Russian roulette for human guinea pigsSvineinfluensa forårsaket av vaksine, Swine Flu Caused By Vaccine, Swine Flu Caused By Vaccine i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/8/2009 23:52 (#4526 - som svar på #4523)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Eine Mutige Frau Kämpft gegen die NWO NEUE ZIONISTISCHE WELT ORDNUNG www.Dawa-News.de, Eine Mutige Frau Kämpft gegen die NWO NEUE ZIONISTISCHE WELT ORDNUNG www.Dawa-News.de i youtubeNicht ohne meine fünf Töchter – neue Informationen

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 22/8/2009 10:49 (#4530 - som svar på #4526)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


MR NEWS Vaccines: More Dangerous than Swine Flu, in youtube

Kilde The flu case , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 22/8/2009 11:58 (#4531 - som svar på #4530)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

EU farm subsidies paid to big business

Sitat: EU agriculture subsidies worth billions of pounds under the CAP are being paid out to businesses and multinational corporations with little connection to traditional farming. The subsidies have included payments to Haribo, the sweet manufacturer, and Coca-Cola. New information gathered by the researchers Farmsubsidy.org since May this year has shown that over 13 billion euros (£11 billion) - about a quarter of the £47.5 billion spent under the EU’s Common Agriculture Policy (CAP), is paid to big business and industry, not farmers. The CAP consumes 42 per cent of the EU’s budget at a annual cost to every citizen of £95, a bill of £380 a year for the average British family. Ligabue, an Italian caterer, serving luxury cruise ships and airlines, received 148,000 euros of export subsidies in 2008 for the dairy and creamer sachets consumed by international travellers. ..

Kilde Wise Up Journal(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 923 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 23/8/2009 17:20 (#4538 - som svar på #4531)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Dr. Manfred Doepp, Switching of Consciousness, Mind Control, Big HAARP, etc, in youtube

]

Creatrix13 i youtube, humanfirewall.com , davidicke.com

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 24/8/2009 21:24 (#4540 - som svar på #4538)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

GULF WAR TOXINS IN SWINE FLU VACCINE

Sitat: The new swine flu vaccine ­contains a deadly brain toxin linked to autism, Alzheimer’s and multiple sclerosis. Mercury, a vaccine preservative, was withdrawn from childhood jabs five years ago after evidence linked it to brain damage. However, the Sunday Express has discovered the pandemic ­vaccine, to be rolled out across the country within weeks, contains the heavy metal. It also contains a chemical called squalene, used to stimulate the immune system to respond to the vaccine. Some scientists believe squalene is linked to autoimmune illnesses including multiple sclerosis, rheumatoid arthritis and lupus. Squalene was included in the anthrax jab given to British and US soldiers during the 1991 Gulf War. Many claim it caused them permanent neurological damage, known as “Gulf War syndrome”. Female soldiers given the vaccine were advised not to become pregnant for at least 18 months because of the risk of birth defects. ..

Kilde GULF WAR TOXINS IN SWINE FLU VACCINE *(DailyExpress.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyExpress.gif (9KB - 890 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 25/8/2009 01:21 (#4543 - som svar på #4540)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt?

Sitat: Det er ikke mange ukene igjen til Stortingsvalget 2009 og enkelte spør seg selv; hvem skal vi stemme på? Hvem beskytter mine interesser? Osv. Enkelte viderekomne tviler på partienes forutsatte funksjon og reelle betydning i samfunnet, og stiller helt andre og viktigere spørsmål; lever vi virkelig i et demokrati? Er vi et fritt folk? Til de siste spørsmålene vil mange av dere fnyse, uten å tenke dere om, og svare: Å, enda en konspirasjonsteoretiker med fritidsproblemer. Ja, det kan jo dere si som ikke engang har tenkt igjennom innholdet av spørsmålene før dere svarer: Hva er et demokrati og hva er et fritt folk. Før valget. I denne artikkelen skal jeg bygge ned forsvarsverkene som mange av oss er beskyttet med og forsøke å gi dere et litt klarere bilde av Norge, Norsk politikk og hvordan Norge gjennom de siste 65 årene har blitt styrt av mennesker (eller mer korrekt; et fåtall familier) som aldri har hatt verken frihet eller folket i sine tanker. Min påstand – som blir dokumentert nedenfor – er at Arbeiderpartiet på en eller annen måte har presset de resterende partier på Stortinget til å signere på avtaler som fritar Arbeiderpartiet, og regjeringer utgått fra Arbeiderpartiet, for ansvar ved krenkelser av lov, grunnlov og konstitusjonen for øvrig. Før jeg går videre gjengir jeg grunnlaget for de forskjellige partienes ideologi hentet fra partienes egne nettsteder 10. august 2009. ..

Den norske frimurerlosjen(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 906 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 25/8/2009 23:04 (#4545 - som svar på #4543)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Half of GPs refuse swine flu vaccine over testing fears , kilde Half of UK doctors to refuse "swine flu" jab over safety fears, reports the Daily Mail

Sitat: Up to half of family doctors do not want to be vaccinated against swine flu. GPs will be first in the line for the jabs when they become available but many will decline, even though they will be offering the vaccine to their patients. ..


German Health Minister admits swine flu pandemic a hoax , kilde Operation Schweinegrippe, Mammutprojekt mit Risiken

Sitat: Germany's Health Minister Ulla Schmidt has admitted in an interview with German TV that the "swine flu" vaccination campaign is part of a gigantic hoax as the country prepares to vaccinate 25 million people as a first step from October in the biggest ever vaccine "experiment" in history. ..(DailyExpressCoUkNtvDe.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyExpressCoUkNtvDe.gif (19KB - 878 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/8/2009 18:08 (#4547 - som svar på #4545)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

'Tamiflu turned my children into hallucinating, sobbing wrecks' Tamiflu forvandlet mine barn til hallusinerende, hulkende vrak

Sitat: This week, it was with no small measure of satisfaction that I watched Andy Burnham, our implausibly youthful Health Secretary, squirm on the GMTV sofa. Andrew Castle, it must be said, is no Jeremy Paxman. So when Mr Burnham agreed to take part in the show to discuss the alleged merits of Tamiflu (how it sticks in my craw even to write those words) he was doubtless looking forward to putting across the Government's point of view in the gentlest of surroundings. What ensued was an ambush, as the visibly irate presenter revealed that his daughter Georgina had collapsed and nearly died after taking the supposedly harmless drug. Mr Burnham, for his part, burbled some platitudes about Tamiflu being 'our main line of defence' against swine flu, and how it was a 'different phase of the illness' when Georgina was prescribed the drug. Oh really? Perhaps Mr Burnham would have liked to come round to my house and explain the merits of Tamiflu to my three-year-old daughter as she sobbed and retched in my arms night after night. While he was at it, perhaps he could take the time to scrub our sitting room floor, once James, our exhausted 15-month-old boy, had vomited so many times that his tiny stomach could heave up nothing but bright orange phlegm. This is to say nothing of the raging fevers, nightmares and hallucinations which plagued both our children until we decided they could take no more. ..

Kilde The flu case , Om Gardasil, og Tamiflu bivirkninger , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine(DailyMailCoUkCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyMailCoUkCom.gif (4KB - 902 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/8/2009 20:58 (#4550 - som svar på #4547)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

What's the Danger of Swine Flu Vaccinations?

Sitat: .. The average quantity of squalene injected into the US soldiers abroad and at home in the anthrax vaccine during and after the Gulf War was 34.2 micrograms per billion micrograms of water. According to one study, this was the cause of tthe Gulf War syndrom in 25% of 697,000 US personnel at home and abroad. (3). You can find this table of FDA analyses from the Gulf War lots on The Military Vaccine Resource Directory website (4) .. As seen on p. 6 of this EMEA document (7), the Pandremix vaccine contains 10.68 mg of squalene per 0.5 ml. This corresponds to 21,360,000 microgrammes pr. billion microgrammes of water, i.e. one million times more squalene per dose than in (4). There is any reason to believe that this will make people sick to a much higher extent than in 1990/91. This appears murderous to me. ..

* Korrektur utført på tekst og tall, pga små og ubetydelige feil

Kilde Million TIMES More Squalene In H1N1 Vax Than Caused GWI !!(GlobalResearchCa.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg GlobalResearchCa.jpg (23KB - 899 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 29/8/2009 11:05 (#4556 - som svar på #4550)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Store budsjettkutt kan gi medie-død Advarer mot store kutt

Sitat: .. Regimeskifte. Ifølge professoren skjedde det et stort regimeskifte da norske medier gikk fra en idealistisk drevet partipresse på 1970- og 80-tallet, og over til å bli uavhengige utover på 1990-tallet. –Kort tid etter denne endringen kom det inn nye eiere, blant andre norske industriselskaper og amerikanske investeringsbanker, som hadde helt andre motiver for å drive et mediehus. Mange av bedriftene ble også børsnotert. I dag er det profittmarginen som er den fremste drivkraften bak det å gi ut avis eller drive radio og TV. De gamle, ideologiske idealene er forlatt. De kunne like gjerne solgt chips eller såpe, sier Østbye. ..

