Windows vekslefil, swapfile, virtuelt minne, konfigurering, dimensjonering og plassering
Otto
Posta 3/1/2008 12:35 (#2725)
Emne: Windows vekslefil, swapfile, virtuelt minne, konfigurering, dimensjonering og plasseringSenior Top Team

Poster: 7532
5000200050025
Lokasjon: © Navigate3D.no


Internminnet på en PC er som regel ikke stort nok til å romme alle programmer som startes opp. Internminnet utvides derfor alltid virtuelt med en vekslefil på disc som åpnes når Windows startes. Den delen av programmene som til enhver tid er mest brukt blir beholdt i internminnet, også kallt primærminne. Den delen som er minst brukt og som det ikke er plass til i internminnet, lagres temporært i en vekslefil, en swapfile, også kallt virtuelt minne, virtual memory, sekundærminne.

I vedlagt illustrasjon er vekselfiler definert med en stk per fysisk disc drive, en på c: med initiell størrelse på 2048 mb = 2 gb og maksimum på 4096 mb = 4 gb, og en vekslefil på e: satt med samme initiell og maksimum størrelse. Legg kun vekslefil i en partisjon per fysisk disc. I vedlagt illustrasjon er partisjon d: på samme fysiske disc som partisjon c:. Partisjon e: ligger på en annen fysisk disc. En tommelfingerregel er at partisjon c: alltid skal inneholde en vekslefil.

Hvis man har nok discplass, synes jeg det er praktisk å bruke 2048 og 4096 mb for hhv initiell og maksimum størrelse, og en vekslefil per fysisk disc, så vet man at man har nok plass om man skulle kjøre i gang programmer som bruker mye minne.

Hvis du kjører et relativt lite antall programmer på PCen, er det som regel tilstrekkelig å la Windows administrere minnestørrelsene. I såfall på man hake av System managed size. I slike tilfeller kan det være nok å sette System managed size på disc c: og No paging file på resterende partisjoner fra og med d:.

Hvis du har en PC med lite internminne, eksempelvis mindre eller lik 512 mb, vil jeg anbefale å sette initiell og maksimum størrelse på vekslefil på hhv 1536 og 3072 mb, gjerne en vekslefil per fysisk drive.

Hvis du har lite discplass, tilpass verdiene til det som anbefales, se Total paging file size for all drives>Recommended.

Hvis du synes PCen går tregt, typisk 15-30 sekunder på å starte et MS Office program, er det som regel behov for å øke interminnestørrelsen. Internminnet er lynkjapt i forhold til sekundærminnet, dvs vekslefilen på disc.
Vedlagt Virtual Memory konfigurasjonsvindu åpnes ved:

Start>Control Panel>Performance and Maintenance>System>Tab Advanced>Performance Settings>Tab Advanced>Virtual memory Change

(VirtualMemory.gif)Vedlegg
----------------
Vedlegg VirtualMemory.gif (16KB - 615 nedlastinger)
Toppen av siden Bunnen av siden