•  
  •  
     
    Bioteknologinemnda og Downs-nettverket mener en blodprøve for å påvise Downs tidlig i svangerskapet, kan føre til utrydding av syndromet.

    Trist når det menneskelige mangfoldet forsvinner, eller innskrenkes.

    http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10111526