Hvorfor kom nyheten om hendelsen 23 minutter før hendelsen fant sted, wtc 7's fall(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 886 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 30/8/2009 00:16 (#4564 - som svar på #4556)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

Court orders Christian child into government education

Sitat: 10-year-old's 'vigorous' defense of her faith condemned by judge. A 10-year-old homeschool girl described as "well liked, social and interactive with her peers, academically promising and intellectually at or superior to grade level" has been told by a New Hampshire court official to attend a government school because she was too "vigorous" in defense of her Christian faith. ..

Kilde What really happened . com , Hva som virkelig skjedde . com(WorldNetDailyCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WorldNetDailyCom.gif (5KB - 879 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 30/8/2009 23:31 (#4569 - som svar på #4564)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The swine flu call centres where staff have nothing to do but play cards and Trivial Pursuit

Sitat: Two swine flu call centres are to close just weeks after opening because staff have been spending most of their time playing cards and board games. Hundreds of thousands of pounds of taxpayers' money has been 'squandered' after around 1,200 workers were employed to deal with the expected deluge of anxious calls. But staff said far fewer calls were made than predicted and supervisors allowed them to play cards and games such as Trivial Pursuit and Monopoly to help pass the long hours between calls. One said that for most of the four weeks he was working at the NHS centre in Farnborough, Hampshire, each staff member took on average just two five-minute calls per eight-hour shift. He said: 'The whole thing has been a fiasco. It seems to have been a complete knee-jerk reaction, set up with no real thought. ..

The flu case(DailyMailCoUkCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyMailCoUkCom.gif (4KB - 897 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 31/8/2009 10:45 (#4573 - som svar på #4569)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525


Folkehelseinstituttet , innlegg i Aftenposten meninger debatt forum

Sitat:
+{

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) er distributør m.v. av vaksiner til det norske folk, og har svært nære bånd med den Rockefeller-dominerte amerikanske legemiddelindustrien.

FHI ble opprinnelig opprettet av Rockefeller-konsernet for å gi salget av vaksiner en “boost”, noe denne plaketten vitner om med all tydelighet: http://i26.tinypic.co...

Nå er FHI overtatt av staten, men det hefter ennå mye grums med dem, bl.a. er FHI’s regnskaper ikke offentlige – noe som i seg selv er uhørt for en statlig norsk institusjon.

I boka “Sov, mitt lille Norge” av Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av “MAKTEN BAK MAKTEN”, står det å lese på s. 108:

“Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

(P.t. er for øvrig Camilla Stoltenberg forfremmet til ass. dir. for Folkehelseinstituttet)

I lille, naive, blåøyde Norge har denne høyst tvilsomme “sponsingen” kunnet pågå uoppdaget og upåtalt i år etter år.

For øvrig har Jens Stoltenberg personlig gått i bresjen for å fremme det globale vaksine-initiativet GAVI. Dette er ganske så spesielt, all den tid ”vaksine-minister” Stoltenberg er hverken helseminister/utenriksminister/bistandsminister eller vaksinefaglig ekspert.

Men det er ikke tvil om at det at Jens Stoltenberg stiller opp for GAVI bidrar til å øke Rockefellernes inntekter fra salg av vaksiner vesentlig.
Norge selv er også særs gavmild med å bidra til økt vaksinesalg i andre land, slik det fremgår av statsbudsjettet for 2009. Under “Globale ordninger” på Utenriksdepartementets budsjett ble det bevilget 1.370 mill. kr. under posten “Vaksine og helse”.

Det kan se ut til at pengene fra The Rockefeller Foundation blir “hvitvasket” gjennom Folkehelseinstituttet. Hvor mye Rockefellerpenger ”with plenty of strings attached” dreier dette seg om hvert år, og på hvilken måte fremkommer dette i FHI sine regnskaper ?

Det er påfallende at Folkehelseinstituttet som en offentlig institusjon har hemmelige regnskaper !!

Nå som det er to svært tvilsomme vaksine-komplott på gang, ”tilbudet om svineinfluensavaksine” til befolkningen og ”tilbudet om Gardasil-vaksine” til norske jenter i 7. klasse er det vel på høy tid at Folkehelseinstituttet legger regnskaps-bilags-kortene på bordet, enten på eget inititativ, men gjerne etter initiativ fra en eller annen Stoltenberg som har tilknytning til FHI.

Folkehelseinstituttet bør nå offentliggjøre en oversikt over alle inntekter som de mottar fra andre enn den norske stat, og be dem vise frem overføringsbilag, samt offisiell begrunnelse for enhver form for “ekstern sponsing” for ethvert slikt beløp, uavhengig av beløpenes størrelse og avsender, i det minste for en periode på 3 år tilbake fra i dag, men gjerne på 5 eller 10 år tilbake.

Hvis Camilla Stoltenberg, hennes bror Jens eller hennes far Thorvald føler behov for å renvaske sin families gode navn og rykte, bør de ta initiativet til at så skjer før “rykter” rekker å få fotfeste, og aller helst før stortingsvalget i midten av september.

Norge har tradisjonelt et demokrati med en høy grad av åpenhet i forvaltningen med en statsminister og en statsministerfar som har intet å skjule. Er dette situasjonen også idag…?

Det norske folket er nå utålmodig etter å få vite svaret – som ligger gjemt i Folkehelseinstituttets regnskaper. Sannhetens øyeblikk nærmer seg.

}+(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 854 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 31/8/2009 22:58 (#4575 - som svar på #4573)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025

IMPORTANT UPDATE and Austrian file numbers for the Baxter case

Sitat:
I am preparing charges against Dr Margaret Chan the Director General of the WHO for planning and executing genocide. This means I will be winding back the news reports for a while. Only the most important ones will be published here. I am also filing criminal charges against the supporter of Bill Deagle who issued a death threat against me. I will also file criminal charges against Bill Deagle, True Ott, JoAnne Cremer among others for defamation, obstruction of justice, fraudulent misrepresentation and for obtaining the confidential police file number of the Baxter investigation in Austria under false pretences. ..

The flu case(TheFluCaseJaneBurgermeister.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheFluCaseJaneBurgermeister.gif (5KB - 917 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 1/9/2009 13:53 (#4580 - som svar på #4575)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Baxter in Austria patents viral vaccine in March 2009

Sitat: Baxter scientist Otfried Kistner patented a method for making a viral vaccine in March, 2009. Live viruses in vaccines can infect the recipient. United States Patent Application, Method for Producing Viral Vaccines . Another patent for producing influenza virus and vaccine was filed in 1997. US Patent 5698433 - Method for producing influenza virus and vaccine.


Baxter sponsored EU meeting to prepare for a "pandemic" in 2006

Sitat: Baxter, the vaccine company that nearly triggered a global pandemic this February when it contaminated 72 kilos of vaccine material with live bird flu virus, supplied by WHO, in its Austrian facilities before sending it out to 16 labs, sponsored a high-level meeting in Brussels to prepare Europe for a pandemic in 2006, it has emerged. At the meeting, Baxter executive Otfried Kistner, WHO director John Martin and EU officials mingled to discuss plans to prepare to mass vaccinate the populations of Europe in the event of a pandemic of the kind Baxter and WHO almost unleashed themselves a few months ago by their act of contamination. Because Baxter is obliged to handle a live bird flu virus using biosafety level 3 procedures, accidental contamination of the vaccine material can be ruled out. The Austrian police are investigating. The contaminated vaccine material was only discovered when an alert member of staff in BioTest, a Czech lab, tested the Baxter material on ferrets who died. Altogether 36 people had to be treated preventatively for the bird flu. .. Security and defence agenda. Is the EU prepared for a pandemic flu? SDA DINNER DEBATE 13 December 2006, Brussels Rapporteur: John Chapman Organised with the support of BAXTER ..

The flu case(TheFluCaseJaneBurgermeister.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheFluCaseJaneBurgermeister.gif (5KB - 883 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/9/2009 15:14 (#4581 - som svar på #4580)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Vaccines Far More Dangerous Than Swine Flu Itself *

Sitat: .. TROJAN HORSES. Baxter has recently been associated with two deadly scandals. The first event occurred in the 1980’s when haemophiliac components were contaminated with HIV virus and injected in tens of thousands of people, including thousands of children. Baxter continued to release the HIV contaminated vaccine even after the contamination was known. The second event occurred even more recently when it was discovered in February this year that Baxter had released a seasonal flu vaccine containing the bird flu virus, which could have produced a real world pandemic in 18 countries. Baxter flu vaccines contaminated with H5N1 – otherwise known as the human form of avian flu, one of the most deadly biological weapons on earth, with a 60% kill rate – were received in 18 European countries including the Czech Republic, Germany and Slovenia. Fortunately, astute lab workers in the Czech Republic discovered the deadly combination and blew the whistle before a worldwide disaster was unleashed. .. MEDIA BLACKOUT ..

Wise up journal(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 887 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/9/2009 18:35 (#4583 - som svar på #4581)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Denne burgeren er ett år gammel

Sitat: McDonalds-mat ligger i årevis i romtemperatur uten å mugne. Vi sjekket hva maten egentlig inneholder. .. Cheeseburger: Hamburgerkjøttet: 100 prosent rent kjøtt. Hamburgerbrødet: Hvetemel, vann, sukker, vegetabilsk olje, salt, soyamel, gjær, emulgeringsmiddel E170 E472e, sesamfrø, ascorbic acid. Cheddarosten: Cheddarost (55%), vann, smør, mysepulver, melkeprotein, naturlig ostearoma, emulgeringssalt E331, E450, E452, salt, konserveringsmiddel E200 og farge E160(a) (naturlig karoten) og E160(c) (paprikaekstrakt). I tillegg sylteagurk, løk, ketchup og sennep. Pommes frites: Potet, dekstrose (brukes i perioder hvis det er lavt sukkerinnhold i poteten, for å bevare gyllen farge) og disodium dipyrofosfat (tilsetningsstoff/prosesshjelpemiddel som brukes i perioder for å unngå misfarging/oksidasjon mellom de frosne potetbitene og frityren). Frityrolje: Solsikke- og rapsolje med under 1 prosent transfett og under 8 prosent mettet fett. Kilde: McDonalds Norge ..(DagbladetNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DagbladetNo.gif (1KB - 858 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 2/9/2009 23:39 (#4585 - som svar på #4583)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

North American Terror Organization – fra tungtvann til Orderud , av Club Of Now

Sitat:

+{

..

- Kay Griggs forteller at Knut Eigum er en kompis av hennes mann George Griggs. Hun forteller at de gjorde de våpenhandel under bordet i Moss i 1995, i samarbeid med flere ansatte i det norske utenriksdepartementet. Eigum skal ha opptrådt som kontaktperson for narko-kongene i Norge. I forbindelse med møtet i Moss, nevner Key Griggs også “the majors husband”, jeg har ennå ikke stadfestet hvem dette er.

Knut Eigum er Fengselsdirektør på Ullersmo, har eiendom på Kolsås v. NATO-basen, og i Narvik v. et annet NATO-anlegg. Han har også skrevet et dokument som ligger i statsarkivenes militære arkiver, se “Eigum, Knut: Norske sanitetsavdelinger i internasjonal tjeneste, 1:2001”

Om det stemmer at representanter fra UD er involvert i internasjonal narko-handel, og Knut Eigum er deres kontaktperson for videre omsetning, er dette virkelig en genistrek. Denne forbindelsen innebærer flere ekstremt gunstige forutsetninger for dem:

- I kraft av Eigums stilling som direktør for det fengselet som huser i Norges tyngste kriminelle, har de direkte kontakt med de største narko-handlerne i Norge på en naturlig måte som ikke vekker oppsikt.

- Samtidig kan de, igjen i kraft av Eigums stilling, kontrollere sine konkurrenter og bestemme hvem som skal få drive salg av narkotika, i hvert fall i øverste sjiktet, i Norge.

- De kan bruke kriminelle til å utføre andre oppdrag i denne forbindelse. Blant annet var det en sak på dagbladet.no den 31. Mars 2009, som ble fjernet i løpet av et døgn, hvor det stod om en PFU-sak. Fangene Trond Erik Henriksen og Morten Flaskerud stod oppført som klager, men på flere punkter virket det som om det i realiteten var Eigum som hadde klaget inn saken. Saken dreide seg om at de to fangene hadde rømt fra den rømningssikre bunkersen og spredt amfetamin med rottegift, som hadde gitt tre personer livstruende forgiftning. Om det er hold i Kay Griggs’ påstand, og at bunkersen var rømningssikker, og mine videre slutninger, mistenker jeg at saken ble fjernet fordi informasjonen var lite gunstig for Knut Eigum. Kan det har vært et bestillingsoppdrag? Se PFU-sak 91-136.

- Det er sannsynlig at det er flere sammensvorne i fengselsvesenet og politiet. Spesielt interessant synes jeg det er med politiets vellykkede initiativ mot organisert kriminalitet i det pakistanske miljøet, hvor de har to biler som har fulgt disse personene overalt i to og et halvt år.

..

}+

Kilde The Kay Griggs interviews(ClubOfNow.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg ClubOfNow.gif (61KB - 880 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 3/9/2009 13:57 (#4586 - som svar på #4585)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Kaster israelsk selskap ut av Oljefondet

Sitat: Finansminister Kristin Halvorsen utelukker en israelsk leverandør av overvåkingsutstyr fra Oljefondet. Avgjørelsen om å kaste det israelske selskapet Elbit Systems ut av Oljefondet er basert på råd fra Etikkrådet for fondet. Selskapet leverer et overvåkningssystem som skal være et sentralt bidrag til Israels bygging av separasjonsbarrieren som går over okkupert område i Palestina. Etikkrådet mener en investering i Elbit medfører en «uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer». - Det er satt uakseptable hindringer på bevegelsesfriheten for befolkningen i det okkuperte området. Haag-domstolen har bedt statene som er parter i Genève-konvensjonene om å motvirke dette. Norske myndigheter har samme syn og gir støtte til dette, sier Halvorsen i en kommentar til avgjørelsen. Ifølge finansministeren er overvåkningssystemet Elbit leverer til israelske myndigheter en hovedkomponent i separasjonsbarrieren. - Ikke dømt på nasjonalitet ..(E24.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg E24.gif (4KB - 887 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/9/2009 14:36 (#4587 - som svar på #4586)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


The Chip, 911 and The New World Order (and Feminism), in youtube

THE AARON RUSSO INTERVIEW, playlist

Is Baxter preparing to put nano chips into the "swine flu" jab? * Removed but some content quoted

Sitat: There are reports that a Vienna pharma company (Is it Baxter?) is preparing to put nano chips into the "swine flu" vaccine. These will function in the same way as the hard drive of a computer and allow information to be stored with those who are injected with the microscopic "chips". A bit about this in German: Dieser Hitachi-Chip is von 2003. Seither sind die Chips sehr viel kleiner geworden. Die Antennen verbessert und die Speicherkapazität viel grösser geworden. Ein Hitachi-Chip aus dem Jahr 2003 !!! , Chip sitzt in der Spritzen-Spitze ..


Vedlagt bilde viser en microchip rfid brikke med antenne anno år 2003. I dag har de høyst sannsynlig blitt enda mindre, ikke eller knapt synlig. Ikke bli forledet av bildene som florerer av en chip som er litt større enn et riskorn. Det er gammel teknologi.(HitachiRfidMicrochipWithEmbeddedAntenna.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg HitachiRfidMicrochipWithEmbeddedAntenna.jpg (39KB - 830 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 3/9/2009 23:00 (#4590 - som svar på #4587)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

WHO Admits to Releasing Pandemic Virus into Population via 'Mock-Up' Vaccines

Sitat: The document on the WHO website linked below states that it is common procedure to release pandemic viruses into the population in order to get a jump ahead of the real pandemic, so as to fast track the vaccine for when it is needed. In Europe, some manufacturers have conducted advance studies using a so-called "mock-up" vaccine. Mock-up vaccines contain an active ingredient for an influenza virus that has not circulated recently in human populations and thus mimics the novelty of a pandemic virus. According to the website, “Such advance studies can greatly expedite regulatory approval.” Sources: Safety of pandemic vaccines World Health Organization. Dr. Mercola's Comments: On June 11 the World Health Organization (WHO) raised its swine flu pandemic alert from a 5 to a 6. .. One such method used in Europe is to conduct advance studies using a “mock-up” vaccine that contains an active ingredient for an influenza virus that has not circulated recently in human populations. When testing these mock-up vaccines, it is very possible to release the novel influenza virus into the population, as its purpose is to “mimic the novelty of a pandemic virus” and “greatly expedite regulatory approval.” ..

Det var en nyttig opplysning. WHO bekrefter her at de tillater bruk av vaksiner med levende virus som kan øke sannsynligheten for eller skape en pandemi, og uten at personen som gir vaksinen og mottaker vet at vaksinen er ment å øke sjansen for å få influensa og videre smitte andre. Forretningsstrategien er imponerende hva angår å øke salget av vaksiner og profitten. Det eksisterer et par andre ord som beskriver dette, svindel og kriminalitet.

Kilde mercola.com , The flu case(MercolaCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg MercolaCom.gif (4KB - 888 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 4/9/2009 15:04 (#4595 - som svar på #4590)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Belgiums demand answers over the "swine flu" graves: Irish revolt against the EU's Libson Treaty gathers pace

Sitat: Belgium citizens, including medical professionals and government officials, have sent an open letter to their government with a set of questions concerning the "swine flu" jab. The Belgium government has been given a deadline of September 15th to answer these questions - or legal action . The letter notes the "double language" of the government in reassuring people, on the one hand, that there is no danger from the "swine flu", and, on the other hand, informing them mass graves are to be prepared in cemetaries for all the victims. Other questions concern the dangerous ingredients of the vaccine, the lack of adequate testing as well as the plans for forced mass vaccination. ..

The flu case


Révolte au Parlement de l'UE - INCROYABLE, Révolte au Parlement de l'UE - INCROYABLE i youtube

Toppen av siden Bunnen av siden
Sondre
Posta 5/9/2009 01:47 (#4597 - som svar på #4595)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøtelegg


Senior Medlem

Poster: 228
10010025


Illuminati drepte Michael Jackson

Sitat: Michael Jackson ble myrdet. Der er ingen annen kamp på jorden som foregår enn den mellom de gode og de onde, – og kampen utspilles mest i din og min sjel. En kamp gammel som menneskeheten selv. Sjelens død, for materiens/kroppens overlevelse. Det bør være omvendt. Vi må gi rom for sjelen. For “hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” (Matt 16.26). Ja, si det…. I et intervju med Oprah Winfrey for en del år siden, sa Michael Jackson at han på ingen måte trodde at han var Jesus, men at han prøvde å leve slik som Jesus har sagt, ved å vise omsorg for barn, de svake i samfunnet, og engasjere seg i verden forøvrig. Dette var selvfølgelig å underskrive sin egen dødsdom, i en verden hvor Jesus’ fiender har all makt og alle penger de trenger, samt alle mennesker i sin tjeneste herav, for å gjøre hva de vil. Disse mennesker som har underlagt seg Verdens Fyrste aka Satan aka Lucifer, som for et begrenset tidsrom av Gud selv har fått lov å holde på, for å ‘friste’ menneskene. ‘Friste’ i betydning metode for å skille klinten fra hveten, sortere ut de med hvilken sjelsegenskaper som er mest henfallen til Verdens Fyrste’s agenda. De som villig lar seg forføre. Det er selve Livets agenda og verdens mening og mål dette, å gjøre denne utsiling her. Vi vil ikke ha ‘reptilene’ med oss til 4+ dimensjonen (aka ‘himmelen’). Derfor testes vi ut her. ..


Why the Illuminati killed Michael Jackson +, in youtube, youtube { michael jackson interview 1 , michael jackson interview }

]

Uncle Sam i Oslo: Statuer, illusjoner og fakta

Sitat: The great enemy of the truth is very often not the lie, deliberate, contrived and dishonest, but the myth, persistent, persuasive and unrealistic. John F. Kennedy. På Kontraskjæret midt i Oslo sentrum, mellom Oslo Rådhus og Akershus Festning befinner det seg to statuer av Uncle Sam på det som må betegnes som hedersplasser. Dette er USAs tidligere president Franklin Delano Roosevelt (”FDR”) og USAs tidligere forsvarssjef og utenriksminister George Catlett Marshall. Hva er bakgrunnen for en slik plassering av statuer med to fremmede utlendinger ? Har noen av dem i det hele tatt fortjent å få statuer reist på vår norske jord ? Basert på myter, illusjoner og fortielser eller på åpenhet og fakta ? Norge, som er blitt kalt USAs 51. delstat og USAs lydigste puddel, har fått sin solide dose av myter om Uncle Sams innsats under andre verdenskrig, symbolisert ved krigspresidenten FDR. Norske politikere, militære og journalister, selv akademikere type historikere, ser ut til å være dupert av myter langt ned i underbevisstheten om hva FDR egentlig bedrev før og under krigen. Myten om president FDR ..

Kilde Nyhetsspeilet , Michael Jackson - Oxford Speech 2001 w/ full text , Michael Jackson warns of 2012 Illuminati conspiracy? , Dancing Inmates - Michael Jackson's This Is It , The Whitney Houston Sacrifice Exposed + , John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd - The Illuminati and Witchcraft - His Talk (1978) , Michael Jackson WAS murdered: Death certificate amended by coroner after police investigation , Russia’s FSB Reports Pop Icon Michael Jackson Assassinated By CIA source The 2012 Olympic Games Exposed , The 2012 Olympic Games Exposed +, + information regarding the murder of Mr Michael Jackson , The Whitney Houston Sacrifice Exposed , Jacksons bror om dødsfallet: - Det var flere involvert gt ~ Jackson's brother about the death: - There were more involved 

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 5/9/2009 13:09 (#4602 - som svar på #4597)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Royal Raymond Rife cured cancer and infectious diseases in the year 1934. Not everyone liked this successful scientific discovery.
Royal Raymond Rife kurerte kreft og infeksjonssykdommer i år 1934. Det ble ikke populært blant alle.

Royal Rife cures CANCER +, in youtube

]


Dr.Tullio Simoncini: La causa del cancro è un fungo, in youtube

]

rifevideos.com , Dr Tullio Simoncini , A World Without Cancer , How the Rockefellers took control of the US medical system, Flexner Report

Google { The Rise and Fall of a Scientific Genius The Forgotten Story of Royal Raymond Rife , The Cancer Cure That Worked 50 Years of Suppression Barry Lynes , mms kreft , mms cancer }

Google video { rife , royal rife }

Toppen av siden Bunnen av siden
Ronde
Posta 6/9/2009 14:13 (#4607 - som svar på #4602)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Medlem

Poster: 292
100100252525

Free Trade: Sir James Goldsmith US Senate Speech Nov 15 1994, in yotube

]

Kilde Remarkable Senate Speech On Global ‘Free’ Trade And The Destruction Of Society * , Wise Up Journal , The Trap James Goldsmith i google , James Goldsmith i google, James Goldsmith i google video, Sir James Goldsmith Argues That Free Trade and Modern Agriculture Are Destroying Society i scribd, gatt i google, nafta i google

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/9/2009 17:03 (#4610 - som svar på #4607)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

HISTORICAL FACTS: Vaccines Are Ineffective And Have Caused Outbreaks *

Sitat: - In 1871-2, England, with 98% of the population aged between 2 and 50 vaccinated against smallpox, it experienced its worst ever smallpox outbreak with 45,000 deaths. During the same period in Germany, with a vaccination rate of 96%, there were over 125,000 deaths from smallpox. ( The Hadwen Documents) - In Germany, compulsory mass vaccination against diphtheria commenced in 1940 and by 1945 diphtheria cases were up from 40,000 to 250,000. (Don’t Get Stuck, Hannah Allen) - In the USA in 1960, two virologists discovered that both polio vaccines were contaminated with the SV 40 virus which causes cancer in animals as well as changes in human cell tissue cultures. Millions of children had been injected with these vaccines. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555) - In 1967, Ghana was declared measles free by the World Health Organisation after 96% of its population was vaccinated. In 1972, Ghana experienced one of its worst measles outbreaks with its highest ever mortality rate. (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990) ..

Wise up journal(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 843 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 7/9/2009 19:54 (#4612 - som svar på #4610)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

"It’s The Vaccines Stupid!" Part I: Evidence Linking Autism Rise in Children to Vaccinations

Sitat: The WHO and US Government CDC are escalating a public psychological conditioning to create hysteria and panic among an uninformed public about an alleged “virus” H1N1 Influenza A, aka Swine Flu, whose alleged effects to date appear comparable with a common cold. Before people line up in the streets demanding their vaccinations for their children and themselves, it would be wise to remember, to paraphrase a 1992 campaign statement of Bill Clinton to George H.W. Bush: “It’s the vaccination, Stupid!” By countless scientific accounts, far more dangerous to human health than any reported incidences of Swine Flu are the dangers of severe health issues including paralysis, brain damage and even death arising from what is added to vaccines by virtually every major vaccine maker. Almost without exception, all commercial vaccines today contain various substances known as adjuvants designed to make the vaccine “work.” These adjuvants are the source of horrendous and sometimes deadly damage. It has been speculated for some time that there might be a link in the alarming rise in cases of autism among tiny infants and children and massive multiple vaccinations today given routinely to infants and children from the first hours of birth. There is clear and shocking evidence of the link between the two. If you do not have a strong constitution, you are advised not to read further. A new study shows a direct link between standard childhood vaccination series, MMR, and autism-like symptoms in monkeys. The principal scientist involved in the study, Dr. Laura Hewitson of the University of Pittsburgh, presented the alarming conclusions as an abstract pending publication at the International Meeting for Autism Research. It has been presented at scientific conferences in both London and Seattle, USA. ..

Global research ca(GlobalResearchCa.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg GlobalResearchCa.jpg (23KB - 903 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/9/2009 00:36 (#4615 - som svar på #4612)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Jerry E. Smith, HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy, Jerry E. Smith, HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy presentert av The Conscious Media NetworkSitat: HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy. The world of James Bond style technologies is not just fantasy. In fact, some are hiding in plain sight. Jerry E Smith, author of Haarp: The Ultimate Weapon of the Conspiracy reveals the darker possibilities of one of these exotic technologies. If you haven't heard of HAARP before, it is a radio antenna array in Alaska (and other locations) and is said to enable certain government departments to 'see around the horizon' by bouncing frequencies off the ionisphere. Although the government deny any military use, some question the funding of this project and exactly what it is being used for. Jerry taps into some of the information that Nick Begich has reported on so be sure to check out his interviews and link to both their sites.

haarp tromsø i google, haarp i google video, Chemtrail film: Don't Talk About the Weather , Chemtrails Solved? What they were hiding from you(TheConsciousMediaNetwork.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheConsciousMediaNetwork.jpg (27KB - 861 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/9/2009 15:11 (#4616 - som svar på #4615)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Another Shocking Warning About Swine Flu Vaccine

Sitat: The swine flu vaccine has been hit by new cancer fears after a German health expert gave a shocking warning about its safety. Lung specialist Wolfgang Wodarg has said that there are many risks associated with the vaccine for the H1N1 virus. The nutrient solution for the vaccine consists of cancerous cells from animals, and some fear that the risk of cancer could be increased by injecting the cells. The vaccine can also cause worse side effects than the actual swine flu virus. Sources: ..

The flu case(MercolaCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg MercolaCom.gif (4KB - 916 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 8/9/2009 19:44 (#4617 - som svar på #4616)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Varning för falska insulinnålar

Sitat: Runt två miljoner nålar till insulinpennor som sålts i flera europeiska länder kan vara förfalskade. Läkemedelsverket varnar nu svenska diabetiker för sprutorna. Hittills har falska kopior upptäckts i Storbritannien, Polen och Nederländerna. Samtliga har varit av typen Novo Fine 31G x 6 mm med tillverkningsnummer: 08J02S. Ännu har inga rapporter kommit in om att svenska patienter skadats, men läkemedelsverket befarar att de kan finnas även här. Risken med de falska kopiorna är att steriliteten inte kan garanteras och att nålen inte fungerar som de ska tillsammans med insulinpennan. Det finns också en risk att de går sönder lättare skriver läkemedelsverket. Ett varningstecken kan vara att bipacksedeln är på engelska. Äkta nålar som säljs i Sverige ska ha en svensk bruksanvisning. Alla som hittar misstänkt falska nålar ombeds kontakta Läkemedelsverket snarast. Caroline Hougner

Kilde Fake syringes could spread virus , The flu case(AftonbladetSe.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftonbladetSe.gif (4KB - 882 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/9/2009 13:43 (#4623 - som svar på #4617)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Quebec Health Freedom Conference, Quebec Health Freedom Conference i youtube
EXCLUSIVE: Obama nominee omitted ties to biotech

Sitat: President Obama's nominee at the Department of Homeland Security overseeing bioterrorism defense has served as a key adviser for a lobbying group funded by the pharmaceutical industry that has asked the government to spend more money for anthrax vaccines and biodefense research. But Dr. Tara O'Toole, whose confirmation as undersecretary of science and technology is pending, never reported her involvement with the lobbying group called the Alliance for Biosecurity in a recent government ethics filing. The alliance has spent more than $500,000 lobbying Congress and federal agencies -- including Homeland Security -- since 2005, congressional records show. However, Homeland Security officials said Dr. O'Toole need not disclose her ties to the group on her government ethics form because the alliance is not incorporated: "There's no legal existence so she wouldn't have to disclose it," said Robert Coyle, an ethics official for the Department of Homeland Security. ..


Rothschild controlled news wire "Reuters" tries to hype swine flu danger in China

Sitat: Reuters is maintaining that China is facing a "grim" situation as the H1N1 "escalates" even though China has hand not a single death from the swine flu. Orwellian propaganda is increasingly detached from any facts as WHO and their funders, the Rothschilds and Rockefellers, prepares to pass off their deliberate, planned triggering of a pandemic through mass vaccinations and other measures as a natural act. ..

Kilde The flu case(TheWashingtonTimes.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheWashingtonTimes.gif (3KB - 871 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/9/2009 19:17 (#4625 - som svar på #4623)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Examiner: Irish Government Protects Corporations From Swine Vaccine Damage And Death Lawsuits *

Sitat: THE Government has indemnified the manufacturers of the swine flu vaccine from any liability for side effects. the Government granted indemnity to the drug companies – Baxter Healthcare and GlaxoSmithKline – as part of an advance purchase agreement. ..


Kilde Babies under six months won’t get swine flu vaccine

Sitat: THE Government has indemnified the manufacturers of the swine flu vaccine from any liability for side effects as it emerged that babies under the age of six months will not be given the jab. The first 30,000 batches of the swine flu vaccine will arrive here next week. ..

Kilde Wise up journal

Vaccination The Hidden Truth 1998 clip0\8 Viser blant annet vaksineprogrammer som har økt antall sykdomstilfeller eller ikke har hatt positiv effekt, imens antall tilfeller av aktuelle virus sykdommer har falt av naturlig årsaker, som bedre kosthold, renslighet, sanitære forhold, bedre levestandard, naturlig utvikling av immunitet og annet. Publikum ble lurt til å tro at det var vaksinene som forårsaket forbedringen.

Myndighetene går bort fra skrekkscenariet(IrishExaminerCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg IrishExaminerCom.gif (7KB - 897 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 9/9/2009 22:25 (#4626 - som svar på #4625)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Conspiracy theory or hidden truth? The 9/11 enigmas...

Sitat: Richard Gage, AIA, Gregg Roberts, and David Chandler. Richard Gage, AIA has been a practicing San Francisco Bay Area architect for more than 20 years, and is a registered member of the American Institute of Architects. Most recently he worked on a $400M mixed-use facility in Las Vegas NV. But he is also the founder and CEO of Architects & Engineers for 9/11 Truth, now numbering over 800 A/E’s, calling for a new investigation into the destruction of all 3 WTC high-rises on 9/11. Gage has spoken at over 100 events, reaching 20 U.S. states and 8 countries. He has been invited to present in 14 cities Australia, New Zealand, and Japan before the end of this year. As the anniversary of the events approaches, Gage tells WAN why he thinks there are hidden depths to the destruction of the World Trade Centre. In all likelihood, you are unaware of the most important facts involving the destructions of the World Trade Center buildings. Nearly all the mainstream information sources and government officials have kept crucial information hidden from the public. This brief article will provide a clear explanation as to what actually happened to the Twin Towers and Building 7 (WTC 7) on September 11, 2001. ..

Kilde World Architecture News

Ed Asner Radio Spots for AE911Truth.org(WorldArchitectureNewsCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WorldArchitectureNewsCom.gif (4KB - 882 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/9/2009 00:34 (#4627 - som svar på #4626)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Study Released in Argentina Puts Glyphosate Under Fire

Sitat: .. A study released by an Argentine scientist earlier this year reports that glyphosate, patented by Monsanto under the name "Round Up," causes birth defects when applied in doses much lower than what is commonly used in soy fields. The study was directed by a leading embryologist, Dr. Andres Carrasco, a professor and researcher at the University of Buenos Aires. In his office in the nation's top medical school, Dr. Carrasco shows me the results of the study, pulling out photos of birth defects in the embryos of frog amphibians exposed to glyphosate. The frog embryos grown in petri dishes in the photos looked like something from a futuristic horror film, creatures with visible defects—one eye the size of the head, spinal cord deformations, and kidneys that are not fully developed. ..

Kilde When Cocaine and Monsanto's Pesticide Collide, the War on Drugs Becomes a Genetically-Modified War on Science(AmericasProgram.jpg)Vedlegg
----------------
Vedlegg AmericasProgram.jpg (28KB - 893 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/9/2009 10:03 (#4628 - som svar på #4627)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

How the Rockefellers took control of the US medical system

Quote:

+{

Flexner Report

That's what the foundations are all about, ladies and gentlemen. Make no mistake about it. The foundation takeover of the "American Medical Schools" followed almost immediately after Gates went to work for Rockefeller. It was fast and it was simple. It took place in three steps.

The first was when Rockefeller and Carnegie together financed the famous Flexner Report of 1910 written by Abraham Flexner, hired by Rockefeller and Carnegie. Flexner traveled all over the country and made a very scholarly analysis of how bad the level of medical education was in America and he was right. He didn't distort it. To my knowledge he didn't distort (any of it). He didn't have to. There were diploma mills. There were a few good schools. But, there were a lot of mediocre schools and there were a lot of bad schools. And people could get a medical degree just by paying enough money and so Flexner brought all of this together in the Flexner Report. It was published by the foundation as a public service and everybody was very much concerned. Something had to be done. You see now, the problem was crystallized with foundation money.
The next step was to solve the problems. Rockefeller and Carnegie then provided the money to solve the problem. They offered tax-free grants. Tremendous infusions of millions and millions of dollars to those selected medical schools that were cooperative and that were willing to go along with the recommendations made by Rockefeller and Carnegie. The ones who weren't willing to submit themselves to the influence of the money didn't get any, and they fell by the wayside. The ones who did go along got this money and were able to build big buildings to attract qualified teachers. They were able to get the necessary equipment, and they became the large medical schools in America today, through Rockefeller and Carnegie money.

Now, there is an old saying that "he who pays the piper calls the tune." And that is exactly what happened. Gates and Flexner, and those whom they appointed, became Board members and consultants for all of these schools. And you can be sure, ladies and gentlemen, that if you are on the Board of Trustees of the school and you are struggling for money and somebody comes to you and says here is 10 million dollars and then they say, however, or by the way, we would suggest that the next time you look for a president we suggest that you look at Mr. Smith, he's a fine, reputable man. You will listen very carefully when they make that suggestion and Mr. Smith becomes the next president.

Mr. Smith listens very carefully when Mr. Gates, Mr. Rockefeller, or Mr. Carnegie say, "now, Mr. Smith, you need people on your teaching staff with these qualifications, and we suggest that you look at Dr. Jones, Dr. Radcliff” and so forth. They all listen. Money has a distinct sound. It is the ruffling of thousand dollar bills. Now there is no corruption there. It is not necessary to set down and say we are going to control the school. We want you to do what we tell you, it is all just very gentlemanly and done gently. But it's done, nevertheless. And so you can be sure that those schools that were willing to cooperate were the ones who got the money. The record indeed shows that this is true. LECTURE BY MR. G. EDWARD GRIFFIN

Flexner was John D. Rockefeller's "stool pigeon" in setting up the takeover of the entire medical school industry by Carnegie Foundation, which was a Rockefeller Foundation subsidiary at that time.......When you say "Carnegie Foundation", you're talking about something that has no substance. It's entirely under the domination of the Rockefellers. .................He (Abraham Flexner) did "The Flexner Report", and this changed the medical schools of the United States from homeopathic, naturopathic medicine, to allopathic medicine -- which was a German school of medicine which depended on the heavy use of drugs, radical surgery, and long hospital stays. That's what we've got today, allopathic medicine."---Eustace Mullins. [Interview 2003] by Tom Valentine

}+

Flexner report i google, The flu case , Rockefeller i Nyhetsspeilet , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine , Pharma Not in Business of Health, Healing, Cures, Wellness , helsevesenet.info , The fraudulent central banking system, a criminal mafia enterprise. Det falske sentralbanksystemet, en kriminell mafiabedriftVaccines, Emerging Viruses, by Dr. Len Horowitz + , Oh Canada Movie , A World Without Cancer , Royal Raymond Rife cured cancer and infectious diseases in the year 1934. Not everyone liked this successful scientific discovery , Interview with Dr. Shiv Chopra , Mike Adams in-Studio: FDA, The Most Dangerous Agency in Government! , Mike Adams in-Studio: FDA, The Most Dangerous Agency in Government! , When it comes to health knowledge, doctors are surprisingly ignorant Gt Når det gjelder helse kunnskap, leger er overraskende uvitende(TheFluCaseJaneBurgermeister.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheFluCaseJaneBurgermeister.gif (5KB - 875 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 10/9/2009 21:52 (#4631 - som svar på #4628)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

An Earl’s insight of the dependent citizen

Sitat: Elitist Bertrand Russell, 3rd Earl Russell (1872-1970), was a Nobel Prize winner, worked on the education of young children and an award winner of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. A highly respected man by the excessively rich dominant minority. He held views about the middle and lower classes some might describe as inhumane and others as psychopathic. His obsession on studying human behaviour to better utilise human resources did lead to him publishing insightful if not troublesome realities of human psychology. The domesticated and dependent city citizen, Page 44 of his book The Impact of Science on Society (1952) (ISBN0-415-10906-X): ..

Kilde Wise up journal

Alan Watt - Bertrand Russell's 'The Impact Of Science On Society' P1 med mer(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 846 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/9/2009 14:29 (#4634 - som svar på #4631)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

URGENT GET THIS OUT NOW ! RFID BRACELET ONCE YOU HAVE HAD THE US666 & EU666 VACCINATION i youtube


Kilde No travel without RFID bracelet, video indicates , Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 11/9/2009 15:45 (#4635 - som svar på #4634)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Giftige olabukser trukket fra markedet

Sitat: Giftige og sterkt allergifremkallende stoffer er funnet i flere olabukser som selges i både Norge, Sverige og Danmark. Det svenske forbrukerprogrammet SVT-Plus har testet seks populære jeansmerker på det svenske markedet. Tre av merkene, Nudie, Lee og Wranglers inneholdt skadelige stoffer. Et olabuksepar fra Nudie viste seg å være verstingen. Buksene «Average Joe, Clean Blue» inneholdt fem ganger så store konsentrasjoner av det mugghemmende middelet DMF som er tillatt av EU. Disse buksene er nå trukket fra markedet. – Man vet fra utlandet at DMF kan gi voldsomme allergiske reaksjoner. Når stoffet finnes i opp til fem ganger grenseverdien i cowboybukser, så utgjør det en vesentlig allergirisiko for brukerne, sier testkoordinator Rikke Bille i Informationscenter for Miljø & Sundhed, til Politiken. I testen ble det også funnet rester av det tungnedbrytbare stoffet nonylfenolethoxylat. Stoffet nedbrytes til nonylfenol. ..(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 899 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/9/2009 00:09 (#4636 - som svar på #4635)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Jim Corr - The Lisbon Treaty, Jim Corr - The Lisbon Treaty i youtubeKilde Exclusive Video Interview With Jim Corr - The Lisbon Treaty (video) * , Wise up journal

Jim Corr nettsted

The Corrs & Fleetwood Mac - Dreams, The Corrs & Fleetwood Mac - Dreams i youtube


Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 12/9/2009 16:44 (#4643 - som svar på #4636)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

11. september: Den virkelige historien ?

Sitat: Etter omsider å ha innsett at norske aviser ikke bringer avsløringer, men snarere tilsløringer, har jeg gått over til å bruke mer tid på debattspalter enn på aviser. I tillegg til ny informasjon og friske meninger, hender det fra tid til annen at det lekkes anonyme avsløringer fra noen med innsideinformasjon om fakta og hendelser som ikke tåler dagens lys. I de 8 årene som er gått siden 911 har det vært etterlyst lekkasjer fra innsidere som var med på det eller vet noe om hvordan terroren faktisk skjedde og hvem som var de virkelige terroristene. Blikkfanget som førte til at historien ble kopiert og lagret. I mars 2009 leste jeg denne kommentar-snutten til et tilsynelatende langt og monotont trådstartinnlegg på Dagens Næringslivs debattforum på dn.no: “Skrevet av KremmerJens (Gjest) 03.03.2009 15:52 Her var det mye nytt og jeg er av natur skeptisk. På den annen side gir denne nye vrien på historien en touch av sannhet, jeg kjenner den smaken. Har sett gjennom YouTube klippene og Norman Mineta ville aldri fortalt om episoden med Cheney hvis den ikke hadde funnet sted. Fra før har jeg fått med meg at det finnes ugler i 11. september-mosen. Jeg var vel omtrent av de siste til å skjønne det, hjernevasket med Bin Laden og Al-Qaida fly som jeg var. Her er min test: Hvis dn.no sånn plutselig uten videre fjerner denne historien vil jeg tolke det som at den er mer sann enn “noen” setter pris på. Det interessante er jo da i så fall, at det er de samme kreftene som stod bak 11. september som er de som sensurerer dagens norske media med jernhånd…!? Can that be…?” ..

Kilde Nyhetsspeilet(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 842 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 13/9/2009 14:32 (#4648 - som svar på #4643)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Don't want to be guinea pig in population control experiment, says Washington DC protestor to CNN

Sitat:
As many as 1.5 million to two million people marched peacefully in Washingon DC yesterday to demand a return to the Constitution, the rule of law and an end to government policies that are imposing an ever greater economic burden on people, a police-state control structure, FEMA camps and forced mass vaccinations. .. CNN, which consistently falsified the evidence that 9/11 was an "inside job" and which also hypes the threat of the swine flu while concealing the dangers of the "swine flu" jab, is owned by Ted Turner who stated in 1996 in an interview with Audubon Magazine that a 95% population reduction would be ideal. “A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal," he said. ..

The flu case(TheFluCaseJaneBurgermeister.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TheFluCaseJaneBurgermeister.gif (5KB - 831 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/9/2009 00:56 (#4652 - som svar på #4648)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Per-Aslak Ertresvåg kommenterer stortingsvalget

Sitat: .. Vi er i krig. Intet parti og ingen politiker har våget å stille det viktigste av alle spørsmål: hvorfor skal vi (som mennesker i alle NATO-land) godta å bli bestrålt hver dag, og utsettes for det helseskadelige nedfallet fra chemtrails, kjemiske flyspor. .. Ingen har selvsagt våget å ta opp det kravet som jeg i min siste bok kaller naziparagrafen i norsk psykiatrilov, og som må fjernes. Som mange etter hver vet, blir 10,000 -11,000 nordmenn hvert år tvangsinnlagt på psykiatriske institusjoner, ofte med politiets hjelp. I Danmark iog Sverige ligger tallet på 2-3000. Når man da kjenner til at denne loven også er blitt misbrukt i politisk øyemed, er det skremmende. .. Fremskrittpartiet har jo tidligere ønsket å selge ut oljereservene våre på kysten. Det ligger en viss freidighet og inkonsekvens i at intet parti er så villig til å bruke nettopp pengene fra oljevirksomheten til alle gode formål. Hadde Stortinget fulgt Fremskrittspartiets anvisninger, ville vi simpelthen ikke hatt disse pengene. Nå foreslår partiet at landets største selskaper, som Statkraft, Hydro og andre selskaper som gjennom mange år er bygd opp av våre skattepenger, bør selges til utlandet. Det er ikke sjokkerende at partiet mener dette. Det sjokkerende er derimot at disse tankene følger nøyaktig oppskriften som den hemmelige internasjonale Bilderbergerklubben anbefaler, og som er brukt for å underlegge seg flere utviklingsland. ..

Kilde Nyhetsspeilet(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 854 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/9/2009 16:06 (#4656 - som svar på #4652)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Den store globaliseringsbløffen

Sitat: Finnes det en større plan for menneskeheten, et langsiktig mål for en bærekraftig utvikling, i så fall hvor blir disse avgjørelsene tatt? Eller er det en plan for globalt herredømme? På høyt ledernivå hevdes det at globalisering er et nødvendig onde. Det kalles også et verdenssamfunn, eller den velbrukte tituleringen New World Order (NWO). NWO kunne ironisk nok stått for No Way Out, det blir følelsen når ”ordningen” trer i kraft. Ved å gå bakover i historien ser vi at forsøkene har vært mange. Fra Alexander den store av Makedonia, Julius Caesar av Roma, Napoleon av Frankrike og i senere tid Adolf Hitler av Tyskland. Fellesnevneren for disse visjonærene er at de har misslykkes i sin største drøm, et samlet rike med et suverent lederskap. Slike tilstander kan selvsagt aldri skje igjen, vi har tatt forhåndsregler. Dette er tilsynelatende den rådende følelsen hver generasjon har falt til ro med. Blendet av vårt eget ego gang etter gang, det er tross alt ingen som klarer å lure oss til noe vi ikke vil. Dermed overlater vi beslutninger for vårt eget velbefinnende til andre, i tro om at vi har full kontroll og innsikt i deres avgjørelser. ”Hvilket hell for herskere at mennesker ikke tenker.” - Adolf Hitler. Det store spørsmålet ..

Kilde Nyhetsspeilet(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 823 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 14/9/2009 17:11 (#4657 - som svar på #4656)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Krever barnehage-svar

Sitat:
Os kommune vil legge ned seks av syv barnehager. Den eneste som ikke er foreslått nedlagt, er den ordfører Terje Søviknes har sine to barn i. Vi krever å vite hva slags barnehagetilbud kommunen vil gi til barna våre, sier Britt Elin Bahus og Vanja Korneliussen fra foreldreutvalget ved Søfteland barnehage. Det var før sommeren rådmannen i Os foreslo å legge ned seks av de syv kommunale barnehagene. * Nyheter. Samtidig vil man bygge en ny stor barnehage, med plass til mellom 150 og 200 barn. ..

Kilde Bergensavisen(Bergensavisen.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Bergensavisen.gif (3KB - 806 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 15/9/2009 22:13 (#4659 - som svar på #4657)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Resultatet av Stortingsvalget 2009, i Stortinget , Aftenposten , nrk , tv2

Det ble rød-grønn seier og blått borgerlig nederlag. En digresjon, om makten .. bak makten, World System and the Illuminati .(Stortinget.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg Stortinget.gif (2KB - 812 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 16/9/2009 22:56 (#4662 - som svar på #4659)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Chemical Analysis, 2 - Phenoxyethanol:C8H10O2, a Preservative, Stabilizer

Sitat: Used as an insect repellent, a topical antiseptic, a solvent for cellulose acetate, dyes, inks and resins, in organic synthesis of plasticizers, in germicides. In vaccines, 2-Phenoxyethanol is an alternative to thiomersal. Classed as "Very Toxic Material". May lead to kidney, liver, blood and central nervous system (CNS) disorders. Harmful or fatal if swallowed. Effects include behavioural disorders, drowsiness, vomiting, diarrhoea, visual disturbances, thirst, convulsions, cyanosis, and rapid heart rate, CNS stimulation, depression, cardiopulmonary effects, kidney disorders. May also lead to liver and blood disorders. Produces reproductive and developmental effects in experimental animals. May cause reproductive defects. Severe eye and skin irritant. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. One report describes generalised eczema occurring after vaccination where 2-phenoxyethanol was found to be the sensitising agent. ..

WAVE, World Association for Vaccine Education
NoVaccine.com

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine(WaveNoVaccineCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WaveNoVaccineCom.gif (6KB - 804 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 17/9/2009 22:07 (#4665 - som svar på #4662)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Examiner: United States invades Somalia

Sitat: It is official now. According to the Associated Press, witnesses have spotted U.S. troops invading the town of Barawe, Somalia, near Mogadishu. Spelled out, the war on terror has found a new home front. No longer will the United States simply occupy over 100 countries, including South Korea and Germany. The war on terror has moved troops from the United Nations and the United States to wars on the fronts of Afghanastan, Iraq, and now seemingly, to the small militant controlled nation of Somalia. All the while, the United States is keeping its eyes on North Korea, Russia, and China. Despite promises from the Democratic party, who gained majority control of the House and Senate during the elections in 2006, to end the wars in Iraq and Afghanistan, the war has since taken a turn toward expansion. Secretary of State, Hillary Clinton, has now pledged U.S. military support to help keep the government in charge of the nation, which has been ruled mostly by anarchy since 1991. ..

Kilde Wise up journal(WiseUpJournal.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg WiseUpJournal.gif (43KB - 842 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 18/9/2009 06:21 (#4668 - som svar på #4665)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Barna ikke prøvekaniner

Sitat: Homøopat Rolf Erik Hanssen ønsker ikke å utsette sønnene Adrian (4) og Sebastian (8) for et medisinsk eksperiment. Et medisinsk eksperiment er det han mener det norske vaksinasjonsprogrammet er. – Det finnes ikke tilstrekkelige bevis for at vaksiner faktisk virker. Det eksisterer heller ingen troverdige studier av langtidseffekten av vaksinasjon, mener Rolf Erik Hanssen fra Hommelvik. Så snart det foreligger objektive forskningsresultater som viser at man har en positiv effekt av vaksine, vil han gladelig ta barna med seg til vaksinasjonskontoret. Hanssen har nylig utgitt boka «Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksiner?» Hans interesse for temaet startet da han skulle til helsesøster for å vaksinere sønnen Sebastian for første gang. – Jeg uttrykte da at jeg var i tvil, og fikk en skyllebøtte tilbake. Hun kalte meg uansvarlig og feig. Jeg ble svært overrasket, og bestemte meg da for at denne saken skal jeg komme til bunns i, sier Hanssen. – Det er tross alt frivillig å vaksinere barna sine her i landet. Jeg aksepterte ikke å bli hudfletta. Kan dø av skader ..

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine(AdressaNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AdressaNo.gif (3KB - 799 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 19/9/2009 19:12 (#4671 - som svar på #4668)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Massehypnose i moderne tid – hvordan det gjøres

Sitat: Jeg har en god innsikt i hypnose og hvordan det brukes innenfor en terapeutisk setting for å utrette presis og positiv tilgang til innsikt og ønsket endring. Som NLP-instruktør er det en del av mitt fag. Jeg underviser i det når jeg lærer bort NLP. Jeg har også innsikt i hvordan hypnose brukes bevisst og ubevisst for å manipulere individer og masser. Kildene til denne form for hypnose er familien, psykopaten, kirken, massemedia, reklame og styringsmakten. Denne artikkelen er ment til å informere leserne om noen av de metodene som blir brukt for tiden for å styre deg gjennom frykt for at du skal ta beslutninger som er i noen andres beste interesser og ikke dine. ..

Kilde Nyhetsspeilet(NyhetsspeiletNoLogo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NyhetsspeiletNoLogo.gif (7KB - 838 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 20/9/2009 11:16 (#4674 - som svar på #4671)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Navarre woman takes on Gov. Crist

Sitat: .. Chapter 381.00315(1)(b)4 says a person can be forced to be tested, vaccinated, treated, examined or quarantined for communicable diseases that have significant morbidity or mortality and present a severe danger to the public. “I’m not against all vaccines, but I’m against any provision in any state statute that says we must forego all of our rights and, at the arbitrary whim of either our state government or our federal government, be subject to any and all force necessary to subject us to a vaccine. We’re talking physical force,” Reynolds said. Reynolds will appear in court in October to fight a motion to dismiss the lawsuit. .. Reynolds was forced to retire as an instructor at Hurlburt Field because of health issues. She believes her problems may have been caused by vaccinations she was required to take. She has since written a 105-page study on vaccinations and found that there was very little quality control. “These are not tried and true vaccines. They’re actually harmful,” Reynolds said. “They impact the immune system in a very negative way and they’re rushing these vaccines to production and this is all about a profit motive.” ..

Kilde nwf daily news , news and information for the emerald coast, The flu case

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine(NwfDailyNewsCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg NwfDailyNewsCom.gif (3KB - 789 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 21/9/2009 14:24 (#4683 - som svar på #4674)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Paralysed cancer drug girl to be put on at-risk register ‘to shut her up’

Sitat: A mother who is planning legal action against a pharmaceutical giant – claiming her daughter was left partially paralysed after having an anti-cancer vaccine – has been told the teenager is to be put on the social services ‘at-risk’ register. Cheryl Cave says allegations that she is abusing her 13-year-old daughter Ashleigh are an attempt to ‘shut her up’ as she is demanding an investigation into the safety of a drug used to protect girls against the HPV virus that causes cervical cancer. Ashleigh collapsed shortly after being given the jab at school and has spent nearly a year in hospital. Ms Cave, 38, is now consulting lawyers about taking action against pharmaceutical giant GlaxoSmithKline and wants a full investigation into the safety of the drug Cervarix. She is being supported by lawyer Peter Todd, who is launching a multi-million-pound action on behalf of about ten teenage girls in the UK, including Ashleigh. ..

Kilde Daily Mail Online , The flu case

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine(DailyMailCoUkCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyMailCoUkCom.gif (4KB - 800 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 23/9/2009 21:23 (#4691 - som svar på #4683)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

The Mask Slips, for Those with Eyes to See: Preparing for the Real Pandemic

Sitat: Last week, many of the aboriginal people in the remote west coast village of Ahousaht were innoculated with the tamiflu vaccine. Today, over a hundred of them are sick, and the sickness is spreading. In the same week, body bags were sent to similarly remote native reserves in northern Manitoba that have also received the tamiflu vaccine. On the face of things, it appears that flu vaccinations are causing a sickness that is being deliberately aimed at aboriginal people across Canada, and this sickness will be fatal: a fact acknowledged by the Canadian government by their “routine” sending of body bags to these Indian villages. Before you express your shock and denial at the idea that people are being racially targeted and killed, remember that murdering Indians with vaccinations is not a new or abnormal thing in Canada. Indeed, it’s how we Europeans “won the land”, and it’s one of the ways we keep it. ..

Kilde Republic of Lakotah - Mitakuye Oyasin , Svineinfluensa vaksine gjør hundredevis syke og døende , Nyhetsspeilet, SWINE FLU MEXICO DO NOT TAKE TAMIFLU , Teen suicide and infant mortality in Indian country rising


First Nations (Lakota Indians), in youtubeLakota Wisdom Keepers , The flu case(RepublicOfLakotahCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg RepublicOfLakotahCom.gif (33KB - 857 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 24/9/2009 23:37 (#4696 - som svar på #4691)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

It is the Federal Reserve Board that is bankrupt, not the USA

Sitat:
The American people are finally waking up to the evil nature of the Federal Reserve Board. However, the Pentagon and alphabet soup agency types have not quite figured everything out yet. They think that if the Fed goes down, Americans will suffer a catastrophic drop in living standards but it does not have to be so. With a smooth transition to a new financial system, the American people will be able to get on just fine. The US annual current account deficit, that is to say the amount of stuff Americans buy from the rest of the world with their credit card, was, at its peak, 7% of GDP. Now that their credit card is being cancelled Americans will have to pay with cash, that means they will have to buy 7% less than before. That 7% drop has already happened. ..

Benjamin Fulford blog(BenjaminFulford.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg BenjaminFulford.gif (3KB - 853 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 26/9/2009 18:01 (#4701 - som svar på #4696)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Fruit supplied to primary schools is 'laced with pesticides'

Sitat:
Free fruit supplied to thousands of primary schools to improve the diet of youngsters is laced with traces of pesticides, an official study has revealed. The levels were below permitted levels though organic campaigners say chemical exposure through the scheme should be eliminated completely. The details emerged with the publication of the annual report of the Government's Pesticides Residues Committee, which reports the results of tests on more than 4,000 samples of food and drink. This found that some 1.2per cent of all the samples contained pesticides at above the recommended safety limit. ..

Kilde Daily mail online , Fruit supplied to primary schools is ‘laced with pesticides’ , Wise up journal(DailyMailCoUkCom.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg DailyMailCoUkCom.gif (4KB - 823 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/9/2009 10:46 (#4707 - som svar på #4701)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Question a doctor and lose your child

Sitat: PARENTS are being threatened with having their children taken into care after questioning doctors’ diagnoses or objecting to their medical care. John Hemming, a Liberal Democrat MP, who campaigns to stop injustices in the family court, said: “Very often care proceedings are used as retaliation by local authorities against ‘uppity’ people who question the system.” Cases are emerging across the UK: The mother of a 13-year-old girl who became partly paralysed after being given a cervical cancer vaccination says social workers have told her the child may be removed if she (the mother) continues to link her condition with the vaccination. ..

Kilde Times Online , the UK column

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine(TimesOnlineCoUk.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg TimesOnlineCoUk.gif (5KB - 829 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 27/9/2009 14:01 (#4710 - som svar på #4707)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

Hexane contamination of soy protein and soy products, Hexane contamination of soy protein and soy products i youtube
Vilcabamba, Ecuador Real Estate Tour, June 26 - 29, 2009, Vilcabamba, Ecuador Real Estate Tour, June 26 - 29, 2009 i youtubeNatural news , The Cornucopia institute

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/9/2009 09:25 (#4713 - som svar på #4710)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

P-piller gir større alkoholsug

Sitat: P-piller og stress fører til at suget etter alkohol blir større, mener en gruppe finske forskere. Alkoholforskeren Peter Eriksson ved Folkhälsinstitutet i Helsingfors har sammen med andre forskere studert sammenhengen mellom kjønnshormonet testosteron og alkohol. Eriksson forteller at stress senker testosteronnivået i kroppen, den samme effekten har p-piller. Når stressede personer eller kvinner som går på p-piller drikker alkohol, stiger testosteronnivået og vedkommende får et «kick». - Jeg vil ikke påstå at testosteronet forklarer alt alene, men om vår hypotese stemmer, kan det være en tilleggsårsak til den økte drikkingen, sier Eriksson. Forskerne har også kommet fram til at drikking dagen derpå gir samme effekt.(AftenpostenNo.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg AftenpostenNo.gif (6KB - 843 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden
Otto
Posta 28/9/2009 14:27 (#4714 - som svar på #4713)
Emne: Re: Spesielle nyheter, starter med Kommunal svindel i Italia med triksing med trafikklys og bøteleggSenior Top Team

Poster: 7546
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no

deadly vaccines, deadly vaccines i youtubeDen såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine

Toppen av siden Bunnen av siden
Otto